เมืองไทยในอดีต : ภาพเก่าสยามประเทศจากคลังภาพ National Geographic

เมืองไทยในอดีต : ภาพเก่าสยามประเทศจากคลังภาพ National Geographic

ภาพเก่าเมืองไทย เมืองไทยในอดีต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังเสร็จพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพเก่าเมืองไทย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเรือพระที่นั่งเพื่อเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคสู่วัดอรุณราชวราราม
ภาพเก่าเมืองไทย
เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ซึ่งผู้เขียนบรรยายว่า ลงรักปิดทองงามวิจิตร และมีฝีพาย 60 ฝีพาย
ภาพเก่าเมืองไทย
“ยักษ์วัดพระแก้ว” ทำหน้าที่เป็นทวารบาลพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ภาพเก่าเมืองไทย
บรรยากาศภายในและรอบๆ พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ภาพเก่าเมืองไทย
ภาพบรรยากาศและวิถีชีวิตในแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านหลังคือวัดอรุณราชวรารามหรือวัดแจ้ง

 

อ่านเพิ่มเติม : ภาพถ่ายโบราณเผยความสวยงามของเจ้าสาวจากทั่วโลก

Recommend