เปิดตัว มรดกโลกแห่งใหม่ จากยูเนสโก

เปิดตัว มรดกโลกแห่งใหม่ จากยูเนสโก

วิหารบงเชซูสดูมงต์ ในบรากา ประเทศโปรตุเกส

ความลาดชันของภูเขาลูกเล็กลูกนี้ทำให้สามารถมองเห็นเมืองบรากาที่อยู่ทางตอนเหนืออันห่างไกลของโปรตุเกสได้ทั้งเมือง วิหารคาทอลิกแห่งนี้สร้างขึ้นโดยใช้ศิลปะแบบบาโร้ก และมีอายุมากกว่า 600 ปี

เลโกยิเนเดลโปรเซกโกดีโกเนเกลียโนอาบัลโดบเบียเดเน ประเทศอิตาลี

แปลงองุ่นแบบขั้นบันไดของภูมิทัศน์ชนบทอันเขียวชอุ่มแห่งนี้ เป็นหลักฐานของการทำเกษตรกรรมที่มีมานานหลายศตวรรษ และยังคงมีการปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์โปรเซกโก อยู่จนกระทั่งทุกวันนี้

พระตำหนักมาฟรา ประเทศโปรตุเกส

พระราชวังสไตล์อิตาเลียนบาโรกอันหรูหราและสวนอันอุดมสมบูรณ์จัดขึ้นเพื่อแสดงอำนาจของโปรตุเกสในช่วงต้นศตวรรษที่สิบแปด

สุสานโมซูฟูรูอิชิโคฟุน  ประเทศญี่ปุ่น

สุสานดินเหล่านี้มีรูปร่างคล้ายหอยสแกลล็อป รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส และรูกุญแจ เต็มไปด้วยเกราะ และประติมากรรมดินเผา สุสานเป็นตัวแทนของประเพณีการทำศพของชนชั้นสูงในยุคโคฟุนของญี่ปุ่น ช่วงศตวรรษที่สามถึงหก และแสดงให้เห็นถึงลำดับชั้นของสังคม

สุสานฝังศพดิลมุน ประเทศบาห์เรน

สุสานฝังศพโบราณเกือบ 12,000 แห่งทางตะวันตกของบาห์เรนที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นแห่งนี้ เป็นหลักฐานของพิธีฝังศพอันซับซ้อนที่เหมือนกันของทั้งราชวงศ์และไพร่มากว่า 300 ปี

อ่านต่อหน้า 5

Recommend