World Update: วิจัยระบุ การเล่นเกมเพิ่มไอคิวให้เด็ก แนะพ่อแม่ให้สื่อเหมาะกับวัย

World Update: วิจัยระบุ การเล่นเกมเพิ่มไอคิวให้เด็ก แนะพ่อแม่ให้สื่อเหมาะกับวัย

งานวิจัยล่าสุดระบุ “การเล่นเกมช่วยเพิ่มไอคิว-สติปัญญาให้แก่เด็ก” แนะพ่อแม่ให้สื่อที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับวัย

ปัจจุบันมีเด็กมากมายใช้เวลาอยู่หน้าจอเพิ่มขึ้น สร้างความกังวลให้แก่ผู้ปกครองว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะมีผลกระทบอย่างไรต่อพัฒนาการเด็ก คำถามนี้เป็นที่ถกเถียงในวงการวิทยาศาสตร์กันอย่างดุเดือด

อย่างไรก็ตาม การศึกษาล่าสุดจากสถาบันคาโรลิสกา (Karolinska) จากประเทศสวีเดนได้กล่าวว่า “การเล่นวีดีโอเกมสามารถช่วยเพิ่มสติปัญญาได้จริง”

ทีมวิจัยได้ศึกษาเด็กชายและหญิงจำนวนกว่า 9,855 คนในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีอายุ 9-10 ปี ซึ่งระบุว่าเด็กๆ ในขณะนั้นใช้เวลาดูหน้าจอเฉลี่ย 2.5 ชั่วโมงต่อวัน และเล่นวีดีโอเกมเฉลี่ย 1 ชั่วโมง จากนั้นพวกเขาก็ศึกษาเด็กจำนวน 5,000 คน (จาก 9,855 คน) อีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไปสองปี

ผลลัพธ์ที่ได้ระบุว่าเด็กที่ใช้เวลากับการเล่นวีดีโอเกมมากกว่าค่าเฉลี่ย (1 ชั่วโมง) มีคะแนนไอคิว (IQ) เพิ่มขึ้น 2.5 คะแนนซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นตามปกติ เป็นหลักฐานสนับสนุนว่าการเล่นวีดีโอเกมช่วยเพิ่มสติปัญญาให้แก่เด็กได้ และยังบ่งบอกว่าค่าความฉลาดหรือไอคิวนั้นไม่ใช่ค่าคงที่ที่ถูกกำหนดโดยพันธุกรรมเพียงอย่างเดียว แต่สภาพแวดล้อมยังมีผลต่อไอคิวด้วยเช่นกัน

“สื่อดิจิทัลเข้าถึงเด็กสมัยใหม่ แต่ความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบนี้ยังไม่ชัดเจนและเป็นที่ถกเถียงกันอย่างดุเดือด” ตอร์เกล กลินเบิร์ก (Torkel Klingberg) หนึ่งในทีมวิจัยกล่าวพร้อมเสริมว่า “ผลลัพธ์ของเราสนับสนุนข้ออ้างที่ว่าเวลาอยู่หน้าจอโดย ‘ทั่วไป’ ไม่ได้บั่นทอนความสามารถในการรับรู้ของเด็ก และการเล่นวีดีโอเกมสามารถช่วยเพิ่มสติปัญญาได้จริง”

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ไม่ได้ศึกษาตรวจสอบผลกระทบในด้านอื่นๆ ที่การเล่นเกมส์และอยู่ต่อหน้าจอนั้นมีผลต่อสุขภาพจิต การออกกำลัง การนอนหลับ ความเป็นอยู่ที่ดี หรือผลการเรียนในโรงเรียน และรวมไปถึงไม่ได้ระบุว่าเด็กๆ ใช้เวลากับวีดีโอเกมประเภทใด (มือถือ คอมพิวเตอร์ หรือ คอนโซล) ซึ่งนักวิจัยกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมอีกมาก

“ตอนนี้เรากำลังศึกษาผลกระทบของปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ และผลกระทบของความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมองในวัยเด็ก” กลินเบิร์กกล่าว สำหรับผู้ปกครองที่กำลังสับสนว่าจะให้ลูกเล่นเกมดีหรือไม่นั้นผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ระบุว่าการเล่นเกมในเด็กที่ ‘มากเกินไป’ ก็สามารถสร้างผลเสียด้วยเช่นกัน ดังนั้นการควบคุมเวลาการเล่นยังคงเป็นสิ่งจำเป็นรวมไปถึงประเภทเกมที่เล่นด้วยเช่นกัน เพื่อให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาทั้งร่างกาย สมอง และจิตใจไปพร้อม ๆ กัน

“การใช้เวลาบนหน้าจอที่มากเกินไปสำหรับเด็กเล็กอาจสร้างความเสียหายถาวรต่อสมองที่ยังพัฒนาอยู่โดยไม่ตั้งใจ ความสามารถในการจดจ่อ การมีสมาธิ ความสนใจ การรับรู้ การสื่อสาร การสร้างคำศัพท์ สิ่งเหล่านี้อาจได้รับอันตราย” ดร.เอริก ซิกแมน (Dr. Aric Sigman) จากราชสมาคมการแพทย์สหราชอาณาจักรกล่าวและเสริมว่า “หากพ่อแม่ให้สื่อที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับวัย รวมไปถึงพฤติกรรมของเด็กเป็นไปในเชิงบวกและมีการใช้เวลาอยู่หน้าจออย่างสมดุล ก็ไม่มีอะไรต้องกังวล”

สืบค้นและเรียบเรียง วิทิต บรมพิชัยชาติกุล

ที่มา
.
https://www.nature.com/articles/s41598-022-11341-2
.
https://www.sciencealert.com/video-games-could-be-able-to-boost-intelligence-in-kids
.

Video Games Can Boost Children’s Intelligence


.
https://www.techadvisor.com/feature/digital-home/how-much-screen-time-for-kids-3520917/

Recommend