แคมปิ้งชุมชน ทางเลือกใหม่สำหรับผู้รักกิจกรรมกลางแจ้ง

แคมปิ้งวิถีใหม่ กับการ แคมปิ้งในชุมชน

สัมผัสวิถีชีวิต และการท่องเที่ยวชุมชน ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่กำลังได้รับความนิยมอย่าง การกางเต็นท์ บนพื้นที่ของชุมชน ที่พัฒนามาเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ที่ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยด้านสุขภาพมากขึ้น

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การเดินทางของนักท่องเที่ยวหยุดชะงักงันโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ

รวมถึงการท่องเที่ยวภายในประเทศชะลอตัว และที่สำคัญ ส่งผลให้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต้องปรับตามสถานการณ์ คือนิยมการท่องเที่ยวด้วยตนเอง ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเป็นอันดับแรก การท่องเที่ยวในสถานที่ทางธรรมชาติ ไม่นิยมพักรวมกับผู้อื่น และมีค่าใช้จ่ายไม่สูง
แคมปิ้งชุมชน

แคมปิ้งชุมชน

ทิศทางการท่องเที่ยวจึงหันเหไปสู่การทำกิจกรรมกลางแจ้ง และการท่องเที่ยวในรูปแบบกางเต็นท์ค้างคืน แคมปิ้ง ก็กลับมาได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยอีกครั้ง

ชุมชนท่องเที่ยว โฮมสเตย์ จึงมีความตื่นตัวและต้องการปรับตัวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแคมปิ้ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างกรมการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานหลักเรื่องการพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการกลุ่มชุมชนท่องเที่ยว โฮมสเตย์ ให้มีมาตรฐานพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่สนใจกิจกรรมแคมปิ้ง โดยการนำเสนอหลักเกณฑ์ 4 ด้าน ได้แก่

1. ด้านลักษณะพื้นที่ให้เหมาะสมกับการตั้งค่ายพักแรม
2. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
3. ด้านการบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม
4. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวว่าชุมชนท่องเที่ยวมีความสามารถในการรองรับชาวแคมปิ้งได้อย่างเหมาะสมและน่าประทับใจ
แคมปิ้งชุมชน

ในส่วนของการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในเรื่องการจัดกิจกรรมแคมปิ้ง กรมการท่องเที่ยวจึงสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขึ้นมา และจัดอบรมเกณฑ์คุณภาพให้แก่ชุมชนท่องเที่ยว โฮมสเตย์ ที่สนใจพัฒนาพื้นที่ในชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการกางเต็นท์

โดยมีชุมชนที่สนใจตอบรับเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก และกรมการท่องเที่ยว ได้ร่วมกันคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านแคมปิ้ง และโลเคิล อไลค์ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชุมชน เพื่อสร้างกิจกรรมแคมปิ้งในชุมชน เพื่อเป็นแนวทางให้กับชุมชนอื่นๆ ได้ศึกษาเรียนรู้

แคมปิ้งชุมชน

เสน่ห์อย่างหนึ่งของกิจกรรมแคมปิ้งในชุมชน นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการแคมปิ้งแล้ว นักท่องเที่ยวยังได้สัมผัมกับการท่องเที่ยวชุมชน และกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงได้สัมผัสวิถีชีวิตที่เป็นความโดดเด่นของชุมชนนั้นๆ

ในกระบวนการปรับปรุงพื้นที่สำหรับกิจกรรมแคมปิ้ง ทางชุมชนได้ปรับตัวให้เหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และได้ประยุกต์ใช้วัตุดิบในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม ทั้งเรื่องภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และวัฒนธรรมของตน
แคมปิ้งชุมชน

ในช่วงที่ผ่านมา กรมการท่องเที่ยว ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมและให้คำแนะนำเรื่องการจัดการท่องเที่ยวแคมปิ้งแก่ชุมชนต้นแบบ 6 ชุมชน ได้แก่

1. กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านปง-ห้วยลาน จังหวัดเชียงใหม่
2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
3. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด
4. บ้านสวนหยาดฟ้าโฮมสเตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. ท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย
6. บ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบุรี

ตลอดการดำเนินการกรมการท่องเที่ยวได้ลงพื้นที่พร้อมกับคุณจตุพรชัย ฟังปัญญาโรจน์ หรือ “ลุงแฉ” กูรูด้านแคมปิ้งที่มีประสบการณ์แบกเป้กางเต้นท์พักแรมทั่วประเทศมากกว่า 20 ปี ร่วมเดินไปยัง 6 ชุมชนต้นแบบเพื่อให้คำแนะนำแก่ชุมชนท่องเที่ยวเชิงลึก เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ว่ากิจกรรมแคมปิ้งในชุมชนท่องเที่ยวสามารถตอบโจทย์ความต้องการของชาวแคมป์ได้อย่างแน่นอน
แคมปิ้งชุมชน

แคมปิ้งชุมชน

โดยตลอดการเดินทางให้คำแนะนำชุมชนนั้น พบว่า ชุมชนมีเสน่ห์มากมายที่แตกต่างกันไปให้ชาวแคมป์เข้าไปค้นหา ทั้งการกางเต็นท์ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำชมฉากพระอาทิตย์ขึ้นและตกพร้อมทั้งเรียนรู้วิถีชีวิตและอาหารล้านนาแท้ๆ ที่บ้านปงห้วยลาน

ในเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวสามารถเลือกไปกางเต็นท์ในบรรยากาศบ้านทุ่งพร้อมสัมผัสวิถีชีวิตและอาหารไตลื้อแสนอร่อยที่บ้านลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

แคมปิ้งชุมชน

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่กางเต็นท์ ที่นักท่องเที่ยวจะได้ชิมผลไม้ตามฤดูกาลและสัมผัสวิถีชีวิต ๓ วัฒนธรรมที่บ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมทางน้ำ ที่บ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย ได้จัดลานกางเต็นท์ริมแม่น้ำโขง พร้อมกิจกรรม SUP Board บนแม่น้ำโขง ที่จะสร้างความสนุกสนานได้อย่างแน่นอน

แคมปิ้งชุมชน

สำหรับ นักท่องเที่ยวชาวกรุงที่ไม่อยากเดินทางไกล ลานกางเต็นท์ ที่บ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบุรี ก็พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ที่อยากสัมผัสบรรยากาศริมแม่น้ำเพชรบุรี และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมที่ทางชุมชนจัดเตรียมไว้ให้

ในช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง บรรยากาศในปีนี้คงต้องเปลี่ยนไปในแบบวิถีใหม่ และการท่องเที่ยวก็คงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดเทศกาล
แคมปิ้งชุมชน

การแคมปิ้งที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ ก็เป็นแนวโน้มของรูปแบบการท่องเที่ยวที่อาจเกิดขึ้น ลองเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการแคมปิ้งในชุมชน แล้วเราจะพบความแตกต่างจากการแคมปิ้งที่ผ่านๆ มา

ขอขอบคุณ กรมการท่องเที่ยว ที่สนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้

เรื่องและภาพ โลเคิล อไลค์


อ่านเพิ่มเติม บ้านคลองตาอิน : เมื่อคนและช้างอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล

เรื่องแนะนำ

หมออีม หญิงไทยคนแรกผู้ขึ้นสู่ยอดเขาทั้งเจ็ดทวีป

“การก้าวไปถึงจุดสูงสุดอาจไม่ใช่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ แต่การกลับลงมาอย่างปลอดภัย คือสิ่งที่สำคัญกว่า” – หมออีม  นภัสพร ชำนาญสิทธิ์ บ่ายวันหนึ่ง ขณะนั่งทำงานตามปกติอยู่ในออฟฟิศ นิ้วมือพลันเลื่อนเมาส์ไปเจอข้อความที่ปรากฏในแถบแจ้งเตือนบนเฟซบุ๊ก ฉันอ่านข้อความจนจบอย่างถี่ถ้วนสองสามรอบ ความปลื้มปริ่มเกิดขึ้นในใจเมื่อทราบถึงจุดประสงค์ของผู้ส่งสาร ที่ต้องการให้เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย นำเสนอเรื่องราวของ หมออีม ทันตแพทย์หญิง นภัสพร ชำนาญสิทธิ์ จากจุดเริ่มต้นจนถึงความสำเร็จ เมื่อปี 2016 หมออีม คือผู้หญิงไทยคนแรกที่พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์อันเลื่องชื่อได้สำเร็จ และชื่อของเธอกลับมาปรากฏบนหน้าสื่ออีกครั้งหลังจากเธอพิชิตยอดเขา 7 แห่ง จาก 7 ผืนทวีป ช่วงสองสามปีที่ผ่านมา หมออีมกลายเป็นผู้หญิงที่คนไทยจับตามอง เธอคือคนไทยคนแรกที่ใช้ความพยายามและความร่วมมือจากหลายฝ่ายเดินทางไปสู่ยอดเขาทั้ง 7 แห่งได้สำเร็จ การเดินทาของหมออีมเริ่มต้นจากการไปร่วมปีนเขากับคุณคมรัตน์ พิชิตเดช หรือที่คนในวงการปีนเขามักเรียกในนาม ป๋าคมรัตน์ ครั้งนั้น ป๋ามองเห็นความพิเศษในตัวหมออีมจากครั้งที่ไปร่วมปีนเขาบนเส้นทางคีนาบาลูบนเกาะบอร์เนียวด้วยกัน เขาจึงผลักดันให้เธอลองพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ และเธอตอบตกลง “เธอเป็นผู้หญิงที่เดินขึ้นเขาอย่างไม่รู้จักเหนื่อย ร่างกายฟื้นตัวได้เร็ว และเดินเร็ว” คุณธำรงค์ ปิยนราภร ผู้จัดการส่วนตัวของหมออีม เล่าให้เราฟัง “ปกติป๋าคมรัตน์มีประสบการณ์ปีนเขาร่วมกับคนไทยมาหลายคน และป๋าพอจะมองออกว่าใครสามารถขึ้นไปบนเอเวอเรสต์ได้ ซึ่งป๋ามองเห็นความพิเศษในตัวหมออีม” หลังจากนั้น […]

ย้อนรอยเส้นทางเหนือกาลเวลาใน อิตาลี

ในแคว้นปุลยา ประเทศ อิตาลี และภูมิภาคทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อื่นๆ ทั่วโลก การอพยพเคลื่อนย้ายสัตว์ตามฤดูกาลยังคงเป็น ธรรมเนียมปฏิบัติของชุมชนท้องถิ่น เดือนมิถุนายนของทุกปี นุนซีโอ มาร์เชลลี จะต้อนฝูงแกะ 1,300 ตัวของเขา และออกจากบ้านใกล้หมู่บ้านยุคกลางชื่อ อันเวร์ซาเดลยิอาบรุซซี ในเทือกเขาแอปเพนไนน์ทางตอนกลางของ อิตาลี  ในการเดินเป็นระยะทางราว 50 กิโลเมตรตลอดสามวัน  มาร์เชลลีวัย 65 ปี และคนเลี้ยงแกะจำนวนหนึ่ง รวมถึงแขกผู้มาเยือนสองสามคนที่สนใจวิถีชีวิตดั้งเดิมของผู้คนในภูมิภาคแถบนี้ จะต้อนแกะไปยังทุ่งหญ้าบนเขาสูงเหนือไร่ของมาร์เชลลี เส้นทางจากไร่ไปยังทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ฤดูร้อนทอดตามรอย ตรัตตูโร (tratturo) ภาษาอิตาลีที่ใช้เรียกเส้นทางซึ่งเกิดจากการอพยพตามฤดูกาลเหล่านี้ที่ดำเนินสืบมากว่า 2,300 ปี  หลังผ่านถนนปูหินในอันเวร์ซามาแล้ว ขบวนแกะกับคนต้อนจะเริ่มเดินขึ้นเนิน  สัญจรคดเคี้ยวไปมาผ่านทุ่งดอกไม้ป่า หมู่ต้นบีชและป่าสนเก่าแก่ ไปจนถึงหมู่บ้านหินทรุดโทรม เมื่อถึงบ่ายของวันที่สาม พวกเขาก็เดินทางขึ้นไปถึงที่ราบสูง ณ ระดับ 2,000 เมตร ใต้ยอดเขามอนเตเกรโคที่ยังมีหิมะห่มคลุม แม้จะห่างจากโรมเพียง 150 กิโลเมตร ที่ราบสูงแห่งนี้กลับให้ความรู้สึกเหมือนโลกที่ถูกลืม ผึ้งหึ่งบินตอมออริกาโนและไทม์ป่า อินทรีและเหยี่ยวโผบินบนท้องฟ้าสีครามเหนือแอปเพนไนน์  สมุนไพรหลายร้อยชนิด หญ้า และดอกไม้ป่านานาพันธุ์งอกงามขึ้นที่นี่ นี่คือสถานที่ที่เมื่อมาเยือนแล้วคุณจะไม่อยากจากไป แต่มาร์เชลลียังมีงานที่ฟาร์มต้องกลับไปสะสาง […]