โซน Better Community สร้างเมืองน่าอยู่เพื่อทุกคน ในงาน SX2023

โซน Better Community สร้างเมืองน่าอยู่เพื่อทุกคน ในงาน SX2023

Better Community ช่วยเหลือกันและกันผ่านสายใยสังคมอันยั่งยืน
สร้างเมืองน่าอยู่ร่วมกันเพื่อคุณภาพชีวิตของทุกคน โซน Better Community งาน SX2023

ร่วมชมนิทรรศการสร้างเมืองน่าอยู่ร่วมกันเพื่อคุณภาพชีวิตของทุกคน (Liveable City for Everyone) ในโซน Better Community ที่บอกเล่าเรื่องราวของสังคมที่รวมทุกคนไว้ด้วยกัน และทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือกันและกัน เพื่อสร้างความเท่าเทียม การเชื่อมโยงเครือข่ายสายใยต่าง ๆ ที่จะทำให้เกิด “ความปกติสุข” ในสังคมที่อุดมไปด้วยความหลากหลาย

เรื่องราวภายในโซนถูกถ่ายทอดออกมาผ่านมุมต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อคนด้อยโอกาส พื้นที่สีเขียวในเมืองที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ การเสนอแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของแต่ละคน โดยเฉพาะในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่เชิญชวนให้ผู้มาร่วมงานทุกคนได้ค้นหา ทำความรู้จัก เรียนรู้และส่งเสริมความยั่งยืนตั้งแต่ระดับชุมชน เมืองไปจนถึงระดับภูมิภาคไปพร้อมกัน

ในโซน Better Community แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ นิทรรศการสร้างเมืองน่าอยู่ร่วมกันเพื่อคุณภาพชีวิตของทุกคน (Exhibition: Liveable City for Everyone), Innovation Lab และโซนมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

Liveable City forEveryone เมืองน่าอยู่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

นิทรรศการสร้างเมืองน่าอยู่ร่วมกันเพื่อคุณภาพชีวิตของทุกคน เพราะ “เมือง” ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง หากแต่สมบูรณ์พร้อมด้วยการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ภูมิหลัง ถิ่นกำเนิด ช่วงวัย หรือความต้องการ ดังนั้น สิ่งสำคัญจึงเป็นการสร้างเมืองให้เป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถใช้สอยได้อย่างมีความสุขและเท่าเทียมกัน ทั้งแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้สัญจรผ่านไปมา

ในนิทรรศการแบ่งออกเป็น 6 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ (1) พื้นที่ที่ทุกคนมีส่วนร่วม Community with ownership and pride (2) โอกาสงานที่หลากหลาย Workforce inclusion & flexibility (3) บ้านสำหรับทุกคน Affordable and secure (4) พื้นที่ของทุกชีวิต Shared space for all (5) เมืองเชื่อมทุกชีวิตเข้าด้วยกัน Well-designed supporting system และ (6) สนามเสวนา Gathering Space

เมื่อเดินเข้ามา สิ่งที่สะดุดตาที่สุด คือผนังสังกะสีที่ตั้งกั้นทางเดิน มีข้าวของเครื่องใช้ที่จัดแสดงอยู่ภายใน อันเป็นการจำลอง “บ้านของคนสร้างบ้าน” หรือบรรดาบ้านพักของแคมป์คนงานก่อสร้าง ที่ถูกสื่อสารโดยการเปลี่ยนภาพจำตามความเข้าใจแบบเดิมๆ ให้เป็นเชิงบวกมากขึ้น จากผลงานของคุณ นิธิรุจน์ สุทธิเมธีโรจน์ ช่างภาพ ผู้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดภาพถ่ายสารคดี 10 ภาพเล่าเรื่อง ของนิตยสาร เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย นำเสนอภาพความเป็นอยู่ของคนสร้างบ้านที่ต้องทำงานหาเงินให้ได้มากที่สุด และใช้ แคมป์ เป็นที่อยู่หลักในการพักผ่อน ดูแลครอบครัวของตนหลังจากการทำงานอันเหน็ดเหนื่อย

ต่อเนื่องจากคนสร้างบ้าน นิทรรศการได้เล่าเรื่องราวของ “คนไร้บ้าน” ที่เป็นภาพสะท้อนของสภาวะเหลื่อมล้ำในสังคมเรื่องการครอบครองปัจจัยพื้นฐานอย่างที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้ส่งผลเพียงแค่ปัจเจกชน แต่ยังส่งผลถึงเศรษฐกิจและระบบในภาพรวมอีกด้วย ผู้ที่เข้าชมส่วนนี้จะได้เรียนรู้ถึงสถานการณ์ของคนไร้บ้านและผู้ที่อยู่ในชุมชนแออัดในประเทศไทย รวมถึงวิธีการแก้ปัญหาและวิธีการรับมือกับปัญหานี้จากหลาย ๆ ประเทศที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้เพื่อจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ใกล้ ๆ กันจะเห็นโซนนิทรรศการจัดแสดงโดย มิวเซียมสยาม ที่นำเสนอคอนเซ็ปต์ “มิวเซียมแคร์” เราจะอย่างทำอย่างไรให้คนที่ต้องการเรียนรู้แต่เข้าไม่ถึงด้วยปัญหาต่าง ๆ สามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้อย่างพิพิธภัณฑ์ได้ ทั้งผู้พิการ หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์ได้ มาหาคำตอบร่วมกัน และชมส่วนอื่น ๆ ของนิทรรศการได้ที่ นิทรรศการสร้างเมืองน่าอยู่ร่วมกันเพื่อคุณภาพชีวิตของทุกคน โซน Better Community

นอกจากนี้ โซนที่เป็นไฮไลท์ที่สุดในโซน Better Community คือ “สนามเสวนา” ซึ่งเป็นเวทีการเสวนาให้หัวข้อต่างๆ เพื่อการสร้างสรรค์สังคมที่ดีขึ้นในตลอดทั้งวัน โดยสนามเสวนาจะออกแบบเป็นพื้นที่วงกลมเพื่อให้ทุกคนที่เข้ามาร่วมเสวนาสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม

สามารถอ่านรายละเอียดหัวข้อการเสวนาได้ที่ https://www.facebook.com/baanlaesuanmag/posts/pfbid037FokVF556u4CTrC8VeRrerwdmPPf9PDrGimNshwVcsG96KyckYfJzFcGfGcZay66l

รายละเอียดงานเสวนาใน “สนามเสวนา” โซน Better Community

Innovation Lab คลังนวัตกรรมส่งเสริมความยั่งยืนในการอยู่ร่วมกัน

พบกับความอลังการ และตื่นตาตื่นใจไปกับนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนและชีวิตที่ดีอันหลากหลาย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero หรือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

สิ่งแรกที่เห็นเมื่อเดินเข้ามาตรงป้ายบอกทาง Innovation Lab คือบูธขนาดใหญ่ทรงจัตุรัสสีดำตั้งตระหง่าน ตัดกับสีตัวอักษรขาว-แดงบอกชื่อบูธต่าง ๆ บูธแรกที่จะเห็นคือบูธของหัวเหว่ย (Huawei) ที่ตั้งอยู่ด้านนอกด้านหนึ่งของกล่องบูธทรงจัตุรัส นำเสนอนวัตกรรมการนำ AI เข้ามาช่วยในการใช้งานระบบ Solar Cell ตั้งแต่กับส่วนเล็ก ๆ ไปจนถึงแผงเซลล์สุริยะที่ใช้กับอาคารใหญ่

ติดกับบูธหัวเหว่ยเป็นบูธ Honey Well เทคโนโลยีสำหรับอาคารสมัยใหม่ที่จะช่วยให้เจ้าของอาคารและผู้ปฏิบัติงานดำเนินการบำรุงรักษาที่คาดการณ์ได้และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนมากขึ้น

ด้านในของกล่องดำ เป็นพื้นที่ของบริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มาพร้อมกับแบบอาคารประสิทธิภาพสูงที่มีเทคโนโลยีบูรณาการของเดลล์ ช่วยประหยัดพลังงาน บำรุงรักษาง่ายได้ขึ้น และปรับปรุงบริการสำหรับผู้พักอาศัยในอาคารอีกด้วย

มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อรับมือสภาพอากาศแปรปรวน

นี่คือโซนที่นำเสนอมุมมองมรดกทางวัฒนธรรมสะท้อนผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนและจากธรรมชาติ โดยด้านหนึ่งเป็นการอนุรักษ์ สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่มาแต่อดีต และอีกด้านหนึ่งยังเป็นการส่งผลระยะยาวเป็นการปูทางไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน อาทิ เรื่องราวของชนเผ่าเมารี ชนเผ่าดั้งเดิมของประเทศนิวซีแลนด์ที่เป็นกลุ่มผู้ผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติ

ในโซนนี้ยังมีมรดกทางวัฒนธรรมของไทยเราที่ถูกจัดแสดงด้วยคือ ผลิตภัณฑ์จากโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย เป็นโครงการผลักดันการพัฒนาคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผ้าขาวม้าทอมือ รวมถึงเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ในส่วนนี้จะมีการจัดแสดงตัวอย่างผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติด้วย นอกจากนี้ผู้เข้าชมยังจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ้าทอของไทย พร้อมทั้งปริมาณ Carbon Footprint ของผลิตภัณฑ์ผ้าไทยนานาชนิดอีกด้วย

นอกจากทั้งสามส่วนที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว ภายในงานยังมีบูธที่น่าสนใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นบูธของ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ที่นำเสนอนวัตกรรมเพื่อชุมชนที่ดีขึ้น One Bangkok “ใจกลางกรุงเทพฯ” มหานครใจกลางเมืองที่ยั่งยืน พื้นที่ที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ไม่มีใครเทียบได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจัดเป็นโครงการเดียวที่ลงทุนอย่างมากในด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและเปิดรับเรื่องความยั่งยืน

บูธของสยามคูโบต้าที่เชิดชูจุดมุ่งหมาย การสร้างโลกเกษตรกรที่ยั่งยืน ผ่านกิจกรรมของบริษัท อีกทั้งภายในบูธยังมีรถแทร็คเตอร์จำลองของคูโบต้าให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองใช้งานกันด้วย

ทุกบูธล้วนพร้อมที่จะพาผู้เข้าชมงานทุกคนไปเปิดโลกทัศน์ ทำความรู้จักและเรียนรู้มุมมองของ “เมือง” การสร้างชุมชนอันน่าอยู่ ช่วยเหลือกันและกันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนและสังคมในภาพรวม

ร่วมสัมผัสความตื่นตาตื่นใจและกิจกรรมอันน่าค้นหาของโซน Better Community ได้ที่งาน SUSTAINABILITY EXPO 2023 SX2023 : GOOD BALANCE, BETTER WORLD ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 2 ตุลาคม – 8 ตุลาคม 2566 เข้าฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.sustainabilityexpo.com

เรื่อง กษิดิศ ธัญกิจจานุกิจ


อ่านเพิ่มเติม Better Living ตื่นตาตื่นใจกับนวัตกรรมชูผลงานความยั่งยืนระดับอินเตอร์ ขององค์กรธุรกิจชั้นนำ ใน SX2023

Recommend