สัตว์เหล่านี้มีดวงตาโต๊โต!

ลองบอกชื่อสัตว์ที่มีดวงตาใหญ่โตเมื่อเทียบกับขนาดตัวมาสักหน่อย คุณรวมได้กี่ชนิด? และเหล่านี้คือตัวอย่าง