นาฬิกา Dat Watt Limited Edition จากโอริส

นาฬิกา Dat Watt Limited Edition จากโอริส

โอริส ขอแนะนำประดิษฐกรรมนาฬิกาที่รังสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือกับ Common Wadden Sea Secretariat และพันธกิจในการอนุรักษ์ทะเลวัดเด้น ที่มีระบบน้ำขึ้นน้ำลงที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก

ธรรมชาติที่ไร้พรมแดน

แคมเปญ Change for the Better ของโอริส ได้ครอบคลุมไปทั่วโลก ตอนนี้จุดสนใจหลักตกมาอยู่ที่ทะเลวัดเดน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก

เช่นเดียวกับธรรมชาติ แคมเปญ Change for the Better ของโอริสนั้นไม่ได้ถูกจำกัดด้วยการควบคุมของสนธิสัญญาหรือพรมแดน หากแต่ยังเป็นแบบองค์รวม การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นนี้เป็นการอนุรักษ์โลกของเรา เช่นเดียวกับการพัฒนาชีวิตของผู้คน

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เราได้ทำงานร่วมกับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่แสวงหาผลกำไร และการเคลื่อนไหวเพื่อการรักษาความสะอาดไปทั่วโลก ด้วยการสนับสนุนจากผู้แทนจำหน่าย สื่อมวลชน ตลอดจนกลุ่มลูกค้าของเรา ความร่วมมือต่างๆดังเช่นที่เราได้จัดตั้งขึ้นร่วมกับมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูปะการัง และ องค์กรเพื่ออนุรักษ์วาฬและโลมา ที่ได้นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงต่อมหาสมุทรของโลก

แคมเปญ Change for the Better ยังครอบคลุมถึงโครงการเพื่อสังคม เราได้ทำงานร่วมกับองค์กรโมเว็มเบอร์ มูลนิธิคาร์ล บราเชียร์ และล่าสุดกับมูลนิธิโรแบร์โต้ เคลเมนเต้ แต่ละองค์กรทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต และเป็นเส้นทางที่ได้พิสูจน์ถึงสิ่งที่เราทำ

โครงการล่าสุดของเราคือการร่วมมือกับสำนักเลขาธิการสามัญเพื่อการอนุรักษ์ทะเลวัดเด้น (Common Wadden Sea Secretariat – CWSS) องค์กรไตรภาคีที่ครอบคลุมประเทศเดนมาร์ก เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์ ทำงานเพื่ออนุรักษ์และปกป้องทะเลวัดเด้น ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีระบบน้ำขึ้นน้ำลงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในปี 2009 องค์การยูเนสโกได้ยกสถานะให้เป็นมรดกโลกเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพของโลก

ความจำเป็นในการรับผิดชอบต่อโลกของเราไม่เคยยิ่งใหญ่กว่านี้มาก่อน การระบาดของโรคโควิด-19 ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อปกป้องโลกของเราสำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป

ที่โอริส เราให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบนี้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงมีพันธกิจที่จะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้น นอกจากการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานด้านการอนุรักษ์ และให้การสนับสนุนโครงการที่ออกแบบมาเพื่อรักษาความสะอาดแหล่งน้ำของโลกแล้ว เรายังขับเคลื่อนแนวทางความยั่งยืนในเมืองโฮลสไตน์แห่งนี้

เป้าหมายของเราในปีนี้คือเป็นบริษัทที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ซึ่งหมายถึงการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการรีไซเคิลให้มากขึ้น ลดการปล่อยก๊าซ ปรับปรุงโรงงานผลิตของเรา และอื่นๆอีกมากมาย

เราได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากจากความร่วมมือครั้งนี้ เนื่องด้วยความเป็นองค์กรไตรภาคี และการได้รับสถานะจากองค์การยูเนสโกของทะเลวัดเด้น องค์การ CWSS จึงต้องทำการคัดเลือกพันธมิตรอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับหลักการและแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม เราจึงภาคภูมิใจที่ได้ผ่านการตรวจสอบนี้

ธรรมชาติไร้ซึ่งพรมแดน เช่นเดียวกันกับแคมเปญของโอริสเพื่อจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้น นี่เป็นพันธกิจที่เป็นรูปธรรมระดับโลกในการทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น

ความลึกที่ซ่อนเร้น

ทะเลวัดเดนครอบคลุมพื้นที่ 11,500 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ชายฝั่งทะเล 500 กิโลเมตร และเป็นจุดแวะพักตามเส้นทางการอพยพที่สำคัญของนกมากกว่า 10 ล้านตัวในทุกปี

หากมองจากระดับสายตา ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะชื่นชมถึงขนาดและความสวยงามของทะเลวัดเด้น ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำและสันดอนทรายทับถมอันสมบูรณ์ที่มีระบบน้ำขึ้นน้ำลงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่ 11,500 ตารางกิโลเมตรในทะเลเหนือ เป็นที่ราบส่วนใหญ่ หากมองจากระดับที่สูงขึ้น ความซับซ้อนและความงามตามธรรมชาติจะกลายมาเป็นจุดสนใจที่น่าทึ่ง

นอกจากนี้หากมองจากทางอากาศก็จะเห็นการเปลี่ยนผ่านจากที่ลุ่มน้ำเค็ม ไปสู่ทะเล และพื้นที่น้ำกร่อยได้อย่างชัดเจน แต่ถึงอย่างนั้นคุณค่าและความสำคัญส่วนใหญ่ยังคงซ่อนเร้นอยู่

ทะเลวัดเด้น อุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมหาศาล บางช่วงเวลามีนกมากกว่า 6 ล้านตัวอยู่ในอาณาบริเวณนี้  ในแต่ละปีมีนก 10 ถึง 12 ล้านตัวอพยพผ่านมา ตามที่ลุ่มน้ำเค็มมีพรรณพืชและสัตว์ประมาณ 2,300 สายพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีอีก 2,700 สายพันธุ์ที่อยู่ในทะเลและพื้นที่น้ำกร่อย และเป็นแหล่งผสมพันธุ์ของนกอีกกว่า 30 สายพันธุ์

เหล่านี้จึงทำให้พื้นที่แห่งนี้ เป็นหนึ่งในคุณสมบัติทางธรรมชาติที่สำคัญที่สุดบนโลกใบนี้ ในความเป็นจริงผู้เชี่ยวชาญได้คำนวณว่าความหลากหลายทางชีวภาพในระดับโลกนั้น ขึ้นอยู่กับทะเลวัดเด้น

ในประเด็นนี้มันถือเป็นเรื่องที่น่าทึ่ง เพราะนี่คือหนึ่งในระบบนิเวศเขตน้ำตื้นริมฝั่ง ที่มีระบบน้ำขึ้นน้ำลงขนาดใหญ่ตามธรรมชาติที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง ที่กระบวนการทางธรรมชาติยังคงทำงานอยู่อย่างสมบูรณ์โดยไม่ถูกรบกวน นั่นคือเหตุผลว่าทำไมที่นี่จึงต้องได้รับการปกป้อง

เฉกเช่นเดียวกับสภาพแวดล้อมทางทะเลจำนวนมาก ทะเลวัดเด้น ตกอยู่ภายใต้การคุกคามอย่างต่อเนื่องจากการประมง การพัฒนาท่าเรือ แท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ ฟาร์มกังหันลม การสัญจรทางทะเล การพัฒนาที่อยู่อาศัยและการท่องเที่ยว และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นี่คือบทบาทของ Common Wadden Sea Secretariat ซึ่งทำหน้าที่ในนามของ Trilateral Wadden Sea Cooperation และเลขาธิการบริหาร เบอร์นาร์ด แบร์เรนด์ (Bernard Baerends) “เมื่อเราได้รับฟังถึงขนาดและคุณค่าของงานที่ทำโดย CWSS ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องให้การสนับสนุน” รอล์ฟ สตูเดอร์ Co-CEO ของโอริสกล่าว นอกจากสร้างการตระหนักรู้แล้ว เรายังให้การสนับสนุนความพยายามในการอนุรักษ์ขององค์กรแห่งนี้ด้วยรายได้จากการจำหน่ายนาฬิการุ่น Dat Watt Limited Edition เพราะอะไร เพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เราต้องทำ”

มองมุมสูง

การปกป้องทะเลวัดเด้นอันกว้างใหญ่และมีความหลากหลายอย่างมหาศาลเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ และหัวเรือใหญ่ของ Common Wadden Sea Secretariat ก็คือ เบอร์นาร์ด แบร์เรนด์

อะไรคือ CWSS

เรื่องราวเริ่มต้นในปี 1978 เมื่อเดนมาร์ก เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์ เริ่มร่วมมือกันเพื่อปกป้องทะเลวัดเด้น ในฐานะหน่วยงานทางนิเวศวิทยา และจัดตั้ง Trilateral Wadden Sea Cooperation องค์การ  CWSS ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 และได้รับมอบหมายให้นำมาสู่การบรรลุเป้าหมายทุกประเภทที่สนับสนุนระบบนิเวศตามธรรมชาติและความยั่งยืนของทะเลวัดเด้น นอกจากนี้งานของเราคือการบอกเล่าให้โลกรู้เกี่ยวกับแหล่งมรดกโลกของทะเลวัดเด้นและการสร้างความร่วมมือ ตั้งแต่ปี 2019 เมื่อทะเลวัดเด้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก พันธกิจของเราก็เพื่อ “เสริมสร้างให้ทะเลวัดเด้นเป็นมรดกโลกที่เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับโลกใบนี้”

องค์กรได้รับทุนสนับสนุนอย่างไร

เราได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวนหนึ่งในสามเท่าๆกันจากกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทั้งสามประเทศ เดนมาร์ก เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์

ทะเลวัดเด้นอยู่ที่ไหน และอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ที่นี่น่าทึ่ง

ทะเลวัดเด้นเป็นสถานที่ที่ไม่เหมือนที่อื่น ด้วยโครงข่ายของแหล่งที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นที่อยู่ของพรรณพืชและสัตว์หลายพันชนิด เป็นพื้นที่ขนาดประมาณ 11,500 ตารางกิโลเมตรที่มีความแตกต่างและกว้างขวาง โดยมีแนวชายฝั่งยาวประมาณ 500 กิโลเมตรที่ทอดยาวรอบชายฝั่งเดนมาร์ก เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลเหนือ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากกระแสน้ำในยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ

เพราะเหตุใดที่นี่จึงมีความสำคัญมาก

กล่าวง่ายๆ ก็คือ มันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำและสันดอนทรายทับถมอันสมบูรณ์ที่มีระบบน้ำขึ้นน้ำลงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีความสำคัญระดับโลก สำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ กระบวนการทางนิเวศวิทยา และธรณีวิทยา ซึ่งยังคงดำเนินไปตามธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ นักนิเวศวิทยาได้บันทึกไว้ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 และกลายเป็นประเด็นอ้างอิงในการเปรียบเทียบกับพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีระบบน้ำขึ้นน้ำลงอื่นๆทั่วโลก ที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มากกว่า 10,000 สายพันธุ์ และเป็นจุดแวะพักสำคัญสำหรับนกอพยพ 10 ถึง 12 ล้านตัวในทุกปีที่กำลังมองหาอาหาร นอกจากนี้สภาพแวดล้อมที่ตื้นซึ่งทำให้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสืบพันธุ์ของปลาหลายชนิด โดยรวมแล้วทะเลวัดเด้นได้แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติ พืชพรรณ และสัตว์ ปรับตัวให้เข้ากับสภาพที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างไร

ภัยคุกคามอะไรบ้างที่กำลังเผชิญ

มีมากมาย แต่โดยหลักแล้วล้วนเกิดจากมนุษย์ เรากำลังพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดมลพิษจากการขนส่งทางเรือและการพัฒนาท่าเรือ การปะปนของสิ่งมีชีวิตพืชสัตว์ต่างถิ่นในน้ำอับเฉาเรือ การขุดลอกและการทำเหมือง การท่องเที่ยวที่ไม่ยั่งยืน และการประมงบางประเภท และแน่นอนประเด็นหลักที่น่ากังวลคือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เราจะเอาชนะภัยคุกคามเหล่านี้ได้อย่างไร

ทะเลวัดเด้นมีระดับในการปกป้องสิ่งแวดล้อมแบบที่ไม่เคยขึ้นมาก่อน เนื่องมาจากการประเมินและการตรวจสอบที่เข้มงวด นี่คือสิ่งที่นำไปสู่การได้รับสถานะจากองค์การยูเนสโก อย่างไรก็ตามยังมีงานอีกมากที่เราต้องทำเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าสากลที่โดดเด่นของทะเลวัดเด้น

มีอะไรอีกบ้างที่จำเป็นต้องทำ

มันเป็นพันธกิจที่ต่อเนื่อง ในการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของพื้นที่ และเพื่อสื่อสารให้ทราบถึงความเปราะบางของสถานที่แห่งนี้ นอกจากนี้เรายังต้องการการวิจัย และการเฝ้าสังเกตเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เราในฐานะพลเมืองของโลกจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ได้อย่างไร

การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นอย่างที่โอริสกล่าวนั้นถูกต้อง เริ่มต้นด้วยการรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเราเอง ไม่ว่าจะเป็นการหยุดพฤติกรรมที่ไม่ดี หรือเริ่มจากการทำสิ่งที่ดี

ความร่วมมือของคุณกับ โอริส เกิดขึ้นได้อย่างไรและเกี่ยวข้องกับอะไร

โอริสติดต่อเรา ซึ่งเรารู้สึกซาบซึ้งอย่างมาก ก่อนที่เราจะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรเราต้องทำการประเมินบริษัท เราพบว่าโอริส ปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดด้านความยั่งยืน และมีประวัติอันยาวนานในการทำงานร่วมกับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยกย่อง ความร่วมมือนี้เป็นครั้งแรกของเราที่ได้ร่วมกับบริษัทเอกชนนอกพื้นที่ทะเลวัดเด้น และมีกำหนดในการดำเนินการต่อไปอย่างน้อยสามปี โดยเริ่มต้นด้วยการรังสรรค์ประดิษฐกรรมนาฬิกาที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ รุ่น Dat Watt Limited Edition ซึ่ง Dat Watt มีความหมายว่า ‘Wadden Sea – ทะเลวัดเด้น’ ในภาษาเยอรมันตอนล่าง จากนั้นเราจะจัดกิจกรรมบางอย่างร่วมกันเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และที่สำคัญรายได้จากการจำหน่ายนาฬิกาจะเป็นเงินทุนสำหรับโครงการที่เราจะไม่สามารถเปิดตัวได้ เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่ได้ร่วมงานกับโอริส!

การทำงานของนาฬิกา

นาฬิกา Dat Watt Limited Edition เป็นนาฬิการุ่นพิเศษ หน้าปัดแสดงรอบโคจรของดวงจันทร์ และช่วงน้ำขึ้นน้ำลงในซีกโลกเหนือผ่านฟังก์ชั่นพอยเตอร์มูน (Pointer Moon) ที่พัฒนาโดยโอริส ซึ่งรังสรรค์ขึ้นสำหรับนักดำน้ำมืออาชีพ ทำงานโดยใช้เข็มชี้สีขาวจากจุดศูนย์กลาง ซึ่งเมื่อมีการตั้งเข็มชี้ไปยังวันที่ให้ตรงกับวันที่ตามปฏิทินจันทรคติให้ถูกต้อง (1 รอบคือ 29.5 วัน) จะสามารถแสดงให้เห็นช่วงของกระแสน้ำขึ้นน้ำลงจากลายเส้นสีขาวบนหน้าปัด และบอกถึงข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์ได้

Dat Watt Limited Edition

ประดิษฐกรรมแห่งเวลารุ่น Dat Watt Limited Edition ใช้พื้นฐานของนาฬิกาไดฟ์เวอร์ Oris Aquis ตั้งชื่อขึ้นตามภาษาท้องถิ่นของทะเลวัดเด้น ผลิตจำนวนจำกัด 2,009 เรือน ซึ่งเป็นปีที่ทะเลวัดเด้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก

รายละเอียดนาฬิกา

ตัวเรือน สเตนเลสสตีลแบบประกอบหลายชิ้น พร้อมวงแหวนบนขอบหน้าปัดแบบหมุนได้ทิศทางเดียว
ขนาด 43.50 มม (1.713 นิ้ว)
หน้าปัด สีน้ำเงินและสีเทาไล่กราเดียนท์
วัสดุเรืองแสง เข็มนาฬิกา และขีดบอกเวลา เคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®
กระจกหน้าปัด แซฟไฟร์ โค้งรูปโดมทั้งสองด้าน เคลือบสารป้องกันแสงสะท้อนด้านใน
ฝาหลัง สเตนเลสสตีล ขันสกรู สลักสัญลักษณ์พิเศษ
ปุ่มปรับตั้งเวลา เม็ดมะยมนิรภัยสเตนเลสสตีลแบบขันเกลียว พร้อมบ่าป้องกันเม็ดมะยม
สายนาฬิกา สายสเตนเลสสตีล พร้อมเฟืองล็อคสายแบบบานพับ และส่วนขยายสาย
การกันน้ำ 30 บาร์ (300 เมตร)

กลไกนาฬิกา

หมายเลขเครื่อง Oris 761
ฟังก์ชั่น เข็มชั่วโมง เข็มนาที เช็มวินาทีจากจุดศูนย์กลาง เข็มชี้วงโคจรของพระจันทร์จากจุดศูนย์กลาง หน้าต่างแสดงวันที่ ปรับวันที่แบบฉับพลัน ปุ่มปรับวันที่ กลไกปรับตั้งเวลาแบบละเอียด และหยุดเข็มวินาที
การขึ้นลาน ออโตเมติก
พลังงานสำรอง 38 ชั่วโมง
อิดิชั่นพิเศษ กล่องบรรจุแบบพิเศษ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรคาเดโรไทม์ โทร. 02-163-0555


 

Recommend