ครั้งแรกในไทย GC พัฒนาเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง Food Grade รับรองจาก อย.

ครั้งแรกในไทย GC พัฒนาเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง Food Grade รับรองจาก อย.

GC ผุดเม็ดพลาสติกรีไซเคิล Food Grade ครั้งแรกในไทยรับ”Net Zero” ระบุผ่านการรับรองจาก อย. มุ่งรักษาสิ่งแวดล้อม ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ตอบโจทย์เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก

ปัจจุบันทั่วโลกต่างตื่นตัวในการใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมตามหลัก เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยในภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีการใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PET (Post Consumer Recycled PET) ในบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแล้ว วันนี้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และ แอลพลา กรุ๊ป (ALPLA Group) จึงไม่รอช้า ร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรพลิกนวัตกรรมให้ “ดีขึ้นเพื่อคุณ ดีขึ้นเพื่อโลก” สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่มด้วย เม็ดพลาสติกรีไซเคิล (PCR PET) ภายใต้แบรนด์ InnoEco ที่ผลิตจากพลาสติกใช้แล้วในประเทศไทย 100% ตอบโจทย์เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ “Net Zero” โดยเม็ดพลาสติกรีไซเคิลนี้ผลิตจาก ENVICCO โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพระดับ Food Grade มาตรฐานระดับสากล ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ให้สามารถใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารและเครื่องดื่มได้

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า วันนี้ GC มีข่าวดีอีกครั้ง เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ได้รับรองให้เม็ดพลาสติกรีไซเคิล (PCR PET) ภายใต้แบรนด์ InnoEco จากโรงงาน ENVICCO เป็น เม็ดพลาสติกรีไซเคิล ที่สามารถสัมผัสอาหารและเครื่องดื่มได้ (Food Grade) ตามมาตรฐานระดับสากล โดยที่ผ่านมา ENVICCO ได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration : US FDA) มาแล้ว การได้รับการรับรองจาก อย. ในครั้งนี้จึงถือเป็นการตอกย้ำถึงคุณภาพของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลนี้


กุนเทอร์ เลห์เนอร์ ประธาน แอลพลา กรุ๊ป (ALPLA Group) กล่าวว่า การได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นับเป็นอีกก้าวสำคัญ สำหรับการร่วมทุนของเราในการสร้างวงจรการรีไซเคิลพลาสติก แบบ Bottle-to-Bottle ด้วยการแปรสภาพขวดพลาสติกใช้แล้วให้หมุนเวียนเป็นขวดใหม่ที่สะอาดปลอดภัย และใช้บรรจุเครื่องดื่มเพื่อบริโภคในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความชำนาญการของเราในการบริหารจัดการและแปรรูปบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากเม็ดพลาสติก PCR รวมถึงการขยายการดำเนินงานของเราในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียผ่านการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

ENVICCO ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากยุโรป ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพสูงสม่ำเสมอ รวมทั้งมีระบบควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต โดย ENVICCO มีกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลสูงถึง 45,000 ตัน/ปี แบ่งเป็นเม็ดพลาสติกชนิด PCR PET จำนวน 30,000 ตัน/ปี และเม็ดพลาสติกชนิด PCR HDPE จำนวน 15,000 ตัน/ปี ในหนึ่งปี ENVICCO จะช่วยลด ขยะพลาสติก ในประเทศได้ถึง 60,000 ตัน/ปี และลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 75,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เทียบเท่าการปลูกป่า 78,000 ไร่ หรือปลูกต้นไม้ใหญ่มากกว่า 8 ล้านต้น

ด้วยเหตุผลข้างต้น ทำให้ GC มีความพร้อมที่จะส่งต่อ InnoEco PCR PET ออกสู่สังคมไปยังผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการทะยานสู่เส้นทางรักษ์โลกร่วมกันต่อไป

อ่านเพิ่มเติม แยกขยะพลาสติก 7 ประเภท วิธีช่วยโลกแบบง่ายๆ ที่ทำได้ทุกวัน

Recommend