เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก และโรเล็กซ์ สองพันธมิตร ผนึกความมุ่งมั่นเพื่อโลกที่ยั่งยืน

เทือกเขา ป่าฝน และมหาสมุทร ระบบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโลกเหล่านี้ มอบปัจจัยจำเป็นที่สุดบางประการสำหรับทุกชีวิตบนโลก ได้แก่ น้ำ ออกซิเจน และสภาพภูมิอากาศที่มีเสถียรภาพ ทว่าระบบค้ำจุนชีวิตเหล่านี้กำลังเผชิญความเสี่ยงจากความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ด้วยเหตุนี้ เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก และโรเล็กซ์ จึงจับมือเป็นพันธมิตรเพื่อสนับสนุนงานวิจัยบุกเบิกด้านวิทยาศาสตร์
การสำรวจ และการแสวงหาทางออก เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามต่างๆ ที่ระบบค้ำจุนชีวิตทั้งหลายของโลกกำลังเผชิญ และกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำ เพื่อจัดการกับปัญหาเร่งด่วนเหล่านั้น

พันธมิตรที่มีความมุ่งมั่นและแน่นแฟ้นนี้ให้การสนับสนุนโครงการสำรวจต่างๆ เพื่อตรวจสอบผลกระทบที่การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมมีต่อระบบนิเวศอันโดดเด่น ทว่าเปราะบางอย่างที่สุดของโลก เพื่อบันทึกความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กำลังดำเนินอยู่ และผลกระทบที่จะมีต่อผู้คน ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

โครงการสำรวจแอมะซอน

เพื่อขยายพรมแดนความรู้และความเข้าใจของเราเกี่ยวกับระบบป่าฝน สมาคมเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ด้วยการ สนับสนุนจากโรเล็กซ์ ได้ริเริ่มโครงการสำรวจแอมะซอนเพื่อโลกที่ยั่งยืน (Perpetual Planet Amazon Expedition) เมื่อปี 2022 ซึ่งเป็นการเดินทางทางวิทยาศาสตร์และการถ่ายทอดเรื่องราวครั้งใหญ่ ครอบคลุมลุ่มน้ำแอมะซอนทั้งหมด ตั้งแต่เทือกเขาแอนดีสไปจดมหาสมุทรแอตแลนติก โครงการสำรวจแอมะซอนระยะเวลาสองปีนี้จะอาศัยนักสำรวจเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ในพื้นที่ วิทยาการหลายสาขา และการถ่ายภาพเชิงสารคดีเพื่อสร้างความกระจ่างให้ความหลากหลายและความเกี่ยวโยงระหว่างผู้คน สัตว์ป่า และระบบนิเวศต่างๆ ที่กอปรกันขึ้นเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนี้

LEARN MORE

ปกป้องป่าฝนของโลก

ป่าฝนต่างๆ ของเราอยู่ในสภาพล่อแหลมเปราะบางกว่าที่เคย ในฐานะระบบนิเวศที่มีความสำคัญที่สุดระบบหนึ่งของโลก ป่าฝนคือบ้านของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์กว่าครึ่งหนึ่งในโลก ป่าฝนไม่เพียงโอบอุ้มความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งน้ำจืดหลักให้แม่น้ำต่างๆ หากยังมีอิทธิพลสำคัญต่อวัฏจักรภูมิอากาศบนภาคพื้นทวีป และทำหน้าที่สร้างสมดุลให้ภูมิอากาศตามธรรมชาติ ภัยคุกคามจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ในที่ดินขนานใหญ่และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้ระบบนิเวศที่มีความสำคัญยิ่งของป่าฝนเขตร้อนเข้าใกล้จุดพลิกผัน

การปกป้องและฟื้นฟูป่าฝนนับว่าสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการอยู่รอดของโลก ด้วยเหตุนี้ สมาคมเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ด้วยการสนับสนุนจากโรเล็กซ์ จึงสร้างระบบดัชนีชี้วัดความล่อแหลมเปราะบางของป่าฝนเขตร้อน หรือทีเอฟวีไอ (Tropical Rainforest Vulnerability Index: TFVI) ขึ้น เพื่อที่นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำและนักอนุรักษ์จะสามารถตรวจจับ และประเมินความล่อแหลมของป่าฝนต่างๆ ของโลก ดัชนีทีเอฟวีไออาศัยข้อมูลดาวเทียมเพื่อตรวจสอบภูมิภาคเขตร้อนต่างๆ อย่างเป็นระบบ วิทยาศาสตร์บ่งชี้ว่า ป่าฝนในแต่ละพื้นที่ตอบสนองต่อปัจจัยที่สร้างความตึงเครียดแตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ แต่ละภูมิภาคและภูมิภาคย่อยจึงต้องอาศัยการเยียวยาแก้ไขและทางออกที่แตกต่างกัน 

โครงการสำรวจภูเขาไฟตูปุงกาโต 

โครงการสำรวจภูเขาไฟตูปุงกาโตเมื่อปี 2021 ของเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก และโรเล็กซ์ (National Geographic and Rolex Perpetual Planet Tupungato Volcano Expedition) ด้วยความร่วมมือกับรัฐบาลชิลี สำรวจ “หอเก็บน้ำ” ตามธรรมชาติที่มีความสำคัญยิ่งบนเทือกเขาแอนดีสตอนใต้ ด้วยการติดตั้งสถานีตรวจวัดสภาพอากาศที่อยู่สูงที่สุดในซีกโลกใต้และตะวันตก โครงการสำรวจครั้งนี้ต่อยอดจากความสำเร็จของโครงการสำรวจเมานต์เอเวอเรสต์เมื่อปี 2019

นับจากปี 2010 ซันติอาโกและตอนกลางของชิลี เผชิญกับปริมาณฝนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและภัยแล้งยาวนานที่สุดในบันทึกทางอุตุนิยมวิทยาสมัยใหม่ (ตั้งแต่ปี 1915) โครงการสำรวจครั้งนี้มุ่งศึกษา “หอเก็บน้ำ” ตามธรรมชาติที่ล่อแหลมเปราะบางที่สุดในเทือกเขาแอนดีสตอนใต้ กรุงซันติอาโก เมืองหลวงของชิลี (ประชากรมากกว่าหกล้านคน) ต้องพึ่งพาหอเก็บน้ำนี้สำหรับน้ำในการอุปโภคและบริโภค

การสำรวจเอเวอเรสต์

โครงการสำรวจเอเวอเรสต์เพื่อโลกที่ยั่งยืนของเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิกและโรเล็กซ์ เมื่อปี 2019 เป็นการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ครั้งเดียวที่ครอบคลุมกว้างขวางที่สุดในประวัติศาสตร์ของการศึกษาภูเขาอันโดดเด่นลูกนี้ คณะสำรวจติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศที่สูงที่สุดในโลกสองแห่ง และเก็บรวบรวมตัวอย่างแกนน้ำแข็งสูงที่สุดในโลก เท่าที่เคยบันทึกเอาไว้ คณะสำรวจยังบุกเบิกงานวิจัยด้านธารน้ำแข็งและสิ่งแวดล้อมของเทือกเขาฮินดูกูช-หิมาลัย ธารน้ำแข็งในภูมิภาคดังกล่าวเป็นแหล่งน้ำสำคัญยิ่งของผู้คนกว่าพันล้านคน สำรวจและติดตามข้อมูลสภาพอากาศจากเมานต์เอเวอเรสต์ รวมถึงข้อมูลรายชั่วโมงในเว็บไซต์ที่เสนอข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ที่ด้านล่าง

นักปีนเขา: ได้ข้อมูลสภาพอากาศเทียบเท่าเวลาจริงของเอเวอเรสต์

เพื่อให้นักปีนเขาบนเมานต์เอเวอเรสต์เข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายจากเครือข่ายสถานีตรวจวัดสภาพอากาศเอเวอเรสต์ เราได้สร้างสรรค์เว็บไซต์ข้อมูลรูปแบบพื้นฐานและเกือบเรียบไทม์ เพื่อแสดงข้อมูลสภาพอากาศล่าสุดบนสมาร์ตโฟน แม้แต่ข้อมูลจากเบสแคมป์หรือที่สูงกว่านั้นด้วย

Check Current Conditions

ติดตามการอัปเดตสภาพอากาศบนเมานต์เอเวอเรสต์

ขัอมูลสภาพอากาศล่าสุดจากสถานีตรวจวัดสภาพอากาศที่ติดตั้งอยู่ทั่วภูเขา จากการอ่านค่าอุณหภูมิรายชั่วโมงตลอดห้าวันล่าสุด จะเห็นว่าสภาพอากาศผันผวนเพียงใด

Get Weather Data

ความสำคัญของแหล่งเก็บน้ำบนภูเขา

ธารน้ำแข็งบนภูเขาซึ่งทำหน้าที่เป็น “หอเก็บน้ำ” (water tower) กำลังเผชิญความเสี่ยงมากขึ้นทุกทีเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัจจัยอื่นๆ นักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกได้ร่วมกันทำดัชนีหอเก็บน้ำแบบใหม่ที่แสดงให้เห็นว่า ระบบน้ำภูเขาจากธารน้ำแข็งต่างๆ ทั่วโลกกำลังอยู่ในภาวะเปราะบาง และเปราะบางอย่างยิ่งในหลายกรณี งานวิจัยดังกล่าวมุ่งช่วยจัดลำดับความสำคัญของการปกป้องระบบที่สำคัญอย่างยิ่งเหล่านี้ ด้วยการระบุถึงความจำเป็นในการพึ่งพาสูงสุดและความเปราะบางมากที่สุดของหอเก็บน้ำเหล่านี้  การสำรวจหลายครั้งของเราไปยังภูเขาไฟตูปุงกาโตและเมานต์เอเวอเรสต์มีส่วนช่วยติดตามและวิเคราะห์การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อภูมิภาคหอเก็บน้ำต่างๆ ที่มีความเปราะบางอย่างยิ่ง

สำรวจหอเก็บน้ำที่สำคัญที่สุดของโลก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหอเก็บน้ำทั่วโลกเหล่านี้ และเกี่ยวกับน้ำที่ไหลเข้าและออกจากระบบที่สำคัญยิ่งยวดดังกล่าว รวมทั้งภัยคุกคามที่หอเก็บน้ำต้องเผชิญ

Water Tower Index Interactive