“ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 22 ส่งมอบผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก 15 จังหวัด

โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 22 ส่งมอบผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก 15 จังหวัด

ส่งท้ายคาราวานผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก
ภายใต้โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 22 ครบ 15 จังหวัด

ปิดท้ายคาราวาน โครงการไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 22 ได้ส่งมอบผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก ให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกล ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครบ 15 จังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบไปด้วย อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์  นครราชสีมา อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร  ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย และเชียงใหม่ โดยโครงการได้ส่งมอบผ้าห่ม อย่างต่อเนื่อง ปีละ 2 แสนผืน รวมแล้วกว่า 4.4 ล้านผืนครอบคลุมพื้นที่ 45 จังหวัด ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นอกจากจะมอบไออุ่น เติมเต็มรอยยิ้มแล้ว ยังให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ทั้งการศึกษา กีฬา และสาธารณสุข พร้อมให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตอกย้ำการสร้างสังคมแห่งการ “ให้” ที่ยั่งยืน โดยหัวเรือหลักผู้ริเริ่มโครงการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผนึกความร่วมมือกับ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ได้ร่วมเดินทางเพื่อส่งมอบความอบอุ่นภายใต้ “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” ไปยังพื้นที่ต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่น  และสานต่อปณิธานแห่งการ “ให้”  ของ คุณเจริญ- คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ที่ได้กล่าวไว้ว่า “คนไทยให้กันได้” จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ โครงการไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และได้แผ่ขยายสู่สังคมแห่งการให้ และการแบ่งปันจนเกิดเป็นพลังแห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน”

ในฐานะองค์กรที่มีการดำเนินงานตามแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยเบฟจึงตระหนักและให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ไทยเบฟได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ มาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ “ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว” เพื่อเป็นการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ปกป้อง และรักษาสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2563 จึงได้สรรหาและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต ด้วยการนำขวดพลาสติกบรรจุเครื่องดื่มที่ทำจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลหรือ Recycled PET (rPET) ที่สามารถช่วยลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ลดปัญหาขวดพลาสติก แต่ยังคงคุณภาพของ “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” นี้ให้มีความนุ่ม และอบอุ่นเหมือนเช่นเคย ด้วยนวัตกรรม Eco Friendly Blanket ที่ยังช่วยลดปริมาณขยะจากขวดพลาสติกได้มากถึง 7.6 ล้านขวดต่อปี ที่นำมาผลิต “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” ได้มากถึงปีละจำนวน 200,000 ผืน ดังนั้นผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลกนี้ ทำให้สามารถนำขยะจากขวดพลาสติกกลับสู่ระบบรีไซเคิลได้สำเร็จแล้วจำนวน 15.2 ล้านขวด

 คุณลุงบุญมา แก้วใจมา ดีใจ ขอบคุณมากๆ ได้เห็นผ้าห่มสีขียวทำมาจากขวดพลาสติก วันนี้ลุงรู้สึกปลื้มใจ สบายใจที่ได้ผ้าห่มมาคลายหนาว บ้านลุงมันหนาวจริง ๆ ผ้าห่มที่มีไม่พอใช้ ตากับยายต้องก่อไฟผิงเอา เกิดมายังไม่เคยเห็นผ้าห่มที่ทำมาจากขวดพลาสติก ขอบคุณไทยเบฟที่ไม่ทิ้งกันครับ

คุณกัลยา กองสถาน หมู่บ้านเราอยู่กลางหุบเขา พอถึงหน้าหนาว อากาศก็จะหนาวมาก วันนี้ดีใจที่ไทยเบฟได้เอาผ้าห่มมาให้คนในชุมชน แปลกใจที่ขวดน้ำเอามาทำผ้าห่มได้ และยังมีความนิ่มเหมือนผ้าห่มปกติ ได้ลองห่มแล้วอุ่นมาก อยากให้ทุกคนช่วยกันแยกขยะ เพื่อนำขวดพลาสติกมาผลิตเป็นผ้าห่มแจกคนที่ขาดแคลน ช่วยประหยัดทรัพยากร ช่วยลดปริมาณขยะด้วยค่ะ ขอบคุณไทยเบฟที่ทำสิ่งดี ๆ ที่มีประโยชน์แบบนี้ ให้กับสังคมค่ะ

คุณสุนิสา แซ่เติ๋น ดีใจที่ได้รับผ้าห่มคลายหนาว ขอบคุณไทยเบฟที่มาแจกผ้าห่ม รู้สึกอบอุ่นกาย อบอุ่นใจ ไม่เคยรู้มาก่อนว่าขวดพลาสติกเอามาทำผ้าห่มได้ ทำเสื้อกันหนาวได้ เมื่อก่อนเคยคิดว่า เราไม่มีการศึกษา อยู่ในป่าในเขา แต่ทุกวันนี้คนไทยทำให้พวกเรารู้สึกว่า คนชาวเขาอย่างพวกเรามีคุณค่า มีอะไรก็เอามาแบ่งปันให้เรา รู้สึกซึ้งใจและขอบคุณในน้ำใจที่มีให้ ต่อจากนี้ไป เวลาเราซื้อน้ำ 1 ขวด คือมีค่า นำมาทำเป็นผ้าห่ม ทำเป็นเสื้อได้ เราจะต้องสอนลูกหลานเรื่องการทิ้งขยะ ว่าควรแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ช่วยให้โลกไม่ร้อนด้วยค่ะ

ไทยเบฟ เชื่อมั่นในการ “สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต” ด้วยพลังแห่งความมืออันแข็งแกร่งของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อน โครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว  พร้อมขยายเครือข่ายเพื่อสร้างสังคมแห่งการ “ให้” ที่ยั่งยืน

เรื่องแนะนำ

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการอบรมถ่ายภาพกับ Olympus season 2

เสร็จสิ้นกันไปแล้วกับโครงการอบรมการถ่ายภาพครั้งใหญ่ประจำปี ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เทคนิคและวิธีการถ่ายภาพจากช่างภาพมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญ มาชมบรรยากาศ Olympus Photography Workshop (อบรมถ่ายภาพพื้นฐาน) ที่จัดขึ้นเมื่อเมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 กัน และบรรยากาศกิจกรรม Olympus One-Day Photography Workshop & Trip ที่จเปิดโอกาสให้น้องๆ นักศึกษาเข้าถ่ายภาพในชุมชนและเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560   อ่านเพิ่มเติม : ประมวลบรรยากาศการคัดเลือกภาพถ่ายโครงการ Olympus season 2

ความสนุกที่ซุกซ่อนอยู่ใน MONKEY

ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยความสนุกพร้อมกับการออกแบบโดดเด่นที่ไม่มีใครเหมือน เมื่อต้องเลือกมอเตอร์ไซค์คู่ใจไว้สักหนึ่งคัน แต่ละคนอาจมีเหตุผลมากมาย แต่คุณสมบัติมอเตอร์ไซค์หลายคนปรารถนา คงจะหนีไม่พ้นการให้สัมผัสในการขับขี่ที่แตกต่างจากมอเตอร์ไซค์ทั่วไป มีโครงสร้างที่มีเอกลักษณ์ ขับไปที่ใดก็เป็นจุดเด่นแตะตา และการขับขี่ที่ง่ายดายจนกลายเป็นเรื่องสนุก MONKEY คือรุ่นมอเตอร์ไซค์ที่มีคุณสมบัติเช่นนั้น ทำไมถึงกลายเป็นเรื่องสนุก อาจเป็นเพราะต้นกำเนิดของมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้เกิดขึ้น มาจาก “ความซุกซน” และ “ความคิดสร้างสรรค์” ของทีมวิศวกรจาก HONDA ย้อนไปในปี 1961 พวกเขาเล่นมีความคิดเล่นสนุก โดยการนำชิ้นส่วนเหลือใช้ในโรงงานมาประกอบเป็นมอเตอร์ไซค์คันจิ๋ว ติดตั้งเครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะ ขนาด 50 ซีซี ซี่งผลที่ได้คือมอเตอร์ไซค์ที่มีการออกแบบที่เรียบง่าย จากนั้น HONDA นำมอเตอร์ไซค์ไปให้เด็กๆ ได้ทดลองขี่เล่นที่สวนสนุกทามาเทค ในกรุงโตเกียว และตั้งชื่อรุ่นในตอนนั้นว่า HONDA Z50M ด้วยขนาดตัวอันเล็กจิ๋ว ทำให้ผู้ขับขี่ดูมีท่าทางที่ขี่คร่อมไปกับลิงน้อยท่าทางซุกซน จึงได้รับฉายาว่า “MONKEY” ซึ่งในตอนนั้นมันดูเหมือนรถของเล่นมากกว่านำมาขับขี่ได้จริง แต่พวกเขาไม่ได้หยุดเอาไว้แค่การเล่นสนุกเพียงแค่นั้น ในปี 1963 ก็ได้มีการปรับปรุงมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ด้วยการติดตั้งถังโครเมียมขนาดใหญ่ และนำมอเตอร์ไซค์ที่มีต้นกำเนิดจากความสนุกนี้ไปจำหน่ายที่สหรัฐอเมริกาและยุโรป ต่อมาในปี 1967 ก็ได้มีการผลิตและจำหน่าย MONKEY รุ่นแรกในญี่ปุ่น พร้อมกับการออกแบบถังน้ำมันและเบาะนั่งใหม่ นับตั้งแต่นั้นได้มีการพัฒนา MONKEY เรื่อยมาจนถึงปี […]

เชิญร่วมโครงการ “Choice is Yours” กับบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศโชว์ไอเดียสร้างสรรค์ พร้อมประสบการณ์ฝึกงานกับองค์กรระดับประเทศและระดับโลก ในโครงการ “Choice is Yours” ภายใต้แนวคิด REduce กับบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย, REuse กับมูลนิธิชัยพัฒนา, REthink กับไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และ REcycle กับเอสซีจี นิสิตและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ที่ https://forms.office.com/r/LyscnH6L7q พร้อมส่งวิดีโอแนะนำโครงการของตนเองระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2565 และดูรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันได้ที่ https://www.bmw.co.th/th/discover/choice-is-yours.html โดยจะประกาศผลทีมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการด้านละ 5 ทีม รวมเป็น 20 ทีม ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ทางเว็บไซต์ www.bmw.co.th และประกาศผลรางวัลชนะเลิศในเดือนพฤศจิกายน 2565 หรือสแกน QR Code เพื่อดูรายละเอียดการแข่งขัน