คนรวยที่สุด 1% ปล่อยก๊าซทำ โลกร้อน เท่ากับคนจนที่สุด 66% ของโลก

คนรวยที่สุด 1% ปล่อยก๊าซทำ โลกร้อน เท่ากับคนจนที่สุด 66% ของโลก

“ความเท่าเทียมที่ไม่เท่ากัน” คนรวยที่สุด 1% ปล่อยคาร์บอนเท่ากับคนจนที่สุด 66% ของโลก

รายงานใหม่จากสถาบันสิ่งแวดล้อมสต็อกโฮล์ม อ็อกซ์แฟม (Oxfam) เผยให้เห็นว่า ผู้คนจำนวน 77 ล้านคนที่มีรายได้มากที่สุดของโลก ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับคนที่มีรายได้น้อย 5.11 พันล้านคน
.
แม้ว่าการต่อสู้กับวิกฤตสภาพอากาศจะต้องใช้ความร่วมมือในทุกกลุ่มประชากรอย่าง ‘เท่าเทียมกัน’ ซึ่งทุกคนมีส่วนช่วยโลกต่อสู้กับภาวะโลกร้อนได้ แต่กลับกลายเป็นว่า กลุ่มคนที่มีสัดส่วนรายได้น้อยที่สุดของโลกต้องรับผลกระทบอย่าง ‘ไม่เท่าเทียม’ กัน โดยที่พวกเขาปล่อยก๊าซคาร์บอนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
.
“มหาเศรษฐีกำลังปล้นสะดมและสร้างมลพิษให้กับโลกจนถึงขั้นทำลายล้าง” อมิดาบ เบฮาร์ (Amitabh Behar ผู้อำนวยการบริหารชั่วคราวของอ็อกซ์แฟมระหว่างประเทศ กล่าว “ส่งผลให้มนุษยชาติต้องเผชิญกับความร้อนจัด น้ำท่วม และความแห้งแล้ง”
.

จากรายงานที่เผยแพร่โดยอ็อกซ์แฟม ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่ไม่แสวงกำไรเพื่อต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมกันของโลก โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 1990 ถึง 2019 ระบุว่า คนที่รวยที่สุดของโลกซึ่งมีอยู่ราว 1% ของประชากรโลกทั้งหมด หรือประมาณ 77 ล้านคน โดยคิดจากเกณฑ์ระดับรายได้ที่ปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสม
.
ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา กลุ่มคนที่จะถือว่ารวยได้นั้นต้องมีรายได้อยู่ที่ 140,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 4.9 ล้านบาท) ต่อปี ในขณะที่เคนยา คนที่รวยจะมีรายได้ 40,000 ดอลลาร์ (ราว 1.4 ล้านบาท) ต่อปีเนื่องจากขนาดของเศรษฐกิจและค่าเงินที่แตกต่างกัน
.
แต่โดยรวมแล้วกลุ่มคนเหล่านี้ถือเป็นกลุ่ม ‘คนรวย’ ที่สุดของโลกได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นสัดส่วนทั้งหมด 16% ของการปล่อยทั่วโลกในปี 2019 ซึ่งเป็นปริมาณที่เท่ากับประชากรโลก 66% ที่มีรายได้น้อยที่สุดปล่อย หรือประมาณ 5.11 พันล้านคน
.
รายงานยังได้เปรียบเทียบเพิ่มเติมอีกว่า ในปริมาณที่เท่ากันต้องใช้เวลา 1,500 ปีกว่าที่ 99% ของคนอยู่ในกลุ่มร้ายได้น้อยที่สุดปล่อยคาร์บอนได้ออกมาเท่ากับ มหาเศรษฐีปล่อยภายในปีเดียว ไม่เพียงเท่านั้นทุกการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบุคคลร่ำรวย จะไปยกเลิกส่วนต่างการประหยัดคาร์บอนที่มาจากกังหันลมผลิตไฟฟ้าเกือบ 1 ล้านตัว
.
สิ่งที่น่าเศร้าคือ ปริมาณก๊าซคาร์บอนที่กลุ่มคนรวยปล่อยออกมานั้นเพียงพอที่สร้างผลกระทบต่าง ๆ ด้านสภาพอากาศ ความร้อน และโรคภัยไข้เจ็บให้คนกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยเสียชีวิตเกิน 1.3 ล้านคนต่อปี รวมทั้งทำให้ประเทศรายได้น้อยมีคนเสี่ยงเสียชีวิตจากน้ำท่วมมากกว่าถึง 7 เท่า และที่สำคัญที่สุด ปริมาณคาร์บอนนั้นสูงเกินระดับเป้าหมายในข้อตกลงปารีสถึง 22 เท่า
.
อ็อกซ์แฟมได้แสดงให้เห็นโดยตรงว่า ภาวะโลกร้อนนั้นเกินขึ้นอย่างไม่เท่าเทียมในทุกด้าน แต่กลุ่มคนรวยที่ปล่อยมากที่สุด กลับได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เนื่องจากสามารถใช้เงินที่มีอยู่บรรเทาผลกระทบที่มาถึงตัวได้ แต่กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยต้องนำเงินที่น้อยอยู่แล้วไปใช้กับปัญหาความร้อนที่เกิดขึ้น จึงยิ่งทำให้จนลงมากกว่าเดิม รายงานจึงได้เรียกร้องให้มีการเก็บภาษีคนรวยเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว
.
“การไม่เก็บภาษีความมั่งคั่งทำให้คนรวยที่สุดปล้นทุกอย่างไปจากเรา ทำลายโลกของเรา และระบบประชาธิปไตยพังทลาย” เบฮาร์ กล่าว “เราต้องสร้างการเชื่อมต่ออย่างชัดเจน การเก็บภาษีจะเปลี่ยนโอกาสของเราในการจัดการกับทั้งความไม่เท่าเทียมและวิกฤตสภาพอากาศ”
.
รายงานได้ระบุแนวทางเพิ่มเติมว่า เพื่อลดความไม่เท่าเทียมกันอย่างมาก เงินภาษีที่เก็บจากคนรวยจะถูกนำไปกระจายรายได้ทั่วโลก เพื่อให้กลุ่มคนที่ยากจนได้มีรายได้ขั้นต่ำต่อวันที่ 25 ดอลลาร์ (ประมาณ 875 บาท) จากนั้นนำเงินไปลงทุนกับพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น และกำจัดเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลอย่างรวดเร็วที่สุด
.
พร้อมกันนั้นก็ยังสามารถนำเงินทุนไปใช้กับการวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของมนุษย์และดาวเคราะห์ รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ให้สร้างโลกที่ดีต่อทุกคนอย่างแท้จริง
.
“การพังทลายของระบบสภาพอากาศและความไม่เท่าเทียมถูกขังอยู่ในวงจรอุบาทว์ อ็อกซ์แฟมได้เห็นโดยตรงแล้วว่า ผู้คนที่อาศัยอยูในความยากจนทั้งผู้หญิงและเด็ก ชุมชนพื้นเมือง และประเทศทางใต้ทั่วโลก ได้รู้สึกถึงผลกระทบต่อสภาพอากาศที่รุนแรงอย่างไม่เท่ากัน” อ็อกซ์แฟมระบุผ่านเว็บไซต์

สืบค้นและเรียบเรียง วิทิต บรมพิชัยชาติกุล

ที่มา
https://policy-practice.oxfam.org/resources/climate-equality-a-planet-for-the-99-621551/
https://www.oxfam.org/en/press-releases/richest-1-emit-much-planet-heating-pollution-two-thirds-humanity
https://earth.org/global-carbon-emissions-richest-1-match-emissions-of-5-billion-people/
https://www.theguardian.com/environment/2023/nov/20/richest-1-account-for-more-carbon-emissions-than-poorest-66-report-says
https://www.lemonde.fr/en/international/article/2023/11/20/world-s-richest-1-emit-as-much-carbon-as-poorest-66_6271172_4.html


อ่านเพิ่มเติม มหาเศรษฐีทั่วโลกเรียกร้อง ‘ เก็บภาษี พวกเราเดี๋ยวนี้ !’ หวังลดเหลื่อมล้ำ

Recommend