วิวัฒนาการของมนุษย์ ยังคงเป็นเรื่องที่ยังถกเถียงกันในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน

วิวัฒนาการของมนุษย์ (Human Evolution)

สายพันธุ์มนุษย์ที่วิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน

โฮโม นีแอนเดอร์ธาลเอนซิส (Homo neanderthalensis) อาศัยอยู่ในทั้งในทวีปยุโรปและเอเชียเมื่อราว 3 แสนปีก่อน มีขนาดสมองราว 1,400 ลูกบาศก์เซนติเมตร อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ออกล่าสัตว์ร่วมกัน สามารถใช้ประโยชน์จากไฟ มีเสื้อผ้าสวมใส่ รวมถึงการมีสังคม วัฒนธรรมและมีความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนัง แต่ โฮโม นีแอนเดอร์ธาลเอนซิส หรือ มนุษย์นีแอนเดอร์ธาล สูญพันธุ์ไปเมื่อราว 40,000 ปีก่อน

โฮโม เซเปียนส์ (Homo Sapiens) หรือมนุษย์ในปัจจุบัน เมื่อราว 2 แสนปีก่อน ซึ่งเป็นมนุษย์สายพันธุ์เดียวที่หลงเหลืออยู่บนโลกใบนี้ เรามีภาษา วัฒนธรรม และความสามารถในการสร้างสรรค์และประดิษฐ์สิ่งต่างๆ โฮโม เซเปียนส์ ได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย์ยุคก่อน จากการล่าสัตว์ พัฒนาจนเกิดการทำเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม จากการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มประชากรเล็กๆ พัฒนาจนกลายเป็นหมู่บ้าน เมืองและประเทศ ซึ่งมนุษย์ปัจจุบันนั้น ปรากฏขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ของโลกในช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไป โดยในประเทศไทยพบหลักฐานของ โฮโม เซเปียนส์ ที่เก่าแก่ที่สุดถูกพบในจังหวัดกระบี่

ทวีป

ปรากฏขึ้นครั้งแรกเมื่อ

แอฟริกา

160,000  ปีก่อน

ยุโรป

40,000 ปีก่อน

เอเชียตะวันออก

100,000 – 60,000 ปีก่อน

ออสเตรเลีย

50,000 ปีก่อน

อเมริกา

15,000 ปีก่อน

ทุกวันนี้ มนุษย์เรายังคงพัฒนาและแสวงหาความก้าวหน้าเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม วิวัฒนาการที่เกิดขึ้น ล้วนเป็นผลมาจากการพัฒนาทางสังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี มากกว่าวิวัฒนาการโดยตรงจากโครงสร้างทางชีววิทยาเหมือนเช่นในอดีต

โฮโมเซเปียนส์, วิวัฒนาการของมนุษย์
ภาพแสดงทิศทางการอพยพของโฮโม

ตลอดระยะเวลาหลายล้านปีที่ผ่านมา ทุกชีวิตบนโลกต่างดำรงอาศัยอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ขณะที่ผลจากการกระทำของมนุษย์ในช่วงระยะเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมานี้ ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทั้งธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่นๆ ทำให้การมีชีวิตรอดท่ามกลางโลกที่แปรเปลี่ยนเร็วขึ้น กลายเป็นเรื่องยากและเสี่ยงต่อการสูญสิ้นของเผ่าพันธุ์

ดังนั้น วิวัฒนาการและการปรับตัวจึงยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดิ้นรนให้มีชีวิตรอดบนโลกใบนี้


ข้อมูลอ้างอิง

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=33&chap=4&page=chap4.htm
https://kids.frontiersin.org/article/10.3389/frym.2019.00022
https://scienceforthekids.wordpress.com/2013/03/12/what-is-evolution/
https://www.trueplookpanya.com/blog/content/57798
https://cosmosmagazine.com/palaeontology/where-did-we-come-from-a-primer-on-early-human-evolution
https://www.nationalgeographic.com/news/2015/09/human-evolution-101/
https://earthhow.com/human-evolution-timeline/#infographic


มนุษย์จะเป็นอย่างไรในอนาคต?

มนุษย์อนาคต
ขอบคุณภาพจาก Artystarty / iStock

เรื่องแนะนำ

ลูกยีราฟได้ลายมาจากแม่

ผลการค้นพบใหม่ระบุว่า ลวดลายบนตัวลูกยีราฟเป็นมรดกตกทอดมาจากแม่ยีราฟ เพื่อช่วยให้พวกมันเอาชีวิตรอดจากผู้ล่า

แหล่งน้ำ การเกิดลำน้ำ และธรณีพิบัติ

น้ำ เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ก่อกำเนิดชีวิตและสร้างสมดุลของสสารบนโลก เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งมีชีวิต และ แหล่งน้ำ เป็นอีกหนึ่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงอาศัยอยู่ของทั้งมนุษย์ สัตว์และพืช ดาวเคราะห์ดวงนี้ ถูกปกคลุมด้วย แหล่งน้ำ มากถึงร้อยละ 71 หรือราว 2 ใน 3 ของพื้นที่ผิวทั้งหมด โดยมี “วัฏจักรน้ำ” (Water Cycle) ทำหน้าที่เชื่อมต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะทางธรรมชาติและการหมุนเวียนของน้ำบนโลก ตั้งแต่เมื่อ 3.8 พันล้านปีก่อน จากการเย็นตัวลงของโลกที่ก่อให้เกิดน้ำฝนและหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมาสู่พื้นแผ่นดิน เกิดเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ทั้งมหาสมุทรซึ่งรวบรวมปริมาณของน้ำบนโลกมากถึงร้อยละ 97 ธารน้ำแข็งและน้ำแข็งขั้วโลก (ร้อยละ 2) แม่น้ำ ทะเลสาบ รวมถึงน้ำในดิน (ร้อยละ 1) และน้ำ (ความชื้น) ในชั้นบรรยากาศโลก ประเภทของแหล่งน้ำธรรมชาติ   แหล่งน้ำผิวดิน (Surface Water) คือ แหล่งน้ำกว่าร้อยละ 99 บนโลก ซึ่งสะสมน้ำฝนที่ตกลงมายังพื้นดิน ไหลตามความลาดชันของสภาพภูมิประเทศ ก่อนมาขังอยู่รวมกันจนก่อให้เกิดมหาสมุทร ทะเลสาบ แม่น้ำ ลำคลอง […]

การเจริญเติบโตของพืช : การงอกของเมล็ด

การงอกของเมล็ด จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยภายนอกที่เหมาะสม จึงสามารถส่งผลให้เกิดกระบวนการงอกของเมล็ดได้ การงอกของเมล็ด ต้องได้รับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เหมาะสมมากระตุ้นการเปลี่ยนแปลงภายในเมล็ด ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายกระบวนการ เริ่มตั้งแต่เมล็ดมีการดูดน้ำเพื่อทำให้เซลล์ได้รับน้ำเข้าไป จึงเริ่มมีการทำงานของเอนไซม์สำหรับย่อยอาหารที่เก็บสะสมไว้ในการพัฒนาของต้นกล้า ปัจจัยในการงอกของเมล็ด 1. การมีชีวิตของเมล็ด นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการเพาะเมล็ด สาเหตุที่เมล็ดไม่สมบูรณ์ หรือมีอายุสั้น อาจเนื่องจากการเจริญเติบโตของเมล็ดไม่เหมาะสมขณะที่ยังอยู่บนต้นแม่ หรือเนื่องจากได้รับอันตราย ขณะทำการเก็บเกี่ยว หรือขบวนการในการผลิตเมล็ดไม่ดีพอ (อ่านเพิ่มเติม: การสร้างเล็ดของพืชดอก) 2. สภาพแวดล้อมในขณะเพาะ เมล็ดต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ดังนี้ น้ำ เป็นตัวทำให้เปลือกเมล็ดอ่อนตัว และเป็นตัวทำละลายอาหารสะสมภายในเมล็ด ที่อยู่ในสภาวะที่เป็นของแข็ง ให้เปลี่ยนเป็นของเหลว และเคลื่อนที่ได้ ทำให้จุดเจริญของเมล็ดนำไปใช้ได้ แสง เมล็ดเมื่อเริ่มงอก จะมีทั้งชนิดที่ต้องการแสง ชอบแสง และไม่ต้องการแสง ส่วนใหญ่เมล็ดเมื่อเริ่มงอก จะไม่ต้องการแสง ดังนั้น การเพาะเมล็ดโดยทั่วไป จึงมักกลบดินปิดเมล็ดเสมอ แต่แสงจะมีความจำเป็น หลังจากที่เมล็ดงอกแล้ว ขณะที่เป็นต้นกล้า แสงที่พอเหมาะจะทำให้ต้นกล้าแข็งแรง และเจริญเติบโตได้ดี อุณหภูมิ อุณหภูมิที่เหมาะสม ช่วยให้เมล็ดดูดน้ำได้เร็วขึ้น กระบวนการใน การงอกของเมล็ด เกิดขึ้นเร็ว และช่วยให้เมล็ดงอกได้เร็วขึ้น อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับพืชแต่ละชนิด จะไม่เท่ากัน […]

NGT x SaySci Ep.4 “ผงซักฟอกและสารลดแรงตึงผิว”

ผงซักฟอก และสารทำความสะอาดต่างๆ ที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันนั้น สามารถขจัดคราบสกปรกบนวัสดุและพื้นผิวได้อย่างไร? แล้วทำไมต้องใช้สารทำความสะอาดร่วมกับน้ำ? มาร่วมหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน