มาดูเขื่อนกับเรามั้ย? GISTDA ชวนส่องสัน ‘ เขื่อนกะทูน ‘ จากห้วงอวกาศ

มาดูเขื่อนกับเรามั้ย? GISTDA ชวนส่องสัน ‘ เขื่อนกะทูน ‘ จากห้วงอวกาศ

GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เผยภาพมุมมองจากห้วงอวกาศ “สัน  เขื่อนกะทูน ” อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่กำลังอยู่ในกระแสความสนใจ

ในประเทศไทยได้สร้างเขื่อนกักเก็บน้ำไว้หลายแห่งทั่วประเทศ โดยหนึ่งในเขื่อนที่มีภูมิทัศน์ที่งดงามแห่งหนึ่งคือ ” เขื่อนกะทูน ” อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยว และกักเก็บน้ำที่สำคัญในพื้นที่ และยังได้รับการขนานนามว่า สวิสเซอร์แลนด์แดนใต้

เขื่อนกะทูนตั้งอยู่ที่พิกัดทางภูมิศาสตร์ 8°34’57.6″N 99°32’36.2″E เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความทุกข์ยากของชาวบ้าน ที่ต้องเผชิญการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ไปกับอุทกภัย เมื่อปี 2531 พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติ 

เขื่อนกะทูน

เขื่อนแห่งนี้เป็นเขื่อนดินที่มีพื้นที่มากกว่า 12,500 ไร่ โดยบริเวณสันเขื่อนมีพื้นที่กว้างขวาง นักท่องเที่ยวสามารถนำรถยนต์ขึ้นไปชมวิวบนสันเขื่อนได้ ภูมิทัศน์บนสันเขื่อนมีแนวเทือกเขาเป็นฉากหลังสะท้อนกับผืนน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่เบื้องหน้า 

นอกจากนี้ การใช้ประโยชน์หลักๆ ของเขื่อนกระทูนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เพาะปลูกและบ้านเรือนราษฎร และเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดขนาดใหญ่อีกด้วย

ภายในเขื่อนกะทูน เมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนกันยายน ของทุกปี เป็นช่วงที่ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างมาก จนสามารถมองเห็นหมู่บ้านเดิมที่ถูกน้ำท่วมไปเมื่อ 30 ปีก่อน รวมถึงวัดวาอารามที่จมอยู่ใต้น้ำมีสภาพเกือบสมบูรณ์ นักท่องเที่ยวจึงนิยมไปท่องเที่ยวและถ่ายรูปกันในช่วงเวลานี้

– – – –

ข้อมูลอ้างอิง

https://www.gistda.or.th/home.php

https://thailandtourismdirectory.go.th/th

https://thai.tourismthailand.org/

https://www.tencategeo.asia/


อ่านเพิ่มเติม การสร้างเขื่อน ส่งผลกระทบต่อการไหลของแม่น้ำ ซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์

เขื่อน
เขื่อน Xiaowan ที่มีความสูงราว 291 เมตร ซึ่งสร้างเสร็จในปี 2010 เป็นแหล่งพลังงานให้กับบรรดาเมืองและอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตบริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีน การสร้างเขื่อนนี้ทำให้ชาวบ้านกว่า 38,000 คน ต้องอพยพ ภาพถ่ายโดย DAVID GUTTENFELDER, AP/NAT GEO IMAGE COLLECTION

Recommend