World Update: ภาวะโลกร้อนเปลี่ยนเทือกเขาแอลป์สีขาวให้กลายเป็นสีเขียว

World Update: ภาวะโลกร้อนเปลี่ยนเทือกเขาแอลป์สีขาวให้กลายเป็นสีเขียว

ภาวะโลกร้อนเปลี่ยนเทือกเขาแอลป์สีขาวให้กลายเป็นสีเขียว หิมะละลายเร็ว เร่งสร้างความเสียหายทั่วโลก

เทือกเขาแอลป์เป็นเทือกเขาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป โดยคำว่าแอลป์ (Alps) แปลว่า ‘สีขาว’ ในภาษาละติน (Albus) เทือกเขาแอลป์จึงมีความหมายว่า ‘เทือกเขาสีขาวที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ’ แต่ปัจจุบันสีขาวเหล่านั้นกลายเป็นสีเขียวเนื่องจากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น และสามารถมองเห็นได้จากอวกาศ

รายงานล่าสุดศาสตราจารย์ซาบีน รัมฟ์ (Prof. Sabine Rumpf) และทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยโลซานน์(University of Lausanne) ได้แผยแพร่ภาพความละเอียดสูงจากดาวเทียมที่บ่งบอกว่าพื้นที่ของต้นไม้และพืชพรรณสีเขียวในเทือกเขาแอลป์เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 77 นับตั้งแต่ปี 1984 อันเป็นผลมาจากความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก

“ขนาดของการเปลี่ยนแปลงนั้นใหญ่มากในเทือกเขาแอลป์” ศ.รัมฟ์กล่าวและเสริมว่า “ความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของเทือกเขาแอลป์จึงอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมหาศาล” พวกเขาคาดการณ์ว่าเทือกเขาแอลป์จะสูญเสียมวลหิมะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 ในช่วง 10 ถึง 30 ปีข้างหน้าหากอุณหภูมิยังคงมีแนวโน้มเช่นนี้ต่อไป

การศึกษาเมื่อปี 2021 แสดงให้ว่ามีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นร้อยละ 56 แต่สถานการณ์ปัจจุบันกลับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 77 การเพิ่มขึ้นของพืชพรรณจะยิ่งเร่งการละลายของหิมะ ส่งผลให้โลกสะท้อนแสงอาทิตย์ได้น้อยลง วงจรนี้จะไปเร่งกระบวนการโลกร้อนให้มากขึ้นยิ่งไปอีก และเร่งการละลายน้ำแข็งจนสร้างความเสียหายไปทั่วโลก

“ภูเขาที่เขียวกว่าจะสะท้อนแสงอาทิตย์ได้น้อยลง จึงนำไปสู่ภาวะโลกร้อน และในทางเดียวกัน หิมะที่สะท้อนแสงอาทิตย์ได้ก็จะหดตัวมีน้อยลงไปอีก” รัมฟ์กล่าว ในขณะที่แอนเดรียน์ มาร์แชลล์ (Adrienne Marshall) นักอุทกวิทยาผู้เชี่ยวชาญเรื่องหิมะเสริมว่าปริมาณหิมะที่ปกคลุมตลอดทั้งปียังมีปริมาณลดลงอย่างมีนัยสำคัญราวร้อยละ 10 อาจจะดูจำนวนไม่มากนัก แต่มาร์แชลล์ระบุว่าการสูญเสียนี้บ่งบอกถึงปัญหาสภาพอากาศที่อาจตามมา

พื้นที่ที่เคยมีหิมะตกตลอดทั้งปีมีแนวโน้มจะมีหิมะปกคลุมในฤดูร้อนสั้นและน้อยลงไปอีก ซึ่งจะสร้างผลกระทบต่อพลวัตอากาศทั่วโลก และอากาศก็เชื่อมโยงกับระบบนิเวศ ความหลากลายทางชีวภาพและพื้นที่สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต

“ข้อมูลดังกล่าวนี้ช่วยให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงระหว่างหิมะกับความเขียวขจี ซึ่งจะช่วยให้เราคาดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น คุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่” มาร์แชลล์กล่าว

สืบค้นและเรียบเรียง วิทิต บรมพิชัยชาติกุล

ที่มา

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn6697
https://www.theguardian.com/environment/2022/jun/02/global-heating-is-turning-white-alps-green-study-finds
https://www.popsci.com/environment/climate-change/climate-change-impact-alps/

Recommend