กรุงเทพ ฯ สบายดีไหม? อัพเดทชีวิต “กรุงเทพมหานคร” ผ่านงาน BKK Expo 2024

กรุงเทพ ฯ สบายดีไหม? อัพเดทชีวิต “กรุงเทพมหานคร” ผ่านงาน BKK Expo 2024

ชวนแวะชมงาน BKK Expo 2024 งานที่จะทำให้คุณรู้จักชีวิตและความเป็นไปของกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพไม่ใช่แค่จังหวัดหนึ่งในประเทศไทย แต่นี่คือเมืองหลวงที่ได้ชื่อว่ามีประชากรมากที่สุด และในขณะเดียวกันเมืองแห่งนี้ก็มีชีวิต มีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและความต้องการของประชากรในเมือง

ท่ามกลางการเติบโตของเมืองอย่างทุกวันนี้ กรุงเทพมหานครมีแนวทางการพัฒนาเมืองอย่างไร เพื่อทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นเมืองที่น่าอยู่ ซึ่ง National Geographic ฉบับภาษาไทย พาไปอัพเดทความเป็นไปของกรุงเทพมหานคร ผ่านงานนิทรรศการกรุงเทพมหานคร 2567 หรือ BKK Expo 2024 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2567 ณ พิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ (โรงงานยาสูบ 5) สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย

นิทรรศการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทุกโซนมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความรู้และประสบการณ์กับผู้เข้าชมทั่วทั้งนิทรรศการ รับประกันว่าจะได้เปิดหูเปิดตา เข้าใจพัฒนาการกรุงเทพ ฯ อย่างเต็มที่แบบครบจบในงานเดียว

โซนต่าง ๆ ของนิทรรศการจัดแสดงในธีม “เมือง” ซึ่งแต่ละเมืองจะเป็นภาพแทนของการพัฒนากรุงเทพมหานครในแต่ละด้านตามนโยบายที่ได้ดำเนินการมาเพื่อทำให้ “กรุงเทพมหานคร” เป็น “เมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน”

เมืองเดินทาง เส้นทาง และสายน้ำ

โซนนี้แสดงการปฏิรูประบบการเดินทางและคมนาคมที่กรุงเทพมหานครได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยการชี้ให้เห็นปัญหาที่ผู้ใช้ได้ประสบพบเจอ และนำเสนอว่ากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นทางเท้า ทางจักรยาน ถนนหนทาง สะพานลอย สัญญาณไฟจราจร ฯลฯ  และที่สำคัญคือสายน้ำ ที่เปรียบเสมือนสายเลือดแห่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกรุงเทพ ฯ มาช้านาน โดยกรุงเทพมหานครมีแผนที่จะฟื้นฟูคลองให้กลับมาใสสะอาด พร้อมทั้งพัฒนาและขยายเส้นทางเรือโดยสาร เพื่อให้สายน้ำได้เป็นส่วนสำคัญของโครงข่ายการสัญจร

เมืองปลอดภัย สุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สิน

โซนนี้แสดงให้เห็นการทำงานของกรุงเทพมหานครในการทำให้เมืองเป็นเมืองที่ทุกคนอาศัยอยู่ได้อย่างสงบสุขปลอดภัยไร้กังวล เช่น การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสร้างแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยดิจิทัล การฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมต่อสาธารณภัยต่าง ๆ  ในโซนยังมีสาธิตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตัวจริงอีกด้วย นอกจากนี้กรุงเทพมหานครก็ยังมีการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข เพื่อกระจายบริการและความช่วยเหลือไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง เช่น การจัดตั้งคลินิกออนไลน์ บริการเจาะเลือดใกล้บ้าน บริการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยมอเตอร์ไซค์กู้ชีพฉุกเฉิน

เมืองสร้างสรรค์ การศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โซนนี้นำเสนอนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานครในการทำให้เมืองเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์สำหรับคนทุกช่วงอายุ เริ่มตั้งแต่ปฐมวัย มีการจัดห้องเรียนจำลองแสดงการเรียนผ่านการเล่นและลงมือทำจริงโดยครูและน้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในโซนมีพื้นที่จัดแสดงให้นักเรียนมาโชว์ความสามารถพิเศษด้วย ส่วนการเรียนรู้นอกระบบการศึกษา กรุงเทพมหานครก็สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งนันทนาการต่าง ๆ อยู่ทุกมุมเมืองเพื่อตอบโจทย์คนหลากสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ ศาสนสถาน ฯลฯ

เมืองเศรษฐกิจ โอกาส และความหวัง

โซนนี้แสดงให้ถึงความใส่ใจของกรุงเทพมหานครในการสนับสนุนให้ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมีโอกาสได้ประกอบอาชีพ เช่น การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การจ้างงานคนพิการในนโยบายการขับเคลื่อนงาน ในโซนนี้มีการจัดอบรมทักษะอาชีพเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่การนวดไทยเพื่อสุขภาพ ไปจนถึงการตัดแต่งขนสุนัข นอกจากนี้ในโซนก็ยังมีพื้นที่จัดแสดงสวนผักคนเมือง และบูธโชว์สินค้าเด็ดผลิตภัณฑ์ดีจากเขตต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครด้วย

เมืองยั่งยืน พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

โซนนี้เป็นแสดงให้เห็นถึงความพยายามของกรุงเทพมหานครในการทำให้เมืองเป็นเมืองที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการดำเนินงานตามนโยบายอย่างจริงจัง ทั้งการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียให้ตรงตามมาตรฐานสากล การใช้พลังงานสะอาดและทรัพยากรหมุนเวียน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองในนโยบาย “สวน 15 นาที” ให้ผู้คนได้ใกล้ชิดกับพื้นที่สีเขียวมากขึ้น ฯลฯ ในโซนยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมสุดล้ำต่าง ๆ ที่ช่วยเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย เช่น เครื่องแปรรูปพลาสติกใช้แล้ว เครื่องย่อยอาหารให้เป็นปุ๋ย ฯลฯ

นิทรรศการพิเศษและพื้นที่กิจกรรม

นอกจากโซนจัดแสดงหลัก ๆ แล้ว ภายในนิทรรศการก็ยังมีโซนพิเศษและพื้นที่กิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมายมาย ให้ทุกท่านได้เข้าไปลองร่วมสนุกกันได้ เช่น “หุ่นจำลองเมืองกรุงเทพฯ (The Bangkok City Model)” รายละเอียดสมจริงสวยงาม พร้อมพรีเซนเทชั่นบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์กรุงเทพ ฯ เปิดประสบการณ์ครบทั้งภาพ แสง สี เสียง มีทั้งคำบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายในห้องจัดแสดงยังมีมินิเกมสนุก ๆ ให้ผู้เข้าชมได้ลองเล่นอีกด้วย

“กรุงเทพฯ เมืองอร่อย” โซนร้านค้าขายอาหารจาก 50 เขตเมืองกรุงเทพ ฯ มีพร้อมทั้งของคาวของหวานและเครื่องดื่ม หากใครเดินชมงานเหนื่อย ๆ ร้อน ๆ ก็สามารถมาเติมพลังฝากท้องกับโซนนี้ได้

หัวใจสำคัญของงานนี้ คือนอกจากจะเป็นนิทรรศการที่นำเสนอให้เห็นการพัฒนากรุงเทพมหานครแล้ว ก็ยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่ที่สนับสนุนให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ ที่มีต่อกรุงเทพ ฯ ด้วย โดยในงานจะมีการเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นประเด็นพัฒนากรุงเทพมหานครเพื่อเมืองน่าอยู่ ตามจุดต่าง ๆ ในโซนนิทรรศการก็มีบอร์ดให้ผู้เข้าร่วมงานได้เขียนแสดงความคิดเห็นอีกทางหนึ่งด้วย ทุกคนต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของเมือง กรุงเทพมหานครจึงต้องการรับฟังเสียงของทุกคนเพื่อพัฒนาเมืองต่อไป

เรื่อง :สโรชิณีย์ นิสสัยสุข
โครงการสหกิจศึกษา กองบรรณาธิการ นิตยสาร เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย

ภาพ : ศุภกร ศรีสกุล

อ่านเพิ่มเติม : เยี่ยมชม KOSEN-KMITL พูด เรียน คิด แบบวิศวกรญี่ปุ่น สู่การเป็นนวัตกรเพื่ออุตสาหกรรมไทย

Recommend