สร้างถุงขยะภาพลักษณ์ใหม่ ให้การจัดการขยะกลายเป็นเรื่องสนุก

สร้างถุงขยะภาพลักษณ์ใหม่ ให้การจัดการขยะกลายเป็นเรื่องสนุก

จากข้อมูลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างปีพ.ศ.2552-2561 คนไทยทุกคนสร้างขยะเฉลี่ย 1.15 กิโลกรัมต่อวัน

เมื่อกล่าวถึงปริมาณขยะที่เกิดจากพื้นที่ชุมชน ตามรายงานของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) ในปี พ.ศ 2561 กลับพบว่ามีการกำจัดขยะที่ถูกต้องเพียงร้อยละ 39 และมีการนำกลับมาใช้ใหม่ ร้อยละ 35 แต่มีการกำจัดที่ไม่ถูกวิธีถึงร้อยละ 26 คิดเป็นปริมาณกว่า 7.32 ล้านตัน ซึ่งบรรดาขยะเหล่านี้มีทั้งขยะอินทรีย์หรือขยะเศษอาหารมากที่สุด ที่ร้อยละ 64 ตามมาด้วยขยะรีไซเคิล ร้อยละ 30 ที่เหลือคือขยะอื่นๆ และขยะอันตราย ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้คัดแยกขยะหรือใช้ถุงขยะแยกประเภท

ปัญหาการกำจัดขยะเหล่านี้มีปัญหาที่สำคัญคือไม่ได้มีการคัดแยกด้วยถุงขยะแยกประเภทที่ถูกต้องจากต้นทาง โดยเฉพาะพลาสติกปนเปื้อน ทำให้ต้องใช้วิธีถมกลางแจ้ง ฝังกลบ หรือการเผา ซึ่งเป็นการก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมในช่วงที่โลกอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศและอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

ในสังคมปัจจุบันเริ่มมีการรณรงค์การแยกขยะที่ถูกต้อง โดยเป็นหนทางในการแก้ปัญหาที่เป็นกระบวนการพื้นฐานที่สุด แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการแยกขยะยังถือเป็น “เรื่องที่ยังไม่คุ้นชิน” ในสังคม และวัสดุอุปกรณ์อาทิเช่นถุงขยะแยกประเภทที่ช่วยให้การแยกขยะเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นยังไม่แพร่หลาย หรือแม้กระทั่งความคิดที่ว่าการจัดการขยะเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ชื่นชอบ

แต่ตราบใดที่เรายังใช้ชีวิต เราก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขยะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แล้วเราจะมีส่วนช่วยให้ปัญหาขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติกให้ดีขึ้นได้อย่างไร

นำเสนอถุงขยะในภาพลักษณ์ใหม่

จากการที่บริษัท เอสดีเจ อินเตอร์ จำกัด ได้ดำเนินกิจการด้านพลาสติกบรรจุภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ ให้กับสินค้า ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและห้างสรรพสินค้าชั้นนำหลายแห่งมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี จึงได้มีการสั่งสมประสบการณ์และรับรู้ถึงความต้องการของผู้บริโภคจนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถุงขยะพลาสติกภายใต้แบรนด์ NJOY (เอ็นจอย) ที่ต้องการเปลี่ยนภาพลักษณ์ถุงขยะสีดำแบบเดิมซึ่งมีลักษณะที่หนาเทอะทะและมีกลิ่นเหม็น โดยการเลือกผลิตถุงขยะหลากหลายขนาด ตอบสนองทุกรูปแบบการใช้งานภายในครัวเรือน และเลือกใส่สีสันและเติมกลิ่นหอมที่หลากหลาย เพื่อนำมาเป็นถุงขยะแยกประเภทที่มุ่งหวังสร้างแนวคิดใหม่ของถุงขยะให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้ ส่งผลให้การจัดการขยะภายในบ้านเป็นเรื่องสนุก

ศรี ปานสูง กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสดีเจ อินเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “เมื่อพูดถึงถุงขยะแล้วทุกคนจะรู้สึกรังเกียจและต้องนำไปใช้ใส่ขยะเท่านั้น ในฐานะผู้ผลิตเราจึงพัฒนาถุงขยะให้ดูดีขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานมีทัศนคติที่ดีกับขยะมากขึ้นและไม่มองถุงขยะว่าจะใช้ใส่สิ่งปฏิกูลเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ถุงขยะแยกประเภทในการคัดแยกขยะสะอาดก่อนส่งต่อส่งไปรีไซเคิลได้ด้วย

คุณศรี ปานสูง (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสดีเจ อินเตอร์ จำกัด และ ไพฑูรย์ ปานสูง ประธานบริษัท เอสดีเจ อินเตอร์ จำกัด

มุ่งเผยแพร่นวัตกรรมและแนวคิดการแยกขยะสู่สังคม

บริษัท เอสดีเจ อินเตอร์ จำกัด มุ่งหวังให้ถุงขยะของบริษัทมีการใช้อย่างแพร่หลายในวงกว้างด้วยคุณสมบัติสินค้า”ถุงขยะแยกประเภท” ที่แตกต่างและมีคุณภาพเพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความเชื่อมั่น และมีการขยายกำลังการผลิตจากโรงงานหลักที่ จ.ฉะเชิงเทรา ไปที่โรงงานใหม่ใน จ. นครพนมเพื่อรองรับการผลิตถุงพลาสติกรูปแบบใหม่ซึ่งกำลังมีการเติบโตเนื่องจากความนิยมของผู้ใช้งานที่มีมากขึ้น

โรงงานบริษัท เอส.ดี.เจ. จำกัด แห่งใหม่ จ. นครพนม

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่ชุมชนเป้าหมายในเขตประเวศ จ. กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความต้องการความรู้เรื่องกระบวนการคัดแยกขยะอย่างเหมาะสม โดยโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมแนวคิดว่า การแยกขยะด้วยการใช้ถุงขยะแยกประเภทเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ทุกคนในชุมชนสามารถทำได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านโครงการ “นำร่อง CSR การบริหารจัดการขยะจากครัวเรือน สู่ชุมชน” ที่มีการปรับปรุงจุดรวมขยะศูนย์กลางของชุมชนเป้าหมายโดยการสนับสนุนอุปกรณ์คัดแยกขยะ พร้อมลงพื้นที่เพื่อเสนอแนะและเสริมความรู้เรื่องแนวทางการแยกและจัดการขยะที่ทางชุมชนและครัวเรือนต่างๆ ได้วางระบบไว้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมกับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ถุงขยะแยกประเภท NJOY ที่จะทำให้การจัดการขยะกลายเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่อ กระบวนการเหล่านี้จะมีส่วนในการสร้างระบบการจัดขยะที่ดีจากชุมชนต้นทาง อันจะส่งผลดีต่อหน่วยงานกำจัดขยะปลายทางของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะนำขยะที่ได้รับการคัดแยกแล้วจากชุมชนเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

“การแยกขยะตามวิธีการที่ถูกต้องจะต้องมีความเข้าใจก่อนว่าสิ่งใดที่เป็นขยะจริงๆ หรือสิ่งใดที่เราสามารถนำกลับมาใช้ได้ ถ้าประชาชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจเรื่องนี้ ผมคิดว่าปัญหาขยะจะลดลงเป็นอย่างมาก” ไพฑูรย์ ปานสูง ประธานบริษัท เอสดีเจ อินเตอร์ จำกัด กล่าวปิดท้าย

การแก้ปัญหาในภาพใหญ่สามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆ หากเราทุกคนตระหนักว่าเรามีส่วนในการสร้างขยะซึ่งเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางการแยกขยะจะเป็นที่แพร่หลายและยอมรับในสังคมมากขึ้น และด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งหวังให้การแยกขยะโดยการใช้ถุงขยะแยกประเภทเป็นเรื่องสนุกและเพลิดเพลิน เราสามารถมีส่วนในการสร้างสังคมการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น


อ่านเพิ่มเติม เทคนิคจัดการขยะในชีวิตประจำวัน เริ่มต้นง่ายๆ ได้จากถุงขยะหลังบ้านของคุณเอง

เรื่องแนะนำ

91% ของพลาสติก ไม่ได้ถูกนำกลับมาใช้ใหม่

นับตั้งแต่พลาสติกถือกำเนิดขึ้นมาบนโลก ทุกวันนี้เราผลิตพลาสติกเป็นปริมาณมากกว่า 80 ล้านเมตริกตันแล้ว และส่วนใหญ่ลงเอยด้วยการเป็นขยะทำร้ายสิ่งแวดล้อมต่อไป

วันคุ้มครองโลก 2070: อีก 50 ปี โลกจะสวยด้วยมือเราหรือไม่

ในปี 2070 ชีวิตจะแตกต่างออกไปและร้อนขึ้น แต่เราจะค้นพบหนทางจำกัดการปล่อยคาร์บอน อยู่ร่วมกับธรรมชาติ และอยู่ดีมีสุขอีกครั้ง แม่ของฉันกำลังเย็บฝักยูคาลิปตัสประดับชุดกระโปรงที่ตัดจากผ้าเนื้อพลิ้วสีเขียวอ่อน ระหว่างพูดคุยหัวเราะร่วนกับเพื่อนๆ แม่เพิ่งอายุ 19 ปี ตอนนั้นเป็นเดือนกุมภาพันธ์ปี 1970 ไม่กี่เดือนก่อน วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ครั้งแรก นักศึกษาที่วิทยาลัยแซนโฮเซสเตตกำลังเตรียมจัดงาน “เซอร์ไววัลแฟร์” ซึ่งพวกเขาวางแผนจะประกอบพิธีฝังรถฟอร์ดมาเวอริกสีเหลืองใหม่เอี่ยมคันหนึ่ง รถคันนี้รวมทั้งรถที่ใช้เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในทั้งหมดจะได้รับการประกาศว่าตายแล้ว เพราะพวกมันสำรอกมลพิษที่มีส่วนก่อหมอกควันเลวร้ายในแซนโฮเซและเมืองอื่นๆ ทั่วโลก พอล เอเวอรี นักข่าวหนังสือพิมพ์แซนแฟรนซิสโกโครนิเคิล เขียนไว้ว่า รถมาเวอริกคันที่ว่า “ถูกเข็นผ่านย่านดาวน์ทาวน์ของแซนโฮเซในขบวนแห่ที่นำโดยศาสนาจารย์สามคน และกลุ่มนักศึกษาหญิงสวมเสื้อกาวน์คล้ายผ้าห่อศพสีเขียว” ห้าสิบปีให้หลัง แม่ยังจำเสื้อคลุมที่ว่านั้นได้ นักศึกษาในวันนั้นห่วงใยเรื่องแหล่งนํ้าปนเปื้อน ปัญหาประชากรล้นโลก และอากาศเป็นพิษ แต่แม่เป็นคนมองโลกสวย “แม่เชื่อว่ามนุษย์จะลุกขึ้นมาจัดการกับปัญหาได้เมื่อจำเป็น” แม่บอก และในระดับหนึ่งเราก็ทำเช่นนั้นจริงๆ รถยนต์ในสหรัฐฯ สะอาดขึ้นถึงร้อยละ 99 เมื่อเทียบกับสมัยนั้น เพราะการบังคับใช้กฎหมายควบคุมมลพิษ ฉันไม่ได้ความสามารถในการเย็บปักถักร้อยมาจากแม่ ในวัย 41 ปี  ฉันยังเอาเสื้อผ้าไปให้แม่ซ่อมเหมือนเดิม แต่ฉันได้นิสัยมองโลกสวยมา และทุกวันนี้ พวกเรามีปัญหาท้าทายใหม่ๆให้ลุกขึ้นมาจัดการ ฉันยังรู้สึกหนักอึ้งบ่อยครั้งกับสารพัดปัญหาอันโยงใยที่ประจัญหน้าเราอยู่ ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพืชพันธุ์ในธรรมชาติและประชากรสัตว์ป่าที่ลดน้อยลง […]

โทรศัพท์มือถือจะช่วยผืนป่าได้อย่างไร?

โทรศัพท์มือถือจะช่วยผืนป่าได้อย่างไร? โทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าๆ ของคุณจะไม่ใช่แค่ขยะอิเล็กทรอนิกส์ไร้ค่าอีกต่อไป เพราะมันกำลังมีส่วนช่วยปกป้องผืนป่า ไม่ให้ถูกทำลาย ด้วยความพยายามของหน่วยงาน Rainforest Connection องค์กรสิ่งแวดล้อมที่ไม่แสวงผลกำไร กับบริษัทซอฟท์แวร์ Timbe พวกเขาใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าติดตั้งในต้นไม้หลายต้นของผืนป่าแอมะซอน โทรศัพท์เหล่านี้ใช้แบตเตอร์รี่จากพลังงานแสงอาทิตย์ และถูกติดตั้งโปรแกรมพิเศษโดยเฉพาะเพื่อบันทึก และดักฟังเสียงของเลื่อยตัดต้นไม้ จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปยังหน่วยงานควบคุม ช่วยให้เจ้าหน้าที่ทราบได้ว่าต้นไม้บริเวณใดที่กำลังเผชิญกับการคุกคาม ลองติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชนเผ่าที่ต้องการอนุรักษ์ผืนป่าไว้เช่นกัน ผ่านภาพยนตร์สั้น “Beneath The Canopy”   อ่านเพิ่มเติม โรงแรมแห่งนี้รักษาผืนป่าไว้

ผู้พิทักษ์ป่า : เหล่าดอกไม้เหล็กผู้ปกป้องสัตว์ป่าในซิมบับเว

"ใครจะเหมาะกับภารกิจคุ้มครองสัตว์ป่าที่ถูกเบียดเบียน มากไปกว่าผู้หญิงที่เคยถูกเบียดเบียนทำร้ายมากับตัวเอง" นี่คือแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังหน่วยพิทักษ์ป่าหญิง "อาคาชิงกา" (ภาษาท้องถิ่นแปลว่า ผู้กล้า) ดอกไม้เหล็กผุ้กล้าแกร่งที่ทำหน้าที่พิทักษ์สัตว์ป่าและพงไพรในซิมบับเว