กำเนิดวิทย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่มุ่งสร้างนักวิจัยพร้อมนวัตกรรม

กำเนิดวิทย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่มุ่งสร้างนักวิจัยพร้อมนวัตกรรม

กำเนิดวิทย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ที่ต้องการบ่มเพาะให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ และสร้างคนเก่งที่เป็นคนดี

หากพูดถึงคำว่า ‘คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์’ เชื่อว่าหลายคนจะคิดถึงชื่อวิชาที่ต้องเรียนจนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ แต่ที่ โรงเรียน กำเนิดวิทย์ ความหมายของคำนี้ ไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องของวิชาการ แต่เป็นเรื่องของกระบวนการคิด สร้างสรรค์ และหลักเหตุผลที่หลอมรวมเข้าในทุกวิชาเรียน

“ทำไมเราต้องมาสนใจเด็ก gifted?” ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำนวยการ โรงเรียน กำเนิดวิทย์ เริ่มต้นเท้าความถึงดำริของโรงเรียนที่มองภาพใหญ่คือการสร้างบุคลากร เพื่อนำนวัตกรรมกลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มภายในประเทศ ด้วยการสร้างองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ธงชัย ชิวปรีชา
ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์

“ถ้าเราหันกลับไปดูว่า ทำไมประเทศของเราถึงยากจน ถ้าเราดูย้อนหลังปี 1965 GDP ของเราสูงกว่าเกาหลีนะ แต่หลังจากนั้นอีก 20-30 ปี เราน้อยกว่าเขา 4-5 เท่า หรือจีนที่พึ่งเปิดประเทศไม่นาน ตอนนี้เขาล้ำหน้ากว่าเราไปมาก ทำไมเราทำไม่ได้?

“ณ วันนี้ เรามีคนที่ประกอบอาชีพนักวิจัย นักประดิษฐ์ อยู่ประมาณ 1,300 คนต่อประชากรล้านคน ในขณะที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีอยู่ที่ประมาณ 6 พัน ทั้งหมดทั้งประเทศไทยมีนักวิจัยประมาณ 8-9 หมื่นคน ถือว่าดีขึ้นเยอะแล้วนะ เทียบกับสมัยก่อนที่มีอยู่ 3-4 พันคน แต่มันก็ยังไม่พอ เพราะการจะทำงานอะไรให้สำเร็จ มันต้องมีคนจำนวนหนึ่งที่มากถึงคำว่า Critical Mass”

“ถ้าเป็นแบบนี้ เราจะเป็นผู้นำเข้าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดเวลา นี่เป็นเหตุผลสำคัญที่เราจำเป็นต้องเอาปัญญาที่ดีกว่า เติมลงในวัตถุดิบ นี่คือความหมายของมูลค่าเพิ่ม”

 

เราจะปั้นเด็กได้อย่างไร?

ธงชัย ชิวปรีชา

จากความตั้งใจอันแรงกล้าของ ดร.ธงชัย ในการสร้างสรรค์หลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตการเป็นครูวิทยาศาสตร์ มาสู่การทำงานที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)​ ได้ร่วมงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ต่อมาได้ก่อตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์​ เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์เต็มตัวแห่งแรก และมีโอกาสได้ร่วมในการทำโครงการกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย​ จนมีโรงเรียนวิทยาศาสตร์กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย

“โรงเรียนที่ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะมีโอกาสทำ คือโรงเรียนกำเนิดวิทย์” ดร.ธงชัย เล่า “วันดีคืนดีก็มีโทรศัพท์มาถึงผมว่า ซีอีโอของ ปตท. จะขอพบ บอกว่า อยากจะขอเชิญอาจารย์มาสร้างมหิดลแห่งที่ 2 ในตอนนั้นก็อายุ 70 กว่าปีแล้ว แต่เพราะนี่คือแพสชั่น ผมเลยตอบรับทำโรงเรียนไปโดยยังไม่ได้กลับมาปรึกษาครอบครัวเลย”

กำเนิดวิทย์

กำเนิดวิทย์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์จึงถือกำเนิดขึ้น ด้วยเป้าหมายสูงสุดที่ความต้องการสร้างเด็กหัวกะทิของประเทศให้เป็นนักวิจัย คิดค้นทฤษฎี นวัตกรรม และองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำกลับมาขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วให้ได้

“เอาคนเก่งที่เป็นคนดีอยู่แล้ว มาสร้างให้เป็นคนดีมากขึ้น นี่คือสิ่งที่ต้องทำตามอุดมการณ์ให้ได้ เพราะฉะนั้นความสำเร็จของนักเรียนกำเนิดวิทย์ ไม่ใช่อยู่ที่ว่าไปเรียนอะไรที่ไหนอย่างไร อันนั้นเรื่องเล็กมาก แต่ใน 20 ปีข้างหน้า เด็กของเราจะเป็นผู้นำที่ช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างไร?”

นี่นำมาซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนในห้องเรียนห้องละ 18 คน รวมเป็น 72 คนต่อระดับชั้น ที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการเรียนการสอนแบบแล็บในห้องเรียน และการกระตุ้นให้นักเรียนสร้างโปรเจกต์ของตัวเองให้ได้อย่างน้อย 1 ชิ้นก่อนจบการศึกษาชั้นมัธยมปลาย พร้อมกับกิจกรรมนอกห้องเรียนที่เน้นนักเรียนเป็นผู้ผลักดันและสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ตลอดเวลาภายในโรงเรียนประจำแห่งนี้

 

เด็กที่นี่คิดอะไร?

กำเนิดวิทย์
จากซ้าย : น้องเชอรี่ – กชกร คล่องแคล่ว, น้องแชมป์ – ธีรดณย์ ศักดิ์เพชร, น้องผักหวาน – ณิชวดี กาญจนโฆษิต และน้องยูโร – วิศวะ สายลังกา

แม้ทั้งสี่คนจะมาจากต่างที่มา มีความสนใจในวิทยาศาสตร์ต่างแขนง และรู้จักกำเนิดวิทย์ในระดับที่ต่างกัน แต่เมื่อเข้ามาเรียนที่นี่ สิ่งที่ทุกคนตอบอย่างตรงกันคือ ‘ทุกคนเติบโตขึ้นมากทั้งในทักษะการเรียน ทักษะสังคม และทักษะการแบ่งปัน จนได้ค้นพบความสนใจของตัวเอง และรู้ว่าอยากทำอะไร’

“หัวใจสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจได้ว่าจะมาเรียนที่นี่คือ เราจะได้ค้นหาตัวเอง ซึ่งตอนนั้นยังไม่มั่นใจว่าตัวเองชอบอะไรขณะนั้น ผมอยู่ในสายคอมพิวเตอร์มาตลอด แต่ไม่ได้ลองวิชาอื่น แต่พออยู่ที่นี่ก็ได้ลองทำอะไรที่ใหญ่ขึ้นมา และเยอะขึ้น” น้องแชมป์เล่า

กำเนิดวิทย์

กำเนิดวิทย์

“โรงเรียนเราจะเรียนแค่ 4 วัน วันพุธในทุกระดับชั้นจะเป็นวิชาว่างให้เราไปทำโปรเจกต์ ทำงานวิจัย และวิชา Seminar” น้องแชมป์เล่าผ่านการทำโปรเจกต์ของเขาเรื่องการพัฒนา Machine Learning เพื่อทำนายการเกิดปฏิกิริยาของยา

“อย่างในโรงเรียนทั่วไปจะมี Project-Based Learning วิชาโครงงาน แต่พอมาที่นี่ โครงงานที่เราทำมันเหนือกว่าขั้นเดิมไปเยอะพอสมควร เราเรียนรู้การทำทบทวนงานวิจัย หรือการอ่านเปเปอร์งานวิจัย เพื่อหา ช่องว่างของงานวิจัยที่เราจะสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาในโครงงานของเรา และถ้าสำเร็จจริงๆ เราก็สามารถส่งงานวิจัยไปตีพิมพ์ได้ ซึ่งมันคืออีกขั้นหนึ่งของการทำโครงงาน จากจุดที่เราเคยเห็นว่าเราเป็นผู้เรียนตลอดเวลา แต่เราได้เป็นผู้ค้นพบสิ่งใหม่ๆ มาด้วย”

“พอมาเรียนที่นี่ ได้ลองอะไรหลายๆ อย่างที่อยากเรียน” น้องผักหวานเสริม “อย่างวิชาเลือกภาษาญี่ปุ่น หรือเรียน SOLIDWORKS AutoCAD ขึ้นรูปกลึงเหล็ก เพราะที่โรงเรียนมีอุปกรณ์ครบครัน และครูก็สนับสนุนให้เราทำอะไรที่อยากทำทั้งเรื่องวิชาการ หรือในเรื่องความสนใจอื่นๆ อย่างการอ่านนิยาย หรือเปิดชุมนุม ก็คุยกับครูได้ คุณครูให้การสนับสนุนเต็มที่”

กำเนิดวิทย์

กำเนิดวิทย์

และกิจกรรมชุมนุมนี่เอง ที่ทำให้น้องผักหวานได้ค้นพบตัวเองผ่านมุมมองที่ซับซ้อนขึ้นกว่าที่เคย “การที่ได้ทำชุมนุมจนได้เป็นประธานชุมนุมเพื่อทำ Khan Academy ภาคภาษาไทย ทำให้หนูได้เรียนรู้การประสานงาน บริหารองค์กร การจัดการความขัดแย้ง หนูเลยเปลี่ยนจากสายวิศวะ มาสนใจงานด้านการศึกษา ถ้าหนูสามารถออกแบบหลักสูตร หรือทำการสอนวิทยาศาสตร์ให้สนุกขึ้นง่ายขึ้นได้ ก็น่าจะเป็นเรื่องดี เหมือนกับได้เป้าหมายชีวิตอันใหม่มา”

ส่วนน้องยูโรที่รู้จักโรงเรียนจากคำบอกเล่าของเพื่อนที่มางาน Open House พร้อมกับความคาดหวังในการพัฒนาด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ​ผ่านการเรียนที่นี่ “ทุกปีจะมีการทดสอบความชำนาญภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบแบบรอบด้าน ทั้งข้อเขียนแบบ TOEFL สอบพูดแบบ IELTS และการนำเสนองาน ทำให้เรารู้ตัวว่าภาษาอังกฤษพัฒนาไปถึงระดับไหน”

“การเรียนวิทยาศาสตร์ที่นี่ จะประยุกต์มากขึ้น อย่างถ้าเรียนเรื่องพืช ก็จะดูด้วยว่าเราสามารถทำนวัตกรรมอะไรได้บ้างเพื่อแก้ปัญหาเรื่องพืช นำไปประยุกต์ร่วมกับวิชาอื่น หรือจินตนาการว่าพืชชนิดใหม่จะมีระบบการทำงานอย่างไร นอกจากนั้นผมได้เห็นอะไรที่กว้างกว่า อย่างล่าสุดกำลังเรียนวิชาเลือก Special Topic in Chemistry และได้เห็นเครื่องมือทางเคมีที่มากขึ้นกว่าเดิม ชอบการที่สาธิตให้ดูในห้องเลย และก็มีแล็บให้ทำเยอะมากในทุกวิชา”

นอกจากการเรียนวิชาทางสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เข้มข้นแล้ว การเรียนการสอนสังคมศึกษาและการใช้ชีวิตภายในโรงเรียนนี้ก็เกิดผ่านการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ และใช้หลักเหตุหลักผลมาใช้ในการเรียนรู้สังคม

“ยกตัวอย่างวิชาสังคมศึกษานะคะ” น้องเชอรี่เล่าบ้าง “ปกติเราจะคิดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปีนี้ แต่ที่นี่จะศึกษาว่า ทำไมเหตุการณ์นี้ถึงเกิดขึ้น คนคิดอะไรอยู่ จะหาเหตุผลเบื้องหลัง ซึ่งครูจะสอนปัจจัยว่าอะไรที่ทำให้ชนะการสู้รบ หรือการตั้งคำถาม จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ครูให้เราไปหาอ่านประวัติศาสตร์จริงๆ แล้วสังเคราะห์องค์ความรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง สิ่งที่เราต้องทำคือ การทำการบ้านก่อนเข้าห้องเรียน”

“แล้วหนังสือที่ใช้ร่วมในการเรียนก็จะมีหนังสือนอกหลักสูตรด้วย” น้องแชมป์ช่วยแชร์ “อย่างเรียนเรื่องประชาธิปไตย ก็ได้อ่านประชาธิปไตยในยุคเปลี่ยนผ่าน หรือหนังสือในหลักสูตรต่างประเทศ​และระดับมหาวิทยาลัย อย่าง Justice ของ Michael J. Sandel หรือ Public Philosophy จะมีหนังสือให้อ่านประจำสัปดาห์ แล้วมาอภิปรายกันในห้อง”

น้องเชอรี่เสริมในเรื่องการใช้ชีวิตนักเรียนประจำของที่นี่ “ที่นี่น่าอยู่ ไม่ใช่แค่สภาพแวดล้อม แต่ผู้คนทำให้โรงเรียนเป็นที่ที่น่าอยู่มาก เช่นกิจกรรม Town Hall การประชุมส่วนกลางที่มาอภิปรายกันว่า กฎระเบียบที่เป็นอยู่ ส่วนไหนดีไม่ดี ต้องเปลี่ยนไหม ซึ่งครูก็จะรับฟังความเห็นจากนักเรียนโดยตรง แล้วก็ปรับไปเรื่อยๆ ในแต่ละปี ทำให้การอยู่โรงเรียนสนุกและมีความสุขมากขึ้น”

กำเนิดวิทย์

นักเรียนของกำเนิดวิทย์ ถึงปีนี้จบไปเป็นรุ่นที่ 5 แล้ว นักเรียนรุ่นแรกเริ่มจบปริญญาตรี และประมาณ 1 ใน 3 ของรุ่นได้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งอุดมการณ์ของโรงเรียนในการมุ่งหวังให้นักเรียนกลายเป็นบุคลากรฟันเฟืองสำคัญที่กำลังแตกหน่อเติบโตทีละเล็กละน้อย เพื่อรอวันเติบใหญ่และกลับมาพัฒนาประเทศไทยให้เติบโตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“ต้องเรียนรู้ได้มากพอที่จะสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้กับประเทศและสังคมให้ได้ อันนี้คือสิ่งที่โรงเรียนพยายามพูดอยู่ตลอดเวลา” น้องแชมป์ทิ้งท้าย“และพวกเราก็พยายามจะเป็นแบบนั้น เรียนอะไรก็ได้ แต่เรียนเสร็จแล้วต้องสร้างคุณค่าให้สังคมและประเทศชาติ”

 

โรงเรียนกำเนิดวิทย์
อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
โทร. 0-3301-3888
www.kvis.ac.th

เรื่อง ณัฐนิช ชัยดี

ภาพ ฤทธิรงค์ จันทองสุข


อ่านเพิ่มเติม The NEWTON Sixth Form School โรงเรียนที่เป้าหมายและอุปนิสัยต้องเดินทางไปด้วยกัน

เรื่องแนะนำ

NEWTON Sixth Form School โรงเรียนที่เป้าหมายและอุปนิสัยต้องเดินทางไปด้วยกัน

NEWTON Sixth Form School โรงเรียนที่การศึกษา คือมรดกของมนุษย์ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น จากครูอาจารย์สู่ลูกศิษย์ จากองค์ความรู้สู่การประยุกต์ให้เข้ากับตัวเอง ‘มีการศึกษาจำนวนมากที่แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนที่ดีมักมีความแตกต่างจากโรงเรียนที่ไม่ดีในแง่ทัศนคติของครูและนักเรียน ซึ่งหมายถึงบรรยากาศของโรงเรียนนั่นเอง’ วลีนี้มาจากประโยคแรกของหนังสือ โรงเรียนที่ดี (Good Schools) โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ Headmaster ของ The Newton Sixth Form School  ‘ครูและบุคลากรส่วนใหญ่ในโรงเรียนที่ดี มักมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมุ่งใฝ่สัมฤทธิ์มากขึ้น’   คุณหมอธีระเกียรติ ร่วมกันกับ คุณธานินทร์ เอื้ออภิธร CEO พร้อมกับทีมงานผู้คร่ำหวอดสายงานด้านการศึกษามาเป็นเวลายาวนาน และเข้าใจถึงปัญหาการศึกษาของเด็กไทยตั้งแต่ภาพกว้างไปจนถึงระดับปัจเจกบุคคล สร้างสรรค์หลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างความสุขและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูงรอบด้านสำหรับนักเรียนไทย ครอบคลุมทั้งเรื่องเนื้อหาสาระไปจนถึงการสร้างอุปนิสัยที่ดี ทั้งหมดนี้คือปรัชญาที่โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์การเรียนการสอนในแบบฉบับออกนอกกรอบอย่างที่เราเคยชิน ‘บรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี ครูที่ดี และนักเรียนที่ดี’ สามองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จได้อย่างใจฝัน   Time Matters : จัดสรรเวลาอย่างมีคุณภาพ “School ในภาษากรีกแปลว่า Leisure หรือเวลาว่าง” คุณหมอเท้าความตั้งแต่ความหมายของคำว่าโรงเรียน “การมาโรงเรียนจึงเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อให้มนุษย์ได้เรียนรู้ ซึ่งโรงเรียนก็เป็นพื้นที่ส่งต่อมรดกของมนุษย์ที่บรรพชนค้นพบ ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ […]

Art of Anatomy กายวิภาคศาสตร์ ศิลปะแห่งร่างกาย และการเรียนรู้ความงามของสัดส่วนมนุษย์

Art of Anatomy กับ “กายวิภาคศาสตร์” วิชาที่อยู่ตรงกลางพอดีระหว่างศิลปะกับวิทยาศาสตร์ การสร้างความสมดุลระหว่างความสวยงามและความจริงจึงเป็นเรื่องของการเรียนรู้ ไปพร้อมกับความท้าทายระหว่างลงมือทำ กายวิภาคศาสตร์​ (Anatomy) ในความรับรู้ของผู้คนคือวิชาพื้นฐานของสายแพทย์ที่จะต้องเรียนรู้โครงสร้างร่างกายของมนุษย์ในเชิงหน้าที่การทำงาน และอีกมุมมองหนึ่ง กายวิภาคศาสตร์ คือศาสตร์ที่นำพาศิลปินไปค้นหาความงามตามธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ เพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะต่อไป “กายวิภาคฯ เป็นวิชาที่ดูแค่รูปอย่างเดียวไม่ได้ จำเป็นต้องมีคนอธิบายด้วยว่าทำไมรูปนี้ถึงเป็นแบบนี้” คุณอาร์ต – วรรณฤทธิ์ กะรินทร์​ อาจารย์ และผู้ก่อตั้ง Art of Anatomy ห้องเรียนกายวิภาคฯ สำหรับศิลปะ เล่าให้เราฟังถึงความสำคัญของวิชากายวิภาคศาสตร์ต่องานศิลปะ “หลายครั้งคนที่เป็นสายวาดหรือปั้น อาจจะไม่มั่นใจกับวิชานี้ เพราะมันอิงกับหลักวิทยาศาสตร์ กลัวว่าวาดออกมาแล้วผิดหรือเปล่า เขาต้องการคนสักคนหนึ่งมาพิสูจน์ว่าที่เขาวาดมันถูกต้องนะ แล้วถ้าไม่ถูกต้อง มันไม่ถูกตรงไหน” “เราก็ต้องอธิบายว่า ด้วยความที่กายวิภาคฯ มันอยู่ตรงกลางระหว่างวิทย์กับศิลป์ มันเป็นธรรมดาของโลก ถ้าเน้นไปทางความเป็นจริงและความถูกต้องทางวิทย์มาก ก็อาจจะสูญเสียความสวยงามบางอย่างในเชิงของศิลปะ อย่างรูปแกะสลักหินดาวิด (ผลงานโดย มีเกลันเจโล) เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงการต่อรองกันระหว่างความเป็นวิทย์ของกายวิภาคฯ กับความสมบูรณ์แบบของศิลปะ ศิลปินจะพยายามบาลานซ์ระหว่างความสวยกับความจริง ความเป็นวิทย์กับความเป็นศิลป์ แล้วทำหน้าที่สรุป เชื่อโยง ประมวลความรู้ เพื่อหาจุดสมดุลของทั้งสองศาสตร์”   […]

AGRINOVATOR KMITL เกษตรนวัตกรรม สู่ความมั่นคงทางอาหารของเมืองไทย

Agrinovator กับการปลดล็อกประเทศไทย ด้วยเกษตรแม่นยำจากนวัตกรรมและเทคโนโลยี จนถึงปลายทางที่การสร้างมูลค่าเพิ่มและช่องทางการตลาด เราได้ยินคำว่า ‘เมืองไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ’ มาอย่างยาวนาน ด้วยอาชีพหลักเกษตรกรรมที่ทำให้ ‘ครัวของโลก’ กลายเป็นนโยบายผลักดันเศรษฐกิจของประเทศเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันที่สภาวการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงรุนแรงเกินความคาดเดา ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม สงคราม และโรคระบาด “เรากักตัวจากการเป็นกลุ่มเสี่ยงของโควิด-19 ก็ยังต้องทานข้าว โปรตีน เรายังต้องกินอยู่ใช้ชีวิตปกติ เพราะทุกอย่างอาศัยผลผลิตทางการเกษตร เพียงแต่การเกษตรบ้านเรายังขึ้นอยู่กับความแปรปรวนสภาพดินฟ้าอากาศที่ยากต่อการพยากรณ์ การเกษตรในอนาคตจึงต้องใช้เทคโนโลยีของทางวิศวกรรมมาเข้าใจความไม่แน่นอนของกระบวนการผลิต เพื่อความอยู่รอดของทุกคน” ผศ.ดร.อนัญญา เจริญพรนิพัทธ รองคณบดีกำกับงานวิชาการและต่างประเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เท้าความให้เราฟังถึงความสำคัญของเกษตรอัจฉริยะ พัฒนาการและความก้าวหน้าทางด้านเกษตรกรรมที่ใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือ จึงนำมาสู่การพัฒนาหลักสูตร Agrinovator เกษตรนวัตกร ที่มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตเชิงลึกด้านการเกษตรควบคู่ไปกับการสร้างเครื่องมือทางวิศวกรรมศาสตร์   เกษตรกรรม + นวัตกรรม = เกษตรนวัตกร “หลักสูตรนี้เหมือนเราสร้างคนสองคนอยู่ในตัวคนเดียวกัน คือ Agriculture (เกษตรกรรม) และ Innovation (นวัตกรรม) ผู้เรียนต้องเรียนทั้งสองคณะ ทั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ในเวลาเดียวกัน จึงเป็นหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา – วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสมาร์ตฟาร์ม และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ” อ.อนัญญาเริ่มต้นเล่า […]

มีชัยพัฒนา โรงเรียนนวัตกรรมและทักษะชีวิต

มีชัยพัฒนา โรงเรียนนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม การเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างนักเรียน-โรงเรียน-ชุมชน สมัยยังเรียนชั้นมัธยม กิจวัตรของการเรียนคงหนีไม่พ้นเข้าห้องเรียน รอพักเที่ยง แล้วเลิกเรียนกลับบ้าน โดยทั่วไป เรามองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับโรงเรียนในฐานะที่เป็นแหล่งมอบการศึกษาให้กับนักเรียน ด้วยศักยภาพของโรงเรียนซึ่งมีทั้งทางด้านกายภาพ ในเรื่องอาคารสถานที่ และทางด้านองค์ความรู้พร้อมใช้เพื่อระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โรงเรียน มีชัยพัฒนา มองเรื่องราวเหล่านี้ในมุมกลับกัน จากทรัพยากรที่มีในมือของโรงเรียนจะถูกใช้งานอย่างไรให้ได้เต็มประสิทธิภาพ? จากนักเรียน มองออกนอกรั้วโรงเรียนไปถึงชุมชน พร้อมกับความตั้งใจที่อยากให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน “ผมทำงานเรื่องการเปลี่ยนแปลง เป็น Change Maker ปรับตัวมาตลอด รวมถึงวันนี้ก็ประมาณ 50 ปีแล้ว” คุณมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งและประธานโรงเรียน เล่าให้เราฟัง “มีอยู่ช่วงหนึ่ง เมื่อสัก 18 ปีก่อน ผมเริ่มหาทุนมาให้นักเรียนเป็นทุนการศึกษา ให้เงินไปก็คิดว่าดี แต่พอเข้าไปดูในรายละเอียดแล้ว มันไม่ได้มีอะไรที่ผมคิดว่าจะดีขึ้น มันเป็นวงจรที่ส่งเด็กกลับไปเข้าไปในระบบเดิม เราก็เลยเริ่มคิดว่าต้องหาระบบใหม่ สร้างระบบที่เป็นของเราเอง” ระบบที่ว่า คือระบบการศึกษาที่เน้นทักษะชีวิตไปพร้อมกับทักษะอาชีพ เพื่อให้เด็กนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาสามารถบริหารจัดการการใช้ชีวิต ด้วยจุดมุ่งหมายให้ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่ดีขึ้น นี่แหละคือชีวิตจริงที่ทุกคนต้องเจอในอนาคต   โรงเรียนที่เชื่อในความสามารถของปัจเจกบุคคล เรามีโอกาสได้ฟังการเล่าเรื่องโรงเรียนผ่านประสบการณ์จริงของนักเรียน 5 คน น้ำเสียงฉะฉานเต็มเปี่ยมด้วยความมั่นใจ บอกเล่าเรื่องราวของโรงเรียนประจำแห่งนี้ที่ทุกคนได้ใช้ชีวิตตลอดทั้งวันและทั้งเทอม […]