มอบหนังสือโบราณประวัติศาสตร์ชาติสยาม รำลึก การเสด็จประพาสยุโรป

มอบหนังสือโบราณประวัติศาสตร์ชาติสยาม รำลึก การเสด็จประพาสยุโรป

พิธีมอบหนังสือโบราณประวัติศาสตร์ชาติสยาม เนื่องในวาระครบรอบ 125 ปี และ 115 ปี การเสด็จประพาสยุโรปและนอร์เวย์ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ห้า (ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2440 และครั้งที่สองใน พ.ศ. 2450) เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระบรมราโชบายในการรักษาเอกราช อธิปไตยของสยาม ดังปรากฏเผยแพร่ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน และเอกสารประวัติศาสตร์อื่นๆ

แต่เรื่องหนึ่งซึ่งอาจเป็นรับรู้กันน้อยกว่า คือพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลในสิ่งที่ผู้คนในยุคปัจจุบันเรียกว่า “ซอฟต์พาวเวอร์” (soft power) ดังพระราชดำรัสที่ว่า “เมืองเราไม่พร้อมและไม่มีอาวุธทันสมัยเหมือนชนชาติยุโรปที่จะไปต่อกรกับเขาได้ แต่เรามีวัฒนธรรมอันดีงามที่สู้กับฝรั่งได้”

นี่อาจเป็นที่มาของการที่ทรงให้การอุปถัมภ์แก่นักธรรมชาติวิทยา และนักสำรวจ ชาวนอร์เวย์นาม คาร์ล บ็อค (Carl Bock) ผู้ใช้เวลาถึง 14 เดือน (มิถุนายน ค.ศ. 1881 ถึงสิงหาคม ค.ศ. 1882) ตระเวนเดินทางในสยาม (โดยเฉพาะแถบหัวเมืองทางเหนือ) และดินแดนใกล้เคียง เพื่อสำรวจ ศึกษา เก็บรวบรวมตัวอย่างและข้อมูลต่างๆ ก่อนจะนำไปเรียบเรียงและพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาประเทศของสยาม เพื่อเผยแพร่ให้โลกตะวันตกรู้จักสยามประเทศดีขึ้นและอย่างถูกต้อง ถือเป็นการปูทางอย่างดียิ่งให้แก่การเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกใน พ.ศ. 2440

หนังสือเรื่องวัดวาอารามและช้างภาษานอร์เวย์ฉบับทูลเกล้าฯ ถวายล้นเกล้ารัชกาลที่ห้า
ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ ณ หอสมุดแห่งชาติ

ผลงานที่ใช้ชื่อว่า Templer og Elefante หรือ Temples and Elephants บันทึกการเดินทางในสยามและลาวของคาร์ล บ็อค (Temples And Elephants: The Narrative Of A Journey Of Exploration Through Upper Siam And Lao by Carl Bock) ฉบับภาษานอร์เวย์ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1884 (พ.ศ. 2427) โดยเจ้าของโรงพิมพ์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือฉบับภาษานอร์เวย์แด่ล้นเกล้ารัชกาลที่ห้า ซึ่งต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือฉบับนี้แก่หอสมุดแห่งชาติ

หนังสือเรื่อง Templer og Elefante หรือ “วัดวาอารามและช้าง” นี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากภาษานอร์เวย์ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสวีเดน และภาษาเยอรมัน ปัจจุบันถือเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าและหายาก (ต่อมาได้รับการแปลเป็นภาษาไทยครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2505 ใช้ชื่อว่า สมัยพระปิยมหาราช และต่อมาเปลี่ยนเป็น ท้องถิ่นสยามสมัยพระพุทธเจ้าหลวง)

จดหมายเบิกทางถึงผู้ปกครองหัวเมืองต่างๆ ให้ความช่วยเหลือแก่นายคาร์ล บ็อค ในการศึกษาค้นคว้าทางธรรมชาติวิทยา ล้นเกล้ารัชกาลที่ห้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพาหนะในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเรือ หรือช้าง โดยแต่ละแห่งที่คาร์ล บ็อค เดินทางไปจะมีคนรับใช้คอยให้ความช่วยเหลือและเป็นลูกมือในการค้นคว้า

นับจากการทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือเรื่อง Templer og Elefante แด่พระพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลาล่วงเลยมากว่าหนึ่งร้อยปี จึงถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีมอบหนังสือเรื่องวัดวาอารามและช้างฉบับภาษานอร์เวย์ แก่ ฯพณฯ นางอัสทริด เอมิเลีย เฮลเล เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย และคุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณสยาม แสนขัติ ผู้แทนชุมชนชาวไทยในนอร์เวย์ และนายธวัชชัย ศรีสมเพ็ชร ประติมากรผู้สร้างรูปหล่อรัชกาลที่ห้า ประดิษฐาน ณ นอร์ดแคปป์ เมืองฮอร์นิงสโวก ประเทศนอร์เวย์ ร่วมเป็น สักขีพยาน นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบหนังสือเรื่องวัดวาอารามและช้างฉบับภาษาฝรั่งเศสให้แก่หอสมุดแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้แทนรับมอบด้วย

พระบรมฉายาลักษณ์และคำอุทิศน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในล้นเกล้ารัชกาลที่ห้า
คาร์ล บ็อค นักธรรมชาติวิทยา และนักสำรวจชาวนอร์เวย์ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของนอร์เวย์ และเหรียญรางวัลจากประเทศต่างๆ ที่มอบให้เพื่อยกย่องผลงานด้านการค้นคว้าและเขียนหนังสือ

สำหรับหนังสือวัดวาอารามและช้างฉบับภาษานอร์เวย์ที่คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับนั้น มาพร้อมกับหีบไม้โบราณที่มีประวัติความเป็นมา สืบย้อนไปได้ถึงสมัยไวกิ้งราวพุทธศักราช 1300 โดยชาวไวกิ้งใช้บรรจุสิ่งของมีค่าต่างๆ ในการเดินทางไปยังดินแดนต่างๆ หีบไม้นี้ทำจากไม้โอ๊กชิ้นเดียว แล้วตีประทับตัวหีบด้วยเหล็กกล้าพร้อมสลักลวดลายไวกิ้ง ตัวหีบมีความแข็งแรงรักษาของมีค่าทุกชิ้นไว้ได้อย่างปลอดภัย เชื่อกันว่าในการเดินทางสู่สยามของคาร์ล บ็อค เมื่อ พ.ศ. 2424 ได้ใช้หีบ ลักษณะเดียวกันนี้เก็บรักษาตัวอย่างต่างๆ รวมถึงพระพุทธรูป และสิ่งของพระราชทานอื่นๆ จากล้นเกล้ารัชกาลที่ห้า โดยไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นเลย

ปัจจุบัน ศิลปวัตถุเหล่านี้ได้รับการจัดแสดงให้ให้อนุชนรุ่นหลังในต่างประเทศ ได้ศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์อังกฤษ (British Museum) ในกรุงลอนดอน และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินอร์เวย์

หนังสือเรื่องวัดวาอารามและช้างฉบับภาษาฝรั่งเศสที่มอบให้แก่หอสมุดแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย
หนังสือเรื่องวัดวาอารามและช้างฉบับภาษานอร์เวย์ที่มอบให้แก่คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย

ฯพณฯ นางอัสทริด เอมิเลีย เฮลเล เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย มอบหนังสือวัดวาอารามและช้างฉบับภาษานอร์เวย์ และหีบไม้ไวกิ้งโบราณอายุ 176 ปี แก่คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
พิธีมอบหนังสือเรื่องวัดวาอารามและช้างฉบับภาษานอร์เวย์แก่ ฯพณฯ นางอัสทริด เอมิเลีย เฮลเล เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และมอบหนังสือเรื่องวัดวาอารามและช้างฉบับภาษาฝรั่งเศสให้แก่หอสมุดแห่งชาติ แก่รองอธิบดีกรมศิลปากร โดยมีคุณสยาม แสนขัติ ผู้แทนชุมชนชาวไทยในนอร์เวย์ และคุณธวัชชัย ศรีสมเพ็ชร ประติมากร ร่วมเป็นสักขีพยาน

เรื่องแนะนำ

แคมเปญรณรงค์ลดวิกฤติมลภาวะขยะพลาสติกในมหาสมุทร

ปัจจุบัน ปัญหามลพิษในท้องทะเลเป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจจากประชากรโลก จากการนำเสนอของสื่อต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงผู้รับสารได้รวดเร็วและกว้างขวางขึ้น ทำให้เราได้เห็นถึงผลกระทบของขยะพลาสติกที่มีต่อท้องทะเล หลายภาคส่วนได้ตระหนักถึงความร่วมมือในการอนุรักษ์ท้องทะเล เพื่อให้ความสวยงามของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งยังอยู่คู่กับเราอย่างยั่งยืน โทรคาเดโร ไทม์ (Trocadero Time) บริษัทธุรกิจนำเข้านาฬิกาโอริส (Oris) ที่ตระหนักในเรื่องสภาพแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เปิดตัวแคมเปญ “Clean Ocean Thailand” ที่มีจุดประสงค์ในการสร้างความตระหนักรู้ถึงมลพิษของขยะพลาสติกในมหาสมุทร และกระตุ้นจิตสำนึกในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ในแนวทางสู่ความยั่งยืน และยังมุ่งหวังให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคในการช่วยลดการใช้พลาสติก กิจกรรมครั้งนี้ เลือกสถานที่ ณ เกาะสาก จังหวัดชลบุรี เพื่อช่วยดูแลความสะอาดของท้องทะเลเมืองไทยและเพื่อเป็นการสนับสนุนความร่วมมือระดับโลกระหว่างนาฬิกาโอริส และ Pacific Garbage Screening องค์กรผู้บุกเบิกในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยกักเก็บขยะพลาสติกก่อนที่จะลงมหาสมุทร โดยโอริสจัดทำนาฬิการุ่นพิเศษ “Oris Clean Ocean Limited Edition” ซึ่งฝาหลังทำมาจากพลาสติกรีไซเคิล เพื่อนำรายได้ร่วมสมทบทุนงานวิจัยขององค์กรฯ คุณเตย มหาดำรงค์กุล แห่ง โทรคาเดโร ไทม์ ร่วมกับ ดร. เวย์น ฟิลลิปส์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) นำเหล่าพนักงาน นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ทางทะเล ลงพื้นที่เกาะสากซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาแนวปะการัง […]

Jurassic Plastic : ไดโนเสาร์จากของเล่นพลาสติก

บนข้อเท็จจริงที่ว่า พลาสติก ผลิตมาจากกระบวนการปิโตรเลียม ซึ่งนักเคมีค้นพบว่า น้ำมันเหลือทิ้งจากโรงกลั่นสามารถนำมาผลิตเป็นมอนอเมอร์ (monomer) เพื่อสร้างพอลิเมอร์ใหม่ๆ ทดแทนพอลิเมอร์จากธรรมชาติอย่างยางพารา ผลิตได้ง่ายกว่า ในต้นทุนราคาที่ต่ำกว่า ทำให้ในระยะเวลาเพียงร้อยกว่าปี พลาสติก กลายเป็นวัสดุที่ครองโลกได้อย่างรวดเร็ว และกลายเป็นขยะในช่วงเวลาเพียงพริบตา บนข้อเท็จจริงที่ว่า น้ำมันดิบ ต้นเรื่องของพลาสติก เกิดจากเศษซากของไดโนเสาร์ที่เคยยิ่งใหญ่และครองโลกในยุคดึกดำบรรพ์มานั้น แม้วันนี้จะสูญพันธุ์ไปสิ้น แต่เศษซากที่กลายเป็นพลังงานธรรมชาติให้โลกนั้นยังคงอยู่ เพียงแต่เศษซากส่วนหนึ่งของไดโนเสาร์ที่กลับมาครองโลกอีกครั้งเป็นรูปแบบพลาสติก พร้อมกับพลังทำลายล้างที่ต้องรอวันย่อยสลายถึง 450 ปี วันที่ไดโนเสาร์กลับมาครองโลกอีกครั้ง วันนี้ พลาสติกที่ผลิตขึ้นชิ้นแรกของโลกยังไม่ย่อยสลาย ความตระหนัก บวกกับความกังวลใจในข้อเท็จจริงดังกล่าว เกิดเป็นคำถามที่คละด้วยความวิตกของ ฮิโรชิ ฟูจิ ศิลปินชาวญี่ปุ่น ที่โลกผลิตพลาสติกออกมาอย่างมหาศาล เพียงช่วงเวลา 100 กว่าปี สิ่งของทุกอย่างทำมาจากพลาสติก และมนุษย์ต่างใช้พลาสติกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ศิลปินกล่าวว่า ในปีที่เขาเกิดคือปี 1960 เป็นยุคที่เขายังไม่ได้รู้จักกับพลาสติก แต่พอเขาโตขึ้น ทุกคนก็หันมาใช้กันอย่างมากมาย ทำให้เกิดข้อคำถามที่ว่า หากเขาหยุดใช้พลาสติกจะเป็นอย่างไร คำถามเชิงทดลองเริ่มที่ครอบครัวของเขา ก่อนจะค้นพบว่ามันจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อทุกคนบนโลกยังคงใช้กันอยู่ เช่นเดียวกับ “ของเล่น” ที่อยู่ในความทรงจำของเด็กๆ พลาสติกที่เคยเป็นที่รัก แต่มีอายุอันสั้นเพราะความเบื่อหน่าย หรือชำรุดตามสภาพ ฟูจิและภรรยาของเขาจึงเริ่มก่อตั้งตลาดแลกเปลี่ยนของเล่นขึ้นชื่อว่า คาเอโกะ บาซาร์ เริ่มต้นในปี […]

ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านรอบออดิชั่น

กลุ่มคนที่มีความสนใจด้านการทำธุรกิจเพื่อสังคมได้มารวมกันในรายการ Win Win WAR Season 2 เพื่อชิงตำแหน่งสุดยอดธุรกิจแบ่งปัน และเงินรางวัล 2 ล้านบาท ที่จะนำไปต่อยอดหรือสร้างธุรกิจเพื่อสังคมให้เกิดขึ้นได้จริง สัปดาห์นี้ ผู้เข้าแข่งขันที่ 4 ทีมที่ผ่านเข้ารอบออดิชั่น จะนำเสนอแผนธุรกิจและตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรือบริการ ต่อคณะกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งภายในสัปดาห์นี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 4 ทีม ล้วนแล้วแต่มีรูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเท่าเทียมในสังคม ทีมที่ 1 Heartist – วริศรุตา ไม้สังข์ ธุรกิจที่นำผ้าทอจากกลุ่มบุคคลพิเศษมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกระเป๋าถือ รองเท้า ผ้าพันคอ และเสื้อผ้า โดยผ้าทอที่นำมาผลิตสินค้าเกิดจากกิจกรรมทอผ้าเพื่อบำบัดบุคคลพิเศษ ปัจจุบัน สังคมไทยมีผู้เป็นบุคคลพิเศษที่ต้องได้รับการบำบัดอยู่จำนวนมาก แต่ยังขาดกิจกรรมที่เหมาะสม และค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง คุณวริศรุตาจึงอยากทำให้เกิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดกิจกรรมบำบัดขึ้นเพื่อกลุ่มคนพิเศษเหล่านี้ โดยนำกิจกรรมการทอผ้ามาเป็นหนึ่งในเครื่องมือการบำบัด เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มคนพิเศษด้วย รวมถึงเป็นกิจกรรมที่สร้างการรับรู้ให้คนในสังคมเห็นว่า กลุ่มคนพิเศษสามารถประกอบอาชีพได้ แผนงานที่หวังไว้ คุณวริศรุตากล่าวว่า อยากนำงบประมาณส่วนนี้ไปสร้างพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้สนใจ และกลุ่มคนพิเศษ รวมถึงเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า และทำให้เกิดการจ้างงานที่ขยายวงกว้างออกไปมากขึ้น ทีมที่ 2 […]

บรรยากาศวันประกาศผลโครงการ OLYMPUS Season 2

นิตยสาร เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ร่วมกับ OLYMPUS จัดพิธีมอบรางวัลโครงการ OLYMPUS: Every Picture Tells A Story Season 2 การประกวดเพื่อเฟ้นหาผลงานภาพถ่ายยอดเยี่ยมจากนักศึกษาทั่วประเทศไทย ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท และกล้อง OLYMPUS รุ่น TG-Tracker มูลค่า 16,990 บาท โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดรวม 650 ผลงาน และได้ผ่านการคัดเลือก 30 คน เพื่อเข้าร่วมทำกิจกรรมเวิร์กช็อปสุดเอ็กซ์คลูซีฟและกิจกรรม “One-Day Photography Workshop & Trip” ณ จังหวัดเพชรบุรี กับช่างภาพมืออาชีพจาก นิตยสาร เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย และทีมงานคุณภาพจาก OLYMPUS ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการทำงานแบบช่างภาพมืออาชีพ และได้สร้างสรรค์ผลงานในรอบสุดท้ายจนได้ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ธนบูรณ์ เกาะกลาง เจ้าของผลงาน “แม่ครับ….ฝนหยุดตกแล้วครับ” รางวัลชนะเลิศ 2. […]