ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม “Exploring Wonder Park” Photo Walk

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม “Exploring Wonder Park” Photo Walk

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม “Exploring Wonder Park” Photo Walk ชวนคุณมาเดินถ่ายภาพด้วยกัน ณ สวนป่าเบญจกิติ ในเทศกาล WOW : Wonder of Well – being อัศจรรย์เมืองน่าอยู่ 

นภสิทธิ์ ตันเสียดี
ณัฐดิษฐ์ โชติพุฒิพันธ์
จักรินทร์ คดขวาน้อย
อนุพงษ์ บุญรักษา
ดนัย ดอกไม้ทอง
พลบดี  ขันทอง
Woraphol Kanchanachitakorn
วรงคฤทธิ์ อิงคุทานนท์
Surapong Inthanaphichit
ปฏิกรณ์ พึ่งสมวงศ์
ณัฐพล สืบกระพันธ์
ปุณณวิช วิสุทธิญาณ
นครินทร์ แสงคำ
นาย​ อลงกร อิ่มสำราญ
อัษฎาวุธ พันธุ์เภา
ชนาธิป ชยางกูร ณ อยุธยา
อมรเทพ​ กมลศักดิ์กำจร​
ศรุจน์ ถาวรนันท์
พลพัฒน์ ตันติเสวี
อิศยา จิรวิชัย
ภาณุภัทร ภาโนชิต
นายอนุชา ศรีทองสม
มนต์​ชัย​ ประทีปพิชัย
สม​ถวิล​ บุญ​น้อม​
อติชาต ทัฬหชาติโยธิน
สกุลรัตน์ พิสิฐศรัณยู
ทศพร นิธินันทน์
พีรพัฒน์ วิมลรังครัตน์
โสภา  แจ้งอรุณ
ชัย วัฒนา
นรชัย กุลเวศภัทรวงศ์
ศุภชัย ช้างขวัญยืน
ทศพร โนรีเวช
นายยมนา สุวรรณศรี
สันติ เศษสิน
นายพงศกร มีแก้ว
กิตติรัชต์ วิภาตกนก
วิลาวัลย์ พนาโชติสกุล
ณัชพล แสงนิล
Satita Taratis
ศิริกุล ที่ตั้งเปี่ยม
นิธิทัค สินสวัสดิ์
อรรถสิทธิ์  ชะโลธร
เกรียงไกร เนตรนางรอง
ประกายตะวัน มิเชล สมันตรัฐ
Adisa Kesornsukon
เอกพงษ์ แจ้งประดิษฐ์
วราภรณ์ ห้วยศรีจันทร์
NUTCHA TRAKARNPHAT
วิรัตน์ องค์ธัมมะกุล
ศิริพงศ์ ปทุมอัครินทร์
นางสาวอันธิกา  สร้อยทอง
นาย รุ่งอรุณ  จินดาศรี
pollit Thitivarithinun
เกศรา เอาทารยกุล
นายชาญณรงค์ ชื่นอารมณ์
พิชญ์ยุทธ สมุทรสาร
รวี กิตติโสภณพงศ์
พูชณิณญ์ เทียมเสมอ
อารีย์ เลิกนอก
Thaveechai Phongpandecha
Dusanee Phongpandecha
sirisak vongpichayavisal
อัญญาอร ติญญนนท์
วินทร์ธนะ เรืองวิทยานิธิกร
ทักษพัณณฺ์ สินพงศ์มนัส
กรรณ์ชัย อัศวภาพล
วราภรณ์ กาบบัวลอย
วลัยลักษณ์ ตังตติยภัทร์
Nopadol  Gunavibool
Titisak Wangkasem
คมกฤช สุทธิไวยกิจ
ศิริพร  ตั้งเมตตาจิตตกุล
สุดารัตน์  คุณะวิวัฒนานนท์
ธนากร สำราญสุขทิวาเวทย์
Sura Sirikoon
ชัยเกียรติ​ พีระ​พล​ชัย​กุล​
KANET  Ch
ภาวนา  ช่วยดำรงค์
santichai chavittranurak
พรพจนา จุลเดชะ ทองคำ
ตารางกิจกรรม
15.00 น. – 15.30 น. นัดพบที่บริเวณหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ สวนป่าเบญจกิติ
15.30 น. – 18.00 น. เดินถ่ายรูปร่วมกัน
18.00 น. – 18.30 น. กลับมาพบกัน ณ จุดลงทะเบียน ส่งภาพ และเตรียมไฟล์ขึ้นจอ
18.30 น. – 20.00 น. คัดเลือกภาพ และ ประกาศรางวัล
.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบกันวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. – 20.00 น. ณ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร สถานที่นัดพบ :อาคารพิพิธภัณฑ์ หรืออาคาร 5 หรือโรงงานยาสูบเก่า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เกียรติศักดิ์ หมื่นเอ (เบนซ์) 0809736781 หรือ Line: benz_1610

 

Recommend