โซน “BETTER ME” งาน SX 2022 ส่งเสริมชีวิตที่ดี สุขภาพที่ดี และตัวเราที่ดีขึ้น

โซน “BETTER ME” งาน SX 2022 ส่งเสริมชีวิตที่ดี สุขภาพที่ดี และตัวเราที่ดีขึ้น

เชิญชมโซน “BETTER ME” งาน SX 2022 ส่งเสริมการดำรงชีวิตที่ดี สุขภาพที่ดี และตัวเราที่ดีขึ้น

ในงาน Sustainanility Expo 2022 หรือ SX 2022 งานมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้ แนวคิด Good Balance, Better World: สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า ได้มีโซนแบ่งออกเป็นหลายโซนด้วยกัน แต่ละโซนล้วนมีจุดมุ่งหมายเฉพาะตัวที่แตกต่าง แต่สิ่งที่มีร่วมกันคือเป้าหมายความยั่งยืนเพื่อการพัฒนาสู่ Better World หนึ่งในนั้นคือโซน BETTER ME ตัวฉันที่ดียิ่งขึ้น

BETTER ME เป็นโซนที่นำเสนอมิติที่จะนำไปสู่การมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในคอนเซปต์ ตัวเราที่ดียิ่งขึ้น การดำรงชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ตามคำว่า BETTER ที่แปลว่า ดีกว่าหรือดีขึ้น พร้อมทั้งยังสื่อให้เห็นว่าความยั่งยืนนั้นสอดแทรกอยู่ในทุกส่วนของชีวิตเรา ไม่ว่าจะเรื่องการกิน การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย ฯลฯ อีกทั้งยังทำให้เห็นว่าตัวเราเองก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้โลกนี้พัฒนาอย่างยั่งยืน

ในโซน BETTER ME แบ่งออกเป็นโซนย่อยอีกหลาย ๆ โซน ได้แก่ Good Health and Well-Being, Food และ Smart Farming ที่จะนำเสนอนวัตกรรมต่าง ๆ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อวิถีชีวิต แนวคิด มุมมองและความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้คนในยุคปัจจุบัน

Good Health and Well-Being สุขภาพดีที่เข้าถึงได้

โซนนี้จะเป็นโซนที่มุ่งเน้นไปในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน ผู้เข้าชมส่วนนี้จะได้พบกับนวัตกรรมทางการแพทย์อันหลากหลาย ทั้งที่เป็นเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ นวัตกรรมยาและการแพทย์ทางเลือก ทั้งจากโรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพและองค์กรที่มีชื่อเสียงหลากหลายองค์กร ที่มาจัดบูธแสดงให้เห็นพัฒนาการด้านแนวคิด ผลงานและนวัตกรรมด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน และทำให้มั่นใจว่าผู้คนในยุคปัจจุบันสามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้

“ดินสอ” AI ไทยสุดตอบโจทย์

หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ “ดินสอ” นวัตกรรมทางการแพทย์สุดทันสมัยที่บูธโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นหุ่นยนต์โทรเวชกรรม (telemedicine) ที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยดูแลและบริการด้านต่างๆให้แก่มนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัย ดินสอสามารถฟังหรือตอบคำถามตามคำสั่งที่ได้รับออกมาเป็นท่าทางหรือคำพูดได้ ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การเข้าสู่สังคมสูงอายุของประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งยังช่วยดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม เช่น ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ได้เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ในบูธยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ตรวจความเสี่ยงมะเร็งจากกลิ่นลมหายใจ การแนะนำกายบริหาร การฟื้นฟูสมรรถภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย

สภากาชาดไทย ช่วยเหลือชีวิตผ่านแอปพ้นภัย

ถัดมาจากบูธของโรงพยาบาลจุฬาฯ เป็นพื้นที่จัดแสดงของสภากาชาดไทยที่นำเสนอแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” ออกมาอย่างโดดเด่น แอปพลิเคชั่นที่จัดทำโดยสภากาชาดไทยนี้ ช่วยในด้านการบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ ทั้งแจ้งเตือนข่าวสารสาธารณภัย วิเคราะห์คาดคะเนความเสียหาย รวมถึงการขอชุดธารน้ำใจให้แก่ผู้ประสบภัย อีกทั้งในพื้นที่ของสภากาชาดยังมีรับบริจาคดวงตาอวัยวะอีกด้วย

สาธิตนวดแผนไทย ฤาษีดัดตน ต้นตำรับวัดโพธิ์

อีกหนึ่งบูธที่น่าสนใจคือบูธของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ที่มิได้มาด้วยเรื่องพระเรื่องเจ้า หรือศาสนาแต่อย่างใด แต่มาพร้อมกับการนวดแผนไทยต้นตำรับที่ได้รับประกาศรับรองขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจาก UNESCO ที่บูธไม่ได้มีเพียงแค่ท่าฤาษีดัดตน หรือท่านวดแผนไทยที่เป็นเพียงภาพให้ดูเท่านั้น แต่มีการสาธิตการนวดแผนไทยให้ดูกันแบบสด ๆ รวมถึงมีตำรับยาสมุนไพรไทยที่ใช้กันแต่โบราณไว้ให้ชมและลองดมกันดูด้วย

ROSA® Knee System หุ่นยนต์ผู้ช่วยผ่าตัด

โรงพยาบาลเมดพาร์ค (Medpark) โรงพยาบาลแห่งอนาคต เป็นโรงพยาบาลที่ร่วมก่อตั้งโดยแพทย์ อาคารของโรงพยาบาลคำนึงถึงผู้ป่วยเป็นหลัก ออกแบบโดยเน้นหลักสีเขียว อนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางมากที่สุดในประเทศ ในบูธของโรงพยาบาลจะมีการจัดแสดง ROSA® Knee System หุ่นยนต์ผู้ช่วยผ่าตัดที่จะทำให้การผ่าตัดเปลี่ยนเข่าเทียมเป็นไปได้อย่างแม่นยำ อีกหนึ่งนวัตกรรมการแพทย์ที่ช่วยในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

Food อาหารนั้น สำคัญไฉน

อาหารถือได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญในการไขเข้าสู่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ ในโซน Food หรืออาหาร ของ BETTER ME ยกอาหาร เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็น “คำตอบ” ของวิถีชีวิตและความต้องการของมนุษย์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและพัฒนาการของสังคม พร้อมทั้งกิจกรรมที่จะให้ผู้เข้าชมเข้าไปเรียนรู้ มีส่วนร่วม และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องอาหาร มีการจัดแสดงนวัตกรรมด้านการผลิต การแปรรูป การเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงเทคโนโลยีด้านอาหารต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

Food Café รวมอาหารตามแนวคิดยั่งยืน

เมื่อเดินเข้ามาในโซน Food สิ่งที่เห็นเป็นอย่างแรกเลยจะเป็น Food Café จุดรวมนวัตกรรมล่าสุดจากทางอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อาทิ เจลกีฬา อาหาร Plant-based เป็นต้น นอกจากนี้บริเวณรอบ ๆ ยังมีกิจกรรมเล็ก ๆ ให้ทุกคนร่วมทำกัน เช่น เกมหาคำหรือโหวตสิ่งที่เราจะทำต่อไป ผู้ที่เข้ามาชมแล้วนอกจากจะได้ชมนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว ยังได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เช่น เรื่องความมั่นคงด้านอาหาร วิกฤตอาหารในโลกและในประเทศไทย

Seachange กลยุทธ์แห่งความยั่งยืนจาก Thai Union

บูธที่มีสีฟ้าอันโดดเด่นราวกับอยู่ในท้องทะเล พร้อมทั้งแผ่นป้ายรูปปลานานาชนิดแหวกว่ายมาพร้อมกับข้อมูลของโครงการของทางบริษัท ไทยยูเนี่ยน บริษัทผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งแนวหน้าของไทยที่คราวนี้มาออกบูธอันมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ นำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารต่าง ๆ เช่น OMG Meats โปรตีนในรูปแบบของอาหารทะเลที่ทำจากพืช และนำเสนอโครงการ CSR หลากหลายที่ทางไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปได้ทำ

แต่ที่เป็นแก่นของบูธจริง ๆ คือกลยุทธ์ความยั่งยืน SeaChange® ที่สนับสนุนเป้าหมายขององค์กรคือ “Healthy Living, Healthy Oceans” ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในวงกว้างในอุตสาหกรรมอาหารทะเล ผ่านการขับเคลื่อนโครงงานหลัก 4 ด้าน คือ แรงงานปลอดภัยและถูกกฎหมาย การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ และผู้คนและชุมชน

Space-F สตาร์ทอัพอาหารแห่งแรกของไทย

ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือก เครื่องดื่มส่วนผสมธรรมชาติหรือแม้แต่เทคโนโลยีตรวจสอบคุณภาพอาหาร ถูกจัดแสดงอยู่ในบูธของ Space-F โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมและเร่งการเติบโตทางธุรกิจของสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอาหารแห่งแรกของประเทศไทย

ครัวอันยั่งยืนจากผู้นำแห่งนวัตกรรมอาหาร CPF

CPF นำเสนอนวัตกรรมอาหารแห่งโลกอนาคตและกระบวนการผลิตอันยั่งยืนในนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “CPF Sustainable Kitchen of the World towards NET-ZERO” ในบูธจัดแสดงเป็นสองส่วน ได้แก่ Innovative Product นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต เป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นภายใต้กรอบความยั่งยืน ผลิตภัณฑ์หลักคือ MEAT ZERO ผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชที่คว้ารางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย อีกส่วนหนึ่งคือ Innovative Process กระบวนการผลิตที่ยั่งยืน ตามหลัก Smart Feed-Farm-Food

Smart Farming การทำเกษตรอัจฉริยะ

ในการบริโภค ร่างกายเราต้องการอาหารและเครื่องดื่มที่ดี ซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะเป็นสิ่งที่ดีได้เมื่อมาจากแหล่งผลิตที่ดีและมีกระบวนการผลิตที่ดี ดังนั้น กระบวนการผลิตและแหล่งการผลิตอาหารและเครื่องดื่มเหล่านี้จึงสำคัญ และ เพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงมีการสอดแทรกแนวคิดความยั่งยืนผ่านการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร

ฟาร์มผักแนวตั้ง สร้างความยั่งยืนทางอาหาร

PLANT FACTORY กับเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผักปลอดภัยในระบบปิด 100% การปลูกพืชในระบบปิดซ้อนกันในแนวตั้งและควบคุมปัจจัยต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ แบคทีเรียและแสงเอาไว้ ได้รับคัดเลือกจากสมาคม SME อาเซียน ประเทศญี่ปุ่นให้เป็น “ธุรกิจที่เป็นอนาคตของอาเซียน” เรื่องราวความสำเร็จทางธุรกิจถูกถ่ายทอดออกมาผ่านโมเดลตัวอย่างที่นำมาจัดแสดง

อีกไฮไลท์หนึ่งของส่วน Smart Farming คือบูธของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีเป้าหมายคือ “อิ่ม…ดี…2030” โดยมีการวางคอนเซ็ปต์ 5 เส้นทางเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายนี้ อีกทั้งในบูธยังมีการนำเสนอแนวคิด BCG Economy และ Waste Managment จาก Smart Farmer โดยตรง พร้อมทั้งมีผลิตภัณฑ์ผลลัพธ์มาจัดแสดงด้วย ตัวอย่างเช่น การพัฒนาวิจัยพันธุ์มะพร้าวก้นจีบแบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, นวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปมะพร้าว , กระบวนการจัดการและกำจัดของเสียในฟาร์มวัวนม , ระบบน้ำ หยดไร่อ้อย จ.ราชบุรี ฯลฯ

นอกเหนือไปจากแต่ละบูธแต่ละโซนย่อยที่หยิบยกมากล่าวแล้ว ยังมีบูธต่าง ๆ อีกมากมายในโซน BETTER ME ที่พร้อมจะนำเสนอแง่มุมความยั่งยืนที่จะนำไปสู่ “ตัวฉันที่ดียิ่งขึ้น” ให้ผู้เข้าชมได้เพลิดเพลินและเรียนรู้ไปด้วยกัน ทั้งในด้านการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ การใช้ชีวิต การบริโภค ตลอดจนการผลิตผลิตภัณฑ์และพัฒนาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา โดยที่ทุกอย่างล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืน

สามารถชมโซน BETTER ME ที่งาน Sustainability Expo 2022 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 เข้าชมฟรีตลอดทั้งงาน

เขียนและเรียบเรียง กษิดิศ ธัญกิจจานุกิจ

โครงการสหกิจศึกษา เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ประเทศไทย

Recommend