แค่ดมก็รู้! วิจัยใหม่เผย แค่ใช้ กลิ่นจากมือ ก็สามารถระบุเพศได้ – เผยซ้ำ มนุษย์มักดมกลิ่นหลังจับมือคนอื่นแต่ไม่รู้ตัว

แค่ดมก็รู้! วิจัยใหม่เผย แค่ใช้ กลิ่นจากมือ ก็สามารถระบุเพศได้ – เผยซ้ำ มนุษย์มักดมกลิ่นหลังจับมือคนอื่นแต่ไม่รู้ตัว

กลิ่นจากมือ สามารถระบุเพศได้ งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยนานาชาติฟลอริดา (Florida International University) ได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างจำนวน 60 คนโดยแบ่งเป็นชาย 30 คนและหญิง 30 คน ซึ่งใช้ผ้าก็อซเช็ดมือทุกคนหลังจากการล้างมือครั้งสุดท้ายที่มากกว่า 1 ชั่วโมง

จากนั้นนำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีที่เรียกว่า ‘แมสสเปกโตรเมตรี’ (mass spectrometry, การวิเคราะห์อัตราส่วนมวลต่อประจุของไอออนที่จะแสดงผลออกมาเป็นสเปกตรัมมวล) แล้วใช้วิธีการทางสถิติวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีต่าง ๆ

ผลลัพธ์ที่ได้ พวกเขาสามารถ “ทำนายเพศของเจ้าของกลิ่น” ได้อย่างแม่นยำสูงถึงร้อยละ 96.67 พร้อมระบุว่ากลิ่นเหล่านี้คล้ายกับ ‘ลายนิ้วมือทางเคมี’ เนื่องจากมือมนุษย์ให้กลิ่นที่มีรายละเอียดทางเคมีที่แตกต่างกัน สารคัดหลั่งเหล่านี้ระเหยออกจากผิวหนัง และอาจติดกับวัตถุต่าง ๆ ที่สัมผัส เช่นเดียวกับรอยนิ้วมือหรือดีเอ็นเอ

“วิธีการวิเคราะห์สารระเหยของกลิ่นมือนี้สามารถใช้ได้เมื่อขาดหลักฐานอื่น ๆ เช่น ดีเอ็นเอ” รายงานระบุ และเพิ่มเติมอีกว่า “หลักฐานกลิ่นของมนุษย์อาจยังคงใช้ได้ ได้รับการกู้คืน และใช้เป็นลักษณะเฉพาะในการสืบสวน”

ทีมวิจัยเชื่อว่าหากมีการพัฒนาเทคนิคเหล่านี้ต่อไปในอนาคต กลิ่นจากมือ (หรือส่วนอื่น ๆ) ก็อาจเปิดเผยรายละเอียดมากมายเกี่ยวกับผู้กระทำผิดได้มากขึ้น เช่น อายุ เมื่อไม่มีหลักฐานทางชีวภาพอื่น ๆ อย่างไรก็ตามพวกเขาเน้นย้ำว่าต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

นอกจากนี้ การศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้แสดงให้เห็นว่า สุนัขดมกลิ่นที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีก็สามารถแยกแยะความแตกต่างของบุคคลที่สัมผัสสิ่งของในที่เกิดเหตุได้อย่างน่าเชื่อถือ โดยพิจารณาจากกลิ่นเพียงอย่างเดียว และอันที่จริงแล้ว มีงานวิจัยเมื่อปี 2015 ระบุว่ามนุษย์เราชอบดมกลิ่นมือคนอื่น ๆ โดยไม่รู้ตัว

งานวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์ไวซ์แมนน์ (Weizmann Institude of Science) ประเทศอิสราเอล ได้สังเกตการณ์อาสาสมัคร 153 คนและพบว่าหลังจากการทักทายกับบุคคลอื่น ๆ แล้ว ทั้งชายและหญิงต่างก็ดมกลิ่นที่มือเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับก่อนการทักทาย

“ผู้คนมักจะเอามือมาตรงที่ใบหน้า พวกเขาดมกลิ่น และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นหลังจากจับมือกัน นั่นแสดงให้เห็นว่าการจับมือเป็นพฤติกรรมส่งสัญญาณทางเคมี” โนแอม โซเบล (Noam Sobel) ผู้นำการวิจัยกล่าว

น้ำตาของผู้หญิงก็ส่งสัญญาณทางเคมีบำบัดให้กับผู้ชาย โดยจะลดระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและความตื่นตัวของผู้ชาย และเหงื่อของมนุษย์ก็ส่งผ่านความกลัวได้ ดูเหมือนว่ามนุษย์จะสื่อสารกันทางกลิ่นอย่างเป็นปกติ เพียงแค่เราไม่รู้ตัวเท่านั้นเอง

“ฉันเชื่อว่านี่เป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็ง” โซเบลกล่าว “นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่การส่งสัญญาณทางเคมีเป็นแรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมในมนุษย์”

สืบค้นและเรียบเรียง วิทิต บรมพิชัยชาติกุล
Photo by Sebastian Dumitru on Unsplash

ที่มา

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0286452

https://elifesciences.org/articles/05154

https://www.sciencealert.com/its-possible-to-identify-someones-sex-with-96-accuracy-with-just-a-sniff-of-their-hand

https://www.newscientist.com/article/dn27070-after-handshakes-we-sniff-peoples-scent-on-our-hand/

อ่านเพิ่มเติม ลูกติดโทรศัพท์ เพราะอะไร? งานวิจัยใหม่เสนอว่าการดุด่าละเลยลูก คือสาเหตุหลัก

Recommend