SeaYouTomorrow | ทะเลวันพรุ่งนี้ อยู่ในมือคุณ

EN / TH

มาร่วมแบ่งปันภาพถ่ายท้องทะเล ที่สะท้อนคุณค่าความงดงามของทะเลไปกับโครงการ

 

ภาพถ่ายยอดเยี่ยม 3 รางวัล

จะได้ร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ‘Explore the Maldives’ ครั้งแรกของคนไทยที่จะได้สัมผัสมัลดีฟส์มุมมองใหม่ แบบตัวต่อตัวกับกลุ่มช่างภาพสายธรรมชาติแถวหน้าของเมืองไทย มูลค่ารวมกว่า 450,000 บาท สนับสนุนโดย SINGHA ESTATE

  • ตีพิมพ์ผลงานในนิตยสาร National Geographic Thailand
  • แสดงผลงานในงาน Explorers Fair 2019 (7-11 ส.ค. 62)
  • เงินรางวัลท่านละ 10,000 บาท

หลักเกณฑ์และกฎกติกาในการส่งภาพประกวด

โครงการ #SeaYouTomorrow ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ

วิธีการส่งภาพเข้าร่วมโครงการ

  1. ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “ทะเลวันพรุ่งนี้ อยู่ในมือคุณ” ที่นำเสนอแนวคิดดีๆ ในการอนุรักษ์ทะเลที่สวยงามให้คงอยู่กับเราตลอดไป ด้วยการโพสต์ภาพลงบนโซเชียลมีเดียของตนเอง (Facebook, Instagram หรือ Twitter) พร้อมคำบรรยายสั้นๆ ติด Hashtag #SeaYouTomorrow และ #ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ (public)
  2. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายสามารถโพสต์ภาพเพื่อร่วมกิจกรรมได้ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดเทคนิคและอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ
  3. ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรม หรือประกวดใดๆ มาก่อนไม่ว่าจะเป็นในเวทีสาธารณะ หรือภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด

หลักเกณฑ์ของภาพที่ส่งเข้าร่วมโครงการ

  1. ทางคณะผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิ์นำภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่อสารสนเทศทุกประเภท และสามารถนําไปจัดแสดงในที่ต่างๆ รวมทั้งทําซ้ำดัดแปลง เผยแพร่ หรือใช้ในกิจกรรมภายใต้โครงการ #SeaYouTomorrow โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ และไม่ต้องแจ้งในทราบล่วงหน้า โดยลิขสิทธิ์ของภาพที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจะเป็นของคณะผู้จัดกิจกรรมร่วมกับเจ้าของภาพ
  2. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายผู้นั้นออกจากกิจกรรม
  3. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  4. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดขอรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว และมีไฟล์ภาพต้นฉบับ ทั้งนี้หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะขอรับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาส่งภาพเข้าประกวด 1 มิ.ย. – 25 ก.ค. 62

ประกาศผลวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ทาง Facebook National Geographic Thailand

รับรางวัลในงาน Explorers Fair 2019 วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562