โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 22 ส่งมอบผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก 15 จังหวัด

โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 22 ส่งมอบผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก 15 จังหวัด

ส่งท้ายคาราวานผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก
ภายใต้โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 22 ครบ 15 จังหวัด

ปิดท้ายคาราวาน โครงการไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 22 ได้ส่งมอบผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก ให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกล ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครบ 15 จังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบไปด้วย อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์  นครราชสีมา อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร  ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย และเชียงใหม่ โดยโครงการได้ส่งมอบผ้าห่ม อย่างต่อเนื่อง ปีละ 2 แสนผืน รวมแล้วกว่า 4.4 ล้านผืนครอบคลุมพื้นที่ 45 จังหวัด ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นอกจากจะมอบไออุ่น เติมเต็มรอยยิ้มแล้ว ยังให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ทั้งการศึกษา กีฬา และสาธารณสุข พร้อมให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตอกย้ำการสร้างสังคมแห่งการ “ให้” ที่ยั่งยืน โดยหัวเรือหลักผู้ริเริ่มโครงการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผนึกความร่วมมือกับ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ได้ร่วมเดินทางเพื่อส่งมอบความอบอุ่นภายใต้ “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” ไปยังพื้นที่ต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่น  และสานต่อปณิธานแห่งการ “ให้”  ของ คุณเจริญ- คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ที่ได้กล่าวไว้ว่า “คนไทยให้กันได้” จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ โครงการไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และได้แผ่ขยายสู่สังคมแห่งการให้ และการแบ่งปันจนเกิดเป็นพลังแห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน”

ในฐานะองค์กรที่มีการดำเนินงานตามแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยเบฟจึงตระหนักและให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ไทยเบฟได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ มาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ “ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว” เพื่อเป็นการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ปกป้อง และรักษาสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2563 จึงได้สรรหาและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต ด้วยการนำขวดพลาสติกบรรจุเครื่องดื่มที่ทำจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลหรือ Recycled PET (rPET) ที่สามารถช่วยลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ลดปัญหาขวดพลาสติก แต่ยังคงคุณภาพของ “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” นี้ให้มีความนุ่ม และอบอุ่นเหมือนเช่นเคย ด้วยนวัตกรรม Eco Friendly Blanket ที่ยังช่วยลดปริมาณขยะจากขวดพลาสติกได้มากถึง 7.6 ล้านขวดต่อปี ที่นำมาผลิต “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” ได้มากถึงปีละจำนวน 200,000 ผืน ดังนั้นผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลกนี้ ทำให้สามารถนำขยะจากขวดพลาสติกกลับสู่ระบบรีไซเคิลได้สำเร็จแล้วจำนวน 15.2 ล้านขวด

 คุณลุงบุญมา แก้วใจมา ดีใจ ขอบคุณมากๆ ได้เห็นผ้าห่มสีขียวทำมาจากขวดพลาสติก วันนี้ลุงรู้สึกปลื้มใจ สบายใจที่ได้ผ้าห่มมาคลายหนาว บ้านลุงมันหนาวจริง ๆ ผ้าห่มที่มีไม่พอใช้ ตากับยายต้องก่อไฟผิงเอา เกิดมายังไม่เคยเห็นผ้าห่มที่ทำมาจากขวดพลาสติก ขอบคุณไทยเบฟที่ไม่ทิ้งกันครับ

คุณกัลยา กองสถาน หมู่บ้านเราอยู่กลางหุบเขา พอถึงหน้าหนาว อากาศก็จะหนาวมาก วันนี้ดีใจที่ไทยเบฟได้เอาผ้าห่มมาให้คนในชุมชน แปลกใจที่ขวดน้ำเอามาทำผ้าห่มได้ และยังมีความนิ่มเหมือนผ้าห่มปกติ ได้ลองห่มแล้วอุ่นมาก อยากให้ทุกคนช่วยกันแยกขยะ เพื่อนำขวดพลาสติกมาผลิตเป็นผ้าห่มแจกคนที่ขาดแคลน ช่วยประหยัดทรัพยากร ช่วยลดปริมาณขยะด้วยค่ะ ขอบคุณไทยเบฟที่ทำสิ่งดี ๆ ที่มีประโยชน์แบบนี้ ให้กับสังคมค่ะ

คุณสุนิสา แซ่เติ๋น ดีใจที่ได้รับผ้าห่มคลายหนาว ขอบคุณไทยเบฟที่มาแจกผ้าห่ม รู้สึกอบอุ่นกาย อบอุ่นใจ ไม่เคยรู้มาก่อนว่าขวดพลาสติกเอามาทำผ้าห่มได้ ทำเสื้อกันหนาวได้ เมื่อก่อนเคยคิดว่า เราไม่มีการศึกษา อยู่ในป่าในเขา แต่ทุกวันนี้คนไทยทำให้พวกเรารู้สึกว่า คนชาวเขาอย่างพวกเรามีคุณค่า มีอะไรก็เอามาแบ่งปันให้เรา รู้สึกซึ้งใจและขอบคุณในน้ำใจที่มีให้ ต่อจากนี้ไป เวลาเราซื้อน้ำ 1 ขวด คือมีค่า นำมาทำเป็นผ้าห่ม ทำเป็นเสื้อได้ เราจะต้องสอนลูกหลานเรื่องการทิ้งขยะ ว่าควรแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ช่วยให้โลกไม่ร้อนด้วยค่ะ

ไทยเบฟ เชื่อมั่นในการ “สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต” ด้วยพลังแห่งความมืออันแข็งแกร่งของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อน โครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว  พร้อมขยายเครือข่ายเพื่อสร้างสังคมแห่งการ “ให้” ที่ยั่งยืน

Recommend