News & Activity Archives - Page 2 of 10 - National Geographic Thailand

ไทยเบฟ ผู้นำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลก Gold Class 4 ปีซ้อน

ไทยเบฟ ผู้นำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลก Gold Class 4 ปีซ้อน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครองรางวัลสุดยอดความยั่งยืนสูงสุดในโลกระดับ Gold class ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน จากบริษัท S&P Global ใน The Sustainability Yearbook 2022 ซึ่งเป็นรายงานที่แสดงผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลก ถือเป็นความสำเร็จที่สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานทางธุรกิจของไทยเบฟเพื่อบรรลุตามเป้าหมายการเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต โดยไทยเบฟ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (The Dow Jones Sustainability Indices-DJSI) โดยจัดลำดับให้เป็นสมาชิกของ DJSI Emerging Markets Index กลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่เป็นปีที่ 6 และประเภทกลุ่มดัชนีโลก (World Index) เป็นปีที่ 5 โดยล่าสุดได้รับการจัดอันดับ 1 Industry Leader ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ไทยเบฟ มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ […]

เชิญเที่ยวงาน “OTOP ไทย สู้ภัยโควิด-19” กระจายรายได้สู่ชุมชน วันนี้–26 ธ.ค. 64

ไทยเบฟ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง กระจายรายได้สู่ชุมชน เชิญชวนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเป็นของขวัญปีใหม่ ในงาน “OTOP ไทย สู้ภัยโควิด-19” ตั้งแต่วันนี้–26 ธ.ค. 64 กรมการพัฒนาชุมชน โดย กระทรวงมหาดไทย จัดงาน “OTOP ไทย สู้ภัยโควิด-19” ภายใต้แนวคิด “ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน เศรษฐกิจไทยพ้นภัยโควิด” เชิญชวนเลือกซื้อของขวัญปีใหม่ เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยนำมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-26 ธันวาคม 2564 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในส่วน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนทั่วประเทศ และมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ผลิตและผู้ประกอบจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยภายในบูธนิทรรศการพบกับสินค้าเด่นชุมชนที่สร้างสรรค์จากกลุ่มคนรุ่นใหม่ ขอเชิญชวนแฟนพันธุ์แท้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์จากชุมชน มาชม ชิม ช็อป และภาคภูมิใจกับผลิตภัณฑ์จาก ภูมิปัญญาไทย […]

โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 22 ส่งมอบผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก 15 จังหวัด

ส่งท้ายคาราวานผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก ภายใต้โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 22 ครบ 15 จังหวัด ปิดท้ายคาราวาน โครงการไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 22 ได้ส่งมอบผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก ให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกล ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครบ 15 จังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบไปด้วย อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์  นครราชสีมา อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร  ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย และเชียงใหม่ โดยโครงการได้ส่งมอบผ้าห่ม อย่างต่อเนื่อง ปีละ 2 แสนผืน รวมแล้วกว่า 4.4 ล้านผืนครอบคลุมพื้นที่ 45 จังหวัด ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากจะมอบไออุ่น เติมเต็มรอยยิ้มแล้ว ยังให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ทั้งการศึกษา กีฬา และสาธารณสุข พร้อมให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตอกย้ำการสร้างสังคมแห่งการ […]

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับมอบรถไฟ KIHA 183 จาก JR HOKKAIDO ให้บริการปี 2566

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับมอบรถไฟ KIHA 183 จาก JR HOKKAIDO พร้อมให้บริการปี 2566 คาด สามารถใช้งานต่อได้อีก 50 ปี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุง รถจักรและล้อเลื่อน การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าร่วมรับขบวนรถไฟดีเซลราง KIHA 183 จำนวน 17 คัน ที่ได้รับมอบจากบริษัท Hokkaido Railway Company (JR HOKKAIDO) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว ณ ศูนย์ขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้บริหารการรถไฟฯ และคณะสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน และเข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจขบวนรถโดยสารทั้ง 17 คันอย่างใกล้ชิดก่อนนำมาปรับปรุงเปิดให้บริการ นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ […]

ฐาปน สิริวัฒนภักดี ตอกย้ำผู้นำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลก ครองคะแนนสูงสุด DJSI โลก 4 ปีซ้อน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความเป็นผู้นำเครื่องดื่มครบวงจรที่มั่นคง และยั่งยืน ของภูมิภาคอาเซียน Stable and Sustainable ASEAN Leader ด้วยการครองคะแนนสูงที่สุดในโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของโลก จากการจัดโดย S&P Global เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (The Dow Jones Sustainability Indices-DJSI) มาอย่างต่อเนื่อง โดยไทยเบฟ ได้รับคะแนนสูงสุดจากการประเมินด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2564 (Corporate Sustainability Assessment 2021) เป็นปีที่ 4 ต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิกของประเภท กลุ่มดัชนีโลก (World Index) เป็นปีที่ 5 และเป็นสมาชิกของกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Index) เป็นปีที่ 6 สะท้อนถึงศักยภาพอันแข็งแกร่งขององค์กรต้นแบบในการดำเนินธุรกิจ ที่ใส่ใจด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่นำความภาคภูมิใจของคนไทยไปสู่ระดับโลก ด้วยศักยภาพความพร้อมที่แข็งแกร่ง สู่ PASSION2025 ไปพร้อมกับการ “สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต” (Creating and […]

Crossroads Maldives by Singha Estate ครบรอบสองปี ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเพิ่มเป็นสองเท่า

ช่วงเวลานี้เมื่อสองปีก่อน พวกเราได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานเปิดตัวของรีสอร์ตสวยกลางมหาสมุทรอินเดีย ที่พัฒนาและบริหารจัดการโดยคนไทยได้อย่างน่าชื่นชม เพราะนอกจากจะสะดวกสบาย สวยงามและหรูหราแล้ว ระหว่างการก่อสร้างยังใช้ความพยายามอย่างมาก ในการเก็บรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติของ “อะทอล” ไว้อย่างน่าชื่นชม (Atoll คือแนวเกาะปะการังรูปวงแหวน ที่เกิดรอบ ๆ ยอดภูเขาไฟเก่าที่อยู่ใต้น้ำ) ธรรมชาติทั้งใต้น้ำและบนบก ในวันที่เราได้ไปเห็นสวยงาม มีปลาเล็กใหญ่ เต่าทะเล และสัตว์มากมายอาศัยอยู่ ทั้ง ๆ ที่ยังคงมีการก่อสร้างของเฟสต่อ ๆ ไปอยู่ ในการเดินทางมาเยี่ยมโครงการ “ครอสโร้ดส์” ในครั้งนั้น เราเลยได้มีโอกาสถ่ายทำสารคดีภาพสั้น ๆ เรื่องท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมของมัลดีฟส์อีกด้วย โดยได้รับคำแนะนำจากทีมงานที่มีความรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นอย่างดี (ชมคลิปและอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่) ในวันครบรอบสองปีของครอสโร้ดส์ เราได้ข้อความจากทีมงานที่มัลดีฟส์ ว่าธรรมชาติของที่นั้นยิ่งสวยงามและอุดมสมบูรณ์ขึ้นอีก   จากการที่หลายเดือนที่ผ่านมา สถานการณ์โควิด-19 ทำให้จำนวนเที่ยวเรือที่พานักท่องเที่ยวเข้าออกโครงการมีน้อยลง จำนวนสัตว์น้ำต่าง ๆ รวมถึงฝูงนกทะเล ได้เข้ามาอาศัยและหากินในบริเวณรอบ ๆ โครงการเป็นจำนวนมากขึ้น หากใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่นั่น จะได้มีโอกาสสัมผัสความมหัศจรรย์ในแบบที่เขายังไม่ได้พาเราไปดูเมื่อคราวที่แล้ว นอกจากกิจกรรมสอนดำน้ำ เข้าชมศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติ พายเรือรอบ ๆ เกาะ หรือการออกทริปไปดำน้ำลึกไกล ๆ แล้ว […]

เปิดตัวงาน บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2022 CHAOS : CALM โกลาหล : สงบสุข

เตรียมพบปรากฎการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ กับเทศกาลศิลปะร่วมสมัย นานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2022 จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด CHAOS : CALM โกลาหล : สงบสุข พบกันตุลาคม 2565 ถึง กุมภาพันธ์ 2566 นี้ จากความสำเร็จของเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ (Bangkok Art Biennale) ที่จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อปี 2018 และได้สร้างปรากฎการณ์ความยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด สุขสะพรั่ง พลังอาร์ต หรือ Beyond Bliss และจัดต่อเนื่องในปี 2020 ภายใต้แนวคิด ศิลป์สร้าง ทางสุข หรือ Escape Routes โดยมีหัวเรือใหญ่อย่าง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ผสานความร่วมมือครั้งสำคัญกับ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการจัดงานมีกำหนดจัดขึ้นทุกๆ […]

Thailand Sustainability Expo 2021 (TSX) ตอกย้ำความสำเร็จต่อเนื่องปีที่ 2

เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ สำหรับงาน “Thailand Sustainability Expo 2021 (TSX)” เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2021 พิธีเปิดงาน “Thailand Sustainability Expo 2021 (TSX)” ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่้งปีนี้ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในรูปแบบการจัดนิทรรศการออนไลน์แบบเสมือนจริง (Virtual Expo) ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) นอกจากเรื่องรูปแบบการจัดการบนสื่อออนไลน์ที่สามารถรองรับผู้เข้าชมงานได้มากขึ้นกว่าปีที่แล้ว ปีนี้ยังโดดเด่นด้วยจำนวนของภาคเครือข่ายด้านความยั่งยืนจำนวนมากที่สุด ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกเป็น Word Industry leader ในแต่ละสาขาอุตสาหกรรม Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI นำโดย – บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) – บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) – […]

ห้าดาว ร่วมสร้างอาชีพให้คนไทยแบบ SUCCESS MADE EASY ด้วยแฟรนไชส์หลากหลายทางเลือก

ห้าดาว เปิดสูตรลับความสำเร็จของธุรกิจ ร่วมพาคนไทยผ่านพ้นสถานการณ์ปัจจุบันในแบบ SUCCESS MADE EASY อะไร ๆ ก็ง่าย พร้อมช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้คนไทย ด้วยประสบการณ์ในการทำธุรกิจกว่า 36 ปี การันตีด้วยจำนวนแฟรนไชส์กว่า 5,000 สาขาในไทย พร้อมธุรกิจแฟรนไชส์ในเครือที่หลากหลายทั้ง แฟรนไชส์ห้าดาว – ไก่ย่าง ไก่ทอด ไก่จ๊อที่เป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนาน, แฟรนไชส์เป็ดเจ้าสัว – เป็ดย่าง เป็ดพะโล้ที่การันตีความอร่อยระดับภัตตาคาร, แฟรนไชส์ Hi Pork – สารพัดเมนูหมู, แฟรนไชส์กระทะเหล็ก – อาหารตามสั่งแนวสตรีทฟู้ด, แฟรนไชส์ Star Coffee – เครื่องดื่มและเบเกอรี่ และ แฟรนไชส์ละมุนชาบาร์ – ชานมไข่มุก SUCCESS MADE EASY นับเป็นการบอกเล่าความสำเร็จผ่านการทำธุรกิจง่าย ๆ ด้วยสูตรสำเร็จที่ใคร ๆ ก็ทำได้ไม่ยาก พร้อมนำมาปรับใช้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี ซึ่งสูตรลับความสำเร็จในการทำธุรกิจง่าย ๆ […]

กรมทรัพยากรธรณี ชวนเที่ยวทิพย์ “อุทยานธรณีโลกสตูล”

กรมทรัพยากรธรณี ชวนเที่ยวทิพย์ “อุทยานธรณีโลกสตูล” 23-24 กันยายนนี้ ในงาน มหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว “จาก 500 ล้านปี สู่ขุนคีรียิ่งใหญ่” มหกรรมเที่ยวทิพย์อุทยานธรณีโลกสตูล ปีปกติใหม่ 2564 กรมทรัพยากรธรณี เตรียมจัดงาน มหกรรมเที่ยวทิพย์อุทยานธรณีโลกสตูล ปีปกติใหม่ 2564 (Virtual Satun UNESCO Global Geopark Tourism in the New Normal Year 2021 Festival) วันที่ 23-24 กันยายน นี้ จัดเต็ม 6 เส้นทางท่องเที่ยวเสมือนจริง (Virtual Trails) กับอุทยานธรณีโลกสตูล อุทยานธรณีหนึ่งเดียวของไทยที่ได้รับการยอมรับจาก UNESCO และชวนย้อนอดีตท่องโลกบรรพกาล ผ่านนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) กับอุทยานธรณีทั่วประเทศ หวังให้ผู้เข้าชมได้รับความผ่อนคลายจากการสัมผัสธรรมชาติผ่านการท่องเที่ยวเสมือนจริง และได้รับความรู้ความเข้าใจในวิวัฒนาการของโลกจากหลักฐานทางธรณีวิทยาและนิเวศวิทยา การเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนผ่านผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่หลอมรวมเรื่องราวของอุทยานธรณีไว้ด้วยกัน […]

“Trash to Treasure เพราะขยะก็มีค่า”

ประกวดผลงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ “Trash to Treasure เพราะขยะก็มีค่า” บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วม ประกวดผลงานศิลปะ “Trash to Treasure Art Contest: เพราะขยะก็มีค่า” สื่อถึงแนวคิด “เพราะขยะก็มีค่า” โดยการออกแบบต้องอิงหลักเกณฑ์ ใช้วัสดุเหลือ ได้แก่ ขวดน้ำพลาสติก ถุงพลาสติก กล่องลัง เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยถูกเผยแพร่หรือได้รับรางวัลมาก่อน ผู้ที่สนในสามารถกรอกเอกสารการสมัคร online ที่ https://forms.gle/umAdsqFWKKY5J8dY8 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2564 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ทั้งนี้ผลงานของผู้ชนะจะจัดแสดงผลงานภายในงาน Thailand Sustainability Expo 2021 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3spwBCj และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@thailandsustainability.com

Empowering Partnership for Sustainability Virtual Forum

ศูนย์ ซี อาเซียน (C asean) ร่วมกับ Centre for Asian Philanthropy and Society (CAPS) ประเทศฮ่องกง มีกำหนดจัดงาน Empowering Partnership for Sustainability Virtual Forum ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 11.50 น. โดยได้รับการสนับสนุนงานจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเสนอแนวทางให้กับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั่วทั้งเอเชีย ในการสร้างความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม พบกับ รายงานล่าสุดของ CAPS เรื่อง Public-Private Partnership for Social Good การเสวนาโดยผู้บริหารจากภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด […]

นาฬิกา Dat Watt Limited Edition จากโอริส

โอริส ขอแนะนำประดิษฐกรรมนาฬิกาที่รังสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือกับ Common Wadden Sea Secretariat และพันธกิจในการอนุรักษ์ทะเลวัดเด้น ที่มีระบบน้ำขึ้นน้ำลงที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ธรรมชาติที่ไร้พรมแดน แคมเปญ Change for the Better ของโอริส ได้ครอบคลุมไปทั่วโลก ตอนนี้จุดสนใจหลักตกมาอยู่ที่ทะเลวัดเดน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เช่นเดียวกับธรรมชาติ แคมเปญ Change for the Better ของโอริสนั้นไม่ได้ถูกจำกัดด้วยการควบคุมของสนธิสัญญาหรือพรมแดน หากแต่ยังเป็นแบบองค์รวม การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นนี้เป็นการอนุรักษ์โลกของเรา เช่นเดียวกับการพัฒนาชีวิตของผู้คน ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เราได้ทำงานร่วมกับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่แสวงหาผลกำไร และการเคลื่อนไหวเพื่อการรักษาความสะอาดไปทั่วโลก ด้วยการสนับสนุนจากผู้แทนจำหน่าย สื่อมวลชน ตลอดจนกลุ่มลูกค้าของเรา ความร่วมมือต่างๆดังเช่นที่เราได้จัดตั้งขึ้นร่วมกับมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูปะการัง และ องค์กรเพื่ออนุรักษ์วาฬและโลมา ที่ได้นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงต่อมหาสมุทรของโลก แคมเปญ Change for the Better ยังครอบคลุมถึงโครงการเพื่อสังคม เราได้ทำงานร่วมกับองค์กรโมเว็มเบอร์ มูลนิธิคาร์ล บราเชียร์ และล่าสุดกับมูลนิธิโรแบร์โต้ เคลเมนเต้ แต่ละองค์กรทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต และเป็นเส้นทางที่ได้พิสูจน์ถึงสิ่งที่เราทำ โครงการล่าสุดของเราคือการร่วมมือกับสำนักเลขาธิการสามัญเพื่อการอนุรักษ์ทะเลวัดเด้น (Common Wadden […]

คณะกรรมาธิการการเกษตรฯ ลงติดตามงานในจังหวัดน่าน

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ร่วมกับภาคเอกชน ลงพื้นที่ติดตามการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติในพื้นที่จังหวัดน่าน เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา นำโดย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อติดตาม เร่งรัด เสนอแนะการปฏิรูปประเทศและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นไปตามหน้าที่หนึ่งของสมาชิกวุฒิสภา ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 270 ในวันแรก คณะกรรมาธิการการเกษตรฯ เดินทางไปยังบ้านห้วยขาบ อำเภอบ่อเกลือ เพื่อศึกษาติดตามการปฏิรูปประเทศ ประเด็นทรัพยากรดิน ภายใต้แผนการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดเป็น Big Rock เรื่องหนึ่งในแผนของคณะกรรมาธิการการเกษตรฯ โดยติดตามแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดินของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่บ้านห้วยขาบที่เกิดดินโคลนถล่มทับบ้านเรือนประชาชนเสียหายอย่างหนักมีผู้เสียชีวิต 8 ราย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ขณะนั้น พลเอก ฉัตรชัย ดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรีได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม […]

ความสำเร็จของงานบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020

 “บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020” ยกระดับศิลปินไทย โชว์ผลงานศิลปะร่วมสมัยสู่สากล สร้างแรงบันดาลใจเยาวชนรุ่นใหม่ พร้อมเปิดโอกาสให้ทั่วโลก ชมงานแบบไร้พรมแดน ประสบความสำเร็จ มีผู้เข้าชมมากที่สุด จาก 8 Biennale ทั่วโลก ใน ปี 2020 ประกาศความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020” (Bangkok Art Biennale) กับความยิ่งใหญ่ระดับโลก ที่เนรมิตกรุงเทพฯ สู่เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมระดับโลก ต่อเนื่องตลอด 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2563 – วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564  ยกระดับศิลปินไทยได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยสู่สายตาระดับโลก โดยมีหัวเรือใหญ่อย่าง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือครั้งสำคัญจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB), วัน แบงค็อก, […]

GISTDA ชวนร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ 2020

GISTDA ชวนเปิดมุมมอง “Space Frontier ค้นหาความรู้เหนือชั้นบรรยากาศ” ในมหกรรมวิทย์ 2020 จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา และขณะนี้ยังอยู่ในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาด ส่งผลให้มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่จัดขึ้นประจำทุกปีในเดือนสิงหาคมถูกเลื่อนออกไปเป็นเดือนพฤศจิกายน ในปีนี้ GISTDA ก็ไม่พลาดที่จะมาเชิญน้องๆ ร่วมเปิดมุมมองกับแนวคิดหลัก Space Frontier ค้นหาความรู้เหนือชั้นบรรยากาศ ที่จะทำให้น้องๆ รู้สึกเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ด้านอวกาศในมิติต่างๆภายใน GISTDA Space Gateway กับอวกาศล้ำๆ ที่จะทำให้น้องๆ เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาด้านอวกาศกันมากยิ่งขึ้น ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี นายพีร์ ชูศรี รองผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า ปีนี้ GISTDA มาในตีม “Space Frontier ค้นหาความรู้เหนือชั้นบรรยากาศ” ซึ่งการออกแบบเนื้อหาและการตกแต่งจะมีความแตกต่างออกไปจากปีก่อนๆ โดยปีนี้ จัดนิทรรศการภายใต้แนวคิดล้ำสมัยเหมือนยก Space Gateway มาไว้ที่นี่กันเลยทีเดียว ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เยาวชนไทยเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ เพื่อจะนำไปสู่จินตนาการต่างๆ ได้อย่างเข้าใจ สามารถเห็นภาพการปฏิบัติภารกิจจริงๆ รวมถึงร่วมพูดคุยซักถามกับนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านอวกาศแบบเป็นกันเอง ภายใน GISTDA […]

GC Circular Living Symposium 2020

GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ผนึกกำลังพันธมิตร จัดงานประชุมระดับโลก GC Circular Living Symposium 2020: Tomorrow Together ชู Circular in Action จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง ตอบโจทย์การดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ พลิกวิกฤตสู่โอกาสในการปฏิวัติการใช้ทรัพยากรโลกอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีขึ้น ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา GC ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความยั่งยืน ด้วยการสร้างสมดุล ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ภายใต้แนวคิด GC Circular Living ซึ่งเป็นกุญแจดอกสำคัญที่เข้ามาช่วยให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการหลักปฏิบัติเข้าสู่ทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ พร้อมจัดทำโครงการต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้เกิดการปฏิบัติได้จริง สร้างความร่วมมือและต่อยอดขยายผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี 3 องค์ประกอบ […]

ความยั่งยืน – แนวทางการพัฒนาของมนุษยชาติเพื่ออนาคต

ความยั่งยืน คือแนวทางการพัฒนาที่มนุษยชาติยุคปัจจุบันต้องยึดถือ เพื่อรักษาโลกที่น่าอยู่เพื่อคนรุ่นหลัง และตลอดไป ในยุคสมัยปัจจุบัน โลกอยู่ในภาวะที่เต็มไปด้วยมลพิษ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางสังคม ธรรมชาติถูกทำลาย การขาดแคลนทรัพยากร และปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่พร้อมส่งผลถึงอนาคตของทุกคนบนโลกใบนี้ มนุษย์โลกต่างกังวลถึงโฉมหน้าของโลกในอนาคตที่อาจเป็นช่วงระส่ำระสาย อนาคตของคนรุ่นใหม่ที่อาจต้องอาศัยอยู่บนโลกที่ไม่น่าอภิรมย์ เพื่อหลีกเลี่ยงจากสภาวะดังกล่าว ความคิดเรื่อง “ความยั่งยืน” (Sustainability) กลายเป็นแนวทางใหม่ในการพัฒนาโลก โดยความหมายของความยั่งยืนคือการหาแนวทางตอบสนองความต้องการของมนุษย์เราพร้อมการนึกถึงอนาคตโลกและคนรุ่นหลัง ทั้งในแง่มุมของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรทางสังคม เพื่อให้โลกยังคงมีความสามารถในการดำรงอยู่ได้ในอนาคต องค์กรสหประชาชาติได้นำแนวคิดเรื่องความยั่งยืนของโลกมาเป็นข้อแนะนำการสร้างการพัฒนาของประเทศต่างๆ โดยเมื่อปี 2015 บรรดาผู้นำโลกได้รับรองข้อตกลงใน “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals – SDGs) อันเป็นเป้าหมายในเรื่องของการพัฒนาในระดับนานาชาติให้เป็นทิศทางการพัฒนาของโลกนับตั้งแต่ปี 2015 – 2030 โดยเป้าหมายเหล่านี้เป็นการเรียกร้องในระดับโลกเพื่อเป็นมาตรการในการกำจัดความยากจน ปกป้องสิ่งแวดล้อมของโลก และเป็นหลักประกันว่าผู้คนบนโลกจะอยู่ในความสงบสุขและรุ่งเรือง เป้าหมายการพัฒนาดังกล่าว มี 17 ประเด็น ดังต่อไปนี้ เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน เป้าหมายที่ 2 การขจัดความหิวโหย เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ […]