ชิมแปนซีเลือกกินสมองลูกลิงก่อนส่วนอื่น

ผลการศึกษาใหม่เผยเอปมีกลยุทธ์ในการกินเพื่อประโยชน์สูงสุด สิ่งนี้อาจเป็นโมเดลในการศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย์