การเดินทางเพื่อแก้ปัญหาของโลกด้วยอุตสาหกรรมอาหารของ NRF

การเดินทางเพื่อแก้ปัญหาของโลกด้วยอุตสาหกรรมอาหารของ NRF

เมื่ออุตสาหกรรมอาหารไม่เพียงแต่สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านอาหาร แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนโลกและสร้างผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF คือหนึ่งในนั้น พวกเขาคือกลุ่มบริษัทผู้นำด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารและอาหารสำเร็จรูป ผู้นำด้าน Specialty Food ที่มีประสบการณ์มานานกว่า 30 ปี มีผลิตภัณฑ์หลากหลายจนเรียกได้ว่าเป็นบริษัท One Stop Service เลยทีเดียว มีสินค้าส่งออกไปใน 30 ประเทศทั่วโลก ทั้งสหรัฐอเมริกา ประเทศในยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย ที่สำคัญ ยังมีโรงงาน Pure Plant-Based ในยุโรปอีกด้วย สนับสนุนโครงการวิจัยกับองค์กรไม่แสวงหากำไรระดับโลก เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางอาหาร และรับมือการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและอนาคตของแพลตฟอร์มอาหารรูปแบบใหม่

บริษัทฯ ยังยึดมั่นในนโยบายความยั่งยืนด้านคุณค่าและในห่วงโซ่คุณค่า เพื่อการผลิตที่ดีขึ้นพร้อมไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้เป็นต้นน้ำของห่วงโซ่อุปาทาน รวมไปถึงมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้าปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเท่ากับศูนย์ หรือ Net Zero Emission ให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2030

การขับเคลื่อนองค์กรใช้หลัก Purpose-led Company มีเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้องค์กรทำงานบนพื้นฐานความยั่งยืน ทั้ง Sustainable Food Ecosystem หรือการสร้างระบบนิเวศอาหารอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทชั้นนำในการสร้างอาหารสำหรับอนาคต เช่น อาหารทางเลือกจากพืช (Plant-based Food) ทำให้เห็นได้ว่าองค์กรมุ่งไปสู่การเป็น Climate Actor และ Plant-based Foodies ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของทุกคนและโลกด้วยการปล่อยคาร์บอนต่ำที่สุด ผ่านการพลิกโฉมระบบอาหาร

โดยประกาศการขับเคลื่อนองค์กรตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ทั้ง 10 ข้อ ซึ่งก้าวใหญ่อีกขั้นคือการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน (Functional Food) ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับผู้ใช้

ทั้งยังก่อตั้งองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอย่าง Food Shot ขึ้นในปี 2018 เพื่อมอบความเท่าเทียมทางสังคมให้กับกองทุน และเริ่มต้นต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกับทางมูลนิธิ Walton และ Rockfeller ทั้งมอบเงินทุนและจัดหาเงินให้กับบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงองค์กรของตัวเอง ให้กลายเป็นผู้นำการปฏิวัติในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นกัน และเพื่อขยายระบบนิเวศระดับโลกของพันธมิตรด้านเทคโนโลยี ในปีถัดมา จึงมีการลงทุนใน Big Idea ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาโปรตีนทางเลือกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพิ่มเติมด้วย

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านกิจการเพื่อสังคม “Root the Future” รวมถึงกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอื่น ๆ อาทิ เทศกาลอาหารจากพืชครั้งแรก รางวัลอาหารจากพืชของไทย ไปจนถึง Forum for the Future งานเสวนาเพื่อหาทางออกและป้องกันผลกระทบจากปัญหาของโลก ด้วยการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับความท้าทายด้านโปรตีนทางเลือกในปี 2040 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการออกแบบวิธีการใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้หลากหลายมากขึ้น

ส่วนโรงงานผลิตของ NRF เอง ได้มีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานมากขึ้น ด้วยการเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เป็น LED ติดตั้ง Solar Roof เพื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานสะอาดในกระบวนการผลิต ตลอดจนการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ อย่างการนำของเสียที่ได้จากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่เป็นปุ๋ยชีวภาพ ส่งต่อไปยังเกษตรกรผู้ผลิตได้ใช้ประโยชน์ การรับบริจาคกล่องเครื่องดื่ม UHT กระป๋องเครื่องดื่ม ห่วงฝากระป๋องอะลูมิเนียมต่างๆ ผ่านกิจกรรมโครงการหลังคาสีเขียว และมูลนิธิผู้พิการทางการเคลื่อนไหวสากล

รวมไปถึงกิจกรรม ‘ฝานี้เราขอ’ นำขวดพลาสติกเปลี่ยนเป็นผ้าไตรจีวร เพื่อกระจายความรู้เกี่ยวกับการรีไซเคิลขยะและเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรมการมีส่วนร่วมที่ผ่านมา ทำให้ NRF มีส่วนร่วมในการผลิตขาเทียม ผ้าไตรจีวร ลดปริมาณขยะภายในสถานประกอบการถึงครึ่งตัน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศโลกเทียบเท่ากับการปลูกต้นสัก 819 ต้น

การเดินทางของพวกเขานำพามาซึ่งรางวัลความสำเร็จทางความยั่งยืนมากมาย ตั้งแต่การเป็นผู้บุกเบิกและผู้นำด้านการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช ผู้ผลิตอาหารรายแรกในประเทศไทยที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับศูนย์ 2 ปีต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ให้พันธสัญญาในการกำหนดเป้าหมายตามวิทยาศาสตร์ (SBTi) ลงนามใน 1.5 Degrees Pledge เข้าร่วมแคมเปญ Race to Zero ศึกษาการกักเก็บคาร์บอนจากชั้นบรรยากาศโดยสาหร่าย (Blue Carbon) และยังได้รับคัดเลือกในอีกหลายเวที

รวมถึงรับบทคณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของภายใต้ UN Global Compact Network Thailand ขององค์การสหประชาชาติ เพื่อร่วมเสนอแนวทางการสร้างสรรค์ สร้างความตระหนักรู้ในการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐ และเอกชน บนความร่วมมือกับบริษัทฯ ชั้นนำของประเทศไทย และในระดับโลก จะเห็นได้ว่า NRF ได้รับรางวัลมาตรฐานความยั่งยืนในระดับชาติ เช่น THSI, ESG100, ESG Emerging ทั้งนี้ เป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง

และเชื่อเหลือเกินว่าการเดินทางของพวกเขาจะยังไม่สิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้ เพราะยังมีอีกหลายโครงการและกิจกรรมที่พวกเขาสานต่อ เพื่อผนึกกำลังเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่หาทางออกเพื่อช่วยแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญได้อีกแรง

เรื่องแนะนำ

ล่องเรือไปตั้งแคมป์แบบไม่ค้างคืนริม “แม่น้ำบีคลี่” สำรวจธรรมชาติลำน้ำสำคัญของสังขละบุรีที่บางจุดพบได้เฉพาะในฤดูฝน

สังขละบุรีไม่ได้มีไฮไลต์แค่สะพานมอญ เจดีย์พุทธคยา หรือวัดจมน้ำ หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าแม่น้ำบีคลี่ซึ่งยังไม่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเท่าสถานที่ที่กล่าวถึงข้างต้น ก็มีจุดกางเต็นท์บนสันทรายและหินกรวดหลายจุด มีน้ำตกเล็ก ๆ ที่เราสามารถเดินเท้าขึ้นไปนั่งแช่กายคลายร้อนได้ไม่ยาก รวมถึงมีบางช่วงของแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวจนสามารถพายเรือคายัคล่องไปตามกระแสซ่อนอยู่ . ลำน้ำสายนี้ในช่วงฤดูฝนจึงเหมาะมากสำหรับ Explorer สายลุยทุกคน ทั้งการเที่ยวไปเช้า-เย็นกลับแบบ One-Day Trip หรือค้างแรมตั้งแคมป์ซึมซับบรรยากาศป่าเขียวที่ตัดขาดจากโลกโซเชียลโดยสิ้นเชิง แม่น้ำบีคลี่ คือหนึ่งในสามแม่น้ำสายสำคัญของอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเมื่อไหลมารวมกับแม่น้ำรันตี และแม่น้ำซองกาเรีย บริเวณวัดวังก์วิเวการาม ที่เรียกกันว่า “สามสบ” หรือ “สามประสบ” จะกลายเป็นต้นน้ำของแม่น้ำแควน้อย . ในช่วงฤดูฝนระดับน้ำในแม่น้ำบีคลี่จะค่อนข้างสูงและไหลเชี่ยวในบางช่วง ลำพังการพายเรือทวนกระแสน้ำด้วยฝีพายของพวกเราเองอาจไปไม่ถึงจุดหมาย ดังนั้นในวันออกสำรวจเส้นทางธรรมชาติ พวกเราจึงตัดสินใจเช่าเหมาเรือหางยาวของชาวบ้านเป็นพาหนะหลัก เพื่อบรรทุกเรือคายัคสองลำล่องสวนกระแสไปตามลำน้ำที่อยู่ลึกเข้าไปข้างใน เรือหางยาวลำนี้พาเราออกจากที่พักที่บ้านแม่น้ำ แล่นผ่านสามประสบ ผ่านจุดสกัดทางน้ำปากห้วยบิคลี่เข้าสู่ช่องเขาที่เต็มไปด้วยแมกไม้ชะอุ่มเขียวและไม่คดเคี้ยวมากนัก ผ่านจุดที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ศาลเจ้าพ่อประตูเมือง” จนไปเจอทุ่งมาลัย ทุ่งกว้างที่เต็มไปด้วยต้นไมยราพที่จมอยู่ใต้ผิวน้ำ ซึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งที่น้ำแห้งเหือด นอกจากกิ่งก้านสาขาของไมยราพจะโผล่พ้นน้ำอีกคราว ผืนดินบริเวณนี้ยังจะกลายเป็นจุดที่ชาวบ้านมักพาวัวออกมากินหญ้าเกิดเป็นห่วงโซ่ของระบบนิเวศ เศษมูลวัวกลายเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของเหล่าปลาเค้าดำ ปลาอีทุบ ปลายี่สก ฯลฯ ที่จะว่ายทวนน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขาแหลมมาวางไข่ในฤดูน้ำหลาก นี่จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่แม่น้ำบีคลี่ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ และไม่อนุญาตให้จับปลาหรือทำประมงน้ำจืดในฤดูวางไข่อย่างเด็ดขาด เพื่อรักษาระบบนิเวศอันสมบูรณ์นี้ให้คงอยู่ตลอดไป . ส่วนจุดหมายของเราในทริปนี้ คือการไปพักตั้งแคมป์ชั่วคราวบนสันทรายบริเวณโค้งน้ำใกล้กับน้ำตก […]

ลอนดอนผงาด

ท่ามกลางปัญหาที่มาพร้อมกับการเจริญเติบโตและใกล้เวลาที่สหราชอาณาจักรจะออกจากสหภาพยุโรป มหานครอันโดดเด่นของโลกแห่งนี้จะยังครองความเป็นหนึ่งต่อไปได้หรือไม่

ตามหาความงามที่ส่งเสียงได้ ใจกลางป่าฝนเขตร้อน

เมื่อฤดูฝนมาเยือน หมู่ไม้ต่างพร้อมใจกันแตกใบอ่อน พร้อมหมอกขาวที่ลอยขึ้นจากป่าราวกับแมกไม้กำลังปล่อยลมหายใจออกพร้อม ๆ กัน สรรพชีวิตดำเนินไปภายใต้ร่มสีเขียวขนาดใหญ่ หยดน้ำหลั่งไหลรวมกันเป็นเป็นแม่น้ำสายใหญ่ ส่งเสียงกระทบหินดังซาบซ่านอยู่กลางป่า น้ำตกกรุงชิง ความงดงามของธรรมชาติเป็นสิ่งที่หลายคนถวิลหา การระบาดครั้งใหญ่ได้แยกมนุษย์ออกจากพื้นที่ธรรมชาติ ฉันก็เป็นหนึ่งในมนุษย์เหล่านั้น ที่เฝ้ารอได้กลับไปสัมผัสความธรรมดาของธรรมชาติอีกครั้ง น้ำตกกรุงชิง สายฝนที่หล่นลงจากฟ้าชวนให้นึกถึงสถานที่ที่ชุ่มฉ่ำ ความเขียวชอุ่มของใบไม้หลังได้รับน้ำฝน และแสงแดดที่ส่องกระทบกับหยดน้ำหลังฝนซา นานแค่ไหนแล้วที่ภาพเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตจริง เมื่อสถานการณ์ต่าง ๆ เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ผู้คนก็เริ่มเดินทางอีกครั้ง ฉันไม่รอให้โอกาสนี้ผ่านไป การเดินทางไปตามความต้องการของหัวใจจึงเริ่มขึ้น เยือนแดนหลังคาสีเขียว จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งในจังหวัดทางภาคใต้ของไทยที่ฉันเดินทางมาเยือนหลายครั้ง ทั้งภารกิจเรื่องการงาน และภารกิจส่วนตัว ครั้งนี้ ฉันมาพร้อมกับเพื่อนร่วมทางเจ้าเก่า ที่ได้ชักชวนฉันไปสัมผัสประสบการณ์บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิง ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง พวกเรามาถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติฯ ในช่วงเช้าของวัน แดดแรง ก้อนเมฆลอยประปรายตัดกับสีฟ้าและป่าสีเขียว อากาศอบอ้าวสมกับเป็นป่าฝนเขตร้อน เจ้าหน้าที่อุทยานฯ พร้อมด้วยนักสื่อความหมาย นำพวกเราเดินเท้าเข้าไปในเส้นทางศึกษาธรรมชาติฯ บรรยากาศสองข้างทางเต็มไปด้วยพันธุ์พืชที่โดดเด่น อย่างเฟิร์นต้น หรือมหาสดำ พืชในตระกูลเฟิร์นที่คงวิวัฒนาการไว้ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ ตลอดทางเดิน เรือนยอดของต้นไม้ใหญ่คอยบังแดดให้กับพวกเรา และยังปกคลุมเส้นทางศึกษาธรรมชาติฯ คล้ายเป็นหลังคาสีเขียวขนาดใหญ่ ระหว่างทางมีป้ายสื่อความหมายเป็นระยะ ซึ่งจัดทำโดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า องค์กรสาธารณกุศลที่ก่อตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานโดย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด […]