คดีอ่าวมาหยา ศาลไทยสั่ง 20th Century Fox จ่ายชดเชย 10 ล้านบาท หลังสู้นาน 24 ปี

คดีอ่าวมาหยา ศาลไทยสั่ง 20th Century Fox จ่ายชดเชย 10 ล้านบาท หลังสู้นาน 24 ปี

สรุปคดีอ่าวมาหยา ศาลไทยสั่ง 20th Century Fox เตรียมจ่ายเงินชดเชย 10 ล้านบาท หลังสู้กันนานกว่า 20 ปี

ในปี 2000 ภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า ‘The Beach’ ของลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ (Leo DiCaprio) นักแสดงที่มีชื่อเสียงจาก ‘ไททานิค’ ในขณะนั้น ได้ออกฉายสู่สายตาชาวโลก ทำให้อ่าวมาหยา เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ในประเทศไทยโด่งดังขึ้นมา

อย่างไรก็ตามความมีชื่อเสียงนั้นทำให้เกาะต้องรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพื่อเยี่ยมชมเกาะที่เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้กว่าวันละ 4,000 คน ส่งผลให้เกาะมีสภาพเสื่อมโทรมอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยังระบุว่าทางทีมถ่ายทำยังได้ทำการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในบริเวณอ่าวมาหยา ไม่ว่าจะเป็นการตัดต้นไม้รอบๆ ก่อสร้างนั่งร้าน สร้างที่พักชั่วคราว นำเอาแพยานยนต์เพื่อขนย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่ รวมทั้งการนำพืชต่างถิ่นมาปลูก ส่งผลให้ระบบนิเวศปกติมีความเสียหายอย่างรุนแรง

ชาวกระบี่และนักอนุรักษ์หลายคนจึงรวมตัวกันคัดค้าน และในที่สุดจึงได้ฟ้องร้องต่อศาลเพื่อเอาผิดกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะที่เป็นผู้อนุญาตให้มีการถ่ายทำ และบริษัทผู้ผลิตภาพยนต์ 20th Century Fox ให้ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น

กระนั้น ต้องใช้เวลากว่า 12 ปีนับตั้งแต่ภาพยนต์ออกฉาย ศาลแพ่ง แผนกคดีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็รับคำฟ้องร้อง และสืบค้นหาหลักฐานด้วยตัวเอง ดร. สมบูรณ์ พรพิเนตรพงศ์ นักวิชาการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ดร. สรณรัชฏ์ กาญจนะวณิชย์ เลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว ได้ชี้ให้เห็นว่า อ่าวมาหยานั้นมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนหาดอื่น ๆ เนื่องจากว่ามีการทับถมของซากปะการังมาเป็นเวลานาน ทำให้เม็ดทรายมีความละเอียดและขาวใส ดังนั้นการปรับหรือต่อเติมพื้นที่ชายหาด จึงเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม และไม่สามารถกลับมาฟื้นฟูให้ดีดังเดิมได้

ในที่สุด หลังจากผ่านมากว่า 24 ปี นับตั้งแต่การสิ้นสุดการถ่ายทำภาพยนตร์ ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้ ‘กรมป่าไม้’ เยียวยาฟื้นฟูสภาพอ่าวมาหยาให้กลับมาสวยงามดังเดิมเนื่องจากเป็นผู้อนุญาตให้เอกชนเข้าไปสร้างภาพยนต์ และ 20th Century Fox ต้องจ่ายเงินชดเชยเป็นจำนวน 10 ล้านบาทเพื่อใช้ในการดำเนินการฟื้นฟูอ่าวมาหยาต่อไป และต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อศาลทุก ๆ 1 ปีต่อเนื่องกันเป็นเวลา 3 ปี หรือจนจะใช้เงินจนหมด

ปัจจุบันอ่าวมาหยาถูกห้ามให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำเด็ดขาด สามารถเดินเล่ย ถ่ายรูป และพักผ่อนได้เท่านั้น อีกทั้งจำกัดจำนวนไว้ที่ 375 คนต่อ 1 ชั่วโมงเพื่อให้เกาะได้มีเวลาในการฟื้นฟูธรรมชาติ แต่ไม่มีใครบอกได้ว่าจะสามารถกลับมาเหมือนดังเดิมได้หรือไม่

สืบค้นและเรียบเรียง วิทิต บรมพิชัยชาติกุล

Recommend