แหล่งน้ำเป็นพิษ ทำปลาไหลยุโรปติดโคเคน

สารเคมีจากยาผิดกฎหมายที่ตกค้างในน้ำกำลังส่งผลกระทบต่อวงจรชีวิตของสัตว์น้ำ