ชุมชน บ้านลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ส่งกำลังใจให้ทุกคนผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

สาร (กำลังใจ) จาก บ้านลวงเหนือ เชียงใหม่

ในยามที่ทุกคนต่างได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ กำลังใจระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นเหมือนยาบำรุงใจชั้นดี ที่เราสามารถมอบให้กันและกันได้ บ้านลวงเหนือ

ในห้วงเวลาของการระบาดใหญ่ที่กินเวลาต่อเนื่องเกือบ 2 ปี ส่งผลให้ผู้คนทั้งโลกต้องแยกจากันทางกายภาพ และด้วยพื้นฐานของมนุษย์ที่เป็นสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษ ทำให้เราต่างโหยหาที่จะกลับมาเจอหน้ากันในชีวิตจริงอีกครั้ง บ้านลวงเหนือ

เช่นเดียวกับธุรกิจเพื่อสังคม ที่ทำงานด้านการท่องเที่ยวชุมชนมากว่า 10 ปี อย่างโลเคิลอไลค์ พวกเขาได้ร่วมทำงานกับชุมชนหลายแห่งทั่วประเทศ จึงเกิดความรักและผูกพันกับคนในชุมชน และช่วงสถานการณ์ที่ถูกปิดกันการเดินทาง ชาวบ้านก็คิดถึงพวกเขาเช่นกัน

บ้านลวงเหนือ, ชุมชนไตลื้อ, ชนเผ่า, ชนพื้นเมือง, เที่ยวเชียงใหม่
การแต่งกายในแบบขาวไตลื้อ บ้านลวงเหนือ สะท้อนวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

หลายปีที่ผ่านมา โลเคิลอไลค์ได้ทำงานร่วมกับ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ” ชุนชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่นด้วยอัตลักษณ์การแต่งกาย ประเพณี ผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ผ้าทอไทลื้อ กระดาษสา ไม้แกะสลัก รวมไปถึงอาหารถิ่นเหนือของชาวไทลื้อ เช่น “แอ่งแถะ” ซุปผักเข้มข้นจากเครือเถาคล้ายใบโพธิ์ น้ำปู ปูน้ำจืดหรือปูนาเคี้ยวข้นจนเป็นน้ำพริกรสเค็มหอมปูทานกับข้าวนึ่ง หรือของทานเล่นขึ้นชื่อ “ข้าวแรมฝืน” หรือเรียกว่า “ข้าวแคบ” คล้ายข้าวเกรียบแผ่นบางรสเค็ม บ้านลวงเหนือจึงเป็นชุมชนท่องเที่ยวครบทุกด้าน

จากการบอกเล่าและบันทึกทางประวัติศาสตร์พบว่า ชาวไตลื้อมีประวัติการอพยพหนีสงครามมาจากสิบสองปันนา ทางใต้ของมณฑลยูนาน ประเทศจีน โดยเดินทางแยกออกมาตั้งรกรากตามจุดต่างๆ ยังดินแดนสุวรรณภูมิ หนึ่งในนั้นคือ บ้านลวงเหนือในปัจจุบัน เดิมจากถิ่นฐานเก่าคำว่า “ลวง” มาจากบ้านเมืองเดิมจากสิบสองปันนา อันหมายถึงสัตว์ประเสริฐอย่างคล้ายมังกร หรือนาค มีเกล็ดและเขาอย่างสง่างาม ชาวไทลื้อจึงยกย่องให้ลวงเป็นสัตว์ประจำความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์

บ้านลวงเหนือ, ชุมชนไตลื้อ, ชนเผ่า, ชนพื้นเมือง, เที่ยวเชียงใหม่
ผู้สูงอายุมักผู้ข้อต่อแขน เพื่อเป็นการอวยพรเรื่องราวดีๆ ให้แก่ผู้มาเยือน เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมการแสดงออกที่อบอุ่น

วัฒนธรรมที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของที่นี่คือดนตรีพื้นถิ่น ที่ได้นำเพลงสะล้อซอซึงมาปรับเล่นคู่กับกีตาร์จนเกิดเป็น Folk Song ที่เข้าถึงคนสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น เพื่อต้องการ “สืบทอด เผยแพร่ และอนุรักษ์” เพลงพื้นบ้านเหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไป โดยแต่ละเพลงได้สื่อถึงความเป็นมาของชุมชน วิถีชีวิต รวมถึงความรักของคนไตลื้อที่บ้านลวงเหนือเป็นเวลาร้อยกว่าปีตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ถึงแม้สิ่งต่างๆ จะผันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาชุมชนบ้านลวงเหนือยังคงเก็บรักษาและสืบสานวัฒนธรรมไตลื้อไว้อย่างดีเพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนให้ได้มาสัมผัส บ้านลวงเหนือภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบร้อยละ 80 เป็นภูเขาและป่าไม้ร้อยละ 20 และพื้นที่ป่าเป็นที่ตั้งของเขื่อนแม่กวงอีกด้วย โดยเหตุผลหนึ่งที่โลเคิลอไลค์เลือกทำงานร่วมกับชุมชนบ้านลวงเหนือ เพราะเรามองเห็นเสน่ห์และศักยภาพของชุมชน ที่มีวัฒนธรรมและประเพณีที่น่าสนใจ และสามารถเพิ่มมูลค่ากระจายรายได้ให้กับชุมชนได้

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และในวันที่ทุกอย่างไม่เหมือนเดิม… “เราได้รับสารกำลังใจจากสมาชิกบ้านลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่” โลเคิลอไลค์ กล่าวและเสริมว่า “เป็นข้อความที่ทำให้พวกเรารู้สึกปลื้มปริ่มและท่วมท้นไปด้วยความรู้สึก ซึ่งก็นับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆ ที่เป็นทำให้เรารู้สึกเข้มแข็ง และกล้าที่จะก้าวไปต่อ…”

บ้านลวงเหนือ
กระดาษสา หนึ่งในผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ร่วมพัฒนากับโลเคิลอไลค์
บ้านลวงเหนือ
“แอ่งแถะ” ซุปผักเข้มข้นจากเครือเถาวัลย์ใบมีรูปร่างคล้ายใบโพธิ์

ความตอนหนึ่งจากข้อความส่งถึงโลเคิลอไลค์

“โลเคิลอไลค์ไม่ได้เป็นบริษัททัวร์ที่มาตักตวงผลประโยชน์จากชุมชน แต่เข้ามาสอนชาวบ้านคิด สอนชาวบ้านทำ ให้ชุมชนเติบโตด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชน” แม่ปุก หนึ่งในชาวไตลื้อ บ้านลวงเหนือ กล่าวและเสริมว่า “สิ่งที่เรารู้สึกดีใจมากคือ โลเคิลอไลค์มีบทบาทเป็นผู้แนะนำและสนับสนุนการนำชุมชนเข้าประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย”

โลเคิลอไลค์เข้ามาให้คำแนะนำและสอนเรื่องของกำไร-ขาดทุน และการคิดต้นทุน ทำให้ชาวบ้านรู้จักการคิดในเชิงธุรกิจ และมีความมั่นใจเรื่องการกำหนดราคาอีกด้วย ตอนนี้โลเคิลอไลค์เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวไปแล้ว แม่ปุกกล่าว

แม่ปุก หนึ่งในสมาชิกชาวบ้านลวงเหนือ ผู้กล่าวข้อความแสดงความห่วงใยถึงโลเคิลอไลค์

ในความตอนหนึ่ง แม่ปุกกล่าวด้วยถ้อยคำปนน้ำตาถึงไผ – สมศักดิ์ บุญคำ CEO และหนึ่งในผู้ก่อตั้งโลเคิลอไลค์ ว่า “ไผเป็นหนุ่มที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นนักพัฒนาชุมชนจริง ๆ เป็นธุรกิจเพื่อชุมชนจริง ๆ ประทับใจความเป็นผู้นำของพี่ไผและน้องๆ เจ้าหน้าที่ของโลเคิลอไลค์ ทุกคนดีมากเลย ทั้งคนเก่าและคนที่เพิ่งมาเป็นทีมงานที่ชอบใจมากที่สุด วันที่ได้ยินข่าวเรื่องข่าวเรื่องผลกระทบต่อบริษัท ที่ไผตัดสินใจไม่เช่าพื้นที่สำนักงาน เพื่อลดค่าใช้จ่าย แม่ยังรู้สึกเสียดาย แต่ก็เห็นด้วยกับการตัดสินใจที่ไผเลือกดูแลน้องๆ ในทีมต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้ไผและน้องๆ พนักงานทุกคนด้วยนะลูก”

ทีมงานของโลเคิลอไลค์กล่าวทิ้งท้ายกับเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ผ่านทางอีเมล ว่า “พวกเรารู้สึกถึงความห่วงใยและเอ็นดูของชาวบ้านที่เราได้ร่วมทำงานด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าสิ่งอื่นใด เราซาบซึ้งที่ชาวบ้านแสดงความเป็นห่วงเป็นใยมาถึงพวกเรา ในสถานการณ์ที่ทุกคนต่างได้รับผลกระทบเช่นนี้”

เรื่อง ณภัทรดนัย จากคำบอกเล่าของโลเคิลอไลค์
ภาพถ่าย โลเคิลอไลค์

ติดตามข้อมูลเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มเดิมจากโลเคิลอไลค์ได้ที่

เว็บไซต์ : https://localalike.com/
เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/LocalAlike


เรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ : Local Alike ธุรกิจเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยว กับผลกระทบจากการระบาดใหญ่

เรื่องแนะนำ

เหลียวมองเกาหลีเหนือ

ใครที่ได้ไปเยือนเกาหลีเหนือล้วนแต่ประหลาดใจ และกล่าวว่าประเทศนี้ช่างต่างจากที่คิดไว้ในตอนแรก ขอเชิญคุณผู้อ่านร่วมเดินทางไปยังดินแดนลี้ลับนี้ด้วยกัน

สนามบิน สิบแห่งอันเป็นที่รัก

สนามบิน เปรียบเสมือนประตูเข้าสู่ประเทศของแขกบ้านแขกเมือง อีก 20 ปีข้างหน้า คาดว่าจำนวนผู้โดยสารทั่วโลกที่บริการ สนามบิน จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ท่าอากาศยานนานาชาติทั้งหลายจึงขยายตัวเพื่อรองรับความท้าทายด้วยเทอร์มินัลใหม่เอี่ยม ที่ออกแบบใหม่เพื่อให้เข้ากับศตวรรษที่ 21  สิ่งอำนวยความสะดวกอย่าง สวนสาธารณะ สวนหย่อม โรงภาพยนต์ สปา กระทั่งลานสเก็ตน้ำแข็ง และสระว่ายน้ำบนหลังคา ถูกสร้างเพื่อกระตุ้นจุดแวะพักเหล่านั้นให้มีชีวิตชีวา “สนามบินในอุดมคติดั้งเดิมคือสถานที่ที่จุดรับส่งอยู่ติดกับถนนลาดยางมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้” เคอทิส เฟนเทรส สถาปนิกรุ่นเดอะผู้ออกแบบสนามบินมาแล้ว 25 แห่งกล่าว  “แต่สนามบินรุ่นใหม่เป็นพื้นที่สาธารณะ เป็นดังประตูสู่เมืองหรือประเทศ  สนามบินเป็นโอกาสแห่งการแสดงออก” สถาปนิกมักได้รับแรงบันดาลใจจากภูมิประเทศในท้องถิ่น สนามบินเดนเวอร์ของที่บริษัทของเฟนเทรสออกแบบแสดงถึงฉากหลังที่เป็นภูเขาของเมือง  เช่นเดียวกับที่ลอนแองเจลิส ชายฝั่งทะเลสร้างแรงบันดาลใจให้สถาปนิกออกแบบหลังคาที่ทำให้จินตนาการถึงเกลียวโค้งของคลื่น ออกแบบจากทรงพลับพลาดั้งเดิม ผสานกับรูปทรงหางนกยูง นกประจำชาติของอินเดีย ทำให้ดูงามสง่าและช่วยอำพรางความโกลาหลวุ่นวายของสนามบินที่มีเที่ยวบินขึ้นลงทุกวันกว่า 800 เที่ยวแห่งนี้  แสงไฟจากหลอดแอลอีดีและจากช่องหลังคาเปิดรับแสงซึ่งติดตั้งอย่างชาญฉลาดช่วยลดการใช้พลังงานได้ร้อยละ 23 (ผลการจัดอันดับสนามบินประปี 2018) สำหรับสนามบินอินชอนที่โซล เฟนเทรสใช้เวลาหลายสัปดาห์ถ่ายภาพสถานที่ทางประวัติศาตร์ วัฒนธรรม และตลาดของเมือง เพื่อศึกษาแบบแผนและโครงสร้างดั้งเดิม  เขาออกแบบสนามบินอินชอนให้มีลอนหลังคาสมัยใหม่ตามสไตล์วัดเกาหลี  สวนแบบเกาหลีกับหินแกรนิตและโลหะท้องถิ่นถูกใช้ในพื้นที่ว่าง  ส่วนพื้นสนามบินทำจากไม้ท้องถิ่น เพราะต้องการเชื่อมโยงอาคารให้เข้ากับสถานที่ให้มากที่สุด  สนามบินอินชอนได้คะแนนสูงสุดจากนักเดินทางด้วยการบริการที่ดีเลิศและความหลายหลายทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ เฟนเทรสยังเห็นว่าศิลปะของสนามบินไม่ได้หมายถึงแต่ตัวอาคาร แต่อาหารและดนตรีก็เป็นส่วนหนึ่งของสนามบิน  […]

ภูกระดึง ความงามที่ไม่เคยเลือนหาย

ภูกระดึง ประติมากรรมทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ กับเส้นทางเดินป่าสุดคลาสสิคและความสวยงามของทิวสนตัดกับสีสันบนท้องฟ้าที่เปลี่ยนไปตามเวลาและฤดูกาล เป็นสิ่งที่เหล่านักท่องเที่ยวหัวใจธรรมชาติยกให้เป็นหนึ่งในภูเขาที่ต้องไป แต่ทว่าเหตุการณ์ไฟป่าที่ผ่านมา เชื่อว่าหลายคนคงกังวลไม่น้อยถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทั้งผืนป่า สัตว์น้อยใหญ่ และบรรดาเจ้าหน้าที่ร่วมทั้งจิตอาสาที่ร่วมกันดับไฟ แต่ท้ายที่สุดด้วยความร่วมมือร่วมแรงกันอย่างสุดความสามารถก็เป็นผล ทำให้ไฟสงบลงในเวลาต่อมา แน่นอนว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ นอกจากเราจะช่วยส่งกำลังใจไปช่วยแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการอนุรักษ์ธรรมชาติก็คือการสร้างความเข้าใจต่อ ภูกระดึง สันฐานภูกระดึง “ภูกระดึง” เป็นภูเขาหินทรายยอดตัด มีที่ราบบนยอดภูเขาเป็นพื้นที่กว้างประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,522 สนามฟุตบอลขนาดมาตราฐาน มีความสูงอยู่ระหว่าง 1,200 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง หรือสูงจากพื้นที่โดยรอบประมาณ 950 เมตร เทียบคร่าวๆก็ประมาณ 3 เท่าของตึกใบหยก-2 ด้วยความสูงระดับนี้จึงทำให้อากาศบนยอดภูเย็นสบายตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 26 °C ภูกระดึงขุนเขาแหล่งจินตนาการ มองจากด้านที่ราบหรือด้านข้างภูเขา ภูกระดึงจะมีลักษณะคล้ายกับกระดึงห้อยคอวัว (ภาษาท้องถิ่น แปลว่า กระดิ่ง) สันนิษฐานว่าจากลักษณะรูปร่างดังกล่าวจึงกลายเป็นที่มาของชื่อภูเขาที่ชาวบ้านเรียกขานกัน แต่เมื่อมองจากมุมสูงโดยเฉพาะในภาพถ่ายจากดาวเทียม ภูกระดึงจะมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ ยิ่งเน้นย้ำให้ภูกระดึงเป็นสถานที่สุดแสนโรแมนติกสำหรับคู่รัก    บ้างก็มองว่าเป็นรูปใบบอน โดยมีส่วนปลายใบอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และส่วนเว้าด้านในอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะโดยธรรมชาติ โดยเฉพาะกระแสน้ำ ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของภูเขาลูกนี้ ซึ่งเราจะสามารถมองเห็นทางน้ำไหลจากบนยอดภูสู่พื้นล่างอย่างชัดเจนบนภาพถ่ายจากดาวเทียมผ่านร่องเขาดังกล่าว ภูมินามสู่ความเข้าใจ ตลอดเส้นทางขึ้นสู่ยอดภูกระดึงเราจะเจอกับสาระพัดซำ […]

ขนมปังขิง : ลวดลายที่แฝงอยู่ในสถาปัตยกรรมไทย

สราญรมย์ ขนมปังขิง ณ แพร่ ๑. “คลับคล้ายคลับคลาว่าเคยเห็นลายหน้าจั่ว ขนมปังขิง แบบนี้ที่ไหนหนอ?” ผมตั้งคำถามในใจ ขณะกำลังละเลียดชมความงามของภาพอาคารไม้เก่าแก่กว่าหนึ่งร้อยปี ที่อดิศร ไชยบุญเรือง กัลยาณมิตรชาวแพร่ส่งมาให้ ในฐานะที่เป็นภาพประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของป่าไม้เมืองไทย นั่นคือภาพอาคารของบริษัทบอมเบย์ เบอร์มา ธุรกิจต่างชาติแห่งแรกที่เข้ามาทำไม้ในดินแดนล้านนาไทย ณ เมืองแพร่ – เมืองไม้สักทองคุณภาพดีที่สุดของโลก อดิศรเพิ่งถ่ายนี้ไว้เมื่อราว 2 เดือน ก่อนอาคารประวัติศาสตร์ล้ำเลอค่าจะถูกรื้อทำลาย เหลือแต่เพียงภาพถ่ายไว้เป็นอนุสรณ์ ด้วยเหตุผลที่มีเงื่อนงำ เรื่องและภาพถ่าย  ธีรภาพ โลหิตกุล “อ๋อ นึกออกแล้ว จั่วคุ้มหนานไชยวงศ์ ก็มีลายแบบนี้” (หนาน ภาษาเหนือ คือ ทิด ในภาษากลาง) ปีติในดวงใจบังเกิดท่ามกลางความรันทดหดหู่ ด้วยคุ้มหรือบ้านหนานไชยวงศ์ทรงคุณค่า ได้รับการคุ้มครองแล้ว โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ยกย่องเป็น “อาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรม” ประจำปี 2555 เป็นคุ้มแบบล้านนาผสมผสานด้วยลวดลายแบบ “ขนมปังขิง” (Ginger Bread House) ซึ่งศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ อธิบายไว้ในหนังสือ […]