ชวนเสวนาแนวทางการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน “Water of Life น้ำแห่งชีวิต”

ชวนเสวนาแนวทางการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน “Water of Life น้ำแห่งชีวิต”

ชวนเสวนาแนวทางการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน “Water of Life น้ำแห่งชีวิต”

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู “น้ำ” ให้มีความยั่งยืน ใน SX Talk Series ครั้งที่ 5

กระบวนการจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำให้คงอยู่และมีใช้อย่างยืนยาว เพราะ “น้ำ” คือทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ครั้งนี้เวที SX Talk Series ครั้งที่ 5 ชวน 3 วิทยากร คุณภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง บริษัท อีโคโลเทค จำกัด คุณเจมส์ สกอทท์ กรรมการบริหาร มูลนิธิ เทอร์ราไซเคิล ไทย และ คุณวิภาดา สอนพูด เจ้าหน้าที่ชำนาญการพัฒนาอย่างยั่งยืน-สุรา จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่มาร่วมพูดคุยสร้างความตระหนักรู้เรื่องความยั่งยืนของน้ำ ภายใต้ธีม Water of Life น้ำแห่งชีวิต” โดยบรรยากาศในงานได้รับความสนใจจากผู้ที่สนใจมาร่วมรับฟังงานเสวนาครั้งนี้อย่างหนาแน่น

“นวัตกรรมดึงอากาศมาผลิตน้ำดื่มออร์แกนิก เปลี่ยนแนวคิด แก้ปัญหาโลกร้อน” โดย  คุณภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง บริษัท อีโคโลเทค จำกัด

“จุดเริ่มต้นของธุรกิจมาจากการมองเห็นปัญหาขยะจากขวดพลาสติกใส่น้ำดื่มที่เพิ่มมากขึ้นและไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี ซึ่งในประเทศแถบ Southeast Asia จะเห็นว่าเราจำเป็นต้องซื้อน้ำดื่มเพราะน้ำประปาไม่มีคุณภาพมากพอให้ดื่มได้ สาเหตุมาจากแหล่งน้ำที่นำมาผลิตมีการปนเปื้อนสูง ทำให้คุณภาพน้ำไม่เสถียร เราจึงพยายามค้นหาวิธีเพื่อช่วยแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืน จนกระทั่งค้นพบว่าบนท้องฟ้ามีน้ำบริสุทธิ์ลอยอยู่ในรูปแบบของเมฆ ความชื้น ชื่อว่า Atmospheric Water ซึ่งเรามองไม่เห็น แต่สามารถใช้เทคโนโลยีดึงน้ำจากความชื้นมาผลิตเป็นน้ำดื่มได้ จึงเป็นที่มาของธุรกิจ “เครื่องผลิตน้ำดื่มจากโมเลกุลอากาศ”

ตอนนั้นเรานำเข้าเครื่องจากต่างประเทศ แต่ก็ขายไม่ได้เลยเพราะคนยังไม่เข้าใจ ทำให้เริ่มเกิดคำถามว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ได้จริงไหม แต่ท้ายที่สุดเมื่อเราทำงานไปพร้อมกับให้ความรู้ไปเรื่อย ๆ ก็ได้ผลตอบรับที่ดี มีคนสนับสนุนสินค้าเรากว่า 2,000 ครัวเรือน ทำให้เรามั่นใจว่าเดินมาถูกทาง จนกระทั่งเมื่อ 5 ปีที่แล้วได้พัฒนาเครื่องต้นแบบของเราเอง โดยได้รับทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และความร่วมมือกับบริษัทในประเทศเกาหลี นอกจากนี้เราขยายโอกาสการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดในพื้นที่ห่างไกลทั้งในไทยและต่างประเทศ ผ่านโครงการ The Sky Giver ด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาให้เข้ากับในแต่ละพื้นที่ วันนี้เราลงมือทำเพราะอยากสร้างโลกที่ดีกว่าเพื่อทุกคน ผมเชื่อว่าทุกคนมีอำนาจที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ ขึ้นอยู่ว่าเราจะกล้าใช้อำนาจนั้นหรือไม่ ลองถามตัวเองว่าในอนาคตคุณอยากใช้เวลาต่อจากนี้อยู่ในโลกแบบไหน แล้วมาลงมือทำเพื่อโลกไปด้วยกัน”

“ร่วมกันดูแลแหล่งน้ำ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ทุกชีวิตอยู่อย่างยั่งยืน” โดย คุณเจมส์ สกอทท์ กรรมการบริหาร มูลนิธิ เทอร์ราไซเคิล ไทย

“การดำเนินงานของมูลนิธิ เทอร์ราไซเคิล ในประเทศไทย เราทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อลดการสร้างขยะและให้ความรู้เรื่องการไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ที่มูลนิธิดูแลอยู่คือบริเวณคลองลาดพร้าว ผ่านการให้ความรู้ชุมชนเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและติดตั้งเครื่องดักขยะจำนวน 3 เครื่อง โดยขยะที่เก็บมาได้จะถูกนำไปคัดแยกเป็นขยะที่รีไซเคิลได้และรีไซเคิลไม่ได้ ขยะประเภทหลังจะนำไปเผาทำลายเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ต้องบอกว่าขยะที่เราเก็บได้ ไม่ได้มีแค่ขวดพลาสติกหรือถุงเท่านั้น แต่มีแม้กระทั่งหน้ากากอนามัย ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ในบ้าน  ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้แหล่งน้ำปนเปื้อน หากขยะไหลลงสู่ทะเล สัตว์น้ำก็จะกินขยะเข้าไป แล้วสุดท้ายสัตว์เหล่านั้นก็กลับมาเป็นอาหารให้เราบริโภค

นอกจากนี้ทางมูลนิธิได้เข้าไปปลูกฝังความรู้เรื่องการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนอื่น ๆ รวมถึงจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ให้เข้ามาเรียนรู้วิธีการจัดการขยะร่วมกัน เพราะเราไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยตัวคนเดียวได้ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนช่วยกันแยกขยะก่อนทิ้ง หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ เพื่อช่วยลดการฝังกลบหรือการปล่อยให้ขยะชิ้นนั้นย่อยสลายไปเอง ก็จะทำให้การจัดการขยะเป็นไปได้ดีมากยิ่งขึ้น”

“บริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าน้ำตั้งแต่ต้นสายถึงปลายสาย ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด” โดย คุณวิภาดา สอนพูด เจ้าหน้าที่ชำนาญการพัฒนาอย่างยั่งยืน-สุรา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

“ในฐานะผู้ผลิตเครื่องดื่มและอาหารโดยใช้ทรัพยากรน้ำเป็นหลัก ไทยเบฟ มุ่งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน ด้วยแนวทางการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ยกตัวอย่างในส่วนกลางน้ำ ได้ดำเนินงานตามแนวทาง 3Rs คือ ลดการสูบน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปรับปรุงคุณภาพของน้ำก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ และนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมเข้ามาช่วยประเมินความยั่งยืนของน้ำตั้งแต่ผิวดินและใต้ดิน ทำให้สามารถวิเคราะห์การเกิดผลกระทบของน้ำในพื้นที่นั้นได้ ซึ่งปัจจุบันไทยเบฟมีโรงงานตั้งอยู่ 35 แห่ง ทั่วประเทศ เทคโนโลยีนี้จึงมีส่วนสำคัญในการเข้ามาช่วยประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนรอบโรงงาน

นอกจากนี้ได้ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ จัดตั้งโครงการบริหารจัดการพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เพื่อประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมและน้ำแล้งในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน เช่นในพื้นที่ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้รวบรวมข้อมูลสารเสนเทศย้อนหลังถึง 30 ปี เช่น ปริมาณน้ำฝน น้ำท่า เหตุการณ์น้ำท่วมน้ำแล้งที่เคยเกิดขึ้น เพื่อนำมาวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองคาดการณ์สถานการณ์น้ำในอนาคตของพื้นที่นั้น และทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อหาแนวทางป้องกันต่อไปในอนาคต”

SX Talk Series เป็นเวทีเสวนาที่มากกว่าการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ พร้อมสนับสนุนการลงมือทำเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริง สำหรับ SX Talk Series EP ต่อไปจะเป็นหัวข้อใด ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ SX ได้ทาง Facebook Page : Sustainability Expo, www.sustainabilityexpo.com และแอดไลน์ @sxofficial  เตรียมพบกับมุมมองดีๆ และต้นแบบสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างยั่งยืน ตลอดจนร่วมกิจกรรมมากมายเพื่อโลกด้วยกันที่ Sustainability Expo 2023: Good Balance, Better World วันที่ 29 กันยายน- 8 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)

Recommend