นอเทรอดาม รำลึกอาสนวิหารอันเป็นที่รักของชาวปารีส

นอเทรอดาม รำลึกอาสนวิหารอันเป็นที่รักของชาวปารีส

เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับอาสนวิหารนอเทรอดาม

  • อาสนวิหารนอเทรอดามตั้งตระหง่านเหนือแม่น้ำแซนบนเกาะ L’île de la Cité มาเป็นเวลาถึง 850 ปี โดยใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 200 ปี
  • อาสนวิหารนอเทรอดามได้รับการยกย่องในฐานะตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมกอทิกในฝรั่งเศส
  • อาสนวิหารนอเทรอดามยืนหยัดผ่านสงครามโลก และเป็นสถานที่ที่นโปเลียนทรงประกอบพิธีราชาภิเษกเป็นจักรพรรดิ
  • ว่ากันว่าระฆังจากอาสนวิหารนอเทรอดามดังกังวานเมื่อปารีสได้รับการปลดปล่อยจากกองทัพนาซีในสงครามโลกครั้งที่สอง
  • หอคอยหลักของนอเทรอดามได้ชื่อว่าเป็นสิ่งก่อสร้างสูงที่สุดในปารีส ก่อนที่หอไอเฟลจะสร้างขึ้นในปี 1889
  • แต่ละปีมีผู้มาเยือนอาสนวิหารนอเทรอดามไม่ต่ำกว่า 13 ล้านคน
  • สำหรับชาวฝรั่งเศส อาสนวิหารนอเทรอดามจึงไม่เพียงมีคุณค่าทางจิตใจเทียบได้กับสัญลักษณ์ของประเทศ แต่ยังรวมถึงชาวคาทอลิกทั่วโลกด้วย
  • อาสนวิหารนอเทรอดามเป็นที่รวบรวมศิลปวัตถุล้ำค่ามากมายโดยเฉพาะสำหรับชาวคริสต์โรมันคาทอลิก ซึ่งรวมถึงมงกุฎหนาม (Crown of Thorns) ที่ชาวคริสต์คาทอลิกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงสวมก่อนสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน น่ายินดีที่สมบัติล้ำค่าชิ้นนี้ไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้
นอเทรอดาม
ผนังด้านหน้าหรือ façade ของอาสนวิหารนอเทรอดามเป็นฝีมือของศิลปินหลายคนในทศวรรษ 1220 งานออกแบบเชิงสัญลักษณ์สื่อถึงแง่มุมต่างๆ ในเทววิทยาของชาวคริสต์ (ภาพถ่ายโดย JULES GERVAIS COURTELLEMONT, NAT GEO IMAGE COLLECTION)
นอเทรอดาม
ศิลปินผู้นี้ชื่นชมความงามของนอเทรอดามจากสะพาน L’Archeveche (ภาพถ่ายโดย WILLIAM ALBERT ALLARD, NAT GEO IMAGE COLLECTION)
นอเทรอดาม
ภาพถ่ายยามค่ำคืนจากทศวรรษ 1980 ของอาสนวิหารนอเทรอดามจากฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำแซน (ภาพถ่ายโดย JAMES L. STANFIELD, NAT GEO IMAGE COLLECTION)
นอเทรอดาม
แสงไฟจากถนนสาดส่องให้ความสว่างแก่อาสนวิหารนอเทรอดามยามค่ำคืน (ภาพถ่ายโดย RICHARD NOWITZ, NAT GEO IMAGE COLLECTION)
นอเทรอดาม
อาสนวิหารนอเทรอดามเป็นที่ประกอบพิธีมิสซาประจำวันแก่ชาวปารีสและผู้มาเยือน (ภาพถ่ายโดย STEVE WINTER, NAT GEO IMAGE COLLECTION)
นอเทรอดาม
หน้าต่างกระจกสีที่เรียกว่า Rose Window สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 แสดงฉากจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเก่า (ภาพถ่ายโดย CARSTEN PETER, NAT GEO IMAGE COLLECTION)
นอเทรอดาม
นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันจุดเทียนบูชาภายในอาสนวิหารนอเทรอดามในภาพถ่ายเมื่อปี 1968 (ภาพถ่ายโดย BRUCE DALE, NAT GEO IMAGE COLLECTION)
นอร์ทเทอดาม
ยามเย็นใกล้พระอาทิตย์ตก สองฝั่งแม่น้ำแซนคลาคล่ำไปด้วยชาวปารีส (ภาพถ่ายโดย ERIC KRUSZEWSKI, NAT GEO IMAGE COLLECTION)
นอร์ทเทอดาม
รุ้งกินน้ำพาดผ่านอาสนวิหารนอเทรอดาม (ภาพถ่ายโดย STEPHEN ALVAREZ, NAT GEO IMAGE COLLECTION)

 


อ่านเพิ่มเติม

ใต้พิภพนครลอนดอน

Recommend