เปิดประสบการณ์ส่องนกใจกลางกรุง ที่ วชิราวุธวิทยาลัย - National Geographic Thailand

เปิดประสบการณ์ส่องนกใจกลางกรุง ที่วชิราวุธวิทยาลัย

พื้นที่โรงเรียนซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ กลายเป็นแหล่งอาศัยให้กับนกหลากสายพันธุ์ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกจิตใจให้เป็นผู้อนุรักษ์

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองใหญ่ที่ต้นไม้และพื้นที่สีเขียวมีอยู่น้อยนิดเมื่อเทียบกับตึกสูงและสายถนนที่พาดผ่าน ทำให้โอกาสที่จะได้สัมผัสความสวยงามทางธรรมชาตินั้นมีน้อยตามลงไป แต่ว่าในเมืองใหญ่แห่งเดียวกันนี้ ยังมีกลุ่มเด็กนักเรียนที่ทุ่มเวลาในวัยเยาว์ของเขาเพื่อธรรมชาติและสายพันธุ์สัตว์เพื่อนร่วมโลกที่พวกเขาผูกพัน จนการเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างอิสระ และเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมในสิ่งที่รัก

นี่คือเรื่องราวของกลุ่มเด็กนักเรียนโรงเรียน วชิราวุธวิทยาลัย บรรยากาศโรงเรียนของพวกเขาเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมของอาคารอันสวยงามที่อยู่ร่วมกับต้นไม้จำนวนมากอย่างลงตัว จึงทำให้มีนกหลากหลายชนิดเข้ามาอาศัยร่มไม้ของโรงเรียนเพื่อตั้งถิ่นฐาน กลายเป็นพื้นที่ดูนกขนาดย่อมใจกลางกรุง หลังจากทั้งนกและนักเรียนอยู่ร่วมกันจนเกิดความผูกพัน ก็เริ่มมีการจัดกิจกรรรมเพื่อการอนุรักษ์นกในโรงเรียนขึ้น

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ได้จัดงานเปิดตัวหนังสือ “นกในวชิราวุธฯ” อันเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการอนุรักษ์นก วชิราวุธวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์นกในโรงเรียน โดยเฉพาะวงศ์นกแก้วที่มีอยู่ถึง 3 สายพันธุ์ ได้แก่ นกแขกเต้า นกแก้วโม่ง และนกแก้วหัวเพชร ซึ่งจำนวนนกที่อาศัยอยู่โรงเรียน บางส่วนก็มีสถานะที่ใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยจึงได้กลายเป็นแหล่งขยายพันธุ์ของพวกมันไปด้วย

หนังสือนกในวชิราวุธฯ เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลสายพันธุ์นกในโรงเรียนที่มีถึง 66 สายพันธุ์ มุ่งให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ และเป็นสื่อที่ปลุกจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับบุคลากรในโรงเรียน และให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สายพันธุ์นกที่ใกล้สูญพันธุ์ในโรงเรียน

ในโอกาสเดียวกัน คณะนักเรียนในโครงการอนุรักษ์นกฯ ได้นำผู้เข้าร่วมงานชมนกแก้วฝูงใหญ่ใจกลางกรุงเทพที่กำลังเข้าไปยังแหล่งอาศัยตามต้นไม้ของโรงเรียนในช่วงที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า เป็นการเปิดประสบการณ์การดูนกที่หาได้ยากในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วชิราวุธวิทยาลัย, นกในวชิราวุธ
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย มีพื้นที่ที่กว้างขวาง เป็นโรงเรียนหนึ่งที่สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน
วชิราวุธวิทยาลัย, นกในวชิราวุธ
บรรยากาศภายในโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยที่รอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ
วชิราวุธวิทยาลัย
คนที่มาร่วมงานกิจกรรม “แก้วกลางกรุง” จะต้องมาลงทะเบียนในการเข้าร่วมงาน พร้อมได้กระเป๋าเป็นของที่ระทึก
วชิราวุธวิทยาลัย
หลังจากที่ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนเสร็จแล้ว นักเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยก็จะนำเดินไปเพื่อเข้าไปในงานกิจกรรม
วชิราวุธวิทยาลัย
บรรยากาศภายในงานกิจกรรม ผู้ที่เข้ามาร่วมงานสามารถถ่ายรูปได้ และมีนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับชนิดของนกที่อยู่ภายในโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ทั้งหมด 66 สายพันธุ์
วชิราวุธวิทยาลัย
หนังสือ “นกในวชิราวุธ”
วชิราวุธวิทยาลัย
ผู้คนที่เข้ามาร่วมงานกิจกรรม กับ สื่อจากสำนักงานต่างๆ มารอชมดูนก ถ่ายภาพนกภายในโรงเรียน
วชิราวุธวิทยาลัย
นักเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย นำกล้องส่องทางไกลมาให้ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อไว้ชมดูนกที่อยู่ระยะไกล
วชิราวุธวิทยาลัย
ผู้เข้าร่วมงานส่องดูนกที่อยู่ภายในโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
วชิราวุธวิทยาลัย
นกเอี้ยงหงอน เป็นนกชนิดหนึ่งจาก 66สายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ภายในโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
วชิราวุธวิทยาลัย
ถึงแม้นกที่อาศัยอยู่ภายในโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยจะได้มีจำนวนลงน้อยลงเนื่องจากต้นไม้ได้ถูกลดจำนวนลง แต่มันก็ยังสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนได้
วชิราวุธวิทยาลัย
นก 2 ตัวภายในสวนของโรงเรียน
วชิราวุธวิทยาลัย
หนึ่งผู้ร่วมงานกิจกรรม กำลังรอชมนกบินกลับเข้ารัง
วชิราวุธวิทยาลัย
ฝูงนกจำนวนหนึ่งที่กำลังบินมาเพื่อกลับเข้ารังในตอนเย็น
วชิราวุธวิทยาลัย
บรรยากาศตอนเย็นบริเวณสระน้ำของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ที่มีนกตัวหนึ่งเกาะอาศัยอยู่ เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า นกสามารถอยู่ล้อมกับสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
วชิราวุธวิทยาลัย
ถึงแม้สิ่งแวดล้อมต่างๆภายในโรงเรียน ในปัจจุบันมีการลดจำนวนของต้นไม้น้อยลง แต่นกก็ยังสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมนี้ได้ ถ้าเราอนุรักษ์รักษาพวกเขาไว้

เรื่อง กองบรรณาธิการออนไลน์/ดิจิทัล นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย

***ภาพและคำบรรยาย เจียรยุทธ์ รัตนศิริกุลเดช 

โครงการนักศึกษาฝึกงาน กองบรรณาธิการ นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย


อ่านเพิ่มเติม ทำไมชอบดูนก

เรื่องแนะนำ

มหัศจรรย์แห่งชีวิตใต้ทะเล

มหัศจรรย์แห่ง”สิ่งมีชีวิตใต้ทะเล” “เราไปถึงสุดขอบโลกกันแล้ว และต่อไปเราจะดำดิ่งลงไปยังใต้ผืนน้ำ” คำพูดจาก David Doubliet ช่างภาพของเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก การสำรวจโลกใต้เกลียวคลื่นเป็นอะไรที่เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิกนั้นรู้จักดี เราพาคุณผู้อ่านเดินทางไปผจญภัยยังทุกสภาพแวดล้อมบนโลก จากทะเลน้ำแข็งในอาร์กติกไปจนถึงแนวปะการังสีสันสดใสในคิวบาซึ่งสะท้อนถึงความงามและความเปราะบางในเวลาเดียวกันของมหาสมุทรเรา เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิกได้รวบรวมเอาภาพถ่ายใต้น้ำโดยเฉพาะมาให้ชมกัน ขอให้คุณผู้อ่านเพลิดเพลินไปกับความหลากหลายที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นมา   อ่านเพิ่มเติม : 13 ความงดงามของสุดยอดภาพถ่ายนกประจำปี, สัตว์ป่าในบางกอก

ยานร้างกลางทะเลทราย

ย้อนกลับไปในยุคสงครามเย็น ศูนย์ปล่อยอากาศยานแห่งนี้คือความภาคภูมิใจ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของสหภาพโซเวียตที่จะเอาชนะสหรัฐอเมริกา แต่ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้กลับถูกทิ้งร้าง

ชมภาพบรรดาวัดที่มีความสวยงามจากทั่วโลก

สถาปัตยกรรมที่วิเศษเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนความสงบภายในจิตใจ ช่วงระหว่างกลางศตวรรษที่หกถึงสี่ ก่อนคริสตกาล พระพุทธศาสนาได้กำเนิดขึ้นภาคอีสานของอินเดีย และต่อมาได้แผ่ขยายไปทั่วอนุทวีปเอเชีย และมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและหลักปฏิบัติทางจิตวิญญาณ ศิลปะ และสถาปัตยกรรม มารยาทในการไปเยือนวัดพุทธศาสนานั้นค่อนข้างเหมือนกันทั่วโลก ผู้เข้าชมควรถอดรองเท้าไว้หน้าประตู สวมเสื้อผ้าที่คลุมเข่าและไหล่ ไม่ส่งเสียงดัง ให้ความสนใจกับสัญลักษณ์ต่างๆ ที่แสดงเอาไว้ และหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่เป็นการรบกวนผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพระกำลังสวดมนต์ จากโครงสร้างปราสาทหินใหญ่ยักษ์ของนครวัด สู่วัดที่ตั้งอยู่ริมเขาอย่าง วัดทักซัง หรือวัดรังเสือในภูฏาน นี่คือบรรดาภาพของวัดที่ควรค่าแก่การไปเยี่ยมเยือน พุกาม ประเทศเมียนมา สถานที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรพุกามเป็นที่ตั้งของสิ่งปลูกกสร้างทางพุทธศาสนากว่า 100,000 แห่ง ทุกวันนี้ ในทางเดินเปื้อนฝุ่นยังมีวัดที่เจดีย์หลงเหลือกว่า 2,000 แห่ง จากวัดธรรมยังยี วัดที่ใหญ่ที่สุดในพุกาม ไปจนถึงเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เคลือบทองแห่งแรกของเมียนมา ภาพถ่ายโดย JON BOWER MYANMAR, ALAMY วัดเบญจมบพิตร ประเทศไทย วัดเบญจมบพิตร ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี 1911 ถูกสร้างขึ้นมาด้วยหินอ่อนนำเข้าจากอิตาลีเกือบทั้งหมด ตกแต่งด้วยลายกระจกทรงโค้งที่แสดงรูปเทพพนม หรือเทวดา ภายในวัดมีพระพุทธรูป 52 องค์ที่ประดิษฐานอยู่บนเสาหลักแต่ละต้น ซึ่งแสดงถึงความหลากหลายของลักษณะพระพุทธรูปที่ต่างกันในแต่ช่วงเวลาและสถานที่ ภาพถ่ายโดย NOPPASIN WONGCHUM, ALAMY วัดเซงันโตจิ ประเทศญี่ปุ่น […]