เอ็กโก กรุ๊ป ชวนส่งพลังใจและทำบุญรับปีใหม่ 2566 ผ่านโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 2”

เอ็กโก กรุ๊ป ชวนส่งพลังใจและทำบุญรับปีใหม่ 2566 ผ่านโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 2”

เอ็กโก กรุ๊ป ชวนส่งพลังใจและทำบุญรับปีใหม่ 2566

ผ่านโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 2”

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ชวนคนไทยส่งพลังใจและทำบุญรับปีใหม่ 2566 ผ่านโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 2” เพียงร่วมเล่นเกมออนไลน์สะสมคะแนนพลังใจและเลือกมูลนิธิที่ต้องการส่งต่อพลังใจและบริจาค ทางเว็บไซต์ https://palungjaiegco.com/ ซึ่งคะแนนพลังใจจะถูกเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค โดยเอ็กโก กรุ๊ป จะเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการบริจาคทั้งหมดให้มูลนิธิทั้ง 9 แห่ง ตลอดทั้งโครงการ มาร่วมกันส่งพลังใจให้สังคมได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2566

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า “เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 ที่กำลังจะมาถึง เอ็กโก กรุ๊ป ได้จัดโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งต่อความปรารถนาดีและความช่วยเหลือให้บุคคลอื่นในสังคม ผ่านมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขและการเฉลิมฉลอง ซึ่งจะช่วยสร้างพลังบวกให้แก่ทั้งผู้ให้และผู้รับ

นอกจากนี้ โครงการนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างบรรทัดฐานการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบาย No Gift Policy ของบริษัทด้วย โดยนำงบประมาณที่เคยใช้จัดทำของขวัญปีใหม่ เพื่อมอบให้พันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสีย เปลี่ยนเป็นเงินบริจาคให้กับมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลแทน ทั้งนี้ ในปี 2564 เอ็กโก กรุ๊ป ได้จัดโครงการฯ ขึ้นเป็นปีแรก และได้สนับสนุนเงินบริจาคแก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ จำนวน 9 แห่ง กว่า 1.5 ล้านบาท”

ผู้สนใจสามารถร่วมโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 2″ ได้ง่าย ๆ เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ https://palungjaiegco.com/ ร่วมเล่นเกมสะสมคะแนนพลังใจ โดยคลิกที่ลูกโป่งหัวใจให้ได้จำนวนครั้งมากที่สุดภายในเวลา 10 วินาที แล้วนำคะแนนพลังใจไปส่งต่อให้มูลนิธิหรือองค์กรสาธารณกุศลที่ท่านต้องการส่งพลังใจให้ ซึ่งคะแนนพลังใจจะถูกเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค โดยเอ็กโก กรุ๊ป จะเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการบริจาคทั้งหมดตลอดทั้งโครงการ ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพียงเล่นเกมออนไลน์สะสมคะแนนพลังใจและเลือกมูลนิธิเท่านั้น

เมื่อสิ้นสุดโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 2” เอ็กโก กรุ๊ป จะมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ผู้ทุพพลภาพ การศึกษาและสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม, มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก (โครงการ “หยุดลมชักให้ชีวิตได้ไปต่อ”), มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ, มูลนิธิคนพิการไทย, มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม, มูลนิธิไทยรักษ์ป่า, สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย, มูลนิธิโลกสีเขียว และมูลนิธิกระจกเงา (โครงการ “ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา”)

Recommend