ลูกติดโทรศัพท์ เพราะอะไร? งานวิจัยใหม่เสนอว่าการดุด่า ไม่สนใจ และละเลยลูก ไปติดโทรศัพท์แทน คือสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กมัธยมต้นมีอาการติดโทรศัพท์

ลูกติดโทรศัพท์ เพราะอะไร? งานวิจัยใหม่เสนอว่าการดุด่า ไม่สนใจ และละเลยลูก ไปติดโทรศัพท์แทน คือสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กมัธยมต้นมีอาการติดโทรศัพท์

ปัญหา ลูกติดโทรศัพท์ งานวิจัยใหม่ในวารสาร Frontiers in Psychology ได้ศึกษาคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเด็ก โดยพบว่า เมื่อใดก็ตามที่พ่อแม่ ดุด่า ละเลยไม่สนใจลูกแล้วหันไปใช้โทรศัพท์แทน หรืออาการที่เรียกว่า ‘Phubbing’ นั้นเสี่ยงให้ลูกติดโทรศัพท์มากขึ้น

การติดโทรศัพท์มือถือในหมู่เยาวชนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งส่งผลต่อการเรียน การพัฒนาสมอง ความสัมพันธ์ทางสังคม และคุณภาพการนอนหลับ รวมถึงสุขภาพจิตต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กก่อนวัยรุ่น (อนุบาลถึงประถมศึกษา) และวัยรุ่นตอนต้น (มัธยมต้น)

เพื่อหาสาเหตุของปัญหานี้ เซนหง มี (Zenhong Mi) ผู้นำการวิจัยและเพื่อนร่วมงานได้พยายามศึกษาปัจจัยบางประการในนักเรียนมัธยมต้นจำนวน 1,200 คนในประเทศจีน ในประเด็นที่ว่า ‘คุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเพื่อน มีผลต่อการติดโทรศัพท์มากขึ้นหรือไม่’

การวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่านักเรียนที่รายงานว่าตัวเองมีอาการติดโทรศัพท์มือถือ จะรายงานว่าพ่อแม่มีอัตราพฤติกรรมการดุด่าพวกเขาสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ไม่เพียงเท่านั้น เด็กในกลุ่มตัวอย่างนี้ยังรายงานระดับความสัมพันธ์กับพ่อแม่ในระดับต่ำกว่าทั่วไปด้วย

การค้นพบนี้สอดคล้องและสนับสนุนกับงานวิจัยก่อนหน้าที่พบว่า เมื่อผู้ปกครองละเลยไม่สนใจเด็ก เด็กจะแสดงปัญหาด้านพฤติกรรมมากยิ่งขึ้น กระนั้นผลการวิจัยก็ได้แสดงถึงแนวทางแก้ปัญหาคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ควบคู่ไปกับมิตรภาพที่ดีจากเพื่อน ซึ่งอาจเป็นวิธีการป้องกันอาการติดโทรศัพท์มือถือในนักเรียนมัธยมต้นได้

อย่างไรก็ตาม ทีมวิจัยได้ระบุถึงข้อจำกัดบางประการในงานศึกษานี้ ประการแรกคือ ข้อมูลถูกรวบรวมโดยการให้เด็ก ๆ รายงานและสำรวจตัวเอง ซึ่งพวกเขาอาจไม่ได้บอกถึงความรู้สึกหรือพฤติกรรมที่แท้จริงอย่างถูกต้อง

ประการที่สอง กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมาจากประเทศจีน ดังนั้นจึงไม่สามารถอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรทั้งหมดบนโลกได้ แม้จะยังมีข้อจำกัดเหล่านี้ งานวิจัยก็ได้แสดงหลักฐานบางอย่างของปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในเด็กทั่วโลกที่พ่อแม่ ‘เลี้ยงลูกด้วยโทรศัพท์’

การปรับปรุงความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและการสนับสนุนทางสังคมอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันหรือลดการติดโทรศัพท์ในหมู่วัยรุ่น โดยทีมวิจัยหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ปกครอง หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็ก

สืบค้นและเรียบเรียง วิทิต บรมพิชัยชาติกุล

ที่มา

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2023.1117221/full

https://www.iflscience.com/parents-who-phub-could-push-their-kids-towards-phone-addiction-69297

https://www.psypost.org/2023/06/new-study-examines-how-parental-phubbing-behavior-fuels-cell-phone-addiction-in-junior- high-school-students-164448

อ่านเพิ่มเติม วิจัยระบุ การเล่นเกมเพิ่มไอคิวให้เด็ก แนะพ่อแม่ให้สื่อเหมาะกับวัย

Recommend