ปริศนา สาเหตุของไวรัสโควิด-19 ที่ไร้ซึ่งคำตอบ - National Geographic Thailand

ปริศนา สาเหตุของไวรัสโควิด-19 ที่ไร้ซึ่งคำตอบ

ข้อมูลจากรายงานฉบับใหม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับต้นกำเนิด สาเหตุของไวรัสโควิด-19 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญยังคงเรียกร้องให้ตรวจสอบต่อไป

หลายเดือนหลังการสอบสวนโดยองค์การอนามัยโลกลงความเห็นว่า “มีความเป็นไปได้อย่างยิ่ง” ที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อาจหลุดออกมาจากห้องทดลองในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน แนวคิดที่เผยแพร่ออกไปตามสื่อต่างๆ นี้สร้างแนวโน้มการตั้งสมมติฐานใหม่ที่นักวิทยาศาสตร์หลายคน ทั้งเชื่อว่าแนวคิดดังกล่าวเป็นไปได้ และบางคนก็ถือว่าเป็นเพียงทฤษฎีสมคบคิดเท่านั้น

ความสนใจต่อต้นกำเนิดการแพร่ระบาดของไวรัสชนิดใหม่เกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 26 พฤษภาคม เมื่อ โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้สั่งให้หน่วยงานข่าวกรองต่างๆ ของสหรัฐได้ “เพิ่มความพยายามเป็นสองเท่า” เพื่อสอบสวนต้นกำเนิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยในวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา แอนโธนี เฟาซี หัวหน้าที่ปรึกษาทางการแพทย์ของไบเดน ยอมรับว่าขณะนี้เขา “ไม่เชื่อ” ว่าการแพร่ระบาดนั้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

และเมื่อเดือนที่ผ่านมา กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ประกอบไปด้วยนักระบาดวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูง นักภูมิคุ้มกันวิทยา และนักชีววิทยา ได้เขียนจดหมายเปิดผนึกเผยแพร่ในวารสาร Science เรียกร้องให้มีการสอบสวนโดยละเอียดถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดที่เป็นไปได้ในสองทาง นั่นคือการแพร่ระบาดตามธรรมชาติจากสัตว์สู่มนุษย์ หรืออุบัติเหตุที่ เกิดขึ้นจากห้องทดลอง พวกเขาเร่งให้มีการตรวจสอบดังกล่าวให้จริงจังมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จนกว่าจะได้รับข้อมูลที่เพียงพอ และการสอบสวนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ไร้อคติ ใช้พื้นฐานข้อมูล ผ่านผู้เชี่ยวชาญกว้างขวางหลายแขนง มีการกำกับดูแลที่เป็นอิสระ

สาเหตุของไวรัสโควิด-19
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกันนักข่าวออกจากสถาบันไวรัสวิทยาแห่งเมืองอู่ฮั่นหลังจากทีมงานขององค์การอนามัยโลกมามาถึงเมืองอู่ฮั่น เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2021 เพื่อสืบสวนต้นกำเนิดการระบาดของไวรัสโคโรนา ภาพถ่ายโดย NG HAN GUAN, AP


คำถามที่ไร้ซึ่งคำตอบ

จุดกำเนิดของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ไวรัสที่เป็นเกิดกำเนิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ที่ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อ 171 ล้านคน คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 3.7 ล้านคนทั่วโลก นับจนถึงวันที่ 4 มิถุนายน ยังคงไม่มีความชัดเจน นักวิทยาศาสตร์หลายคน รวมไปถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการสอบสวนนานนับเดือนกับองค์การอนามัยโลกเชื่อว่าคำอธิบายที่เป็นไปได้มากที่สุดคือการแพรร่ระบาดจากสัตว์สู่คน ซึ่งมีความเป็นได้ว่าเกิดจากค้างคาวสู่มนุษย์หรือพาหะตัวกลางอื่น โดยการติดต่อจากสัตว์สู่มนุษย์เป็นกรณีที่เกิดขึ้นปกติในไวรัสหลายชนิด เช่นโรคระบาดใหญ่อื่นๆ ที่เคยเกิดขึ้นเช่นโรคซาร์สหรือเมอร์ส

อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆ ต่างยืนกรานว่าควรสอบสวนว่าไวรัส SARS-CoV-2 หลุดออกมาจากห้องทดลองที่สถาบันไวรัสวิทยาในเมืองอู่ฮั่น ที่ได้ศึกษาไวรัสโคโรนาในค้างคาวมาเป็นเวลานานนับทศวรรษด้วยหรือไม่

การสืบสวนโดยองค์การอนามัยโลก ความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การฯ และเจ้าหน้าที่จากทางจีนได้สรุปว่ามีความเป็นไปได้อย่างมากที่ไวรัสหลุดออกมาจากห้องทอดลอง แต่ทีมงานขององค์การอนามัยโลกต้องพบเจอกับอุปสรรคในการสรุปผลที่แน่ชัดเนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำสอบสวนอย่างอิสระและได้รับการปฏิเสธในการเข้าถึงข้อมูลพื้นฐาน

เกาหลีใต้, โควิด-19, การระบาด, มาตรการควบคุม, ชุดตรวจหาเชื้อ
นักเทคนิคในห้องปฏิบัติการขณะแบ่งสารทดในวันที่ 22 เมษายน ปี 2020 ที่ TCM BIOSCIENCE บริษัทผู้พัฒนาชุดตรวจโควิด-19 ในย่านพากโยในเมืองซ็องนัม การตรวจหาผู้ติดเชื้อ การแกะรอย และการกักตัวอย่างแข็งขันคือกุญแจสู่ความสำเร็จของเกาหลีใต้ในการต่อสู้กับโคโรน่าไวรัส ตัวอย่างที่เก็บมาจะถูกวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมที่เรียกว่า REAL – TIME PCR ผลตรวจจะมาออกมาภายใน 4 – 6 ชั่วโมง ภาพ: JUN MICHAEL PARK, เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก

โดยจากรายงานขององค์การอนามัยโลก ได้ตั้งสมมติฐานถึงสาเหตุการระบาดของไวรัส โควิด-19 ดังนี้

1. ติดต่อโดยตรงจากสัตว์สู่มนุษย์

การประเมินจากองค์การอนามัยโลก: มีความเป็นไปได้

แนวคิดนี้แนะว่าไวรัสมีจุดเริ่มต้นมาจากสัตว์ โดยเฉพาะค้างคาวซึ่งมีการติดต่อกับมนุษย์ ระได้รับเชื้อไวรัสมา และจากจุดนั้น ไวรัสก็เริ่มแพร่ระบาดยังมนุษย์คนอื่นๆ ซึ่งตามรายงานได้มีการอ้างถึงหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าไวรัสโคโรนาติดต่อสู่มนุษย์มาจากสัตว์ เช่นเดียวกับกรณีของโรคซาร์สเมื่อปี 2003 โดยค้างคาวเป็นผู้ต้องสงสัยหลักเนื่องจากไวรัสที่อยู่ในตัวของพวกมันมีความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมคล้ายกับ SARS-CoV-2.

2. ติดต่อจากสัตว์สู่มนุษย์ผ่านตัวกลาง

การประเมินจากองค์การอนามัยโลก: อาจมีความเป็นไปได้

หากไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าค้างคาวส่งต่อเชื้อไวรัสโดยตรงไปยังมนุษย์ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าไวรัสมีการติดต่อไปยังบรรดาสัตว์ชนิดอื่นๆ เช่นตัวมิงก์หรือตัวลิ่น ซึ่งโดยปกติบรรดาสัตว์เหล่านี้มีความใกล้ชิดกับมนุษย์ โดยเฉพาะการเลี้ยงในฟาร์มหรือในกระบวนการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย

3. จากกระบวนการขนส่งอาหารแช่แข็ง

การประเมินจากองค์การอนามัยโลก: เป็นไปได้

อีกทฤษฎีหนึ่งที่เชื่อว่าไวรัสสามารถส่งมาผ่านมายังมนุษย์ได้ นั่นคือผ่านสิ่งที่เรียกว่า Cold chain หรือเส้นอุปทานการขนส่งอาหารแช่แข็ง ในกรณีนี้ ไวรัสอาจมีต้นกำเนิดนอกประเทศจีน แต่ถูกนำเข้ามาผ่านพื้นผิวสัมผัสของบรรจุภัณฑ์อาหารหรือตัวอาหารเอง ซึ่งทฤษฎีนี้มาจากหลักฐานที่อธิบายได้ว่าเชื้อไวรัสก่อโรคสามารถมีชีวิตได้ยาวนานขึ้นในอุณหภูมิต่ำ

4. การหลุดรอดจากห้องทดลอง

การประเมินจากองค์การอนามัยโลก: มีความเป็นไปได้ต่ำ

สมมติฐานที่มีการถกเถียงในเรื่องต้นกำเนิดของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 คือการหลุดรอดของเชื้อจากเมืองอู่ฮั่น ซึ่งนักวิจัยทำการศึกษาไวรัสโคโรนาในค้างคาว โดยนักวิทยาศาสตร์ชี้แจงว่าหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีนี้ยังมีอยู่น้อย นอกจากนี้ กรณีโรคระบาดระดับโลกอื่นๆ เช่นโรคซาร์สหรือเมอร์สนั้นเกิดขึ้นตามธรรมชาติจากสัตว์สู่คน

วัคซีนโควิด-19, ทดสอบโควิด, สนามบิน
ชายคนหนึ่งรับการทดสอบโควิด-19 ที่สนามบินลอสแอนเจลิส ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของไวรัสโควิด-19 ในรัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2020 ภาพถ่ายโดย MARIO TAMA, GETTY IMAGES

นักการเมืองอนุรักษ์นิยมและผู้เชี่ยวชาญบางคนสนับสนุนสมมติฐานเรื่องเชื้อไวรัสหลุดออกจากห้องทดลอง ในขณะที่นักการเมืองสายอนุรักษ์นิยมปฏิเสธแนวคิดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นของการระบาด และการคาดการณ์นี้ได้เพิ่มความตึงเครียดให้กับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนมากขึ้น

ในวันที่ 26 พฤษภาคม วุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่านกฎหมายเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติอู่ฮั่นและไวรัสโควิด-19 จอช ฮอว์เลย์ วุฒิสมาชิกจากรัฐมิสซูรี ผู้ที่สนับสนุนกฎหมายนี้เสนอว่า “โลกต้องการรู้ว่าการระบาดใหญ่ครั้งนี้เป็นผลมาความละเลยในห้องทดลองที่เมืองอู่ฮั่นหรือไม่” ด้าน ปีเตอร์ แนแวร์โร อดีตที่ปรึกษาด้านการค้าของอดีตประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ยืนยันเมื่อเดือนเมษายน 2020 ว่าไวรัส SARS-CoV-2 ได้ถูกพัฒนาเป็นอาวุธชีวภาพ โดยไม่มีการอ้างอิงหลักฐานใดๆ

ด้านทฤษฎีที่ว่าไวรัส SARS-CoV-2 ถูกสร้างให้เป็นอาวุธชีวภาพนั้น “ไม่น่ามีความเป็นไปได้” วิลเลียม ชัฟฟ์เนอร์ ศาสตราจารย์ด้านโรคติดต่อแห่งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ กล่าว และอธิบายว่า การทำอาวุธชีวภาพต้องไม่ส่งผลต่อประชากรชองตัวเอง ซึ่งในทางตรงกันข้าม ไวรัส SARS-CoV-2 นั้นไม่สามารถควบคุมได้

พยาบาลคนหนึ่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ในแขนผู้หญิงคนหนึ่งในโรงยิมของโรงเรียนมัธยมปลายโคโรนาในเขตแคลิฟอร์เนียตอนใต้ ในเมืองโคโรนา เมื่อเดือนมกราคม 2021 ภาพถ่ายโดย FREDERIC J. BROWN, AFP VIA GETTY IMAGESA

อีกหนึ่งความเป็นไปได้คือทฤษฎีการรั่วไหลของเชื้อจากห้องทดลอง “เนื่องจากไม่ทราบถึงความรุนแรงและความสามารถในการติดต่อของเชื้อไวรัส และการจากมาตรการป้องกันที่ดี ส่งผลให้ผู้ที่ทำงานในห้องทดลองได้รับเชื้อ ซึ่งส่งผลให้เกิดเป็นการระบาดใหญ่ในเวลาต่อมา” รอสซี ฮัลเซด นักระบาดวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเมอร์ซี กล่าว

อย่างไรก็ตาม ฮัสแซดเชื่อว่าทฤษฎีเชื้อไวรัสหลุดออกจากห้องทดลองยังมีความเป็นไปได้ที่ต่ำมาก และยังคงเป็นเพียงแค่ทฤษฎีต่อไป ตามหลักฐานที่มาจากการสืบสวนตามหลักวิทยาศาสตร์

ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ได้สั่งให้หน่วยข่าวกรองรายงานข้อมูลกลับมาให้ได้ภายใน 90 วัน ซึ่งคือวันที่ 26 สิงหาคม

ตามข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้ อายออล โอเร็น นักระบาดวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยรัฐซานดิเอโกกล่าวว่า เป็นที่ชัดเจนว่าเหตุใดสมมติฐานที่ได้รับการยอมรับในขณะนี้มากที่สุดคือไวรัสเกิดจากการแพร่ระบาดจากสัตว์ไปสู่มนุษย์ “สิ่งที่ชัดเจนคือลำดับพันธุกรรมของไวรัส โควิด-19 นั้นมีความคล้ายคลึงกับไวรัสโคโรนาที่พบเจอในค้างคาว” เขากล่าว

นักวิทยาศาสตร์ยังคงสงสัยว่าข้อสรุปที่ชัดเจนอาจจะถูกถอนออกไปได้ “ในที่สุดแล้ว ผมคาดการณ์ว่าคำถาม” แหล่งกำเนิดการแพร่ระบาดของไวรัส SARS-CoV-2’s “จะยังเป็นเป็นปริศนาต่อไป” ชัฟฟ์เนอร์ กล่าว

เรื่อง JILLIAN KRAMER / AMY MCKEEVER 


อ่านเพิ่มเติม การฉีดวัคซีนโควิด-19 (อาจ) ส่งให้ผลเกิด ผลข้างเคียง อย่างไรบ้าง

ผลข้างเคียงวัคซีน

เรื่องแนะนำ

ความหมายและความสำคัญของ พื้นที่ชุ่มน้ำ

พื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) คือ พื้นที่ซึ่งมีน้ำเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดหรือควบคุมสภาพแวดล้อมและลักษณะการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต โดยทั่วไปแล้ว พื้นที่ชุ่มน้ำ เกิดจากการที่ระดับน้ำใต้ดิน (Water Table) อยู่ใกล้กับผิวดินมาก ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวมีน้ำเอ่อล้นขึ้นมาหรืออาจถูกน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง ดังนั้น ความหมายของพื้นที่ชุ่มน้ำจึงครอบคลุมถึงทุกพื้นที่ซึ่งมีลักษณะทางภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ชื้นแฉะ หรือเป็นแหล่งน้ำที่มีระดับน้ำเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา มีการไหลเวียนของน้ำตามฤดูกาล หรืออาจมีระดับน้ำขังคงที่ถาวร รวมไปถึงบริเวณริมชายฝั่งทะเลและพื้นที่ในทะเลบางส่วนที่มีความลึกหรือระดับน้ำไม่เกิน 6 เมตร เมื่อกระแสน้ำลดลงถึงจุดต่ำสุด จากลักษณะทางกายภาพที่กล่าวมา ส่งผลให้พื้นที่ชุ่มน้ำมีองค์ประกอบของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่หลากหลาย เนื่องจากมีระบบนิเวศที่อยู่ทั้งในเขตน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม รวมถึงพื้นที่ชุ่มน้ำที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ เช่น  นาข้าว นากุ้ง และอ่างเก็บน้ำ เป็นต้น พื้นที่ชุ่มน้ำสามารถจำแนกออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้   พื้นที่ชุ่มน้ำทางทะเลและชายฝั่ง (Marine and Coastal Wetlands) หมายถึง บริเวณในทะเลและริมชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกระแสน้ำจากแม่น้ำ เช่น ทะเลสาบน้ำเค็ม (Lagoon) หาดทราย (Beach) และแนวปะการัง (Coral Reef) […]

เราได้อะไรบ้างจากภารกิจสำรวจดาวเสาร์โดยกัสซีนี

เมื่อยานสำรววจกัสซีนีเดินทางขึ้นสู่ห้วงอวกาศเมื่อปี 1997 ในตอนนั้นเรารู้จักดวงจันทร์ของดาวเสาร์แค่เพียง 18 ดวงเท่านั้น แต่ด้วยภารกิจการสำรวจ ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบดวงจันทร์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีกรวมเป็น 53 ดวง ที่ยืนยันแล้วและมีอีก 9 ดวงที่รอการยืนยัน ดวงจันทร์ของดาวเสาร์บางดวง มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิต เช่นดวงจันทร์เอนเซลาดัส จากการสำรวจพบว่าภายในดวงจันทร์มีปล่องน้ำร้อนที่ก้นมหาสมุทร ทำให้เชื่อกันว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจพบสิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้น อย่างไรก็ตามหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์ได้รับหลังเสร็จสิ้นภารกิจการสำรวจอันยาวนาน 20 ปี ของยานกัสซีนีก็คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดาวเสาร์ ที่จะช่วยให้เรารู้จักดาวดวงนี้ได้ดียิ่งขึ้น…หลับให้สบายนะเจ้ายานน้อย ถึงเวลาได้พักผ่อนแล้ว   อ่านเพิ่มเติม : บอกลายานกัสซีนี,  ระบบสุริยะจักรวาลกว้างใหญ่แค่ไหน? ชายคนนี้จะมาจำลองให้ดู

ธาตุและสารประกอบ (Elements and Compounds)

ธาตุและสารประกอบ เป็นโครงสร้างพื้นฐานของสารต่างๆ บนโลกใบนี้ รวมถึงเป็นองค์ประกอบในทุกสรรพชีวิต ธาตุและสารประกอบ สสารทุกชนิดบนโลกของเรามีหน่วยที่เล็กที่สุดเป็น “อะตอมของธาตุ” การทำปฏิกิริยารวมตัวของธาตุเป็นผลให้เกิด “สารประกอบ” และจากปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบจึงก่อกำเนิดสสารที่มีความหลากหลายในทุกวันนี้ การแบ่งสารตามองค์ประกอบทางเคมี แบ่งได้ดังนี้ ธาตุ (Elements) หมายถึง สารบริสุทธิ์เนื้อเดียวที่มีองค์ประกอบอย่างเดียว ธาตุไม่สามารถแยกสลายให้กลายเป็นสารอื่นโดยวิธีการทางเคมี ธาตุมีคุณสมบัติทั้ง 3 สถานะ ได้แก่ ของแข็ง เช่น ธาตุสังกะสี ตะกั่ว เงิน ของเหลว เช่น ปรอท และก๊าซ เช่น ออกซิเจน ไฮโดรเจน เป็นต้น ธาตุยังสามารถจำแนกคุณสมบัติออกเป็น ธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ และธาตุกึ่งโลหะ ธาตุโลหะ (metal) เป็นธาตุที่มีสถานะเป็นของแข็ง (ยกเว้นปรอท ที่เป็นของเหลว ) มีผิวที่มันวาว นำความร้อน และไฟฟ้าได้ดี มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง (ช่วงอุณหภูมิระหว่างจุดหลอมเหลวกับจุดเดือดต่างกันมาก) เช่น โซเดียม เหล็ก แคลเซียม ปรอท อะลูมิเนียม เป็นต้น ธาตุอโลหะ […]

รังสีคอสมิก (Cosmic Rays)

รังสีคอสมิก อนุภาคพลังงานสูงจากนอกโลก มีองค์ประกอบหลัก คือ อนุภาคโปรตอน (Proton) และนิวเคลียสของธาตุต่าง ๆ ที่เป็นต้นกำเนิดของทั้งจักรวาล กาแล็กซี และดาวเคราะห์ต่าง ๆ  รังสีคอสมิก (Cosmic Rays) คือ อนุภาคพลังงานสูงจากนอกโลก เป็นสสารที่เคลื่อนที่ผ่านอวกาศด้วยความเร็วเทียบเท่าความเร็วแสง โดยมีองค์ประกอบหลัก คือ อนุภาคโปรตอน (Proton) และนิวเคลียสของธาตุต่าง ๆ ที่เป็นต้นกำเนิดของทั้งจักรวาล กาแล็กซี และดาวเคราะห์ต่าง ๆ เช่น นิวเคลียสของธาตุไฮโดรเจน ฮีเลียม คาร์บอน ออกซิเจน นีออน แมกนีเซียม ซิลิคอน และเหล็ก เป็นต้น แหล่งกำเนิดและการเดินทางในห้วงอวกาศของรังสีคอสมิก รังสีคอสมิกประกอบด้วยอนุภาคโปรตอนซึ่งมีประจุบวกเป็นหลัก ดังนั้น เมื่อรังสีคอสมิกเดินทางผ่านห้วงอวกาศที่มีสนามแม่เหล็กกระจายตัวอยู่ทั่วทุกแห่งหน อนุภาคเหล่านี้จะถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงทิศทางในการเคลื่อนที่ ทำให้นักฟิสิกส์และนักดาราศาสตร์ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของอนุภาคคอสมิกเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน อีกทั้ง เมื่อรังสีคอสมิกเดินทางมาถึงโลก สนามแม่เหล็กโลกมีส่วนที่ทำให้อนุภาคคอสมิกต้องเบี่ยงเบนทิศทางการเคลื่อนที่เช่นเดียวกัน ประกอบกับความไม่สม่ำเสมอของความเข้มสนามแม่เหล็กโลก (ความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกมีค่าสูงสุดที่บริเวณขั้วโลกและต่ำสุดบริเวณเส้นศูนย์สูตร) ทำให้ปริมาณของอนุภาคคอสมิกที่ตรวจวัดได้ในแต่ละพื้นที่ของโลกมีค่าไม่คงที่แน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อการศึกษาและงานวิจัยด้านรังสีคอสมิกรุดหน้าไปไกล ทำให้เกิดการค้นพบอนุภาคอีกหลายชนิดที่เกิดขึ้น เมื่ออนุภาคคอสมิกพุ่งชนอะตอมของธาตุที่มีอยู่ในชั้นบรรยากาศโลก เป็นตัวกำเนิดของฝนอนุภาคมูลฐานชนิดต่างๆ […]