Empowering Partnership for Sustainability Virtual Forum

Empowering Partnership for Sustainability Virtual Forum

ศูนย์ ซี อาเซียน (C asean) ร่วมกับ Centre for Asian Philanthropy and Society (CAPS) ประเทศฮ่องกง มีกำหนดจัดงาน Empowering Partnership for Sustainability Virtual Forum ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 11.50 น. โดยได้รับการสนับสนุนงานจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเสนอแนวทางให้กับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั่วทั้งเอเชีย ในการสร้างความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

พบกับ

  • รายงานล่าสุดของ CAPS เรื่อง Public-Private Partnership for Social Good
  • การเสวนาโดยผู้บริหารจากภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และ มูลนิธิไอวีแอล
  • เรื่องราวจากกรณีศึกษาโดยผู้ขับเคลื่อนภาคสังคมจากหลากหลายประเทศในเอเชีย ซึ่งทุกคนล้วนมีบทบาทในการสร้างแนวทางและความร่วมมือสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมช่องแปลภาษาไทย

ลงทะเบียนรับชมออนไลน์ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ http://bit.ly/RegisterEPSVF

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.thailandsustainabilityexpo.com/post/empowering-partnership-for-sustainability-virtual-forum

ติดต่อสอบถาม: info@thailandsustainability.com

Recommend