คาดการณ์ยอดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 ภายในปี 2028

คาดการณ์ยอดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 ภายในปี 2028

ใกล้ถึงยุคเปลี่ยนผ่าน! คาดการณ์ยอดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 ภายในปี 2028

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ยอดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกอาจเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 33 ภายในปี 2028 และสูงถึงร้อยละ 54 ในปี 2035 เนื่องจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในตลาดขนาดใหญ่เกือบทั้งหมด โดยเมื่อปีที่ผ่านมารถยนต์ไฟฟ้าขายได้ร้อยละ 8 ของการขายทั่วโลก และต่ำกว่าร้อยละ 10 ในไตรมาสแรกของปี 2022

ด้านผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนซัพพลายเออร์มีแนวโน้มลงทุนอย่างน้อย 526 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 18 ล้านล้านบาท) กับรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ช่วงปี 2022-2026 เพื่อรับมือกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีจำนวนสูงกว่าการคาดการณ์การลงทุนในระยะห้าปีซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 234 พันล้านดอลลาร์ (ราว 8 ล้านล้านบาท) จากปี 2020-2024 โดยการลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเหล่านี้ ทำให้การเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกต่อไป

อุตสาหกรรมรถยนต์ยังประสบกับความท้าทายด้านเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานระหว่างการเปลี่ยนจากรถยนต์เผาผลาญเชื้อเพลิงเป็นรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่โมเดลการทำงานจนไปถึงโรงงานและผู้คน

วัสดุสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ายังมีราคาสูงเกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับรถยนต์ทั่วไป โดยค่าใช้จ่ายโดยรวมในการเปลี่ยนย้ายนี้อยู่ที่ประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ (ราว 2.5 ล้านล้านบาท) ภายในปี 2030

สืบค้นและเรียบเรียง กานต์ ศุภนภาโสตถิ์

ข้อมูลอ้างอิง

https://www.channelnewsasia.com/business/electric-vehicles-demand-accelerate-alixpartners-2763676

https://www.carandbike.com/news/electric-vehicles-could-take-33-of-global-sales-by-2028-report-3092736#:~:text=Electric%20vehicle%20sales%20could%20reach,accelerates%20in%20most%20major%20markets.&text=0%20Views-,Electric%20vehicle%20sales%20could%20reach%2033%25%20globally%20by%202028%20and,consultant%20AlixPartners%20said%20on%20Wednesday.

https://economictimes.indiatimes.com/industry/renewables/electric-vehicles-could-take-33-of-global-sales-by-2028-alixpartners/articleshow/92392684.cms

https://www.zawya.com/en/business/manufacturing/electric-vehicles-could-take-33-of-global-sales-by-2028-alixpartners-caciwrhl

Recommend