มีพุงอาจดีกว่า วิจัยพบ ผู้สูงอายุ ที่อ้วนขึ้นมีอัตราการเสียชีวิตที่ต่ำกว่า

มีพุงอาจดีกว่า วิจัยพบ ผู้สูงอายุ ที่อ้วนขึ้นมีอัตราการเสียชีวิตที่ต่ำกว่า

ผลการวิจัยล่าสุดต่อเนื่องยาวนานกว่า 20 ปีในกลุ่ม ผู้สูงอายุ ที่มีอายุเฉลี่ย 93 ปี จำนวนกว่า 27,000 คนในประเทศจีนชี้ให้เห็นว่า ประชากรสูงอายุที่ดัชนีมวลกาย (BMI) สูงกว่าปกตินั้น เชื่อมโยงกับอัตราการเสียชีวิตที่ต่ำลง พร้อมแนะว่าควรป้องกันและใส่ใจมากขึ้นเพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุมีน้ำหนักน้อยเกินไป

โดยปกติแล้วคะแนน BMI ที่องค์การอนามัยโลกแนะนำว่าอยู่ในระดับปกติคือไม่เกิน 25 คะแนน หากเกินกว่านี้จะถือว่ามีน้ำหนักเกิน และหากมากกว่า 30 จะถือว่าเป็นโรคอ้วน แต่ด้วยการศึกษานี้ได้แสดงให้เห็นว่าน้ำหนักและค่า BMI ในอุดมคติสำหรับประชากรสูงวัยอาจต้องได้รับการแก้ไขให้สูงขึ้น

“ความย้อนแย้งของโรคอ้วนนี้ ชี้ให้เห็นว่าค่า BMI ที่เหมาะสมนั้นมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ ซึ่งอาจมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนเล็กน้อยในผู้สูงอายุ” ทีมวิจัยกล่าวผ่านรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Aging ซึ่งระบุถึงค่า BMI ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มอายุนี้คือ 29

เสี่ยวหมิง ฉี (Xiaoming Shi) และทีมวิจัยได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างนี้ตั้งแต่ปี 1998 จนถึงปี 2018 พวกเขาพบว่าอัตราความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตโดยเฉพาะจากความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือดนั้นลงลด ‘เมื่อค่า BMI เพิ่มขึ้น’ แม้แต่ผู้ที่มี BMI ในช่วง 30 ถึง 35 ก็ยังมีอัตราการเสียชีวิตที่ต่ำกว่าผู้ที่มี BMI ในช่วง 20 ถึง 25

“คำอธิบายที่เป็นไปได้ประการหนึ่งสำหรับความสัมพันธ์แบบผกผันของ BMI และการเสียชีวิตคือ น้ำหนักเกินและโรคอ้วนอาจเป็นตัวบ่งชี้ของสถานะทางโภชนาการที่ดีขึ้น และประโยชน์ของสารอาหารที่ดี(ที่กินเข้าไป)มีค่ามากกว่าอันตรายที่เกิดจาก BMI ที่สูงขึ้น” ทีมวิจัยกล่าว

อย่างไรก็ตามทีมวิจัยระบุว่าการศึกษานี้มุ่งเน้นไปที่ชาวจีนที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไปและผลลัพธ์นั้นไม่อาจนำไปใช้กล่าวถึงกลุ่มอายุและชาติพันธุ์อื่น ๆ แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเห็นด้วยที่ควรปรับเปลี่ยนค่า BMI ให้เหมาะสมไปตามกลุ่มอายุ

“ควรให้ความสนใจมากขึ้นในการสนับสนุนทางโภชนาการที่เพียงพอและการป้องกันไม่ให้น้ำหนักตัวน้อยเกินไป รวมถืงการรักษาน้ำหนักตัวที่เหมาะสมกับองค์ประกอบของร่างกายในคนชราเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี” ทีมวิจัยกล่าวในรายงาน เช่นเดียวกับที่ ฌอน วู (Jean Woo) ศาสตราจารย์กิตติคุณด้านการแพทย์ มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกงกล่าวว่า “การมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนเล็กน้อยโดยทั่วไปแล้วจะเป็นผลดีต่อสุขภาพในผู้สูงอายุ”

สืบค้นและเรียบเรียง วิทิต บรมพิชัยชาติกุล
ภาพโดย ROGELIO V. SOLIS, AP
เผยแพร่ครั้งแรก พฤษภาคม 2022

ที่มา

https://www.newscientist.com/article/2317296-people-over-80-with-overweight-bmi-may-have-lower-mortality-rates

https://www.nature.com/articles/s43587-022-00201-3.epdf

https://www.scmp.com/news/china/science/article/3175469/obesity-paradox-study-elderly-chinese-finds-higher-bmi-linked

อ่านเพิ่มเติม การล้อเลียน ความอ้วน วิพากษ์วิจารณ์ถึงน้ำหนัก ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น – อาจทำซึมเศร้าจนเสียชีวิต แต่ก็ยังมีคนทำอยู่บ่อยๆ

Recommend