บ้านถ้ำเสือ จังหวัดเพชรบุรี ชุมชนที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้เรื่องป่า

การจัดการท่องเที่ยวในชุมชน เป็นการนำเสนอใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวเน้นสัมผัสประสบการณ์ และได้เรียนรู้วิถีอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนไปพร้อมกัน ในขณะเดียวกันชุมชนก็ร่วมพัฒนาพื้นที่กับหน่วยงานภายนอก ให้เกิดการบริหารจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืนได้ บ้านถ้ำเสือ

ชุมชน บ้านถ้ำเสือ ตั้งอยู่ที่ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานของชุมชนว่า เมื่อราวๆ พ.ศ. 2487 เมื่อถึงเวลาพบลค่ำ ชาวบ้านที่เข้าไปในป่าต้องรีบขึ้นไปยังนั่งร้านบนต้นไม้สูง เพื่อพักผ่อน และหลบภัยอันตรายจากสัตว์ป่า เช่น เสือ ช้างป่า และกระทิง

ต่อมาชาวบ้านเริ่มเห็นว่าพื้นที่แถบนี้มีความอุดมสมบูรณ์และสามารถทำการเพาะปลูกได้ดี จึงเริ่มเข้ามาใช้พื้นที่ทำเกษตรกรรมและอยู่อาศัย สัตว์ป่าต่างหายและหลบเข้าไปอยู่ในป่าลึก นอกจากนี้มีการพบร่องรอยของเสือในถ้ำบริเวณนั้นจึงเป็นที่มาของชื่อชุมชนบ้านถ้ำเสือจนถึงปัจจุบัน

บ้านถ้ำเสือ, ท่องเที่ยวชุมชน, เที่ยวเพชรบุรี, ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ด้วยที่ตั้งของหมู่บ้านอยู่กลางหุบเขา มีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่านจึงมีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากการทำการเกษตรแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ โครงการธนาคารต้นไม้ อีกทั้งพื้นที่ใกล้เคียงของชุมชนเคยเป็นพื้นที่แห้งแล้งที่ได้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งด้วยความร่วมมื่อของชาวบ้านตามแนวพระราชดำริ “ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” อีกด้วย

การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ร่วมพัฒนากับโลเคิล อไลค์

ในวันที่สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเป็นเรื่องที่เราห่วงใยและใส่ใจ ด้วยสภาวะเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ ที่เริ่มใกล้ตัวพวกเราขึ้นทุกวัน ถ้าการท่องเที่ยวจะทำให้เราตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ตอบโจทย์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่หลายๆ ฝ่ายกำลังผลักดัน การท่องเที่ยวอย่างใส่ใจในพื้นที่ทางธรมมชาติ อย่างการท่องเที่ยวป่าไม้ ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่นักท่องเที่ยวสามรถเรียนรู้เรื่องธรรมชาติและสนุกไปกับการเดินทางได้

หมู่บ้านถ้ำเสือเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่โลเคิล อไลค์ ได้ทำงานร่วมกันมาตลอด 5 ปีที่ผ่าน เรามองเห็นศักยภาพและเอกลักษณ์อันเป็นจุดเด่นมากกว่าการท่องเที่ยวคือ เรื่องการพัฒนา โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ที่ชุมชนบ้านถ้ำเสือรายล้อมและเปี่ยมไปด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติแห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

บ้านถ้ำเสือ, ท่องเที่ยวชุมชน, เที่ยวเพชรบุรี, ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ที่นี่ ‘พ่อน้อย’ สุเทพ พิมพ์ศิริ เริ่มต้นโครงการที่น่าสนใจอย่าง ‘ธนาคารต้นไม้’ โครงการที่ช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนเห็นคุณค่าของต้นไม้ ด้วยการปลูกไม้เศรษฐกิจ เช่น ไม้สัก ไม้ประดู่ ตะเคียนทอง ที่จะถูกตีราคาและมีมูลค่าเป็นหลักประกันในการกู้เงิน ใช้หนี้ และเป็นมรดกส่งต่อให้ลูกหลานได้ โดยแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่พ่อน้อยมองเห็นแล้วว่า ต้นไม้ทุกต้น มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่ลงทุนได้ ซึ่งในปัจจุบันชุมชนบ้านถ้ำเสือมีต้นไม้ที่ลงทะเบียนอยู่กับธนาคารมากกว่า 20,000 ต้น และเจ้าของต้นไม้จะได้รับดอกเบี้ย จากต้นไม้ของตนเอง ด้วยจำนวนเนินเงินที่แตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดของต้นไม้

สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน

กิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำของชุมชนบ้านถ้ำเสือที่โลเคิล อไลค์ อยากให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ร่วมกันในการอนุรักษ์ผืนป่า และเข้าใจวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี ประกอบด้วย

เรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของ “ธนาคารต้นไม้” ที่สามารถประเมินมูลค่าของต้นไม้ ออกมาเป็นมูลค่าทางเศษฐกิจเพื่อใช้เป็นเงินออม เป็นทรัพย์สิน เป็นหลักทรัพย์ และเป็นหลักประกัน ให้กับสถาบันการเงินได้

บ้านถ้ำเสือ, ท่องเที่ยวชุมชน, เที่ยวเพชรบุรี, ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เรียนรู้กระบวนการทำไข่เค็มดินสอพองใบเตยสูตรเฉพาะของชุมชนบ้านถ้ำเสือ ไข่แดงหอมมัน หิ้วกลับบ้านเป็นของฝากได้

เรียนการทำขนมทองม้วนทำมือสูตรต้นตำรับ ที่เคล็ดลับความอร่อยมาจากน้ำตาลโตนดที่ชุมชนบรรจงคัดสรรค์วัตถุดิบเป็นอย่างดีตั้งแต่แหล่งที่มา

รับประทานอาหารกลางวันในแบบท้องถิ่นจากวัตถุดิบที่ปลูกในชุมชน อย่าง ข้าวกล้อง หน่อไม้ผัดไข่ และยำถ้ำเสือ ที่ต้องลองชิม

บ้านถ้ำเสือ, ท่องเที่ยวชุมชน, เที่ยวเพชรบุรี, ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ปั้นกระสุนเมล็ดพันธุ์จากดินเหนียวและออกเดินทางสู่ป่าชุมชน ยิงกระสุนขึ้นฟ้า คืนป่าสร้างปอดให้กับชุมชน

ล่องแพยางตามแม่น้ำเพชรบุรี ชมความสมบูรณ์ของป่าริมแม่น้ำและเรียนรู้พันธุ์ไม้ท้องถิ่นในชุมชนก่อนจะกลับไปพักผ่อนตามอัธยาศัย

การจัดการนักท่องเที่ยวโดยชุมชน

นอกเหนือจากข้อกำหนดทั่วไปในการมาท่องเที่ยวที่ชุมชนบ้านถ้ำเสือ เช่น การแยกขยะ การลดเสียงดังรบกวน และการงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนแล้ว ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ชุมชนบ้านถ้ำเสือได้มีการปรับรูปแบบการท่องเที่ยวของชุมชนให้สอดรับกับมาตรการณ์ด้านความปลอดภัยของภาครัฐโดยการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังชุมชน การเว้นระยะห่างทางสังคม และลดการสัมผัส เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เที่ยวพักผ่อนกันอย่างปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม ชุมชนบ้านถ้ำเสือได้ประกาศหยุดทำการท่องเที่ยวชุมชนชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสและปรับปรุงพัฒนาจุดท่องเที่ยวต่างๆ ภายในชุมชนเพื่อรอเปิดรับนักท่องเที่ยวที่จะกลับมาอีกครั้งเมื่อสถานการณ์ดีขึ้้น

และเมื่อการท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้ง ชุมชนบ้านถ้ำเสือเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและเรื่องเล่าที่น่าค้นหา ความสมบูรณ์ของผืนป่าและลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

ติดตามข้อมูลเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนได้ที่ http://www.localalike.com/ และเฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/LocalAlike


เรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ : ท่องเที่ยวป่าฮาลา-บาลา กับชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา 9

เรื่องแนะนำ

ตามรอยสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์สตาร์วอร์สรอบโลก

ดูเหมือนว่าทั้งดาวทาทูอีน และป่าดวงจันทร์แห่งดาวเอ็นดอร์ จะอยู่ในจักรวาลกาแล็กซี่อันไกลโพ้น ของ สตาร์วอร์ส แต่ความจริงแล้วใกล้กว่าที่คุณคิด ดวงดาวเหล่านี้ต่างได้รับแรงบันดาลใจและถ่ายทำ สตาร์วอร์ส ในสถานที่ทางธรรมชาติอันสวยงามรอบโลก ไม่จำเป็นต้องใช้ยานมิลเลนเนียมฟอลคอน เพราะคุณสามารถเข้าถึงสถานที่เหล่านี้ได้จากเครื่องบิน รถไฟ เรือ หรือรถยนต์ สตาร์วอร์ส ไม่ได้ถ่ายทำแค่ในพื้นที่ห่างไกลเท่านั้น บางส่วนของดาวนาบูถ่ายทำในทะเลสาบโคโม ประเทศอิตาลี ทะเลสาบแห่งนี้มีวิลล่าที่สวยงาม ทิวทัศน์ที่สวยงามจนชวนตะลึง ทำให้ผู้มาเยือนรู้สึกถึงความจงรักภักดีของชาวกาแล็กติก การได้ไปเยือน วิลลา เดล บัลเบียเนลโล (Villa del Balbianello) โดยทางเท้าหรือเรือรับจ้าง และเดินผ่านสวนที่สวยงามจะทำให้เรารู้สึกราวกับเป็นราชินีแพดเม่เลยทีเดียว เนื่องจากพื้นที่ในการถ่ายทำส่วนใหญ่คือดาวทาทูอีน เกาะเจอร์บา ในประเทศตูนิเซียจึงกลายเป็นสถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์สตาร์วอร์สที่สำคัญ เช่นเมือง Mos Eisley ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นในเรื่อง การท่องเที่ยวรอบเกาะโดยรถยนต์สามารถไปเยือนหมู่บ้านโบราณที่ใช้ในฉากถ่ายทำตลอดซีรี่ส์ภาพยนตร์ และถ้าคุณมีเวลา ลองแวะไปที่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ของตูนีเซียเพื่อไปเยือนสถานที่ถ่ายทำอื่นๆ ในสตาร์วอร์ส เช่นโรงแรม สิดี ดริสส์ (Hotel Sidi Driss) ซึ่งเคยใช้ถ่ายทำเป็นบ้านของลุค สกายวอล์คเกอร์ (และยังคงเปิดให้บริการแขกผู้มาเยือน) ในเมือง Matmata ลองเดินป่าในเส้นทางของอุทยาน Del Norte […]

สวิตเซอร์แลนด์ กับความงามที่ประทับในความทรงจำ

บันทึกการเดินทางใน สวิตเซอร์แลนด์ ณ สวิตเซอร์แลนด์ “ไม่เห็นต้องมีอะไรใหม่ แค่ไปหายใจด้วยสายตา” เรื่องยากที่สุดหลังจากจบบรรทัดนี้คือ การเลือกว่าจะเริ่มเขียนด้วยดินสออย่างที่คุ้นเคย หรือพิมพ์ไปเลยแบบทํางานต่อได้สะดวก จุดปล่อยตัวของถ้อยความเหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างทริปครอบครัว ขณะผมอยู่บนรถไฟขาลงจากยอดเขาแมตเตอร์ฮอร์น พิกัดก็ละแวกๆ เทือกเขาแอลป์ที่ สวิตเซอร์แลนด์ ครับ ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา การพกกล้องติดตัวไปจากบ้านแทบกลายเป็นเรื่องปกติรองจากเสื้อผ้า นาฬิกา และโทรศัพท์มือถือ  การเดินทางเยือนสวิตเซอร์แลนด์รอบนี้จึงไม่น่าแปลกที่จะมีภาพถ่ายมากมายกลับไป สาเหตุเพราะภูมิประเทศที่งดงาม และผู้คนที่ใช้ความงดงามนั้นทํากิจกรรมกับครอบครัว ที่ไม่ได้เบียดเบียนธรรมชาติจนเกินไป เช่น เดินป่า ปีนเขา จิบชา พากันกระหนุงกระหนิง อะไรทํานองนั้น.. ทําให้การยกกล้องกดชัตเตอร์ทุกครั้งเรียกได้ว่า แทบหวังผลได้ทั้งความงดงามและความสดชื่น ให้ภาพเล่าความสบายหัวใจไปด้วยนะครับ ส่วนเรื่องรายละเอียดการเดินทางคุณสามารถไปหา ข้อมูลหรือถามไกด์เอาคงไม่ยากนัก ผมใช้เวลาอยู่ที่นั่นราว 6 วัน กับการพาประชากรวัยทอง 3 คนไปเที่ยวในจุดที่ไม่ยากเย็นนัก นั่งรถไฟบ้าง รถรางบ้างแบบเนิบๆ ขึ้นเขาลงเขาย้ายเมืองนิดหน่อย แต่ทุกที่ก็สร้างรอยยิ้มมุมปากที่ต่างกันแบบแปลกๆ โชคดีตั้งแต่วันแรกที่ไปถึงคืออากาศดีเต็ม 10 คะแนนทุกวันครับ ฟ้าเปิดโล่ง เด็กซนๆ บนยอดเขาริกิ ทางเดินยาวๆ ไม่ชันเกินไปนักที่ Oeschinen ปลาเทราท์ไม่ยอมง่วงใน Blausee […]

สุดยอดภาพถ่ายที่จะทำให้คุณอยากเที่ยวอียิปต์

ภาพถ่ายที่น่าตื่นตาตื่นใจเหล่านี้ คือข้อพิสูจน์ว่าอดีตอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ยังคงเป็นหมุดหมายของบรรดานักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศไปอีกนาน