ประกาศรายชื่อพร้อมผลงานผู้เข้ารอบการประกวด 10 ภาพเล่าเรื่อง Season 8 “Water of Life สายน้ำแห่งชีวิต”

ประกาศรายชื่อพร้อมผลงานผู้เข้ารอบการประกวด 10 ภาพเล่าเรื่อง Season 8 “Water of Life สายน้ำแห่งชีวิต”

National Geographic Thailand ได้จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายสารคดี National Geographic Thailand Photography Contest 2023 “10 ภาพเล่าเรื่อง Season 8” ภายใต้หัวข้อ “Water of Life – สายน้ำแห่งชีวิต” ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร และสมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ซึ่งได้ปิดรับผลงานไปเมื่อ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ทางคณะกรรมการ ประกอบด้วย

  1. คุณนิติกร กรัยวิเชียร ช่างภาพ, ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  2. คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ ช่างภาพ, นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  3. ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล, นักสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม, ช่างภาพ
  4. คุณศิรชัย อรุณรักษ์ติชัย ช่างภาพสารคดี, นักชีววิทยาทางทะเล, National Geographic Explorer
  5. ตัวแทนจาก National Geographic Thailand – คุณเจรมัย พิทักษ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับบลิชชิ่ง / คุณโกวิทย์ ผดุงเรืองกิจ บรรณาธิการบริหาร National Geographic ฉบับภาษาไทย / คุณเอกรัตน์ ปัญญะธารา ช่างภาพอาวุโส National Geographic ฉบับภาษาไทย

ได้ลงคะแนนโดยมีเกณฑ์การพิจารณา 3 เกณฑ์ด้วยกันคือ

  1. ความงามและองค์ประกอบทางศิลปะของภาพถ่าย
  2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมุมมองใหม่ๆ ในการนำเสนอสารคดีภาพ
  3. ภาพถ่ายทุกภาพควรมีคุณสมบัติของ “ภาพถ่ายสารคดี” ที่ร้อยเรียงและเล่าเป็นสารคดี 1 เรื่องได้

และในที่สุด เราก็ได้ผลงานที่เข้ารอบ 10 ชุดภาพสุดท้าย ได้แก่

1. ความผูกพันระหว่างสายน้ำกับวิถีชีวิต โดยคุณThanawat Thongchan

ชมผลงานได้ที่ ที่นี่

 

2. “สายน้ำแห่งเกลือสมุทร” โดยคุณ Nithiruj Suthimeteeroj

ชมผลงานได้ ที่นี่

 

3. “วากาโตบิ” เมื่อความรุ่มรวยทางชีวภาพใต้ทะเลโอบกอดวิถีแห่งชีวิต โดยคุณ Kittitouch PHOTHIWIJIT

ชมผลงานได้ ที่นี่

 

4. คนเมืองกับทะเล โดยคุณ Puttarat Horwang

ชมผลงานได้ ที่นี่

 

5. สนามแข่งรถ แหล่งเก็บน้ำ เพื่อชุมชน โดยคุณ CHADATHARN CHAIPURIYANON

ชมผลงานได้ ที่นี่

 

6. จากน้ำผุดใจกลางป่าบนเขาช่องพระที่ ต.เขาคราม จ.กระบี่ โดยคุณสุภฉัตร วรงค์สุรัติ

ชมผลงานได้ที่ ที่นี่

 

7. น้ำที่หายไป……..โดย คุณ อภิสิทธิ์ วิไลจิตต์

ชมผลงานได้ ที่นี่

 

8. “เรื่องเล่า จากสองสมุทร” โดยคุณ Supachai Veerayutthanon

ชมผลงานได้ ที่นี่

 

9. วีถีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ ชายฝั่งทะเลอันดามันประเทศไทย โดยคุณ Hannares Haripai

ชมผลงานได้ ที่นี่

 

10. Salween, A Living Heritage โดยคุณ Matias Bercovich

ชมผลงานได้ ที่นี่


อ่านเพิ่มเติม : เสวนา การประกวด 10 ภาพเล่าเรื่อง ภาพแบบไหนโดนใจกรรมการ (ngthai.com)

Recommend