เชิญร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565” โดย NIA

เชิญร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565” โดย NIA

เชิญร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565” โดย NIA ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม

NATIONAL INNOVATION AWARDS 2022 

เปิดรับสมัครแล้ว!!
การประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565” รางวัลนวัตกรรมทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 แบ่งการประกวดออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่

1. ด้านเศรษฐกิจ
– Size M
– Size S & Micro

2. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
– หน่วยงานภาคเอกชน
– หน่วยงานภาครัฐ
– องค์กรเพื่อสังคมและชุมชน

3. ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
– การออกแบบผลิตภัณฑ์
– การออกแบบบริการ

4. ด้านสื่อและการสื่อสาร
– ผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร
– ผู้สื่อสารนวัตกรรม

5. ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น
– องค์กรภาคเอกชน
– องค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคม

🏆 รางวัลที่ได้รับ
• ผู้ชนะในแต่ละประเภท จะได้รับ ‘พระบรมรูปพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย’ จากผู้บริหารประเทศในวันนวัตกรรมแห่งชาติ
• สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการต่างๆที่ NIA เป็นผู้จัด เช่น โครงการพัฒนาต่อยอดผลงาน โครงการอบรมศักยภาพในหลากหลายมิติ
• ได้รับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความสำเร็จของผลงานผ่านสื่อหลากหลายช่องทาง
– เผยแพร่ผลงานในนิตยสารรางวัลนวัตกรรมจัดส่งทั่วประเทศ
– เผยแพร่ผลงานผ่านสื่อแนวหน้าทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์
– เข้าร่วมจัดแสดงผลงานกับ NIA ตลอดทั้งปี
รวมมูลค่ารางวัลทั้งหมดมากกว่า 3 ล้านบาท

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดคู่มือการสมัครได้ที่ https://award.nia.or.th/upload/home/file/220321-file-pe1yhhTe5.pdf
จองติวเข้ม online private class และสมัครเข้าร่วมได้ที่: https://award.nia.or.th
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 080-070-2999 (พัชรีนาถ) หรือ awards@nia.or.th

Recommend