โซน “BETTER ME” งาน SX 2022 ส่งเสริมชีวิตที่ดี สุขภาพที่ดี และตัวเราที่ดีขึ้น

โซน “BETTER ME” งาน SX 2022 ส่งเสริมชีวิตที่ดี สุขภาพที่ดี และตัวเราที่ดีขึ้น

เชิญชมโซน “BETTER ME” งาน SX 2022 ส่งเสริมการดำรงชีวิตที่ดี สุขภาพที่ดี และตัวเราที่ดีขึ้น

ในงาน Sustainanility Expo 2022 หรือ SX 2022 งานมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้ แนวคิด Good Balance, Better World: สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า ได้มีโซนแบ่งออกเป็นหลายโซนด้วยกัน แต่ละโซนล้วนมีจุดมุ่งหมายเฉพาะตัวที่แตกต่าง แต่สิ่งที่มีร่วมกันคือเป้าหมายความยั่งยืนเพื่อการพัฒนาสู่ Better World หนึ่งในนั้นคือโซน BETTER ME ตัวฉันที่ดียิ่งขึ้น

BETTER ME เป็นโซนที่นำเสนอมิติที่จะนำไปสู่การมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในคอนเซปต์ ตัวเราที่ดียิ่งขึ้น การดำรงชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ตามคำว่า BETTER ที่แปลว่า ดีกว่าหรือดีขึ้น พร้อมทั้งยังสื่อให้เห็นว่าความยั่งยืนนั้นสอดแทรกอยู่ในทุกส่วนของชีวิตเรา ไม่ว่าจะเรื่องการกิน การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย ฯลฯ อีกทั้งยังทำให้เห็นว่าตัวเราเองก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้โลกนี้พัฒนาอย่างยั่งยืน

ในโซน BETTER ME แบ่งออกเป็นโซนย่อยอีกหลาย ๆ โซน ได้แก่ Good Health and Well-Being, Food และ Smart Farming ที่จะนำเสนอนวัตกรรมต่าง ๆ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อวิถีชีวิต แนวคิด มุมมองและความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้คนในยุคปัจจุบัน

Good Health and Well-Being สุขภาพดีที่เข้าถึงได้

โซนนี้จะเป็นโซนที่มุ่งเน้นไปในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน ผู้เข้าชมส่วนนี้จะได้พบกับนวัตกรรมทางการแพทย์อันหลากหลาย ทั้งที่เป็นเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ นวัตกรรมยาและการแพทย์ทางเลือก ทั้งจากโรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพและองค์กรที่มีชื่อเสียงหลากหลายองค์กร ที่มาจัดบูธแสดงให้เห็นพัฒนาการด้านแนวคิด ผลงานและนวัตกรรมด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน และทำให้มั่นใจว่าผู้คนในยุคปัจจุบันสามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้

“ดินสอ” AI ไทยสุดตอบโจทย์

หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ “ดินสอ” นวัตกรรมทางการแพทย์สุดทันสมัยที่บูธโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นหุ่นยนต์โทรเวชกรรม (telemedicine) ที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยดูแลและบริการด้านต่างๆให้แก่มนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัย ดินสอสามารถฟังหรือตอบคำถามตามคำสั่งที่ได้รับออกมาเป็นท่าทางหรือคำพูดได้ ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การเข้าสู่สังคมสูงอายุของประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งยังช่วยดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม เช่น ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ได้เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ในบูธยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ตรวจความเสี่ยงมะเร็งจากกลิ่นลมหายใจ การแนะนำกายบริหาร การฟื้นฟูสมรรถภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย

สภากาชาดไทย ช่วยเหลือชีวิตผ่านแอปพ้นภัย

ถัดมาจากบูธของโรงพยาบาลจุฬาฯ เป็นพื้นที่จัดแสดงของสภากาชาดไทยที่นำเสนอแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” ออกมาอย่างโดดเด่น แอปพลิเคชั่นที่จัดทำโดยสภากาชาดไทยนี้ ช่วยในด้านการบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ ทั้งแจ้งเตือนข่าวสารสาธารณภัย วิเคราะห์คาดคะเนความเสียหาย รวมถึงการขอชุดธารน้ำใจให้แก่ผู้ประสบภัย อีกทั้งในพื้นที่ของสภากาชาดยังมีรับบริจาคดวงตาอวัยวะอีกด้วย

สาธิตนวดแผนไทย ฤาษีดัดตน ต้นตำรับวัดโพธิ์

อีกหนึ่งบูธที่น่าสนใจคือบูธของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ที่มิได้มาด้วยเรื่องพระเรื่องเจ้า หรือศาสนาแต่อย่างใด แต่มาพร้อมกับการนวดแผนไทยต้นตำรับที่ได้รับประกาศรับรองขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจาก UNESCO ที่บูธไม่ได้มีเพียงแค่ท่าฤาษีดัดตน หรือท่านวดแผนไทยที่เป็นเพียงภาพให้ดูเท่านั้น แต่มีการสาธิตการนวดแผนไทยให้ดูกันแบบสด ๆ รวมถึงมีตำรับยาสมุนไพรไทยที่ใช้กันแต่โบราณไว้ให้ชมและลองดมกันดูด้วย

ROSA® Knee System หุ่นยนต์ผู้ช่วยผ่าตัด

โรงพยาบาลเมดพาร์ค (Medpark) โรงพยาบาลแห่งอนาคต เป็นโรงพยาบาลที่ร่วมก่อตั้งโดยแพทย์ อาคารของโรงพยาบาลคำนึงถึงผู้ป่วยเป็นหลัก ออกแบบโดยเน้นหลักสีเขียว อนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางมากที่สุดในประเทศ ในบูธของโรงพยาบาลจะมีการจัดแสดง ROSA® Knee System หุ่นยนต์ผู้ช่วยผ่าตัดที่จะทำให้การผ่าตัดเปลี่ยนเข่าเทียมเป็นไปได้อย่างแม่นยำ อีกหนึ่งนวัตกรรมการแพทย์ที่ช่วยในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

Food อาหารนั้น สำคัญไฉน

อาหารถือได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญในการไขเข้าสู่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ ในโซน Food หรืออาหาร ของ BETTER ME ยกอาหาร เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็น “คำตอบ” ของวิถีชีวิตและความต้องการของมนุษย์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและพัฒนาการของสังคม พร้อมทั้งกิจกรรมที่จะให้ผู้เข้าชมเข้าไปเรียนรู้ มีส่วนร่วม และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องอาหาร มีการจัดแสดงนวัตกรรมด้านการผลิต การแปรรูป การเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงเทคโนโลยีด้านอาหารต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

Food Café รวมอาหารตามแนวคิดยั่งยืน

เมื่อเดินเข้ามาในโซน Food สิ่งที่เห็นเป็นอย่างแรกเลยจะเป็น Food Café จุดรวมนวัตกรรมล่าสุดจากทางอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อาทิ เจลกีฬา อาหาร Plant-based เป็นต้น นอกจากนี้บริเวณรอบ ๆ ยังมีกิจกรรมเล็ก ๆ ให้ทุกคนร่วมทำกัน เช่น เกมหาคำหรือโหวตสิ่งที่เราจะทำต่อไป ผู้ที่เข้ามาชมแล้วนอกจากจะได้ชมนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว ยังได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เช่น เรื่องความมั่นคงด้านอาหาร วิกฤตอาหารในโลกและในประเทศไทย

Seachange กลยุทธ์แห่งความยั่งยืนจาก Thai Union

บูธที่มีสีฟ้าอันโดดเด่นราวกับอยู่ในท้องทะเล พร้อมทั้งแผ่นป้ายรูปปลานานาชนิดแหวกว่ายมาพร้อมกับข้อมูลของโครงการของทางบริษัท ไทยยูเนี่ยน บริษัทผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งแนวหน้าของไทยที่คราวนี้มาออกบูธอันมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ นำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารต่าง ๆ เช่น OMG Meats โปรตีนในรูปแบบของอาหารทะเลที่ทำจากพืช และนำเสนอโครงการ CSR หลากหลายที่ทางไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปได้ทำ

แต่ที่เป็นแก่นของบูธจริง ๆ คือกลยุทธ์ความยั่งยืน SeaChange® ที่สนับสนุนเป้าหมายขององค์กรคือ “Healthy Living, Healthy Oceans” ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในวงกว้างในอุตสาหกรรมอาหารทะเล ผ่านการขับเคลื่อนโครงงานหลัก 4 ด้าน คือ แรงงานปลอดภัยและถูกกฎหมาย การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ และผู้คนและชุมชน

Space-F สตาร์ทอัพอาหารแห่งแรกของไทย

ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือก เครื่องดื่มส่วนผสมธรรมชาติหรือแม้แต่เทคโนโลยีตรวจสอบคุณภาพอาหาร ถูกจัดแสดงอยู่ในบูธของ Space-F โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมและเร่งการเติบโตทางธุรกิจของสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอาหารแห่งแรกของประเทศไทย

ครัวอันยั่งยืนจากผู้นำแห่งนวัตกรรมอาหาร CPF

CPF นำเสนอนวัตกรรมอาหารแห่งโลกอนาคตและกระบวนการผลิตอันยั่งยืนในนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “CPF Sustainable Kitchen of the World towards NET-ZERO” ในบูธจัดแสดงเป็นสองส่วน ได้แก่ Innovative Product นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต เป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นภายใต้กรอบความยั่งยืน ผลิตภัณฑ์หลักคือ MEAT ZERO ผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชที่คว้ารางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย อีกส่วนหนึ่งคือ Innovative Process กระบวนการผลิตที่ยั่งยืน ตามหลัก Smart Feed-Farm-Food

Smart Farming การทำเกษตรอัจฉริยะ

ในการบริโภค ร่างกายเราต้องการอาหารและเครื่องดื่มที่ดี ซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะเป็นสิ่งที่ดีได้เมื่อมาจากแหล่งผลิตที่ดีและมีกระบวนการผลิตที่ดี ดังนั้น กระบวนการผลิตและแหล่งการผลิตอาหารและเครื่องดื่มเหล่านี้จึงสำคัญ และ เพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงมีการสอดแทรกแนวคิดความยั่งยืนผ่านการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร

ฟาร์มผักแนวตั้ง สร้างความยั่งยืนทางอาหาร

PLANT FACTORY กับเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผักปลอดภัยในระบบปิด 100% การปลูกพืชในระบบปิดซ้อนกันในแนวตั้งและควบคุมปัจจัยต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ แบคทีเรียและแสงเอาไว้ ได้รับคัดเลือกจากสมาคม SME อาเซียน ประเทศญี่ปุ่นให้เป็น “ธุรกิจที่เป็นอนาคตของอาเซียน” เรื่องราวความสำเร็จทางธุรกิจถูกถ่ายทอดออกมาผ่านโมเดลตัวอย่างที่นำมาจัดแสดง

อีกไฮไลท์หนึ่งของส่วน Smart Farming คือบูธของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีเป้าหมายคือ “อิ่ม…ดี…2030” โดยมีการวางคอนเซ็ปต์ 5 เส้นทางเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายนี้ อีกทั้งในบูธยังมีการนำเสนอแนวคิด BCG Economy และ Waste Managment จาก Smart Farmer โดยตรง พร้อมทั้งมีผลิตภัณฑ์ผลลัพธ์มาจัดแสดงด้วย ตัวอย่างเช่น การพัฒนาวิจัยพันธุ์มะพร้าวก้นจีบแบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, นวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปมะพร้าว , กระบวนการจัดการและกำจัดของเสียในฟาร์มวัวนม , ระบบน้ำ หยดไร่อ้อย จ.ราชบุรี ฯลฯ

นอกเหนือไปจากแต่ละบูธแต่ละโซนย่อยที่หยิบยกมากล่าวแล้ว ยังมีบูธต่าง ๆ อีกมากมายในโซน BETTER ME ที่พร้อมจะนำเสนอแง่มุมความยั่งยืนที่จะนำไปสู่ “ตัวฉันที่ดียิ่งขึ้น” ให้ผู้เข้าชมได้เพลิดเพลินและเรียนรู้ไปด้วยกัน ทั้งในด้านการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ การใช้ชีวิต การบริโภค ตลอดจนการผลิตผลิตภัณฑ์และพัฒนาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา โดยที่ทุกอย่างล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืน

สามารถชมโซน BETTER ME ที่งาน Sustainability Expo 2022 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 เข้าชมฟรีตลอดทั้งงาน

เขียนและเรียบเรียง กษิดิศ ธัญกิจจานุกิจ

โครงการสหกิจศึกษา เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ประเทศไทย

เรื่องแนะนำ

แนวคิดวัดสมัยใหม่ของ ‘วัดจากแดง’ ศูนย์กลางศาสนาและศูนย์จัดการขยะครบวงจร

วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ วัดสมัยใหม่ที่สอนชาวบ้านให้มีความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาจนเป็นศูนย์การเรียนรู้และจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจร เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ ได้ริเริ่มความคิดที่จะเปลี่ยนวัดจากแดงให้เป็นศูนย์กลางการจัดการสิ่งแวดล้อมจากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ อย่างการลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหา “ขยะไม่มีชีวิต” และ “ขยะมีชีวิต” ที่อยู่ภายในวัด พระมหาประนอมเล่าว่า “‘ขยะไม่มีชีวิต’ หมายถึงขยะที่ถูกน้ำพัดเข้ามาไหลกองรวมกันอยู่ด้านหลังวัดเป็นจำนวนมาก ส่วน ‘ขยะมีชีวิต’ คือเหล่าสุนัขจรจัดจำนวน 300 กว่าตัว ที่ชาวบ้านนำมาปล่อยทิ้งไว้ในวัด ทำให้เกิดปัญหาตามมา อย่างปัญหาอุจจาระสุนัขส่งกลิ่นเหม็น ปัญหาสุนัขกัดรองเท้าของชาวบ้านที่มาวัด และปัญหาวัดไม่มีงบประมาณและไม่มีความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ” ด้วยปัญหาและผลกระทบที่ตามมามากมายทำให้พระมหาประนอมเกิดคำถามว่า “แล้วเราจะแก้ปัญหาที่มาจากขยะทุกทิศทางนี้อย่างไร” ท่านจึงเริ่มจากการแก้ไขปัญหา “ขยะมีชีวิต” ก่อน โดยเริ่มจากการตั้งศูนย์ในวัด เอาสุนัขไปไว้รวมกันที่เดียว แต่พอเอาไปไว้รวมกัน กลับเกิดปัญหาสุนัขส่งเสียงดังและส่งกลิ่นเหม็น เลยต้องปล่อยสุนัขออกมาเหมือนเดิม และได้ลองหาศูนย์รับเลี้ยงสุนัขเพื่อนำสุนัขไปฝากเลี้ยงแทน แต่ทุกศูนย์กลับเต็มหมด ไม่สามารถรับสุนัขไปเลี้ยงได้ เมื่อการตั้งศูนย์ในวัดไม่ประสบความสำเร็จประกอบกับวัดมีพื้นที่แคบ เลยคิดหาทางออกใหม่ด้วยการหาพื้นที่โล่ง ๆ ที่มีคนช่วยดูแลสุนัขแทน “สุดท้ายเจอสถานที่หนึ่งที่เหมาะสมจึงได้ส่งสุนัขจรจัดทั้งหมดไปที่นั่น ทางศูนย์ใหม่ช่วยดูแลเรื่องการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ทำหมัน และฝึกสุนัขให้เชื่อง ส่วนทางวัดมีหน้าที่จัดหาอาหารเม็ดส่งไปให้ ทำให้สุนัขที่อยู่ในศูนย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปราศจากเชื้อโรค […]

ENERGY FOCUS ยุคใหม่ของพลังงาน สู่กระบวนการที่ยั่งยืน

กระแสปัจจุบันของภาคอุตสาหกรรมที่หันมาให้ความสนใจในหัวเรื่องการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม สอดคล้องไปกับเทรนด์ของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ โดยเฉพาะกับธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างที่นับว่าเป็น 1 ใน 4 อุตสาหกรรมที่ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศมากที่สุด การพัฒนานวัตกรรมการใช้พลังงานจึงเป็นโจทย์สำคัญที่ภาคอุตสาหกรรมจะต้องเร่งคิดค้นและดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งกับกระบวนการภายในสายพานการผลิต และการปลดปล่อยออกสู่สังคมภายนอก ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ดำเนินการเชื้อเพลิงทดแทนและพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานและเลือกใช้ให้เหมาะสมสำหรับรูปแบบการทำงาน พร้อมกับปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นภาพรวมในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก พร้อมผลลัพธ์ในการลดใช้พลังงานจากถ่านหินและไฟฟ้า เป้าหมายที่พลังงานทางเลือกสมบูรณ์แบบ การใช้เชื้อเพลิงทดแทนไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องลงมือทำ ภารกิจที่เอสซีจีจำเป็นต้องทำจึงเป็นเรื่องของการมองหาเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่คุ้มค่ากับการลงทุน และเหมาะสมกับกระบวนการภายในโรงงาน เพื่อให้สามารถใช้งานพลังงานทางเลือกเหล่านี้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและเต็มประสิทธิภาพ เส้นทางสู่เป้าหมายของการใช้เพิ่มการใช้เชื้อเพลิงทดแทนและพลังงานหมุนเวียนของเอสซีจี เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2544 จากการนำยางรถยนต์ใช้แล้วมาเป็นเชื้อเพลิงทดแทน พร้อมกับพัฒนาพลังงานทดแทนในรูปแบบอื่นๆ เช่น การผลิตไฟฟ้าจากความร้อนเหลือทิ้งในกระบวนการผลิต (Waste Heat Power Generation, WHG) พลังงานชีวมวล การผลิตก๊าซชีวภาพจากการบำบัดน้ำเสีย  โดยเฉพาะการใช้โซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภายในพื้นที่โรงงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งแบบโซลาร์ฟาร์มบนบก โซลาร์รูฟทอปบนหลังคา และโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ เพื่อทดแทนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลให้มากขึ้น จนปัจจุบัน สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงทดแทนและพลังงานหมุนเวียนของเอสซีจีคิดเป็น 35% ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมด การเริ่มต้นใหม่ย่อมมาพร้อมกับความท้าทาย ทั้งเรื่องค่าความเสถียรของความร้อนที่ไม่คงที่ ต่างจากการใช้ถ่านหินแบบเดิม ปริมาณความร้อนที่แตกต่างกันไปตามแหล่งทรัพยากรพลังงาน การจัดสรรพื้นที่จัดเก็บทรัพยากร และเครื่องจักรที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการใช้งานเชื้อเพลิงทดแทนแต่ละรูปแบบ แต่ความพยายามปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดการเริ่มต้น และดำเนินการต่อไปได้ คือความหมายสำคัญที่ซ่อนอยู่ในความมุ่งมั่นครั้งนี้ ปัจจุบัน โรงงานปูนซีเมนต์สามารถเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงทดแทนในบางโรงงานได้ถึง 50% แล้ว โดยโรงงานปูนซีเมนต์ในประเทศมีแผนจะเลิกใช้ถ่านหิน (Zero […]

กลยุทธ์ 7 Go Green เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมงของ ซีพี ออลล์

แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change ส่งผลกระทบต่อทุกชีวิต ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ ไปจนถึงการเจริญเติบโตด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นสาเหตุให้ทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และตั้งเป้าหมายดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงเกินกว่า 1.5 หรือ 2 องศาเซลเซียส และลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุดภายในปี 2030 เช่นเดียวกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อ ทั้งสินค้าบริโภคและอุปโภคมากกว่า 13,000 สาขา ภายใต้เครื่องหมายการค้า ‘7-Eleven’ ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้กลยุทธ์ 7 Go Green เพื่อสิ่งแวดล้อมตลอด 24 ชั่วโมงในส่วนของธุรกิจค้าปลีกและโลจิสติกส์ ประกอบด้วย หลัก Green Store เน้นเรื่องการออกแบบและบริหารจัดการร้านด้วยการหันมาประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต่อมาคือหลัก Green Logistics เริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบศูนย์กระจายสินค้าโดยใช้หลักเกณฑ์ในระดับสากล คือมาตรฐานอาคารเขียว หรือ Leadership in Energy & Environmental […]

Farm to Table กับการทำเกษตรอย่างยั่งยืน

“ตั้งแต่จำความได้ ยุ้ยก็ช่วยที่บ้านทำ การเกษตรกรรม ช่วยทุกอย่างที่เด็กในวัยนั้นสามารถช่วยได้ ตื่นตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเพื่อมาดูแลพืชผลที่เราปลูก แต่กลับขายได้ในราคาถูกแสนถูก พอเริ่มใช้สารเคมี ยุ้ยเกิดอาการแพ้ แต่ก็ต้องทน สภาพดินเริ่มเสื่อมโทรม ผลผลิตมีปริมาณน้อยลง ฐานะทางบ้านจากที่ไม่ดีอยู่แล้วก็ยิ่งแย่ลงไป สิ่งที่สร้างความทรมานทั้งกายและใจที่ครอบครัวยุ้ยต้องเจอคือ สภาวะความเครียด… แต่ก็ต้องก้มหน้าทำต่อไป” นี่คือคำบอกเล่าของคุณญัฐสุดา จั่นบางยาง หรือยุ้ย เจ้าของร้านปลาวัน Farm to Table ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาที่ครอบครัวของเธอเคยประสบ และปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกษตรกรไทยบางส่วนกำลังประสบเช่นกัน หลายครัวเรือนจึงเลือกหันหลังให้กับ การเกษตรกรรม ซึ่งเห็นได้จากอัตราส่วนภาคเกษตรกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2562 ลดลงถึงร้อยละ 22 ณ ศาลากลางสระบัวของร้านปลาวัน บรรยากาศยามเช้าตรู่มีลมพัดโชยเบาๆ ปะทะกับผิวกาย อากาศเย็นสบาย รายล้อมด้วยดอกบัวสีชมพูสดใส และปลานิลตัวเขื่องที่แหวกว่ายอยู่ในสระบัว เป็นบรรยากาศที่แสนสบายตรงข้ามกับบทสนทนาที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้า เราจึงเข้าประเด็นถึงเหตุผลที่ครอบครัวของเธอยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม และในปัจจุบันพวกเขามีวิธีการทำเกษตรกรรมอย่างไร จึงส่งผลให้วันนี้ “มีความสุขและความยั่งยืน” ที่ต้องทนทำ การเกษตรกรรม เพราะ… ไม่มีทางเลือกจริงหรือ ตั้งแต่คุณญัฐสุดาจำความได้ สิ่งที่เธอเห็นมาตลอดคือ […]