เปิดตัว มรดกโลกแห่งใหม่ จากยูเนสโก

เปิดตัว มรดกโลกแห่งใหม่ จากยูเนสโก

คลาดรูบีนัดลาเบม สาธารณรัฐเช็ก

เป็นเวลา 440 ปีมาแล้วที่สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และฝึกม้า kladruber ซึ่งใช้งานโดยราชสำนักที่นี่เป็นหนึ่งในสถาบันเพาะพันธุ์ม้าชั้นนำของยุโรป พัฒนาขึ้นในช่วงที่ม้ามีบทบาทสำคัญทั้งการขนส่ง เกษตรกรรม การสนับสนุนทางทหาร และการเป็นตัวแทนของชนชั้นสูงอ้างอิงจากยูเนสโก

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมบูดิจบิม ประเทศออสเตรเลีย

เป็นเวลา 6,000 ปีที่พื้นที่ชุ่มน้ำ ทะเลสาบ และช่องภูเขาไฟที่เกิดจากการไหลของลาวาในยุคโบราณ ช่วยให้ชนเผ่ากุนดิตจิมารา ที่อาศัยอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้สามารถดักจับและเก็บปลาไหลได้ สถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของโลก พื้นที่คุ้มครองทั้งสามแห่งของชนเผ่าพื้นเมืองภายใต้พื้นที่แห่งนี้อยู่ภายใต้การสังเกตการณ์ของผู้พิทักษ์ป่าบูดิจบิม

เมืองโบราณเหลียงจู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมืองโบราณเหลียงจู่ที่สูญหาย เป็นเมืองสุดท้ายในสังคมยุคหยกใหม่ตามแนวของแม่นำ้แยงซีทางตะวันออกของจีน สถานที่ฝังศพและหลักฐานของการวางผังเมือง รวมถึงระบบอนุรักษ์น้ำ การศึกษาดีเอ็นเอจากบางส่วนของสุสานแห่งนี้บ่งบอกว่าพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นหนึ่งในเส้นทางอันหลากหลายในการอพยพของมนุษย์ ประชากรมีวัฒนธรรมที่หลากหลายแต่แตกต่างกันออกไป

ANCIENT FERROUS METALLURGY SITES ประเทศบูร์กินาฟาโซ

นี่คือเหมืองและเตาหลอมดินเผาในห้าสถานที่ที่มีอายุย้อนกลับไปราวสามพันปี และเป็นส่วนจัดแสดงงานโลหะที่สำคัญในภูมิภาคนี้

ระบบการจัดการน้ำของเมืองเอาก์สบูร์ก ประเทศเยอรมัน

คลอง อ่างเก็บน้ำ น้ำพุ และสถานีไฟฟ้าพลังน้ำล้วนแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของระบบการจัดการน้ำของเมืองนี้ที่มีมานานกว่า 700 ปี

อ่านต่อหน้า 7

Recommend