มูลนิธิปทุมวนานุรักษ์ – กทม.เตรียมเปิด สวนปทุมวนานุรักษ์ 20 พ.ค.นี้

มูลนิธิปทุมวนานุรักษ์ – กทม.เตรียมเปิด สวนปทุมวนานุรักษ์ 20 พ.ค.นี้

หลังมีข้อพิพาทและยืดเยื้อเป็นระยะเวลานาน ในที่สุด สวนปทุมวนานุรักษ์ พื้นที่สีเขียวใจกลางกรุงเทพฯ อยู่ข้างเซ็นทรัลเวิลด์ เตรียมเปิดอย่างไม่เป็นทางการวันที่ 20 พฤษภาคมนี้

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.66 กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า มูลนิธิปทุมวนานุรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กำหนดเปิดให้บริการ “สวนปทุมวนานุรักษ์” เขตปทุมวัน อย่างไม่เป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.66 เป็นต้นไป โดยช่วงแรกจะเปิดให้ใช้บริการตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญในการสืบทอดเจตนารมณ์การสร้างสวนปทุมวนานุรักษ์ จึงเข้ามามีส่วนร่วมประสานความร่วมมือกับมูลนิธิปทุมวนานุรักษ์ รวมทั้งอาสาสมัครจากภาคส่วนต่างๆ ดำเนินการปรับปรุงสวนปทุมวนานุรักษ์ให้เรียบร้อยเหมาะสมกับการเปิดอย่างไม่เป็นทางการ ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมทดลองใช้บริการสวนปทุมวนานุรักษ์ โดยประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางของกรุงเทพมหานคร หรือส่งมายังอีเมล โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์จากประชาชนผู้มาใช้บริการ จะนำไปปรับปรุงการให้บริการและพัฒนางานส่วนที่เหลือสำหรับการเปิดสวนปทุมวนานุรักษ์อย่างเป็นทางการต่อไป

สำหรับการเปิดให้บริการสวนปทุมวนานุรักษ์อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวใจกลางกรุงเทพฯ ขนาดประมาณ 27 ไร่ ประกอบด้วย สวนหย่อม สวนป่า บึงรับน้ำ และลานกิจกรรม ในเบื้องต้นได้เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมทดลองใช้ในบริเวณพื้นที่สวนหย่อม (ส่วนที่ติดกับถนนราชดำริ) สำหรับเป็นพื้นที่นันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจ แหล่งท่องเที่ยว และออกกำลังกาย

สวนปทุมวนานุรักษ์ (Pathumwananurak Park) เป็นสวนชุมชนในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และทางทิศใต้ของคลองแสนแสบ บนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ อยู่ภายใต้การดูแลของกรุงเทพมหานครและมูลนิธิปทุมวนานุรักษ์

สวนปทุมวนานุรักษ์ออกแบบโดยบริษัท แลนด์ โปรเซส จำกัด โดยออกแบบให้เป็นรูปเลข ๙ ไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และได้รับพระราชทานนามของสวนจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างไรก็ตาม สวนแห่งนี้ไม่สามารถเปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้เนื่องจากมีบ้านที่อยู่อาศัยจำนวน 3 หลังที่อยู่ในพื้นที่และไม่ยอมรื้อออก แต่ในที่สุด เจ้าของบ้านก็ยอมรื้อถอนบ้านออกจากพื้นที่ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 กทม. จึงเปิดสวนอย่างไม่เป็นทางการในวันที่ 20 พฤษภาคม

รายละเอียดภายในสวน “สวนปทุมวนานุรักษ์” มีพื้นที่ที่เป็นสวนป่า พื้นที่บำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นการจำลองพื้นที่บำบัดตามธรรมชาติ  ลานอัฒจันทร์ สำหรับชมการแสดงริมน้ำ  ลานดิน เพื่อจัดนิทรรศการหมุนเวียน  ป่าของเมืองซึ่งเป็นทางเดินสู่อาคารที่แสดงเรื่องความสัมพันธ์ของต้นไม้และเมือง รวมถึงพื้นที่สำหรับให้ประชาชนได้เข้ามาพักผ่อนการออกกำลังกาย

Recommend