ปิดท้ายคาราวาน “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” โครงการ ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปี 23

ปิดท้ายคาราวาน “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” โครงการ ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปี 23

ปิดท้ายคาราวาน ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก ส่งต่อ “การให้” ที่ยั่งยืน กับโครงการ ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 23” สู่พี่น้องชาวพะเยา

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำองค์กรด้านความยั่งยืน และมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ผสานความร่วมมือ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ส่งต่อปณิธานและแบ่งปันไออุ่น เพื่อพี่น้องชาวไทยผู้ประสบภัยหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง ส่งต่อสังคมแห่งการ “ให้” ที่ยั่งยืน ส่งมอบ “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” ที่ผลิตจากขวดพลาสติก ให้กับผู้ประสบภัยหนาวและได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วม ตอกย้ำแนวคิด BEYOND THE GREEN BLANKET… A SUSTAINABLE COMMUNITY OF GIVING มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน”

โครงการไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 23 ครอบคลุมพื้นที่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมจำนวนผ้าห่ม 4 ล้าน 6 แสนผืน ออกเดินทางสร้างรอยยิ้มและไออุ่น ไปยัง 186 อำเภอ 15 จังหวัด ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ชัยภูมิ มหาสารคาม สกลนคร นครพนม บึงกาฬ หนองคาย ขอนแก่น เพชรบูรณ์  เลย พิษณุโลก สุโขทัย ตาก แพร่ น่าน และ พะเยา

สำหรับการเดินทางของคาราวานไออุ่นครั้งนี้ ได้ส่งมอบ “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดพะเยา จำนวน 12,000  ผืน โดยมี คุณปวิณ  ชำนิประศาสน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีส่งมอบ พร้อมด้วย นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงคำ ผู้แทนจากทางจังหวัดพะเยา

ทางด้าน คุณปวิณ ชำนิประศาสน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)  กล่าวว่า “จุดเริ่มต้นของโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2543 จนถึงวันนี้ รวมเวลา 23 ปีเต็ม ที่ผ้าห่มผืนเขียวได้กระจายปกคลุมให้ความอบอุ่นแก่ผู้ประสบภัยหนาวในภาคเหนือและภาคอีสาน ด้วยการสานต่อปณิธานแห่งการ “ให้” ของท่านประธาน และท่านรองประธาน คือ คุณเจริญ และ คุณหญิงวรรณา วิริวัฒนภักดี ได้กล่าวไว้ว่า “คนไทยให้กันได้” จึงเกิดการส่งมอบผ้าห่มจำนวน 200,000 ผืน ให้แก่พี่น้องผู้ประสบภัยหนาวภาคเหนือและอีสาน ไปพร้อมกับการมอบโอกาส และความช่วยเหลือด้านการศึกษา กีฬา สาธารณสุข รวมถึงกิจกรรมอันเป็นประโยชน์จากพันธมิตรหลากหลายหน่วยงานที่ร่วมพลังสร้างสรรค์รอยยิ้ม และแบ่งปันความสุข ภายใต้แนวคิด “มากกว่าความอบอุ่น คือ สังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน”

สำหรับปีนี้โครงการ ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 23  ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ มาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” เพื่อเป็นการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดด้วยการผลิต ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก จากขวดพลาสติกบรรจุเครื่องดื่ม ที่ทำจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลหรือ Recycled PET  จากความสำเร็จของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด ภายใต้โครงการเก็บกลับ-รีไซเคิล ที่มีเป้าหมายในการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในชุมชนต่างๆทั่วประเทศ ที่เป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยน และส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคที่สามารถเก็บขวดพลาสติก PET หลังจากบริโภคกลับสู่ระบบรีไซเคิลจำนวน 22.8 ล้านขวด ให้กลายมาเป็น ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก ได้มากถึง 600,000 ผืน โดยที่ยังคงคุณภาพ “ผ้าห่ม” ให้มีความนุ่ม และความอบอุ่นเหมือนเช่นเคย  

นางอินจันทร์ ชัยธิ อายุ 68 ปี ผู้ที่ได้รับผ่าห่มจากไทยเบฟ เล่าความรู้สึกว่า “เวลาเข้าหน้าหนาว ที่นี่มันหนาวมากๆ ยิ่งปีนี้ ทางพยากรณ์อากาศเขาบอกว่า ปีนี้จะหนาวหนักกว่าปีก่อน รู้สึกดีใจที่ไทยเบฟเอาผ้าห่มมาให้ทันเวลา เพราะอากาศกำลังเริ่มหนาวพอดี ขอบคุณไทยเบฟที่เอาของมาให้หลายอย่าง ทั้งผ้าห่ม อาหาร น้ำ และมีหมอมาตรวจโรคให้ด้วยค่ะ”

นายเจิ่ง มะโนดี อายุ 68 ปี เล่าเพิ่มเติมว่า “วันนี้รู้สึกมีความอบอุ่นใจครับที่ได้มารับผ้าห่ม เพราะที่นี่มันเป็นหุบเขา อากาศจะหนาวมาก ๆ ชาวบ้านหลายหลังยังขาดแคลนผ้าห่มอยู่ ขอบคุณมากๆ ครับ ที่นึกถึงคนห่างไกล และก็ดีใจที่วันนี้มีหมอมาตรวจโรคด้วย เดี๋ยวลุงก็จะไปตรวจเหมือนกัน คนที่นี่จะเป็นโรคเจ็บข้อกันเยอะ เพราะต้องขึ้นเขาลงเขาอยู่บ่อย ๆ”

ไม่เพียงแค่การส่งมอบผ้าห่มผืนเขียวให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวเท่านั้น ทั้งนี้ โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ยังคงได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน ที่มีส่วนสำคัญในการเข้ามาร่วมเติมเต็มความอบอุ่นในโครงการนี้ด้วยดีเสมอมา อาทิ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด, มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก, บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด, บริษัท เสริมสุข จำกัด, บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ โรงแรม อิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์ พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมให้ร่วมอีกมากมาย อาทิ กิจกรรม ช้างฟุตบอลโมบายคลินิก, กิจกรรมเกมปลูกจิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และทำกระเป๋าจากวัสดุเหลือใช้ จากนักศึกษาในโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม (Beta Young Entrepreneur)  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ กิจกรรมการคัดแยกขยะ จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด (TBR) เป็นต้น

น้องคนึงนิตย์ และ และน้องศุภชัย นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านน้ำมิน เล่าความรู้สึกที่ได้ร่วมกิจกรรมเก็บกลับ-รีไซเคิล ว่า รู้สึกดีใจที่วันนี้ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมกับพี่ๆ ไทยเบฟ ซึ่งโรงเรียนของเราได้ทำกิจกรรมการคัดแยกขยะมานานแล้ว แต่วันนี้เราได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นจากเดิม เรื่องการคัดแยกขยะแต่ละประเภท สามารถนำไปรีไซเคิลเป็นสิ่งใดได้บ้าง และสามารถช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไรบ้าง ก็อยากฝากให้พวกเราทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกันคัดแยกขยะเพื่อรักษาโลกสีเขียวของเราเอาไว้ค่ะ

ไทยเบฟ  ยังคงตั้งมั่นที่จะส่งต่อรอยยิ้มและความอบอุ่นแก่พี่น้องคนไทย ผ่านโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ต่อไป โดยมุ่งหวังและเชื่อมั่นในพลังแห่งพลังความร่วมมืออันแข็งแกร่งของทุกภาคส่วน และขยายเครือข่ายที่พร้อมขับเคลื่อนเพื่อสร้างสังคมแห่งการ “ให้” ที่ยั่งยืน

Recommend