World Update: จีนตั้งเป้าผลิตไฟฟ้า 1 ใน 3 จากพลังงานหมุนเวียนภายในปี 2025

World Update: จีนตั้งเป้าผลิตไฟฟ้า 1 ใน 3 จากพลังงานหมุนเวียนภายในปี 2025

จีนประกาศ ตั้งเป้าผลิตไฟฟ้าทั้งหมดหนึ่งในสามของประเทศจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนภายในปี 2025

จีนประกาศว่าพลังงานกว่าร้อยละ 33 จะมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนภายในปี 2025 โดยเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 28.8 ในปี 2020 นโนบายนี้เป็นหนึ่งในแผนระยะห้าปีสำหรับด้านพลังงานหมุนเวียนของประเทศ

นอกจากนี้ จีนตั้งเป้าการใช้งานหลังงานทดแทนไว้ที่ประมาณ 1 พันล้านตันเทียบเท่าพลังงานถ่านหินภายในปี 2025 อันเป็นผลจากนโยบายการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานที่ไม่ใช่พลังงานฟอสซิลที่ร้อยละ 20 ตามคำกล่าวของคณะกรรมาธิการด้านการปฏิรูปและการพัฒนาแห่งชาติ (National Development and Reform Commission – NDRC) ของจีน

ประเทศจีน ซึ่งถือว่าเป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ที่สุดของโลกในขณะนี้ให้คำมั่นว่าจะเพิ่มการใช้พลังงานลมและแสงอาทิตย์ที่ 1,200 กิกะวัตต์ ภายในปี 2030 เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในอัตราปัจจุบัน

โดยในปี 2020 การใช้พลังงานกว่าร้อยละ 15.4 มาจากเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิล และทางการจีนวางแผนที่สร้างฐานการผลิตพลังงานทดแทนขนาดใหญ่ที่ทะเลทรายในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ

กลุ่มพลังงานคาดหวังให้จีนตั้งเป้านโยบายการใช้พลังงานที่เข้มงวดในปี 2025 เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ให้พุ่งสูงขึ้นก่อนปี 2030 ซึ่งจีนคาดการณ์ว่าพลังงานหมุนเวียนจะสร้างพลังงานได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงปี 2021-2025 อย่างไรก็ตาม จีนก็มีแผนสร้างโรงงานถ่านหินเช่นกันเพื่อพัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน ซึ่งทางการมีแผนลดการพึ่งพาพลังงานถ่านหินในปี 2026

สืบค้นและเรียบเรียง กานต์ ศุภนภาโสตถิ์

ข้อมูลอ้างอิง
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/china-says-third-electricity-will-come-renewables-by-2025-2022-06-01/
https://ieefa.org/articles/china-aiming-boost-renewables-share-electricity-generation-33-2025#:~:text=Investment%20Trends%20China-,China%20aiming%20to%20boost%20renewables’%20share%20of,generation%20to%2033%25%20by%202025&text=Reuters%3A,plan%22%20for%20the%20renewable%20sector.
https://www.upstreamonline.com/energy-transition/china-sets-out-five-year-strategy-for-renewable-energy-development/2-1-1228699
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-01/china-opens-door-to-more-new-coal-power-with-minor-wording-tweak?utm_source=google&utm_medium=bd&cmpId=google

เรื่องแนะนำ

6 สิ่งที่คุณทำได้เพื่อลดพลาสติก (และไม่รู้ลึกเจ็บปวด)

มันยากที่จะเลิกใช้พลาสติกไปเลย เมื่อพลาสติกกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้ว แต่แนวทางเหล่านี้คือวิธีเริ่มต้นง่ายๆ ที่คุณควรทำเพื่อรักษาโลกของเรา

wastegetable จากขยะอาหารสู่ฟาร์มผักบนดาดฟ้า

เมื่อหนึ่งในสามของปริมาณอาหารที่ผลิตได้ถูกทิ้งให้กลายเป็นของเสีย และขณะเดียวกันก็ยังมีผู้คนอีกราวพันล้านคนกำลังหิวโหย ขยะอาหารไม่ได้เป็นเพียงการเปรียบเปรยในแง่มนุษยธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นการก่ออาชญากรรมทางธรรมชาติอีกด้วย wastegetable ในแต่ละปี ขยะอาหาร 1,300 ตันมีปลายทางที่หลุมฝังกลบทั่วโลก ปริมาณมหาศาลนี้ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 8 ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด เศษอาหารในระดับนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และมันสะท้อนถึงความล้มเหลวในการหยุดยั้งขยะจากอาหาร wastegetable ในแต่ละปีซูเปอร์มาร์เก็ตในสหรัฐอเมริกาทิ้งอาหารกว่า 60 ตันทั้งที่ยังเป็นอาหารปลอดภัยและกินได้ สิ่งเดียวกันกำลังเกิดขึ้นทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย หนึ่งในเป้าหมายของแผนพัฒนาความยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ UNSDG กำหนดว่า ทั่วโลกต้องร่วมกันลดขยะอาหารให้ได้ร้อยละ 50 ภายในปี 2030 สิ่งที่แรกต้องคำนึงถึงเพื่อบรรลุเป้าหมายข้างต้นคือการคำนวนหาปริมาณขยะอาหารว่า แต่ละประเทศ รวมถึงประเทศไทย มีปริมาณขยะที่เกิดจากอาหารจำนวนเท่าไร ขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลปริมาณอาหารที่ผลิตและปริมาณการทิ้งขยะอาหารที่ชัดเจน มีเพียงข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เป็นขยะอินทรีย์ซึ่งกรมควบคุมมลพิษระบุว่า ในปี 2017 มี ปริมาณมากถึง 17.56 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด หรือ 254 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวเป็นปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บโดยเทศบาลเท่านั้น ยังไม่รวม ขยะอาหารหรือปริมาณอาหารส่วนเกินของภาคธุรกิจที่มีการจ้างบริษัทเอกชนบริหารจัดการ ในรายงานเรื่อง การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการอาหารส่วนเกิน เพื่อลดปัญหาขยะอาหารที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI […]

รัฐนิวยอร์กเริ่มมีมาตรการงดใช้ถุงพลาสติกแล้ว

การแบนครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อลดปริมาณมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการใช้ถุงพลาสติกเป็นจำนวนมาก แต่ทั้งนี้ก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่เหมือนกัน

เครื่องดักจับคาร์บอน โดยเยาวชนไทย เสนอต่ออีลอน มัสก์

อีลอน มัสก์ พร้อมจ่ายเงิน 100 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเป็นรางวัลสำหรับเทคโนโลยี เครื่องดักจับคาร์บอน ที่ดีที่สุด ซึ่งเขาเผยแพร่ข้อความนี้ผ่านบัญชีทวิตเตอร์ส่วนตัว จากจุดนี้ ถึงจะเป็นมหาเศรษฐีของโลกก็ยังให้ความสนใจในเทคโนโลยี เครื่องดักจับคาร์บอน ซึ่งเป็นที่คิดค้นมาตั้งแต่ทศวรรษ 1970 แต่ยังเป็นเรื่องความสนใจเฉพาะกลุ่มผู้ที่สนใจงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดักจับคาร์บอน การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน หรือ Carbon capture, utilisation and storage (CCUS) เป็นกระบวนการดักจับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งต่างๆ อย่างโรงไฟฟ้าถ่านหิน แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ หรือเก็บกักไว้เพื่อไม่ให้เข้าสู่ชั้นบรรยากาศ ตามหลักการ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกเก็บไว้ที่ชั้นธรณี ประกอบด้วย แหล่งกักเก็บน้ำมัน ชั้นถ่านหินที่ไม่สามารถทำเหมืองถ่านหินได้ และชั้นน้ำเค็มที่อยู่ใต้ดิน ซึ่งเป็นโครงสร้างทางธรณีที่เป็นแหล่งน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ น้ำเกลือ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในช่วงหลายล้านปี หลังจากเรื่องราวการมอบเงินรางวัลของมัสก์แพร่กระจายไปในสังคมออนไลน์ ได้สร้างความตื่นตัวและความสนใจไปยังผู้คนทั่วโลกจำนวนมาก หนึ่งในนั้นคือ แอนโทนี-ปิยชนม์ ภุมวิภาชน์ อายุ 15 ปี นักเรียนเกรด 9 ที่โรงเรียนนานาชาติเกนส์วิลล์ เชียงราย แอนโทนีและครอบครัวได้ตัดต่อคลิปวิดีโอเผยแพร่ลงบนยูทูบ เพื่อเป้าหมายคือ หากอีลอน […]