ผลกระทบจากพลาสติก: เมื่อพลาสติกทำร้ายสัตว์ป่า

สัตว์กินพลาสติก ติดอยู่ในพลาสติก และตายเพราะพลาสติก สำหรับสัตว์แล้ว พลาสติกกำลังเปลี่ยนมหาสมุทรให้กลายเป็นดงทุ่นระเบิด