Thailand Sustainability Expo 2021 (TSX) ตอกย้ำความสำเร็จต่อเนื่องปีที่ 2 - National Geographic Thailand

Thailand Sustainability Expo 2021 (TSX) ตอกย้ำความสำเร็จต่อเนื่องปีที่ 2

เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ สำหรับงาน “Thailand Sustainability Expo 2021 (TSX)”

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2021 พิธีเปิดงาน “Thailand Sustainability Expo 2021 (TSX)” ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่้งปีนี้ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในรูปแบบการจัดนิทรรศการออนไลน์แบบเสมือนจริง (Virtual Expo) ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability)

นอกจากเรื่องรูปแบบการจัดการบนสื่อออนไลน์ที่สามารถรองรับผู้เข้าชมงานได้มากขึ้นกว่าปีที่แล้ว ปีนี้ยังโดดเด่นด้วยจำนวนของภาคเครือข่ายด้านความยั่งยืนจำนวนมากที่สุด ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกเป็น Word Industry leader ในแต่ละสาขาอุตสาหกรรม Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI นำโดย
– บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
– บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
– บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำหรับการจุดเด่นของงานในปีนี้ ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับนวัตกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมระดับโลก เสวนาจากวิทยากรและนักปฏิบัติตัวจริง และแหล่งช้อปสินค้าจากธุรกิจยั่งยืนมารวมไว้ในที่เดียว โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2564 – 10 ตุลาคม 2564 รวมทั้งหมด 11 วัน บนโลกออนไลน์ www.tsx2021.thailandsustainabilityexpo.com

เรียกได้ว่าเป็นพลังร่วมครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างองค์กรชั้นนำของประเทศไทย ที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาร่วมกันเนรมิตงานครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อสร้างการรับรู้ต่อคนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไปถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่นำไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

ในพิธีเปิดงาน TSX 2021 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานพิธีเปิด และเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้กล่าวใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า

…เมื่อหลายปีที่ผ่านมา เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เราเริ่มขาดแคลนทรัพยากร และเริ่มไม่เพียงพอ ส่งผลให้ทุกวันนี้ เราพูดถึงเรื่องพอเพียงมากขึ้น …ในขณะเดียวกัน เราทุกคนรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ชัดเจนมากขึ้น เช่น ฤดูกาลฝนตกที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เราไม่สามารถคาดการณ์ปริมาณน้ำสำหรับการเพาะปลูกได้อย่างเดิม

ปีนี้ก็เช่นกัน ช่วงเดือนกันยายน ที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำมาก แต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า เราจะมีน้ำใช้อย่างเพียงพอไปตลอดทั้งปี ดังนั้น เราจึงต้องเตรียมความพร้อมและปรับตัว สำหรับการรับมือกับสถานการณ์ใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นทั่วโลก เพื่อเปลี่ยนการตั้งรับเป็นการอยู่รอดอย่างยั่งยืน

หลังจากพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ผู้บริการระดับสูงของแต่ละบริษัทได้เปิดเวทีเสวนาในหัวข้อเกี่ยวกับ “Post-COVID” หรือสถานการณ์หลังการระบาดใหญ่ที่องค์กรธุรกิจต้องปรับตัวในสถานการณ์ที่มีความท้ายท้ายและมีความไม่แน่นอนสูง ดำเนินรายการโดยคุณสุทธิชัย หยุ่น 

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราได้ก้าวเข้าสู่การปรับตัวมาตั้งแต่การระบาดใหญ่ระลอกแรกแล้ว ผมมองว่า มนุษย์เรามีความสามารถเรื่องการปับตัวได้ตลอดเวลา และเราทำได้ดีมาโดยตลอด จะเห็นได้ว่า มนุษย์เราอยู่รอดจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงที่เคยเกิดขึ้นได้หลายครั้ง และเราก็ใช้ชีวิตในวิถีปกติใหม่มาระยะเวลสหนึ่งแล้ว

จนถึงตอนนี้ เราก็รู้ว่าวิถีการปรับตัวเป็นเรื่องปกติในชีวิตของเรา และผมได้พูดคุบกับผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานในบริษัทว่า เราจะกลัมาแข็งแกร่งกว่าเดิม หรือ Stronger Than Ever เพื่อรองรับกับความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้น

 

ดร.กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร (จากซ้ายมือ คนที่ 3)

ดร.กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย และบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด กล่าวถึงประเด็นเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติที่กระทบต่อการทำธุรกิจ ว่า

เราได้เรียนรู้จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554 และการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ดังนั้น หน้าที่ของเราในฐานะผู้นำคือ เราจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างไร วิกฤตเป็นตัวเร่งให้เราต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้สูงขึ้น เพื่ออยู่ร่วมกับกับวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งส่วนธุรกิจและส่วนบุคคล

นอกจากนี้ วิกฤตยังผลักให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจที่รวเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะการเปลี่ยนจากธุรกิจออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์ โดยเห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นในช่วงการระบาดใหญ่ ธุรกิจจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้เทคโนโลยีออนไลน์มากขึ้น

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง (ขวามือ)

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เปิดเผยว่า

ปัจจัยเรื่องการระบาดใหญ่ได้กระตุ้นให้ทุกองค์กรต้องใส่ใจเรื่องการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนมากขึ้น “เรื่องความยั่งยืนเป็นหลักคิดของการอยู่ร่วมกันทั้งเรื่องของการทำธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย GC ก็ปรับตัวโดยให้ความสำคัญกับพนักงานในบริษัทเป็นอันดับแรก พนักงานต้องปลอดภัย อันดับต่อมาเราให้ความสำคัญกับพันธมิตรของเรา ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเราต้องอยู่รอดและเติบโดไปพร้อมกับเรา เพราะถ้ากลุ่มเหล่านั้นไม่รอด ก็เหลือเราแค่คนเดียว เราก็ดำเนินธุรกิจต่อไปไม่ได้ ความสำคัญลำดับที่สามก็คือเรื่องสังคม โดยเราใช้เทคโนโลยีที่เราพัฒนาร่วมกับพันธมิตรของเรา เพื่อช่วยเหลือสังคม เราจึงต้องสร้างสมดุลของทุกส่วนให้อยู่รอด

คุณธีรพงศ์ จันศิริ

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แสดงความคิดเห็นในประเด็น ‘หลังการระบาดใหญ่ เราจะทำอย่างไรไม่ให้กลับไปเหมือนเดิม’ ว่า

เราพยายามรักษาห่วงโซ่อุปทานของเรามาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นการระบาดใหญ่ทั้งเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน และความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งเราจะยังคงมาตรการเหล่านี้ต่อไป

อย่างที่ทุกท่านได้กล่าวว่า การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้เร่งการเปลี่ยนผ่านรูปแบบธุรกิจไปสู่เทคโนโลยีออนไลน์ บริษัทของเราก็ได้ปรับตัวเรื่องนี้เช่นกัน โดยในช่วงการระบาด เราค้นพบว่า เรามีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นจากเดิม โดยเราลดเวลาการทำงานในส่วนอื่นๆ จากภายนอก และคล่องตัวมากขึ้น ทำให้เรามีเวลาให้ความสนใจกับการผลิตในโรงงานมากขึ้น ผลลัพธ์คืองานที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

มุมมองของเยาวชนต่อแนวคิดเรื่องความยั่งยืน

หลังจากจบการเสวนาของผู้บริหารระดับสูงทั้ง 4 ท่าน ทางผู้จัดงานได้เชิญตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมพูดคุยในพิธีเปิดด้วย โดยคุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ เป็นตัวแทนจากฝั่งของเยาวชนที่ได้เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องความยั่งยืนในครั้งนี้

ในบทบาทที่ผมได้ทำงานร่วมกับเด็กรุ่นใหม่ แนวโน้มของเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันเริ่มเข้าใจคุณค่าและความหมายของความยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งต่างจากในยุคที่ผมเคยเป็นนักเรียน … ซึ่งในแต่ละช่วงวัยของเด็กจะมีการยอมรับร่วมกันในกิจกรรมทางสังคมบางอย่าง โดยเด็กยุคนี้ เขามองว่า การสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเป็นเรื่องที่ดูทันสมัยและทำให้เขาเป็นที่ยอมรับในสังคม … ประกอบกับแนวโน้มความนิยมของโลกที่เบนสู่เรื่องความยั่งยืนมากขึ้น เยาวชนก็เริ่มมองเห็นว่า เรื่องของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนสามารถนำมาปรกอบเป็นอาชีพได้ ไม่ได้เป็นแค่องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร หรือเป็นมูลนิธิ ที่เคยรู้จักก่อนหน้านี้

อเล็กซ์กล่าวเสริมว่า “กิจกรรมที่เราจัดขึ้นให้กับเด็กได้ส่งผลให้เด็กเหล่านั้นกำหนดรูปร่างแนวความคิดเรื่องความยั่งยืนของตัวเองได้ เช่น เด็กจำนวน 5 จาก 8 คนในรุ่นที่หนึ่ง เลือกเข้าศึกษาในภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความยั่งยืนในระดับมหาวิทยาลัย เราจะเห็นได้ว่า การปลูกฝังเรื่องความยั่งยืนไม่จำเป็นต้องเป็นภาคบังคับ แต่ผู้ใหญ่จำเป็นต้องแสดงให้เห็น ทำให้ดู และนำพาเด็กๆ เขาไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความยั่งยืน …ซึ่งผลลัพธ์ก็จะทำให้เด็กๆ รู้สึกว่า วิถีความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต และเรื่องความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์

ผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 “ทำให้องค์กรของผมเองต้องปรับตัวมากเช่นกัน เนื่องจากกิจกรรมของเราต้องพึ่งพาทั้งการเดินทางและรวมกลุ่ม ซึ่งขัดต่อมาตรการรัฐ ดังนั้น ผมเองก็ต้องปรับการนำเสนอกิจกรรมให้ยืดหยุ่น โดยใช้ช่องทางสื่อสารบนออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มเยาวชน อย่าง TikTok และ Twitter” อเล็กซ์กล่าว

นอกจากนี้ บทเรียนอย่างหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากการระบาดใหญ่ระลอกล่าสุด “คือผมได้เดินทางไปจังหวัดตรัง และได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามมาก และที่สำคัญ ได้พบเห็นฝูงพยูนรวมตัวกันในทะเลตรังกว่า 200 ตัว ซึ่งแทบจะเป็นภาพที่หาชมไม่ได้เลยในช่วงก่อนหน้านี้” อเล็กซ์กล่าวและเสริมว่า “แน่นอนว่า ธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ได้รับผลกระทบ แต่ในทางกลับกัน ผมเห็นชาวบ้านยังมีอาหารกิน มีทรัพยากรเหลือเพียงพอที่จะส่งขายและมีรายได้ ซึ่งสะท้อนประโยคที่ว่า Good Health, Good Ocean และสะท้อนผ่านคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวบ้าน” โดยภาพที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความพยายามของหน่วยงานด้านอนุรักษ์ “แต่เกิดจากมนุษย์ไม่ได้สร้างกิจกรรมที่รบกวนธรรมชาติ

ภายในงานรูปแบบนิทรรศการออนไลน์แบบเสมือนจริง (Virtual Expo) ยังมีความน่าสนใจในส่วนอื่นๆ อีกมากมาย ที่รอให้ผู้เข้าชมงานได้ร่วมค้นหาแรงบันดาลใจในเรื่องความยั่งยืน เพื่อนำไปปรับใช้กับธุรกิจและการดำเนินชีวิต แล้วมาสร้างความ “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” ไปพร้อมกันที่ www.tsx2021.thailandsustainabilityexpo.com ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 10 ตุลาคม 2021

เรื่อง ณภัทรดนัย
ภาพถ่าย Thailand Sustainability Expo


 

เรื่องแนะนำ

Activity สุดมันส์ ต้องมาสักครั้งในชีวิต ที่หาดป่าตอง!

National Geographic จะพาไปพักผ่อนหย่อนกายเที่ยวให้สนุกทำกิจกรรมกันที่ภูเก็ต! อีกหนึ่งหาดที่มาถึงภูเก็ตแล้วไม่มาถือว่ามาไม่ถึง นั่นก็คือ หาดป่าตอง หาดชื่อดังสุดครึกครื้นแทบจะ 24 ชั่วโมงของเมืองภูเก็ต นอกจากเป็นแหล่งเดินเที่ยวยามค่ำคืน และบีชบาร์ให้มาพักผ่อนแล้ว ยังมีกิจกรรมสุดเอ็กซ์ตรีมให้นักท่องเที่ยวได้มาปล่อยความสนุกกันแบบมันส์สุดๆ หนึ่งในนั้นก็คือ  PARACHUTE หรือ PASASAILING กิจกรรมยอดฮิตที่จะทำให้คุณได้ขึ้นไปลอยบนอากาศ โดยการ “โดดร่มริมชายหาด” บนความสูงเกินตึก 5 ชั้น แต่ถ้าใครหวั่นใจ ลังเล หรือไม่กล้า ก็ไม่ต้องพะวงไป เพราะว่าในการเล่นทุกครั้งจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลความปลอดภัยเสมอ ในการขึ้นแต่ละครั้งสามารถขึ้นได้มากสุดสองคน แต่ทั้งนี้ก็ต้องประเมินน้ำหนักตามความเหมาะสมด้วย เมื่อขึ้นไปด้านบนแล้วจะได้เห็นวิวบรรยากาศของทะเลทั้งหมด เป็นภาพที่น่าประทับใจทีเดียว สำหรับราคาการขึ้นต่อคนอยู่ที่ครั้งละ 1,500 บาท เท่านั้น ถ้าเทียบกับประสบการณ์ที่ท้าทาย ถือว่าคุ้มค่ามากๆ หรือถ้าใครอยากสัมผัสน้ำทะเล กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดอีกอย่าง นั่นคือการเล่น SURFBOARD ที่หาดป่าตองตลอดทั้งชายหาดจะมี Surfboard ให้เช่า และมีบริการพร้อมสอนไปในตัว คลื่นจะมีความสูงไม่มากนัก ซึ่งผู้ดูแลจะสอนในระดับ Begining เท่านั้น ส่วนราคาแล้วแต่เจ้า โดยส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่300บาท หรือหากใครอยากมานั่งชิล ดื่มด่ำกับพระอาทิตย์ท่ามกลางเสียงคลื่นแบบสไตล์ Beach Bar […]

เคล็ดลับการอ่านหนังสือให้จำได้ดีและเข้าใจมากขึ้น

เรื่องของการอ่านหนังสือ แต่ละบุคคลต่างมีเทคนิคและวิธีการที่แตกต่างกัน รวมไปถึงความถนัดและความเข้าใจในหนังสือแต่ละประเภทก็แตกต่างกัน วันนี้ เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ขอแนะนำเทคนิคพื้นฐานที่ช่วยให้เราอ่านหนังสือให้จดจำและเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น รู้จักช่วงเวลาของตนเองที่เหมาะสมต่อการอ่าน วิธีการอ่านหนังสือของแต่ละคนไม่เหมือนกัน และเวลาในการอ่านหนังสือที่ดีของแต่ละคนก็ต่างกันไป เพราะบางคนอาจใช้เวลาในช่วงเช้า บางคนอาจชอบเวลาที่มีแสงแดดจัดๆ ของตอนกลางวัน หรือบางคนใช้เวลาจมจ่อมกับกองหนังสือในตอนเย็นก่อนนอน ดังนั้นเราควรพิจารณาดูก่อนว่า เราอ่านเวลาไหนแล้วจำได้ เข้าใจได้เร็ว เพราะนอกจากที่จะช่วยทำให้เราเข้าใจกับเนื้อหาที่อ่านไปแล้ว ยังช่วยให้เราไม่ต้องใช้พลังสมองมากเกินไปด้วย การออกเสียงบางประโยคที่สำคัญช่วยให้จำได้ดีขึ้น เทคนิคการอ่านผ่านๆ อาจใช้ได้กับการอ่านหนังสือบางประเภท แต่การอ่านหนังสือเรียนที่เราต้องบันทึกข้อมูล และทำความเข้าใจอย่างมาก ลองเปลี่ยนมาอ่านด้วยวิธีการออกเสียงไปด้วย อาจช่วยให้สมองในส่วนจดจำข้อมูลทำงานได้ดีขึ้น เช่น เรื่องซับซ้อนอย่างหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ลองอ่านออกเสียงไปพร้อมกับทำความเข้าใจ แล้วสรุปออกมาเป็นคำพูดของเรา อาจทำให้เราจดจำสาระสำคัญของเนื้อหาได้มากขึ้น ทำสรุปสั้นๆ ไว้หลังจากอ่านจบ การสรุปสั้นๆ เป็นภาษาของตนเอง ก็สามารถช่วยได้ทำให้เราเข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น โดยเราอาจทำสรุปได้หลายรูปแบบ ทั้งการเขียน และวาดภาพประกอบ เพราะยิ่งเราสามารถอ่านแล้วสรุปได้อย่างต่อเนื่อง จะยิ่งทำให้เราจำได้เยอะขึ้น แถมยังเป็นการฝึกเขียนอธิบายไปในตัวอีกด้วย สำหรับการอ่านหนังสือเตรียมสอบ การฝึกทำโจทย์เป็นการทบทวนที่ดี การฝึกทำโจทย์ในรูปแบบต่างๆ จากบทเรียนที่เราอ่าน เปรียบเหมือนการทดสอบตัวเองเบื้องต้นว่า เราเข้าใจเนื้อหานั้นหรือไม่ และเป็นการทดลองได้ทำข้อสอบก่อนถึงวันวันสอบจริง และช่วยให้สมองได้ฝึกกระบวนการแก้ปัญหา สิ่งหนึ่งเวลาทำแบบฝึกหัดคือ พยายามตอบไปให้ได้มากที่สุดโดยไม่ต้องกังวลเรื่องถูดผิด เพราะเราสามารถประเมินตัวเองได้เบื้องต้นจากแบบฝึกหัดเหล่านี้ ห่างไกลจากโซเชียลมีเดีย […]

จิสด้า ผุดโปรเจคใหม่ชวนคนไทยออกไอเดีย “ใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียม”

จิสด้า ผุดโปรเจคใหม่ชวนคนไทยออกไอเดียใช้ ” ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียม “ ปัจจุบัน ภาพถ่ายดาวเทียมเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่มีความสำคัญที่จะทำให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ครอบคลุมในภาพเพียงภาพเดียว ซึ่งจะทำให้สามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ในทุกมิติ โดยเฉพาะมิติทางสังคมเพื่อการวางแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการเกษตร การบริหารจัดการภัยพิบัติ การบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง การวางผังเมืองและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน สิทธิ์ในที่ทำกิน และสภาพแวดล้อม เป็นต้น เพราะความสำคัญดังกล่าว จึงทำให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า เปิดโอกาสให้คนไทยได้นำเสนอแนวคิดและออกไอเดียสุดบรรเจิดว่า “ถ้าเรามีภาพถ่ายจากดาวเทียมในพื้นที่ใดก็ได้ เราจะสามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อสร้างประโยชน์อะไรได้บ้างจากภาพที่เรามีอยู่” ภายใต้ concept “เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” หรือ “For Better Living” ซึ่งก็หมายความว่า “เมื่อคิดและทำแล้วจะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมดีขึ้นนั่นเอง “จิสด้า มีความต้องการจะส่งเสริมการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมในกลุ่มผู้ใช้งานอื่น นอกเหนือจากกลุ่มปัจจุบัน ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐด้วยกัน เพราะภาพจากดาวเทียมมีประโยชน์และมีมูลค่ามากกว่านั้น สามารถนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้มากมาย” นางกานดาศรี ลิมปาคม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตรของจิสด้า กล่าวและเสริมว่า “เราอยากให้มีภาคธุรกิจที่มีการนำภาพไปวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อสนับสนุนงานในภาคต่างๆ เพื่อให้มีข้อมูลที่ดีขึ้น แม่นยำขึ้นหลากหลายขึ้น การเข้าถึงข้อมูลรวดเร็วขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ของ วท. […]

เปิดคฤหาสน์หลังงามใต้ทะเล!

เปิดคฤหาสน์หลังงามใต้ทะเล! คงสงสัยกันแล้วใช่มั้ยครับ ว่ามีใครไปบุกรุกพื้นที่ทางทะเลรึเปล่า? ขอบอกให้อุ่นใจไว้ก่อนว่าไม่ใช่แบบนั้นครับ ไม่ได้มีใครบุกรุก แต่วันนี้ผมจะพาทุกคนลงสู่โลกใต้ทะเล…อีกโลกที่อยู่กับพวกเราตั้งแต่เกิดสิ่งมีชีวิตรุ่นแรก ๆ ขึ้นมา เป็นสิ่งที่อยากจะพาทุกคนไปสัมผัสกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงใต้ผืนน้ำสีฟ้าของทะเลอ่าวไทย และแน่นอนว่าสิ่งที่จะได้เห็นกันต่อจากนี้ไม่ใช่ภาพที่เราจะเห็นกันได้บ่อย ๆ ครับ แล้วชีวิตใต้ทะเลจะมีเรื่องราวอะไรให้เราได้ตื่นเต้นกันบ้าง ถ้าพร้อมกันแล้วไปติดตามกันต่อได้เลย! ภาพที่เห็นคือคฤหาสน์หลังงามที่ตั้งอยู่ในทะเลอ่าวไทย โดยถูกเรียกกันว่า “บ้านปลา” จากชื่อก็ชัดเจนในหน้าที่ของมันครับ ว่าเป็น “บ้าน” ของปลา รวมถึงสัตว์น้ำต่าง ๆ ด้วยความเป็น “บ้าน” นอกจากไว้อยู่อาศัยก็ยังเป็นสถานที่ที่รวมทุกประสบการณ์ให้กับพวกเราและครอบครัว พวกสัตว์ทะลเก็เช่นกันครับ “บ้านปลา” ก็เป็นทั้งที่อยู่อาศัย เป็นที่สำหรับสร้างครอบครัว เป็นแหล่งหาอาหาร รวมถึงเป็นแหล่งหลบภัยจากผู้ล่า ก่อนจะกลายเป็นบ้านปลาที่อบอุ่นเต็มไปด้วยเพื่อนสมาชิกแบบนี้ แต่เดิมพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลนี้มีแต่ความว่างเปล่าว่างเปล่า ไม่มีโขดหินหรือปะการังที่ทำหน้าที่เสมือนเป็นบ้านปลาธรรมชาติ เหล่ามีสิ่งมีชีวิตตัวเล็กมากมายที่แหวกว่ายอยู่ในทะเลจึงเคลื่อนที่ผ่านไปไร้ที่พักพิง แต่เมื่อมีบ้านปลาเข้ามา เหล่าสิ่งมีชีวิตจึงเข้ามาลงเกาะบนบ้านปลาทีละนิดจนเคลือบทั่วทั้งพื้นผิวของบ้านปลา และสร้างชั้นฟิลม์บางๆ ที่เรียกว่าไบโอฟิลม์ มีลักษณะคล้ายเมือกใส ให้กลายเป็นแหล่งดึงดูดเหล่าสัตว์เกาะติดกลุ่มอื่นๆ เช่น เพรียง หอยสองฝา ที่ต่างพรั่งพรูกันมาแอบอิงบนท่อบ้านปลาอย่างหนาแน่น และยิ่งเป็นการชักชวนให้เพื่อนสมาชิกกลุ่มอื่นๆ ตามกันเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นหอยแมลงภู่ หอยนางรม ฟองน้ำ และสาหร่าย หลังจากนั้นเองเหล่าปลาต่าง ๆ ก็จะเข้ามากินพวกสัตว์เกาะติด […]