นิทรรศการ10 ภาพเล่าเรื่อง โดย National Geographic Thailand ในงาน SX2023

นิทรรศการ10 ภาพเล่าเรื่อง โดย National Geographic Thailand ในงาน SX2023

ชมนิทรรศการภาพถ่ายผลงาน “10 ภาพเล่าเรื่อง” จากผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้เข้ารอบในโครงการประกวดภาพถ่ายสารคดี National Geographic Thailand Photography Contest 2023 หัวข้อ Water of Life สายน้ำแห่งชีวิต

‘น้ำ’ เป็นองค์ประกอบและต้นกำเนิดทุกสรรพสิ่งบนโลก มีความสำคัญต่อชีวิตและสังคมของทุกสิ่งมีชีวิตบนโลก ดังคำกล่าวที่ว่า น้ำคือชีวิต แต่ปัจจุบัน ระบบนิเวศสายน้ำกลับถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากมาย

เพื่อต่อยอดและสะท้อนมุมมองการปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนผ่านสายน้ำเพื่อโลกที่ดีกว่า ในงาน Sustainability Expo 2023 นิตยสาร เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ได้จัดแสดงนิทรรศภาพถ่ายจากโครงการประกวดภาพถ่ายสารคดี 10 ภาพเล่าเรื่อง 2023 ที่เฟ้นหาสุดยอดภาพถ่ายที่สามารถถ่ายทอดมิติทางสารคดีผ่านภาพถ่ายทั้ง 10 ภาพ พร้อมแนวคิดและคำบรรยายภายใต้หัวข้อ ‘Water of Life สายน้ำแห่งชีวิต’

ผลงานภาพถ่าย 10 ภาพเล่าเรื่องนำเสนอหลากหลายแนวคิดและมุมมองเกี่ยวกับสายน้ำซึ่งมีความสัมพันธ์กับมนุษย์มาเป็นเวลานาน นอกจากนั้นยังสะท้อนทั้งความงามและความขัดแย้ง รวมถึงแง่มุมอันหลากหลายของสายน้ำและหลายคนอาจมองข้าม นอกจากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับช่างภาพสารคดีรุ่นใหม่ ผู้มีใจรักและชื่นชอบการถ่ายภาพแล้ว ยังจุดประกายการหาคำตอบของคำถามเกี่ยวกับสายน้ำที่ส่งผลต่อความยั่งยืนในระดับชุมชนและเมืองในโลกใบนี้

ในนิทรรศการจัดแสดงผลงานภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลและผลงานจากผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 5 ท่าน รวม 10 ผลงาน ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้านองค์ประกอบความงาม การร้อยเรียงเรื่องราวและการหยิบยกประเด็นเพื่อนำมาเล่าในเชิงสารคดี โดยผลงานที่จัดแสดงดังกล่าว ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ ‘สาละวิน มรดกที่ยังมีชีวิต’ โดยคุณ Matias Bercovich – เสนอภาพถ่ายแนวคิดความสำคัญทางวัตนธรรมและคุณค่าของธรรมชาติในลุ่มแม่น้ำสาละวิน ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับความสัมพันธ์ต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อและอัตลักษณ์ของชุมชนพื้นเมืองชาวกะเหรี่ยง รวมถึงปัญหาความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลต่อชุมชนและมรดกที่ยังมีชีวิตแห่งนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ‘สายน้ำแห่งเกลือสมุด’ โดยคุณนิธิรุธจ์  สุทธิเมธีโรจน์ – ถ่ายทอดเรื่องราวของสายน้ำที่มีต่อชุมชนชาวนาเกลือ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่นาเกลืออย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังกล่าวถึงบุคคลสำคัญในชุมชนนาเกลือ ณ ต.บางบ่อ จ. สมุทรสงคราม รวมถึงความสำคัญของป่าชายเลนต่อระบบนิเวศและกระบวนการทำเกลือทะเล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ‘วาตาโกบิ เมื่อความรุ่มรวยทางชีวภาพใต้ทะเลโอบกอดวิถีแห่งชีวิต’ โดยคุณกิตติธัช โพธิวิจิตร – กล่าวถึงสรวงสวรรค์ใต้น้ำ หรือวาตาโกบิและการรักษาระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติบริเวณหมู่เกาะของชาววาตาโกบิ

รางวัลชมเชย ผลงาน ‘จากน้ำผุดใจกลางป่าบนเขาช่องพระที่ ต.เขาคราม จ.กระบี่’ โดยคุณสุภฉัตร วรงค์สุรัตน์ และ ‘คนเมืองกับทะเล’ โดยคุณพุทธรัตน์ หอวัง – ถ่ายทอดความงดงามของน้ำผุดในสระน้ำใสใจกลางป่าท่าปอมที่ส่งผลต่อระบบนิเวศโดยรอบ และเชื่อมโยงวิถีชีวิตของสิ่งมีชีวิตบริเวณคลองท่าปอม รวมถึงผลงานคนเมืองกับทะเลที่แม้จะดูเหมือนว่าห่างไกลกัน แต่ทั้งสองสิ่งเชื่อมโยงกันด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งส่งผลเสียอย่างใหญ่หลวงต่อระบบนิเวศในบริเวณนั้น โดยผลงานนี้เสนอแนวคิดการให้ความสำคัญต่อการจัดการการท่องเที่ยวทางทะเลที่จะช่วยรักษาและดูแลสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

นอกจากนี้นิทรรศการ 10 ภาพเล่าเรื่องยังจัดแสดงภาพถ่ายผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 5 ชุด ได้แก่

  1. ผลงานน้ำที่หายไป โดยคุณอภิสิทธิ์ วิไลจิตต์
  2. ผลงานความผูกพันระหว่างสายน้ำกับวิถีชีวิต โดยคุณธนวัฒน์ ทองจันทร์
  3. ผลงาน วิถีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันประเทศไทย โดยคุณหาญณเรศ หริพ่าย
  4. ผลงานเรื่องเล่าจากสองสมุทร โดยคุณศุภชัย วีรยุทธานนท์
  5. ผลงานสนามแข่งรถ แหล่งเก็บน้ำ เพื่อชุมชน โดยคุณชฎาธาร ฉายปุริยานนท์

อีกไฮไลท์หนึ่งที่สำคัญ คือ การจัดแสดงผลงานภาพและวิดีโอในหัวข้อประสบการณ์และสายสัมพันธ์ของผู้คนและสายน้ำในรูปแบบ Interactive Installation จากแคมเปญ Follow The Water ซึ่งเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิกฉบับภาษาไทยได้ต่อยอดร่วมกับองค์กรศิลปะเพื่อนิเวศชายฝั่งฟิลิปปินส์หรือ Emerging Island โดยการเปิดรับและคัดสรรผลงานที่น่าประทับใจในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาจากผู้ที่สนใจอยากแบ่งปันความทรงจำ ประสบการณ์การใช้ชีวิตในแต่ละวันกับสายน้ำ และถ่ายทอดสายสัมพันธ์ของธรรมชาติและตัวเราผ่านภาพถ่ายและวิดีโอเพื่อธรรมชาติที่กำลังเสื่อมโทรมลง เพื่อต้องการส่งเสียง และการปกป้องจากพวกเรา

นอกจากนิทรรศการ 10 ภาพเล่าเรื่องแล้ว ณ ภายใน Hall 4 ของงาน SX2023 ยังมีการฉายภาพวิดีโอเคลื่อนไหวที่นำเสนอชีวิตของสัตว์โลก ความสวยงามและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ คัดสรรส่งตรงมาจาก National Geographic สหรัฐอเมริกา บนจอขนาดยักษ์ เพื่อต้อนรับผู้เข้าชมงานตลอดทั้งวัน

ร่วมเรียนรู้แนวคิดของน้ำและสายสัมพันธ์ของสายน้ำและผู้คนผ่านภาพถ่ายจากผู้เข้าประกวดโครงการภาพถ่าย 10 ภาพเล่าเรื่อง พร้อมทั้งตื่นตาตื่นใจกับประสบการณ์และวิถีชีวิตกับสายน้ำในรูปแบบ Interactive Installation จากแคมเปญ Follow The Water ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงและปลุกจิตสำนึกในการปกป้อง สืบสาน และรักษาระบบนิเวศขนาดใหญ่ซึ่งได้หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ มาช้านานให้อยู่กับเราไปอีกนานเพื่ออนาคตของโลกใบนี้ที่ดียิ่งขึ้น ในนิทรรศการ 10 ภาพเล่าเรื่องและ Follow The Water กับเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ใน งาน Sustainability Expo 2023 โซน Better World บริเวณโถงทางเข้า หน้า Hall 4 ชั้น G ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่วันนี้ –  8 ตุลาคม 2566

เรื่อง ภาวิดา จงจอหอ
โครงการสหกิจศึกษา กองบรรณาธิการ นิตยสาร เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย

Recommend