ยลโฉม พระเยซู ผ่านงานศิลปะ - National Geographic Thailand

ยลโฉมพระเยซูผ่านงานศิลปะ

พระเยซู
งานศิลป์โดย ลูคัส ครานัค ผู้พ่อ, ภาพสะสมส่วนตัว
พระเยซู
งานศิลป์โดย ชีมา ดาโกเนลยาโน, National Gallery, ลอนดอน
พระเยซู
ไม่มีหลักฐานยืนยัน
พระเยซู
งานศิลป์โดย ลูโดวีโก การ์ดี (ชีโกลี), Metropolitan Museum of Arts, นิวยอร์ก
พระเยซู
ไม่มีหลักฐานยืนยัน
พระเยซู
งานศิลป์โดยเรมบันต์, Gemaldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin
พระเยซู
ศิลปะแบบไบแซนไทน์, Church of the Holy Sepulchre, เยรูซาเลม
พระเยซู
ไม่มีหลักฐานยืนยัน
พระเยซู
ไม่มีหลักฐานยืนยัน
พระเยซู
งานศิลป์โดย กุสตัฟ ฟัน เด วุสไตเนอ, Museum of Fine Arts Ghent, เบลเยียม
พระเยซู
ศิลปินชาวญี่ปุ่น, Church of the Annunciation, นาซาเรท
พระเยซู
ภาพที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์ตามการศึกษาลักษณะของกะโหลกทางนิติวิทยาศาสตร์ของชาวยิว โดยริชาร์ด นีฟ

 

อ่านเพิ่มเติม

สืบเสาะค้นหาพระเยซูในประวัติศาสตร์

เรื่องแนะนำ

ฉันห้ามเธอหมดกำลังใจ

ปีเตอร์ ที. ไวต์ นักเขียนจาก เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เพื่อกราบบังคมทูลสัมภาษณ์ประกอบสารคดีเรื่อง “Hope and Fears in Booming Thailand” ตีพิมพ์ในนิตยสาร เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1967

Follow Me

NATIONAL GEOGRAPHIC ASIA

Contact

เว็บไซต์ : ngthai.com

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

Tel : 02-422-9999 ต่อ 4244

© COPYRIGHT 2018 AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED.