แคมปิ้งวิถีใหม่ กับการ แคมปิ้งในชุมชน

สัมผัสวิถีชีวิต และการท่องเที่ยวชุมชน ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่กำลังได้รับความนิยมอย่าง การกางเต็นท์ บนพื้นที่ของชุมชน ที่พัฒนามาเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ที่ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยด้านสุขภาพมากขึ้น

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การเดินทางของนักท่องเที่ยวหยุดชะงักงันโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ

รวมถึงการท่องเที่ยวภายในประเทศชะลอตัว และที่สำคัญ ส่งผลให้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต้องปรับตามสถานการณ์ คือนิยมการท่องเที่ยวด้วยตนเอง ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเป็นอันดับแรก การท่องเที่ยวในสถานที่ทางธรรมชาติ ไม่นิยมพักรวมกับผู้อื่น และมีค่าใช้จ่ายไม่สูง
แคมปิ้งชุมชน

แคมปิ้งชุมชน

ทิศทางการท่องเที่ยวจึงหันเหไปสู่การทำกิจกรรมกลางแจ้ง และการท่องเที่ยวในรูปแบบกางเต็นท์ค้างคืน แคมปิ้ง ก็กลับมาได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยอีกครั้ง

ชุมชนท่องเที่ยว โฮมสเตย์ จึงมีความตื่นตัวและต้องการปรับตัวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแคมปิ้ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างกรมการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานหลักเรื่องการพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการกลุ่มชุมชนท่องเที่ยว โฮมสเตย์ ให้มีมาตรฐานพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่สนใจกิจกรรมแคมปิ้ง โดยการนำเสนอหลักเกณฑ์ 4 ด้าน ได้แก่

1. ด้านลักษณะพื้นที่ให้เหมาะสมกับการตั้งค่ายพักแรม
2. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
3. ด้านการบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม
4. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวว่าชุมชนท่องเที่ยวมีความสามารถในการรองรับชาวแคมปิ้งได้อย่างเหมาะสมและน่าประทับใจ
แคมปิ้งชุมชน

ในส่วนของการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในเรื่องการจัดกิจกรรมแคมปิ้ง กรมการท่องเที่ยวจึงสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขึ้นมา และจัดอบรมเกณฑ์คุณภาพให้แก่ชุมชนท่องเที่ยว โฮมสเตย์ ที่สนใจพัฒนาพื้นที่ในชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการกางเต็นท์

โดยมีชุมชนที่สนใจตอบรับเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก และกรมการท่องเที่ยว ได้ร่วมกันคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านแคมปิ้ง และโลเคิล อไลค์ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชุมชน เพื่อสร้างกิจกรรมแคมปิ้งในชุมชน เพื่อเป็นแนวทางให้กับชุมชนอื่นๆ ได้ศึกษาเรียนรู้

แคมปิ้งชุมชน

เสน่ห์อย่างหนึ่งของกิจกรรมแคมปิ้งในชุมชน นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการแคมปิ้งแล้ว นักท่องเที่ยวยังได้สัมผัมกับการท่องเที่ยวชุมชน และกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงได้สัมผัสวิถีชีวิตที่เป็นความโดดเด่นของชุมชนนั้นๆ

ในกระบวนการปรับปรุงพื้นที่สำหรับกิจกรรมแคมปิ้ง ทางชุมชนได้ปรับตัวให้เหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และได้ประยุกต์ใช้วัตุดิบในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม ทั้งเรื่องภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และวัฒนธรรมของตน
แคมปิ้งชุมชน

ในช่วงที่ผ่านมา กรมการท่องเที่ยว ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมและให้คำแนะนำเรื่องการจัดการท่องเที่ยวแคมปิ้งแก่ชุมชนต้นแบบ 6 ชุมชน ได้แก่

1. กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านปง-ห้วยลาน จังหวัดเชียงใหม่
2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
3. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด
4. บ้านสวนหยาดฟ้าโฮมสเตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. ท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย
6. บ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบุรี

ตลอดการดำเนินการกรมการท่องเที่ยวได้ลงพื้นที่พร้อมกับคุณจตุพรชัย ฟังปัญญาโรจน์ หรือ “ลุงแฉ” กูรูด้านแคมปิ้งที่มีประสบการณ์แบกเป้กางเต้นท์พักแรมทั่วประเทศมากกว่า 20 ปี ร่วมเดินไปยัง 6 ชุมชนต้นแบบเพื่อให้คำแนะนำแก่ชุมชนท่องเที่ยวเชิงลึก เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ว่ากิจกรรมแคมปิ้งในชุมชนท่องเที่ยวสามารถตอบโจทย์ความต้องการของชาวแคมป์ได้อย่างแน่นอน
แคมปิ้งชุมชน

แคมปิ้งชุมชน

โดยตลอดการเดินทางให้คำแนะนำชุมชนนั้น พบว่า ชุมชนมีเสน่ห์มากมายที่แตกต่างกันไปให้ชาวแคมป์เข้าไปค้นหา ทั้งการกางเต็นท์ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำชมฉากพระอาทิตย์ขึ้นและตกพร้อมทั้งเรียนรู้วิถีชีวิตและอาหารล้านนาแท้ๆ ที่บ้านปงห้วยลาน

ในเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวสามารถเลือกไปกางเต็นท์ในบรรยากาศบ้านทุ่งพร้อมสัมผัสวิถีชีวิตและอาหารไตลื้อแสนอร่อยที่บ้านลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

แคมปิ้งชุมชน

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่กางเต็นท์ ที่นักท่องเที่ยวจะได้ชิมผลไม้ตามฤดูกาลและสัมผัสวิถีชีวิต ๓ วัฒนธรรมที่บ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมทางน้ำ ที่บ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย ได้จัดลานกางเต็นท์ริมแม่น้ำโขง พร้อมกิจกรรม SUP Board บนแม่น้ำโขง ที่จะสร้างความสนุกสนานได้อย่างแน่นอน

แคมปิ้งชุมชน

สำหรับ นักท่องเที่ยวชาวกรุงที่ไม่อยากเดินทางไกล ลานกางเต็นท์ ที่บ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบุรี ก็พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ที่อยากสัมผัสบรรยากาศริมแม่น้ำเพชรบุรี และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมที่ทางชุมชนจัดเตรียมไว้ให้

ในช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง บรรยากาศในปีนี้คงต้องเปลี่ยนไปในแบบวิถีใหม่ และการท่องเที่ยวก็คงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดเทศกาล
แคมปิ้งชุมชน

การแคมปิ้งที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ ก็เป็นแนวโน้มของรูปแบบการท่องเที่ยวที่อาจเกิดขึ้น ลองเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการแคมปิ้งในชุมชน แล้วเราจะพบความแตกต่างจากการแคมปิ้งที่ผ่านๆ มา

ขอขอบคุณ กรมการท่องเที่ยว ที่สนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้

เรื่องและภาพ โลเคิล อไลค์


อ่านเพิ่มเติม บ้านคลองตาอิน : เมื่อคนและช้างอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล

เรื่องแนะนำ

สวัสดี… ปราสาทพระวิหาร

ซัวชไดย… เปรี๊ยะวิเฮียร์ สวัสดี… ปราสาทพระวิหาร ปราสาทหินดูจะไม่ใช่หมุดหมายสำคัญอันดับแรกๆ สำหรับนักเดินทางชาวไทยทั่วไป เสียเท่าไหร่ นอกจากคนที่สนใจ ใคร่รู้ในเรื่องเฉพาะเรื่องของโบราณคดี สถาปัตยกรรม อารยธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ของกลุ่มชนคนโบราณ ความรุ่งเรืองของอาณาจักรต่างๆ และรู้ถึงสัจธรรมที่ว่าในเบื้องลึกของทุกเรื่องราวเหล่านั้น มีความน่าสนใจแฝงเร้นไว้อีกมากมาย ไม่รู้จบ ปราสาทหินในเมืองไทยทุกวันนี้มีปรากฏอยู่ไม่ใช่น้อย ยิ่งใหญ่ เก่ากาล แตกต่างกันไปตามกาลเวลา แต่ที่ถือได้ว่าเป็นปราสาทหินที่ทรงคุณค่าอลังการ ทั้งด้านความยิ่งใหญ่ เก่าแก่ เอกอุแห่งความงดงาม ปราสาทพระวิหาร ไม่เป็นสองรองใคร เรื่องและภาพถ่าย: เจนจบ ยิ่งสุมล การจะไปเยือนปราสาทพระวิหารได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เช่นปราสาทหินอื่นๆ ทั่วไป ในประเทศไทย ทั้งระยะทางที่ยาวไกลกว่า 600 กิโลเมตรจาก กรุงเทำพฯ สู่จังหวัดศรีสะเกษ ความสูงชันของที่ตั้งตัวปราสาท หรือเหตุผลปัญหาด้านชายแดนไทยกับกัมพูชา นบางเวลา ฯลฯ… แต่พวกเราก็ดั้นด้นเดินทางมาถึงจนได้ อย่างที่วาดหวังไว้ ……………………………… เช้ามืด ก่อนดวงตะวันจะสาดแสง พวกเรารอเวลาเตรียมพร้อมกันอยู่ที่ผามออีแดง ทันทีที่ลูกไฟแห่งสุริยะจักรวาล โผล่พ้นขอบฟ้า เสียงชัตเตอร์ ก็ดังระรัวประชันกันราวกับข้าวตอกแตก ณ […]

ภูเขาไฟมิฮาระ ดินแดนที่ (คนไทย) ยังไม่ค่อยรู้จัก

มหานครโตเกียวถือเป็นจุดศูนย์รวมของแหล่งท่องเที่ยว แหล่งช็อปปิ้ง และร้านอาหารของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะคนไทยเองก็นิยมไปเที่ยวกันมาก เนื่องจากการเดินทางสะดวกและยังได้รับฟรีวีซ่าอีก 15 วันด้วย ขณะที่ทุกคนมุ่งหน้าสู่โตเกียว ยังมีเกาะเล็กๆที่มีบรรยากาศสงบเงียบ ตั้งอยู่ห่างจากฝั่งโตเกียวประมาณ 120 กิโลเมตร ซึ่งยังมีคนไทยน้อยคนนักที่รู้จักและเคยไป เกาะแห่งนี้มีชื่อว่า “เกาะโอชิมะ” (Oshima Island) เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับกิจกรรมดำน้ำ ตกปลา เดินป่า เดินเล่นรอบเมือง ปั่นจักรยาน วิ่ง และอื่นๆอีกมากมาย แต่ไฮไลต์สำคัญคือการปีนขึ้นไปบนปากปล่อง ภูเขาไฟมิฮาระ ซึ่งเวลาแจ้งกับคนญี่ปุ่นว่าเราต้องการไปที่นี่ ต้องบอกว่า “มิฮาระยามะ” (Mihara Yama) เพราะ “ยามะ” ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า “ภูเขา” ภูเขาไฟลูกนี้สูง 758 เมตรจากระดับทะเล การปะทุครั้งหลังสุดเกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1986 หรือ 33 ปีก่อน ปัจจุบันที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความน่าสนใจ ทว่าคนทั่วไปอาจยังไม่ค่อยคุ้นชื่อกันสักเท่าไร เกาะโอชิมะเป็น 1 ใน 11 เกาะสำคัญที่มีคนอาศัยอยู่ เป็นอีกสถานที่หนึ่งในญี่ปุ่นที่พวกเราอยากแนะนำให้คุณลองมาเที่ยวกันครับ หากว่าคุณนั้นอยากมาสัมผัสกับธรรมชาติที่น่าตื่นตาและวิถีชีวิตของผู้คนที่เรียบง่าย ทีมเรารู้สึกชอบที่นี่มาก อยากแบ่งปันประสบการณ์ให้คุณผู้อ่านเก็บไว้เป็นข้อมูลในการเดินทางครั้งต่อไปกันครับ พวกเราออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิตอนกลางดึกไปถึงสนามบินฮาเนดะตอนช่วงเช้าตรู่ ก่อนจะเดินทางต่อไปยังท่าเรือทาเคชิบะ […]

ดีแคทลอน สโตร์ที่มอบประสบการณ์ให้แก่ผู้ซื้อ

ดีแคทลอน ร้านอุปกรณ์กีฬาที่สร้างประสบการณ์ให้ผู้ซื้อตั้งแต่อยู่ในร้าน “ผลิตภัณฑ์ของเราออกแบบโดยผู้เล่นกีฬาตัวจริง เพื่อผู้เล่นกีฬาตัวจริงเช่นคุณ” – ดีแคทลอน คือข้อความที่ปรากฏบนหน้าเว็บไต์ของร้านขายอุปกรณ์กีฬาสัญชาติฝรั่งเศส ชื่อ ดีแคทลอน (Decathlon) ทีมงานจากเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ลงพื้นที่ไปทำความรู้จักดีแคทลอนให้มากขึ้น เมื่อเราเห็นผลตอบรับที่ดีจากการการออกร้านในงาน Explorers Fair 2019 ที่ผ่านมา ภายในกองบรรณาธิการ เราสอบถามกันว่าใครรู้จักดีแคทลอนบ้าง มีเพียงหนึ่งถึงสองคนเท่านั้น ที่ตอบมาอย่างหนักแน่นว่าเป็นแบรนด์อุปกรณ์กีฬาที่มีชื่อเสียงในฝรั่งเศสมาเนิ่นนานแล้ว และสืบเนื่องจากงาน Explorers Fair 2019 ที่ผ่านมา ที่เราได้ร่วมงานกับดีแคทลอน เราจึงได้รับเชิญไปเยี่ยมชมสโตร์ของดีแคทลอน สาขาพระราม 4 บรรยากาศการพบปะกันไม่ใช่การนั่งคุยกันจริงจังอย่างที่เราคุ้นเคย ผู้จัดการสโตร์นำเราเดินชมรอบๆ พร้อมเล่าถึงความเป็นมาเป็นไปของดีแคทลอนในประเทศไทย “เราอยากให้ทุกคนเข้าถึงกีฬาได้สะดวกและง่ายขึ้น” คือแนวคามคิดที่ดีแคทลอนยึดเป็นแนวทางในการขยายสาขาให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สโตร์เข้าไปอยู่ใกล้แหล่งที่ผู้บริโภคต้องการเราและเข้าถึงได้ง่าย ในปี 1976 ดีแคทลอนก่อตั้งสโตร์แรกในฝรั่งเศส จากนั้นขยายฐานการผลิตมาตั้งโรงงานผลิตสินค้าในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี 1989 อีกห้าปีถัดมาเปิดร้านในรูปแบบเอาต์เล็ต ปี 2013 ดีแคทลอนเพิ่มความสะดวกให้ผู้ซื้อด้วยการเปิดตัวบริการ E-commerce และในปี 2015 เกิดสโตร์สาขาแรกในไทย คือสาขาบางนา ปัจจุบัน ดีแคทลอนขยายสาขาไปทั่วประเทศไทยรวม 10 […]

เคล็ดลับถ่ายภาพ :  10 จุดหมายปลายทางในฝันทั่วโลก

การได้ไปเยือนจุดหมายปลายทางในฝัน ไม่ว่าจะเป็นทัชมาฮาล มาชูปิกชู ปราสาทนครวัด หรือสโตนเฮนจ์ ถือเป็นรางวัลชีวิต แน่นอนว่าหลายคนย่อมไม่พลาดที่จะบันทึกภาพแห่งความทรงจำนั้นไว้ ปัญหาอย่างหนึ่งของสถานที่ในฝันเหล่านั้นคือ เราเห็นภาพถ่ายงดงามราวกับโปสการ์ดของสถานที่เหล่านั้นกันจนชินตา แล้วภาพถ่ายของเราจะมีอะไรน่าสนใจหรือแตกต่างออกไป มากกว่าจะเป็นแค่บันทึกเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งในชีวิต จิม ริชาร์ดสัน ช่างภาพเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก แบ่งปัน เคล็ดลับถ่ายภาพ ที่เขาได้จากการไปเยือนสถานที่สำคัญเหล่านั้น หากคุณมีโอกาสได้ไปสักครั้ง