Better Living ตื่นตาตื่นใจกับนวัตกรรมชูผลงานความยั่งยืนระดับอินเตอร์ ขององค์กรธุรกิจชั้นนำ ใน SX2023

Better Living ตื่นตาตื่นใจกับนวัตกรรมชูผลงานความยั่งยืนระดับอินเตอร์ ขององค์กรธุรกิจชั้นนำ ใน SX2023

Better Living ตื่นตาตื่นใจกับนวัตกรรมชูผลงานความยั่งยืนระดับอินเตอร์ ขององค์กรธุรกิจชั้นนำ ใน SX2023

ร่วมเปิดมุมมองและเรียนรู้เรื่องการดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กับ โซน Better Living ผ่านการนำเสนอกิจกรรมและโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือขององค์กรชั้นนำขนาดใหญ่ ที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม  และสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปใช้ตลอดกระบวนการผลิต ห่วงโซ่มูลค่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero  ผ่านการนำเสนอ ในแง่มุมที่น่าสนใจและใกล้ตัว  ในรูปแบบ Sustainable Living 24/7 Lifestyle  ภายใต้ 4 แกนหลัก ได้แก่

  1. การดูแลน้ำ (Water Stewardship) – แนวทางในการดูแลบริหารจัดการน้ำ อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเติบโตด้านเศรษฐกิจ
  2. การลดคาร์บอน (Decarbonization) – หลากหลายมิติที่จะช่วยลดคาร์บอนพลังงานทางเลือกจากธรรมชาติที่หลากหลาย
  3. ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) – การดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพผ่านโครงการและนโยบายขององค์กรชั้นนำ
  4. การจัดการของเสีย (Waste Management) – ขยะทุกชิ้นมีที่ไป พบนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะ ที่สามารถเพิ่มมูลค่า และแปรเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์ ในมิติต่าง ๆ รวมถึงมุมจัดแสดงเพื่อการเรียนรู้เรื่องการจัดการและวงจรที่ควรจะเป็นของบรรจุภัณฑ์ เคล็ดลับการใช้ชีวิตแบบ ECO-Living สะท้อนมุมมองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเราเพื่อสิ่งแวดล้อม

ภายในโซนนี้ ผู้เข้าชมงานจะได้เรียนรู้แนวคิดและการดำเนินการจากหลากหลายโครงการเด่น อาทิ แนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (net-zero)  ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) , การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมอัพไซคลิ่ง (Upcycling)  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน กระบวนการรีไซเคิล PET จาก บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด, การดำเนินการเพื่อเป็น Net Zero Emission Factory นำเสนอดีไซน์ผืนผ้าลายสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่ผลิตจากเส้นใยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลงานศิลปะจากคุณวิชุรดา ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ จากบริษัท พาซาญ่า กรุ๊ป จำกัด, การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งบ้านที่แปรรูปจากขยะ การนำเฟอร์นิเจอร์มือ 2 จากโรงแรม 5 ดาวมาปรับโฉม รวมถึงผลงานศิลปะจากศิลปินเพื่อชุมชน โดย บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด เป็นต้น

ไปเรียนรู้และสัมผัสหลากหลายกิจกรรมของโครงการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้กับโซน Better Living ภายในงาน SX 2023 ชั้น G  ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม – 8 ตุลาคม 2566

และ SX Food Festival, SX Marketplace, SX Kids Zone ชั้น LG เริ่มวันที่ 29  กันยายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มาร่วมหาคำตอบเพื่อโลกที่น่าอยู่ด้วยกันที่ : SUSTAINABILITY EXPO 2023 SX2023 : GOOD BALANCE, BETTER WORLD เข้าฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.sustainabilityexpo.com

Recommend