ค้นพบฟอสซิลของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เก่าแก่ที่สุด

บรรพบรุษสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมของเราเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วที่มีหน้าตาคล้ายหนูเท่านั้น